Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bản Tin Vật Lý tháng 6 - 2010

Bản Tin Vật Lý tháng 6 - 2010

Ratings: (0)|Views: 177 |Likes:
Bản Tin Vật Lý tháng 6 - 2010
Bản Tin Vật Lý là nguyệt san được phát hành tại www.Thuvienvatly.com, là sự tổng hợp các tin chính về vật lý và khoa học nói chung, tổng hợp các bài viết chuyên đề hay. Các bạn có thể xem tất cả các bản tin đã phát hành tại đây http://thuvienvatly.com/home/component/option,com_remository/Itemid,215/func,select/id,320/orderby,4/
Bản Tin Vật Lý tháng 6 - 2010
Bản Tin Vật Lý là nguyệt san được phát hành tại www.Thuvienvatly.com, là sự tổng hợp các tin chính về vật lý và khoa học nói chung, tổng hợp các bài viết chuyên đề hay. Các bạn có thể xem tất cả các bản tin đã phát hành tại đây http://thuvienvatly.com/home/component/option,com_remository/Itemid,215/func,select/id,320/orderby,4/

More info:

Published by: Thư Viện Vật Lý on Jul 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

 
WWW.THUVIENVATLY.COM
B
n Tin V
t Lý
©
Th
ư
Vi
n V
t Lýwww.thuvienvatly.com banquantri@thuvienvatly.comTháng 06 n
ă
m 2010
Th
c hi
n: Tr 
n Hoàng Nghiêm (trannghiem@thuvienvatly.com)Tr 
n Tri
u Phú (trieuphu@thuvienvatly.com)
 
 
Nội dung
Dùng laser t
o m
ư
a .............................................................................................................. 1Kính hi
n vi
đ
i
n t
nhi
t
độ
th
 p l
n
đầ
u tiên ‘nhìn th
y’ các nguyên t
.......................... 3Tính ra kh
i l
ượ 
ng c
a nh
ng quark ph
bi
ế
n nh
t ............................................................. 6 Nh
ng
đ
i
u kì l
trong th
ế
gi
ớ 
i l
ượ 
ng t
............................................................................. 8Kích c
ỡ 
 
n
đị
nh c
a m
t tr 
ờ 
i khi
ế
n các nhà khoa h
c b
t ng
ờ 
.......................................... 16L
n
đầ
u tiên làm v
ướ 
ng víu thành công 5 photon ............................................................. 18Tính ch
t
đ
i
n c
a dây nano là do các electron quy
ế
t
đị
nh ............................................... 21Các kh
i t
di
n
đ
óng gói ch
t khít nh
ư
ng r 
t l
n x
n ...................................................... 23Sét c
u có th
ch
o giác ............................................................................................... 25Tàu con thoi Atlantis s
 p hoàn thành s
m
nh l
ch s
25 n
ă
m ......................................... 27 NASA mu
n mang
đ
á sao H
a v
Trái
đấ
t ........................................................................ 28Chúc m
ng sinh nh
t l
n th
50 c
a laser (16/5/1960 – 16/5/2010) ................................. 29Ch
ng minh
đượ 
c ph
ươ 
ng trình ch
t khí Boltzmann ........................................................ 32B
ng ch
ng cho s
b
t
đố
i x
ng v
t ch
t – ph
n v
t ch
t ................................................. 33
 ĩ 
thu
t m
ớ 
i s
n xu
t hàng lo
t các h
ợ 
 p ch
t bán d
n ....................................................... 36Gi
i thích
đượ 
c s
d
n
đ
i
n c
a l
ớ 
 p ti
ế
 p xúc c
a hai
đ
i
n môi ......................................... 38Gi
i thích gi
ớ 
i h
n Carnot .................................................................................................. 40Phát hi
n ngôi sao
đ
ang
ă
n th
t m
t hành tinh c
a nó ....................................................... 42 Nh
t B
n phóng phi thuy
n lên Kim tinh .......................................................................... 44Laser th
c hi
n thành công phép
đ
o mà Einstein cho là ‘không th
............................... 46Di hài Copernicus
đượ 
c chôn l
i
ở 
thánh
đườ 
ng Ba Lan ................................................... 49 N
ướ 
c có
ở 
m
i n
ơ 
i, nh
ư
ng không ph
i gi
t nào c
ũ
ng có s
s
ng ..................................... 52Các l
 
đ
en siêu tr 
ng ti
ế
t l
m
t manh m
i b
t ng
ờ 
.......................................................... 56T
i sao có v
t ch
t trong v
ũ
tr 
c
a chúng ta? ................................................................... 59Xây d
ng b
khu
ế
ch
đạ
i l
ượ 
ng t
v
ớ 
i nguyên t
nhân t
o ................................................ 62Con ng
ườ 
i có b
nhi
m virus máy tính không? .................................................................. 64Tìm th
y m
t
đồ
ng v
“th
n kì kép” c
a thi
ế
c ................................................................... 66Tìm th
y m
t l
h
ng trong v
ũ
tr 
..................................................................................... 69Phát tri
n thành công l
ớ 
 p ti
ế
 p xúc gi
a ánh sáng và nguyên t
......................................... 71Ph
i ch
ă
ng n
th
n tình yêu không bi
ế
t chóng m
t? ......................................................... 73 N
ă
m 2020, Nh
t B
n s
có c
ă
n c
m
t tr 
ă
ng rô bôt .......................................................... 75S
có ‘
đồ
ng h
h
t nhân’ ................................................................................................... 76V
t th
bay g
n Trái
đấ
t hôm 21/5 là m
t b
ph
n tên l
a ................................................ 79M
t n
ă
m có th
là ch
ư
a t
ớ 
i m
t ngày ................................................................................ 81

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Pham Phong liked this
Nguyen Tuan Hung liked this
Nguyen Tuan Hung liked this
tinthao liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->