Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Peygamberimizin evlilelere tavsiyeleri

Peygamberimizin evlilelere tavsiyeleri

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 146|Likes:

More info:

Published by: http://www.timeturk.com on Jun 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

 
 
"içinizden (erkek ve kad
ı
n) bekarlar
ı
evlendirin."
(24-Nur: 32 )
 
"Kendinizi ve aile efrad
ı
n
ı
z
ı
(Cehennem) ate
ş
indenkoruyun!"
 
"Evlenen kimse dininin yar
ı
s
ı
n
ı
korumu
ş
olur. Art
ı
k, di
ğ
er
 
yans
ı
nda da Allah'a kar
ş
ı
gelmekten sak
ı
ns
ı
n."
 
Dikkat edin, hepiniz çobans
ı
n
ı
z ve hepiniz güttü
ğ
ünüzdenmes'ulsünüz."
 
 
Alfabetik Fihrist
 
200 Y
ı
l
ı
ndan Sonra 36
 
Adalet 13
 
Adalet 25
 
Aileye 19
 
Aileye Sarfedilen Para 9
 
Anla
ş
ma 26
 
Annelerine Sormak22
 
Arac
ı
14
 
Az
ı
da Ço
ğ
u da.. 24
 
Bakirelerle Evlenin 6
 
Bu
ğ
z Etme! 43
 
Cahileye DevriNikah 22
 
Çehiz 27
 
Cennete Girer 37
 
Cima Esnas
ı
nda..11
 
Çocu
ğ
un Feryad
ı
11
 
Çocuk Kimde 40
 
Denklik 13
 
Deyyus 31
 
Dindarla Evlenmeli 6
 
D
ı
ş
a Ak
ı
tma (Azil) 11
 
D
ı
ş
ar
ı
Ç
ı
kmak 34
 
Dört Haslet 19
 
Dübürden Temas ..11
 
Dünür ÜstüneDünürlük28
 
Ebedî Haraml
ı
k 23
 
Ebu Zer Hadisi 41
 
Emanet 7
 
En Efdal Kad
ı
n 5
 
En Hay
ı
rl
ı
40
 
En Sevimsiz
Ş
ey 27
 
E
ş
lleYari
ş
14
 
Evini Görsün29
 
Ev i
ş
i GörmeninFazileti38
 
Evlenece
ğ
i Kad
ı
na... 7
 
Evleneni Tebrik 20
 
EvlenmeninDuas
ı
 20
 
Evlenmenin Fazileti 5
 
Evlenmeyen 19
 
Fitne Ve Fesat 22
 
Han
ı
m
ı
Yaln
ı
z B
ı
rakma41
 
Hay
ı
rl
ı
Kad
ı
n 37
 
Ho
ş
lan
ı
lmayan... 16
 
Hürmet 39
 
insanlar
ı
n Kötü Zann
ı
..35
 
iyi Davran
ı
n 36
 
iyi Muamele 14
 
izin 8
 
izin istedi 25
 
Kad
ı
n
ı
n Bo
ş
anma... 18Kad
ı
n
ı
nHaklar
ı
37Kad
ı
nKad
ı
na 26Kad
ı
nla
ş
anErkek..34KalbenMeyil 25K
ı
skançl
ı
k 15 K
ı
zÇocu
ğ
u 30 K
ı
z
ı
n GönlüOlmadan.. 8 K
ı
z m
ı
?Erkek mi?32Kocas
ı
n
ı
 ÜzenKad
ı
n17 Kocay
ı
 
Ş
ikâyet ve.. 38 LükseHay
ı
r 10 Mehir 9
 
MehirsizDe
ğ
i
ş
Toku
ş
..9MehrinEn Fazlas
ı
29MeleklerGadap Eder 37Mut'aNikah
ı
Haramd
ı
r12NikahdaGüfte 9Nikahta Hay
ı
rl
ı
 Kad
ı
n 20Noksanl
ı
k43Öfke 24Ölen Çocuk10 ÖnceTe
ş
vik32OrtaYol29 Örtünmek 36 Oyuncak15Rada (SütEmme) 23Resülüllah
ı
n Ev Hali 40
Ş
akas
ı
Yok28SalihaHan
ı
m6 Salih Evlat 16
Ş
artl
ı
Evlilik 26
Ş
eytan
ı
nTasallutu 28
Ş
eytans
ı
zinsan Olmaz 41
Ş
iddetliNefrette Ayr
ı
l
ı
k 18 SonÜç Tavsiye 16Süslenmek 14 Talakta
Ş
aka Yok 18 Üç
Ş
ey 31
 
Üç Talaktan Sonra 24Yakla
ş
ı
rken Dua 21Yaln
ı
z Kalmak 35Yasaklanan Bo
ş
ama 28Yersiz
Ş
üphe 17 YetimBüyüten Anne 27 YoldaYürürken 34 Zîna 32Zina Ehli 22 Zina veiman 31
 
 
PEYGAMBER
İ
M
İ
Z
İ
N
 
EVLENENLERE
 
100 VAS
İ
YET
İ
 
1 - Hazreti Âi
ş
e rad
ı
yallâhü anhâ anlat
ı
yor: Resûlüllah(aleyhissalâtü vesselam) buyurdular ki:
 
EVLENMEN
İ
N FAZ
İ
LET
İ
 
-"Nikâh benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimleamel etmezse benden de
ğ
ildir. Evleniniz! Zira ben, di
ğ
erümmetlere kar
ş
ı
sizin çoklu
ğ
unuz ile iftihar edece
ğ
im. Kiminmaddi imkân
ı
varsa hemen evlensin. Kim maddi imkânbulamazsa, oruç tutsun.
1
EN EFDAL KADIN
2- Resûlüllah (aleyhissalâtü vesselam)
ı
n azadl
ı
s
ı
Sevbanrad
ı
yallâhü anh anlat
ı
yor:
 
"Gümü
ş
ve alt
ı
n biriktirme ile ilgili ayeti celile olan
 
(Tevbe, 34) nazil oldu
ğ
u zaman halk:
 
-"Öyleyse hangi mal
ı
biriktirmeliyiz?" diye birbirlerinesordular. Hazreti Ömer:
 
-"Bunu. ben sorup size haber vereyim!" dedi ve hemendevesine atlay
ı
p gitti. Ben de pe
ş
inden gittim. Hazreti Ömer:
 
1
Buhâri
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
olur61 liked this
serinin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->