Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
perubatan tradisional

perubatan tradisional

Ratings:
(0)
|Views: 1,766|Likes:
Published by mk2591

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: mk2591 on Jul 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2014

pdf

text

original

 
1.0 PENGENALAN
Dalam sejarah manusia di muka bumi ini, terdapat berbagai-bagaisistem perubatan seperti perubatan Yunani (
Greek 
), perubatan China(
 Acupuncture
), perubatan India (
 Ayurveda
), perubatan Herba,perubatan Islam, alopathy, homeopathi, oesteopathy dan perubatantabii menurut susunan usianya. Tiap- tiap sistem perubatan berkenaanmempunyai ciri-ciri yang tertentu. Tetapi wujudnya persamaan darisegi konsep dan cara perubatan antara satu dengan yang lain dalambahagian-bahagian tertentu. Sebagai tumpuan kepada artikel ini,perbincangan selanjutnya hanya akan berbataskan kepada perubatantradisional di kalangan penduduk Malaysia.
1.TAKRIFAN
‘Pengubatan’ adalah berasal daripada perkataan ubat yang membawamaksud sesuatu benda yang digunakan untuk menyembuhkanpenyakit atau menyihatkan badan, sama ada dengan cara dimakanatau disapu. Manakala ‘tradisional’ pula bermaksud bercorak tradisi,atau dengan kata lain mesyarakat yang mengamalkan cara hidup yangturun-temurun. ‘Pengubatan tradisional’ banyak menggunakan bahan-bahan tempatan asli seperti tumbuh-tumbuhan, herba, bahan-bahansemulajadi dan sebagainya untuk dijadikan sebagai ubat. Pengubatantradisional dengan istilah lainnya ialah perubatan alternatif.
3.0 PERUBATAN TRADISIONAL
Perubatan cara tradisional merupakan cara perubatan lama yang telahwujud sebelum adanya cara perubatan moden. Perubatan cara initidak menggunakan rawatan secara saintifik malahan kadang-kadanghanya menggunakan jampi serapah untuk mengubati sesuatu jenispenyakit. Semua bangsa di dunia ini mempunyai cara perubatantradisional masing-masing. Di Malaysia, cara perubatan tradisionalmempunyai banyak jenis dan setiap kaum mempunyai caranya yangtersendiri, misalnya Melayu (bomoh atau dukun), Cina (tabib Cina,singse), Iban (manau) dan India.Perubatan tradisional adalah penggunaan ubat-ubatan tradisional yangmasih merupakan satu warisan iaitu penghayatan adalah menerusikepada satu generasi yang berikutnya. Ia diwarisi turun-temurundengan cara penyampaian dari mulut ke mulut seperti daripada ayahkepada anak atau daripada guru kepada murid. Perubatan tradisionalkini mula mendapat pandangan yang positif daripada orang ramaimemandangkan pihak media turut menyiarkan kejayaan penemuankhasiat ubat-ubatan tradisional dan rawatan yang mujarab. Misalnya,berita seorang dukun ‘patah’ boleh memulihkan kaki atau tangan yang
 
patah akibat kemalangan dengan pengubatan yang lebih baik daripadacara moden. Di kalangan masyarakat Cina, rawatan akupuntur danubat singse amat popular semenjak zaman berzaman lagi.Kemasyhuran kedua-dua jenis pengubatan ini terbukti berkesan danmujarab bagi penyakit seperti darah tinggi, lelah dan lumpuh. Rawatanakupuntur pula didapati dapat menggantikan ubat bius dalam prosesperbedahan. Tambahan pula, cara perubatan tradisional mempunyai kaitan dengankehidupan harian manusia yang terus kekal diamalkan sebelumperubatan moden diperkenalkan. Oleh itu, adalah sukar bagi kitamengetahui tentang evolusi masa dan ruang pertumbuhan ilmu ubat-ubatan tradisional ini. Yang jelas ialah ubat-ubatan tradisional tetapmenjadi nenek moyang kita dalam bidang farmasi atau ubat-ubatan.Perubatan tradisional mempunyai matlamat yang sama denganperubatan moden iaitu untuk menjaga kesihatan dan merawatpenyakit yang dihadapi oleh manusia. Kedua-dua kaedah perubatan inimempunyai konsep tersendiri. Pakar-pakar perubatan tradisionalseperti bomoh, dukun, pawang, tabib Cina dan lain-lain memainkanperanan penting dalam melaksanakan tugas untuk memberi rawatanmasing-masing.Begitu juga, di Sarawak perubatan tradisional masih terus diamalkanoleh penduduk luar bandar terutama dari kawasan-kawasan yang tidakmempunyai kemudahan pusat-pusat kesihatan moden. Amalan inidinamakan ‘sampi’ atau ‘pengap’ dan ‘gawai sakit’. Kesemua amalanini terkenal di kalangan Iban dan Dayak. Cara perubatan inimemerlukan mainan muzik dan korban beberapa ekor binatang. Doadan jampi juga digunakan untuk mengurangkan kesakitan sepertidipatuk ular.Di samping itu, bahan-bahan untuk membuat ubat tradisional terdiridaripada akar kayu, buah-buahan, daun, kayu dan haiwan yang tidakmengandungi bahan kimia. Contohnya, minyak bijan dan daun sirihuntuk mengubat sakit kepala. Bagaimanapun, pengubatan tradisionalbanyak menggunakan ilmu batin berdasarkan kepercayaan sesuatukaum. Sungguhpun begitu, ada para bomoh dan ‘mahagumi’ yangmenggunakan alat teknologi moden dalam mengesan sesuatupenyakit sebelum diubati. Misalnya ada klinik perubatan tradisional diKota Kinabalu yang menggunakan sinar – X bagi mengesan jenispenyakit. Namun tempoh untuk mengubati penyakit pula berbeza-bezaiaitu bergantung kepada jenis penyakit. Bagi penyakit yang seriusmasa yang diambil mungkin lebih dari sebulan sementara penyakitringan memerlukan dua atau tiga hari sahaja.
 
Lazimnya kos perubatan tradisional berkenaan adalah mengikutkemampuan seseorang itu. Bagaimanapun, bayaran yang dikenakanialah di antara RM10 hingga RM15. Bagi penyakit yang serius danmengambil masa yang lama, pesakit dikenakan bayaran maksimumlebih kurang seratus ringgit. Selain itu, bomoh atau dukun sanggupmengunjungi rumah pesakit yang tidak berupaya atau tenat. Inimerupakan satu keistimewaan yang agak sukar kita dapati daripadaklinik moden.Perubatan tradisional amat penting untuk mengubati penyakit yangberkaitan dengan ilmu ‘guna’ seperti santau yang sukar disembuhkandengan perubatan moden. Maka tidak hairanlah masyarakat sekarangmasih mencampurkan perubatan moden dengan tradisional apabilaseseorang itu mengalami penyakit yang teruk atau ganjil. Begitu jugadengan penggunaan ilmu-ilmu batin yang masih diamalkan untukmenyembuhkan penyakit. Misalnya di daerah Serian, Sarawakkemungkinan besar yang amalan ini masih dipraktikan oleh suku kaumBidayuh. Mereka ini tinggal di kawasan pergunungan yang jauhterpencil.Akan tetapi, ada yang beranggapan perubatan tradisional sebagaicermin masyarakat kurang maju dan kolot berbanding denganperubatan moden. Pendapat demikian memang berat sebelahwalaupun perkembangan perubatan moden memainkan peranan yangpenting dalam meningkatkan taraf kesihatan rakyat amnya. Meskipunbegitu, perubatan tradisional masih diamalkan dan taraf perubatannyasemakin meningkat setanding dengan perubatan moden. Ini dapatdilihat daripada penerimaan masyarakat moden terhadap perubatantradisional sebagai jalan akhir mengubati penyakit tertentu yang gagaldiubati secara moden.
4.0 JENIS-JENIS PERUBATAN TRADISIONAL1.Perubatan Melayu
Golongan Melayu juga mempunyai gelarandoktor tersendiri seperti pawang, bomoh,dukun dan bidan. Jenis-jenis pengeras yangdigunakan untuk menjalankan upacaramenjampi seperti akar-akar pokok, ranting-ranting, daun-daun dan tumbuhan.
Bomoh Atau Dukun Dan Ubat-ubatan
Bomoh dalam masyarakat Malaysia bukansekadar seorang tukang ubat. Jika kita halusi

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
Rayyan IeMa added this note
:D
Rayyan IeMa liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Jamuna Batumalai liked this
Emrizal Husain liked this
Arzreen Ariff liked this
Jeanney Phuoarra liked this
sucia fitri rahmi liked this
Ivy Ting Bing Xia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->