Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
65Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evanghelii apocrife - Evanghelia lui Petru

Evanghelii apocrife - Evanghelia lui Petru

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 3,682|Likes:
Published by Billy Dean
"Şi unii care se aflau acolo îl scuipau în ochi, alţii îl loveau peste faţă, iar alţii îl tot împungeau cu o trestie rănindu-i trupul. Câţiva îl biciuiau zicând: "Asta-i cinstirea ce i se cuvine Fiului lui Dumnezeu!".
"Şi unii care se aflau acolo îl scuipau în ochi, alţii îl loveau peste faţă, iar alţii îl tot împungeau cu o trestie rănindu-i trupul. Câţiva îl biciuiau zicând: "Asta-i cinstirea ce i se cuvine Fiului lui Dumnezeu!".

More info:

Published by: Billy Dean on Jun 18, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

 
Evanghelia lui Petru
 1
EVANGHELIA LUI PETRU
I
1. Şi pentru că nici unul dintre iudei n
-
a vrut să
-
şi spele mâinile -
nici Irod, nici
 judecătorii
- Pilat s-a ridicat în picioare.
2. Atunci regele Irod a poruncit să
-l ia pe Domnul zicându-
le: "Faceţi totul precum
v-am zis!".
II
3. Acolo se afla şi Iosif din Arimateea, prietenul lui Pilat şi al Domnului. Ştiind el căau de gând
-
l răstignească, s
-
a dus la Pilat şi a cerut trupul Domnului, ca să
-l îngroape.4. Pilat
a trimis la Irod să
-
i ceară trupul.
 
5. Şi Irod i
-
a zis: "Frate Pilat, dacă nu l
-
ar fi cerut nimeni, noi înşine l
-am fi îngropat,
căci se apropie ziua sabatului şi în Lege stă scris că soarele nu trebuie să apună peste vreuncadavru". Aşadar l
-
au încredinţat poporului iudeilor cu o zi înainte de sărbătoarea azimilor.
 
III
6. Iar aceştia, luând pe Domnul, îl tot înghionteau în fugă şi ziceau: "Să
-l schingiuim
 pe Fiul lui Dumnezeu, căci toată puterea lui este acum în mâinile noastre!".
 
7. După aceea l
-
au îmbrăcat în purpură şi l
-
au aşezat pe scaunul judecătorului
zicându-
i: "Să judeci cu dreptate, Rege al Israelului!".8. Cineva a luat o cunună de spini şi a pus
-o pe capul Domnului.
9. Şi unii care se aflau acolo îl scuipau în ochi, alţii îl loveau peste faţă, iar alţii îl totîmpungeau cu o trestie rănindu
-
i trupul. Câţiva îl biciuiau zicând: "Asta
-i cinstirea ce i secuvine Fiului lui Dumnezeu!".
IV
10. Apoi au luat doi răufăcători şi i
-au crucificat de-
o parte şi de alta a Domnului. Iar Domnul tăcea, ca şi
cum n-
ar fi simţit nici o durere.11. Şi ridicând crucea în picioare au scris pe ea: "Acesta este regele Israelului!".
 12. I-
au pus veşmintele în faţa crucii, apoi le
-
au luat unul câte unul şi le
-au tras la
sorţi.
 
13. Dar unul dintre cei doi răufăcători a
strigat la ei certându-i: "Noi suferim
chinurile morţii pentru relele pe care le
-
am făcut; cu ce v
-
a greşit însă Mântuitorul
oamenilor?".
14. Atunci au prins şi mai cumplită ură pe El şi au poruncit să nu i se zdrobească picioarele, ca să moară în chinuri
.
V
15. Era în miezul zilei când întunericul a cuprins Iudeea. Atunci s-a stârnit o mare
zarvă şi toţi se temeau să nu apună soarele, căci
Iisus
trăia încă. Doar în Lege stă scris căsoarele nu trebuie să apună peste un cadavru.
 
 
Evanghelia lui Petru
 216. Atunci unul dintre ei a
zis: "Daţi
-
i să bea fiere cu oţet!". Şi după ce le
-auamestecat i-
au dat să bea.
 
17. Au săvârşit de toate şi s
-
au umplut până peste cap de păcate.
 
18. Mulţi umblau cu făclii aprinse crezând că s
-
a făcut noapte.
 
19. Şi Domnul a strigat: "Puterea mea, puter 
ea mea, acum m-
ai părăsit!". Zicând
acestea a fost ridicat la cer.20. Atunci catapeteasma Templului s-
a rupt în două.
VI
21. După aceea au smuls cuiele din palmele Domnului şi i
-
au aşezat trupul pe pământ. Iar pământul s
-
a cutremurat şi spaimă mare s
-a f 
ăcut.
 
22. Când a ieşit soarele au văzut că era ceasul al nouălea.
 23. Iudeii s-
au bucurat foarte tare şi au dat trupul lui Iosif din Arimateea, ca să
-l
îngroape. Acesta văzuse tot binele pe care l
-
a făcut
Iisus.24. Luând pe Domnul l-
a spălat, l
-
a înfăşura
t într-
o pânză de in şi l
-a astrucat în
 propriul lui mormânt cunoscut sub numele de Grădina lui Iosif".
 
VII
25. Atunci iudeii, bătrânii şi preoţii, dându
-
şi seama ce rău şi
-
au făcut singuri, auînceput să se lovească cu pumnii în piept şi să se tânguie: "Vai de păcatele noastre; iată, seapropie judecata şi sf 
â
rşitul Ierusalimului!".
 
26. Eu sufeream laolaltă cu ai mei, dar ne ţineam ascunşi, cu toată durerea din inimanoastră. Căci eram căutaţi ca răufăcători şi ca unii care vroiau să dea foc Templului.
 
VIII
27. După aceea am ţinut post, ne
-
am aşezat şi am jelit toată ziua şi toată noaptea până la sabat.
 28. Atunci s-
au adunat doctorii, fariseii şi bătrânii căci auziseră că poporul murmurăşi se loveşte cu pumnii în piept zicând: "Dacă la moartea lui s
-au în
tâmplat atâtea minuni, săştiţi că e un mare sf 
ânt".
29. Înspăimântaţi, bătrânii s
-
au dus în grabă la Pilat şi l
-au rugat:
30. "Dă
-
ne câţiva soldaţi care să păzească mormântul aceluia, pentru ca nu cumvaucenicii lui să vină şi să
-i fure trupul iar poporu
l să creadă că el a înviat din morţi şi să serăzbune pe noi".
 31. Pilat l-
a trimis pe centurionul Petronius împreună cu mai mulţi soldaţi, ca să păzească groapa. Doctorii şi bătrânii iudeilor i
-
au însoţit.32. Toţi cei de acolo, împreună cu centurionul şi soldaţii, au răsturnat o piatră uriaşă
peste intrarea mormântului.
33. Apoi au lipit pe ea şapte peceţi şi încropindu
-
şi un adăpost au rămas de strajă.
 
IX
34. În ziua sabatului, dis-de-
dimineaţă, o mulţime de oameni din Ierusalim şi din
 împrejurimi a ven
it să vadă mormântul pecetluit.
 
35. În noaptea de dinaintea duminicii, pe când soldaţii făceau de strajă câte doi, s
-aauzit un glas puternic în cer.
 
Evanghelia lui Petru
 3
36. Şi au văzut cerurile deschizându
-
se, iar doi bărbaţi strălucitori ca soarele aucoborât din ele şi s
-au apropiat de mormânt.
37. Şi piatra care fusese aşezată la intrare s
-
a dat singură la o parte; atunci,
descoperindu-se mormântul, cei doi tineri au intrat în el.
X
38. Văzând soldaţii una ca asta s
-
au dus şi i
-
au trezit pe centurion şi pe bătrâni.
 39. Toc
mai le povesteau ce văzuseră, când iarăşi se arată, de data aceasta trei bărbaţiieşind din mormânt
- doi dintre ei sprijinindu-l pe al treilea -
şi
-
n urmă, însoţindu
-i, o cruce,
40. iar capetele primilor doi ajungeau până la cer în timp ce capul Aceluia p
e care-l
ţineau de mâini trecea dincolo de ceruri.
 
41. Şi au auzit un glas de sus zicând: "Ai dus vestea celor adormiţi?".
42. "Am dus-
o", a venit răspunsul dinspre cruce.
 
XI
43. Atunci toţi cei de faţă au început să se sfătuiască între ei dacă să meargă să
-l
înştiinţeze pe Pilat.
 
44. Şi pe când discutau ei, iată că din nou se deschid cerurile şi un om coboară şiintră în mormânt.
 
45. Îndată cei din preajma centurionului au părăsit mormântul pe care
-
l păzeau, aualergat în toiul nopţii la Pilat ş
i i-
au povestit tot ce văzuseră. Iar la sfârşit au zis cu glas
cutremurat: "Într-
adevăr era Fiu al lui Dumnezeu".
 
46. Şi răspunzându
-le Pilat a zis: "Eu nu m-
am pătat cu sângele Fiului lui Dumnezeu.Voi singuri aţi hotărât aşa".
 
47. După aceea s
-au apropia
t cu toţii şi l
-
au rugat stăruitor să porunceascăcenturionului şi soldaţilor să nu vorbească despre ce
-
au văzut,48. "căci, ziceau ei, mai degrabă să avem de ispăşit un păcat mare în faţa luiDumnezeu decât să cădem în mâinile iudeilor şi să fim omorâţi
cu pietre".
49. Iar Pilat a poruncit centurionului şi soldaţilor să nu vorbească.
 
XII
50. În zorii zilei de duminică Maria Magdalena, ucenica Domnului -
 
care nu făcusela mormântul Domnului cele ce făceau de obicei femeile în amintirea morţilor dragi, şi as
tanumai de frica iudeilor 
51. a luat cu ea câteva prietene şi s
-
a dus la locul unde a fost aşezat trupul lui
Iisus.
52. Dar se temeau ca nu cumva să le vadă iudeii şi ziceau: "Dacă n
-am putut plânge
şi jeli în ziua când l
-
au răstignit, măcar s
-o facem acum, la mormânt.
53. Cine însă ne va da la o parte piatra de pe gura mormântului, pentru ca noi,intrând, să putem sta lângă el şi împlini cele de cuviinţă?54. Căci uriaşă mai era piatra aceea şi ne temem să nu ne vadă careva. Dacă nu vomreuşi s
-o urnim
din loc, măcar să punem la intrare tot ce
-
am adus întru pomenirea lui şi să
bocim lovindu-ne cu pumnii în piept pân-
o trebui să ne întoarcem la casele noastre".
 
XIII

Activity (65)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lotekh liked this
Razvan Matache liked this
Rap Srk liked this
lucian2304 liked this
mohiro liked this
Vasi Ivan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->