Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
karisma

karisma

Ratings:
(0)
|Views: 969|Likes:
Published by farhana

More info:

Published by: farhana on Jul 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
 TERAS 1
 
MEMAHAMI KONSEP KARISMA
PEMBINAAN KARISMA1)Karisma adalah kualiti yang tertanam dalam diri seseorang, bukan hanya disebabkan pelantikan ataupunstatus seseorang. Semua orang memiki karisma diri tidak kira siapa mereka seperti guru, imam, pemimpinkorporat dan juga penjenayah. Dengan kata lain karisma adalah satu anugerah istimewa kepadaseseorang.2)Karisma membawa makna berbeza kepada setiap individu. Ia adalah kekaguman di mata orang lain hasildaripada membangunkan komponen-komponen yang terdapat dalam karisma.
Kualiti (daya penarik, daya kepimpinan) atau sifat-sifat tertentu seseorang individu yangmenjadikannya berupaya mempengaruhi arau menjadi peransang kepada khalayak ramai,(kamus dewan edisi ke-4)
Menurut Max Waber karisma adalah kualiti personaliti khusus yang ada pada seseorang individu.
Menurut Conger dan Kanungo, (1987) karisma adalah sejenis tingkah laku yang dapatdiperhatikan, diterangkan dan dianalisis.
Conger dan Konungo (1988) menyatakan, seseorang pemimpin dianggap sebagai berkarismaapabila beliau melakukan sesuatu dengan cara yang baru dan tidak konvensional
Menurut Shamir, House dan Athur (1993), pemimpin yang perilakunya dianggap berkarismadapat menghasilkan kesan karisma yang dijangka oleh teori. Kajian menunjukkan, pemimpinyang dilihat sebagai karismatik menerima sokongan lebih besar daripada segi pelaksanaan kerja.
Angle dan Sonnenfeld (1994) menegaskan , pemimpin yang dianggap berkarisma dapat diterimasebagai pemimpin yang effektif barbanding orang lain. Mereka juga mampu memotivasikan danmemuaskan perngikutnya berbanding pemimpin lain.3)Sifat-sifat asas karisma adalah seperti karisma hanya dapat ditentukan oleh mata orang yang melihatnyadan kehadiran karisma mudah dikesan tetapi susah untuk diterangkan.
Karisma ditentukan oleh mata orang yang melihatnya
Satu kajian telah dijalankan dan mendapati bahawa karisma itu sebenarnya adalahkarisma seseorang yang ditentukan oleh orang yang melihatnya. Apabila seseorangmelihat orang lain yang berketerampilan dan berkebolehan, maka orang tersebutdikatakan sebagai berkarisma dan sebaliknya. Oleh itu, mengetahui definisi karismaoleh seseorang penting bagi membina karisma. Contohnya, ahli politik danperniagaan melihat seseorang yang berkarisma adalah mereka yang sentiasaberpakaian kemas dan memilikili kemehiran sosial yang baik. Sebaliknya, orangkampung melihat seseorang itu berkarisma apabila dia memiliki budi pekerti danakhlak yang baik.
Kehadiran karisma mudah dikesan, tetapi sukar diterangkan.
Dalam suatu pembentangan di bilik kuliah, beberapa pelajar mempersembahkanpembentangan mata pelajaran dengan penuh yakin dan bermaklumat. Sehinggakanpensyarah sendiri kagum dengan kedalaman pengetahuan dan keyakinan diri yangditonjolkan pleh pelajar itu. Maka pelajar-pelajar lain menganggap dia adalah pelajar yang hebat dan berkebolehan besar. Sekirannya kita pernah berada dalam keadaanberikut, kita sebenarnya mengalami pancaran karisma daripada individu tersebut. Dimana kita kagum dengan karisma seseorang tokoh. Kita sama-sama merasaikehadiran karismanya walaupun hanya dengan senyumannya. Namun begitu, kitasukar menjelaskan sifat karisma yang dipancarkan oleh individu itu..4)Perbezaan kefahaman karisma daripada pandangan Islam dan barat.
Pandangan Barat :
 
David Aberbach menegaskan, pemimpin berkarisma di barat ‘membunuh jiwa dan sudahkehilangan suara hati’. Mereka berpendapat. “Selepas kematian jiwa, jasad mereka berjalanmenjadi individu agung tanpa jiwa”. Mereka melalui kehidupan peribadi yang mengerikan danberada dalam pelbagai krisis yang tidak putus-putus. David Aberbach menjelaskan bahawapemimpin berkarisma di barat sudah membunuh jiwa mereka dan jasadnya sahaja yang berjalanmenjadi ‘haiwan masyarakat yang disanjungdan dikagumi’. Mereka membawa keazaman yangkuat sehingga mereka sendiri lupa kewujudan diri mereka yang bersifat individual. KenyataanMarlyn Manroe, “Saya ini kepunyaan masyarakat” menguatkan lagi pendapat David Aberbach.Contohnya, John F. Kennedy adalah anak kecil yang tidak mendapat kasih sayang seorangayah. Oleh itu, gambar beliau bermain dengan anak keduanya di
oval office
ketika krisis peluruberpandu Cuba sedang memuncak dianggap sebagai simbol kebapaan yang pertama ditonjolkandi Rumah Putih.
Pandangan Islam :Dalam Islam, membina karisma bukanlah matlamat utama. Karisma itu sebenarnya kurniaandaripada Ilahi. Menurut Islam orang yang berkarisma adalah mereka yang menghidupkan jiwamereka sehingga hati mereka menjadi celik. Mereka menghidupkan jiwa mereka bukanmembunuhnya. Karisma adalah kesan daripada keimanan dan penyerahan diri kepada Allah.Mencari keredaan Allah adalah perkara yang diutamakan. Almarhum Hamka adalah contohbagaimana karisma daripada perspektif Islam terbina. Beliau adalah pemimpin gerakan dakwahdi Indonesia, cendiakawan, sasterawan dan pendakwah. Walaupun sudah lama meniggal dunia,tetapi kemasyuran dan karisma beliau tidak luntur malah menjadi kekaguman angkatan baru.
Di dalam Pandangan Hidup Muslim, Hamka menerangkan karisma dapat dirasai kewujudannya.Beliau menggunakan istilah ‘cahaya muka’. Hamka menjelaskan terdapat dua jenis orang sahajayang mempunyai cahaya istimewa itu. Pertama, orang soleh yang kuat beribadat kepada Alllahdan kedua, orang berpangkat yang kuat hubungan dengan orang yang memerintah.Definisi karisma HamkaDefinisi karisma Barat
5)
Dalam pembinaan karisma seseorang hendaklah membina model kompenan diri yang terdiri daripadaemosi, intelektual, fizikal, sosial danspiritual. Lima komponen diri ini akan bergabung dan membentukperibadi yang unik.
Komponen Emosi terdiri daripada sikap dan tabiat yang positif dan juga kebijaksanaan emosiatau EQ. Emosi memainkan peranan dalam membentuk peribadi kita. Pemimpin berkarismaadalah tuan kepada emosinya sendiri.
Komponen intelektual tidak merujuk secara langsung kepada IQ tetapi lebih menekankanbagaimana cara kita menggunakan pendekatan bagi membina komponen intelektual yang baik,di mana seseorang itu mempunyai pengetahuan yang luas dan diaplikasikan dalam ucapannya.
Komponen fizikal merupakan komponen yang dapat kita lihat. Menerima diri kita seadanya atauself-acceptance adalah cara terbaik daripada kita membandingkan dengan orang lain. Oleh yangdemikian penampilan diri yang menarik merupakan pakej yang akan melengkapkan pembinaankarisma.
Komponen sosial adalah membina imej sosial yang baik seperti kemahiran berucap, kemahiranberbual, kemahiran berunding dan lain-lain lagi. Seseorang yang mudah mesra dengan orangyang baru dia kenal maka dia memikili komponen sosial diri yang positif.
Menghidupkan jiwakarismatikkarismatikMembunuh jiwa
 
Komponan spiritual atau persoalan kerohanian adalah berkaitan dengan tujuan kehidupan kita didunia dan mencari makna kepada soal kebahagiaan. Kekuatan spiritual yang akan memanduseseorang menjadi seorang yang berazam tinggi dan sanggup menghadapi risiko.6) Mengapa kita hendak membina karisma?
Ramai orang ingin menjadi pemimpin baik secara rasmi ataupun tidak rasmi. Mereja ingindilihat sebagai seorang yang berketrampilan, berpengaruh dan mempunyai pengikut yang setia.Ada juga yang ingin memiliki karisma bagi menambahkan keyakinan diri dan muncul sebagaiorang yang bertanggungjawab dan boleh dipercayai.
Membina karisma bermakna menjadi orang yang lebih baik dalam semua segi kehidupan. Ia juga bermakna menjadi orang yang membahagiakan orang lain disekililing kita. Mereka tidakmenjatuhkan orang lain dalam usaha membina karisma. Apabila kita menjatuhkan orang laindalam mencapai matlamat kita, ia tidak lebih daripada racun yang membunuh nilai-nilai danmatlamat tersebut. Orang yang berkarisma berkorban untuk orang lain lebih banyak daripadakepentingan diri mereka sendiri. Nabi Muhammad S.A.W sanggup memberikan kurma yang hanyamemadai dimakan oleh beliau dengan isterinya Aishah, kepada seorang tua yang kelaparan.
Emerson menulis, memadailah sekiranya individu itu tahu yang dia sudah memberikankemudahan kepada orang yang duduk disebelahnya untuk terus hidup. Jangan sesekali hidupatas kesusahan orang lain.
7)
Pemimpin berkarisma memiliki satu persamaan iaitu mereka dapat melihat imej mereka sendiri atau self-mirroring. Mereka mengetahui kelemahan diri mereka dan lantas mereka mencari usaha untukmemperbaikinya. Pemimpin-pemimpin berkarisma dapat menimbulkan kesan luar biasa ke atas prestasimereka yang berada di bawah kepimpinannya. Kajian mendapati :
Semakin tinggi karisma seseorang pemimpin, semakin tinggi prestasi kerja orang yangdibawahnya
Apabila orang yang dipimpin berasa puas hati dan seronok dengan kepimpinannya dan diripemimpin tersebut, mereka lebih mudah dipengaruhi oleh pemimpin mereka. Hal inimenyebabkan mereka mendapat dorongan instristik dengan tugas-tugas yang mereka jalankansekaligus meninggikan lagi komitmen kerja mereka.
8)
Hipotesis pemimpin yang berkarisma
Mengubah status quo yang membawa kepada kesan psikologi yang menekan dan membantukemunculan pemimpin berkarisma.
Mereka yang berkarismatik mempersembahkan wawasan yang nilainya dikongsi dengan idealismepengikut ataupun rakyat yang jauh bertentangan dengan status quo tetapi masih dapat diterimaoleh pengikut
Bagi mencapai wawasan, mereka sanggup mengambil risiko yang tinggi dan terlibat secaralangsung dalam aktiviti yang memerlukan pengorbanan yang tinggi.
Pemimpin karismatik mempunyai pengaruh kepada pengikutnya yang berpunca daripada kuasakelakuan tersendiri atau idiosyncratic power daripada kuasa kedudukannya seperti perundangan,paksaan dan pertukaran jawatan dalam organisasi9)Model transformasi karisma
proses pembinaan karisma. Ia bermula dengan menukarkan kualiti karisma yang terdapat padaindividu kepada kualiti organisasi yang dipimpin oleh pemimpin tersebut.
Apabila seseorang individu mula bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi-fungsiorganisasi, dia mula mengembangkan kualiti karismanya selaras dengan tanggungjawab yangdipikul.Organisasi yang dilihat mempunyai ciri karisma organisasi adalah dipimpin olehseseorang yang berkarisma.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Larry Ichiro liked this
Satria Jasar liked this
syamphgs liked this
Ahmad Ibrahim liked this
Fiffy liked this
Fiffy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->