Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Echinox 9-12/2008

Echinox 9-12/2008

Ratings:
(0)
|Views: 400|Likes:
Published by bogdanodagescu
Echinox 9-12/2008 (numar aniversar 40 de ani)
Echinox 9-12/2008 (numar aniversar 40 de ani)

More info:

Published by: bogdanodagescu on Jul 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
echinox
 
 nr. 9-12 / 2008 
 2.5 lei 
4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 04 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
 
echinox
cuprins
2
 
editorial 3
INCREDIBILA ŞI TRISTA POVESTE A CANDIDULUI ECHINOX ŞI A NEPOŢILOR SĂI FĂRĂ SUFLETsauUN ECHINOX FOARTE BĂTRÎN CU 40 DE ARIPI ENORME
4junkbox 4muzică 5poezie 6relecturi 7 artă 13 antologia 
DESPRE ECHINOX ŞI ALŢI DEMONI 
14Echinox Memento 20grupaj
DICŢIONAR ECHINOX. PERSPECTIVĂ ANALITICĂ Erată şi completări
 
23
 
3
echinox
edit rial
 Echinoxul în labirintul său
Despre Echinox am auzit, pentru prima dată,de la ai mei. Aceasta în condiţiile în care ei auabsolvit Politehnica şi, practic, lumea literelorle era străină. Ştiu, istoria mea personală/familială cu această revistă e irelevantă. Mizaeste, însă, alta, şi-anume conştientizareafaptului că, probabil, Echinoxul era, pevremea studenţiei părinţilor mei, o emblemă.Asumarea unei atare realităţi prin intermediul
discursului unor outsideri, a unor cititori
ne-iniţiaţi. Că nu a devenit tocmai legendar, între timp, sau în timp, este de la sine înţeles.Miturile au fost scrise şi publicul, amator deDiscovery Channel, cere demolarea lor, iarEchinoxul nostru nu-şi mai permite să aibăpretenţiile don-quoteşti ale Echinoxului deacum douăzeci de ani. Spiritul lui a devenit ceva
mai suspicios, iar umorul, ceva mai „acidulat”.
El îşi revede, amuzat, istoria, constatând că n-afost rău, nici uşor, dar nimeni nu spusese căar  trebuit să e bine sau simplu, aşa că, în
asentimentul celor de la
Oasis
 , he’s gonna start
a revolution from his bed and won’t look back
in anger. (
Olga Ştefan
)
Echinoxul nu mai este ce-a fost. Iată truismulpe care unii dintre foştii sau actualii echinoxişti îl iau ca pe o nostalgie declarată a vremurilorde mult apuse din vârsta de aur şi ca pe oconcluzie că este aproape inexistent. Esteadevărat. Echinoxul nu mai este ce-a fost, darasta pentru că spiritul veacului de la primullui descălecat până în prezent nu mai este, în chip resc, acelaşi. Identitatea revistei înecare an are haloul propriu de trenduriculturale, intrigi, nume, sentimente etc. Pelinia cronologică, Echinoxul anului 2008este produsul unei generaţii care, în ciudaneajunsurilor, alege să gândească realmentecu capul ei, să e spontană, asumată,dezinhibată în raport cu trecutul, dar totodatăavând memoria propriului traseu istoric, caun Pierre Menard, autor al lui Don Quote.Fără să apeleze la compromisuri, îndrăzneaţă,cu simţ ludic, ironică şi autoironică, revista îşicunoaşte lungul nasului, are conştiinţa faptuluică aparţine vieţii studenţeşti şi recunoaştecă spaţiul ei interior este unul al formării şiemulaţiei şi nu al unor proluri culturale
ajunse la maturitate. Nu mai este cum a fost,
dar nu a murit. Spiritul Echinoxului chiar nus-a înălţat la cer încă! (
Cristina Miloş
)
Două fraze la fel de valabile: 1.
Echinoxul trebuiesă pornească de la ideea că se situează în prezent
 ,
şi are posibilitatea de a deveni o instituţieculturală care este la fel de relevantă în culturadin România ca Echinoxul din anii 70, săzicem. 2.
Echinoxul din prezent este inteligentdacă încearcă să nu uite
. Prea multe texte şiidei care păreau îndrăzneţe în anii 70 mai par îndrăzneţe şi acum. Asumarea unei tradiţii în întregul ei este ceva neproductiv şi totodatăimposibil. Asumarea îndrăznelii culturaleeste ceva productiv şi cu cât mai imposibil, cuatât mai interesant. Citesc teze de doctorat şistudii recente despre conictele generaţionaleşi valorice ale culturii maghiare din Româniaanilor 70, conicte în care sunt implicaţi şi mulţiautori echinoxişti. Se conturează o istorie careare un început, poate că are şi un mloc, darse evaporează undeva, pe parcurs. Ideal ar dacă această istorie ar  scrisă de cei implicaţidirect – studenţii şi tinerii actuali trebuie totuşisă-şi scrie propriile istorii, oricum s-ar situa dinpunct de vedere intelectual faţă de dezbateriletrecutului. (
Balázs Imre József 
)
Ca la ecare aniversare, Echinoxul se lasă judecat. Echinoxul în vârstă de 40 ani estegenul de gură pe care începi să o cunoşti princeea ce este cu tine la începutul relaţiei, princeea ce te învaţă sau pentru felul în care se joacă cu tine şi-ţi capătă încrederea... iar dupăce te-a iniţiat în câteva dintre tainele sale şiregulile lor îţi lasă şi cheia spre camera ascunsăa istoriei sale... o cameră cu rauri şi lădiţe,mai frumoase sau mai chinuite, după cumi-au fost şi anii. Echinoxul la 40 de ani a speratcă lădiţele putrezite şi acoperite de praf nu osă mă sperie, că-l voi căuta şi regăsi chiar şi între raurile ascunse, între paginile adormitede atâta aşteptare. Mi-a cerut să-l duc la mineacasă sau să merg la întâlnire într-o sală delectură - pentru a descoperi câtă încredereavem unul faţă de celălalt, aşezaţi la o masăde scris. El a adus cu sine tot ceea ce a fost de-alungul anilor, iar eu - coli albe: multe pentruconfesiunea lui şi câteva pentru sentinţa mea.(
 Mirela Dimitriu
)
Echi-doct, Echi-mo, Echi-vox… Echinox, de-alungul celor 40 de ani, a fost pe rând Echi-doct,Echi-so, Echi-mo (să nu uităm de Exinox!),dar niciodată Echinocţiu. Arm acest lucrudin cauza faptului că nu a existat un echilibru între „aşa da” şi „aşa nu”, ci în ecare anrevista avea ca substanţă e aluminiul, etitanul, e acidul sulfuric în exces. Lucrul cuadevărat important este acela că Echinox areuşit să construiască o Zonă, actualmente maiales virtuală, în care termeni ca disoluţie orimorticare nu s-au inventat. Nu sunt adeptulaniversărilor protocolare. Ceea ce am realizat împreună în acest număr e, mai degrabă, oanti-aniversare, pe alocuri ludică şi ironică,permiţând radiograerea deloc supercială a întregii „dinastii” Echinox. (
 Marius Conkan
)
Dacă ar trebui să aleg un loc unde să situezEchinoxul, acela ar  cu siguranţă unul
al
urmei
. Un loc instabil, o zonă ambiguăşi fragilă totodată, unde rivalitatea dintreprezenţă şi absenţă începe a se estompa, undese inserează, într-un mod atât de vizibil, osură. (Sau, potrivit cazului de faţă,
 sura
.)
Şi asta pentru că nu cred într-o
 xare
a
Echinoxului. Nu cred într-o imagine de tip„criptă” unde totul se rezumă la repertoriereaunor texte şi înşiruirea mecanică a unor nume.Nu cred în piedestaluri de niciun fel, cu atâtmai puţin în monumente ridicate trecutului.La fel cum nu cred în pierderea valorilor prinsimpla lor îngropare sub un maldăr de frunzeuscate. Echinoxul prezent, aşa postmodern pecât se arată, are, în primul rând, o dimensiunerecuperatorie. Salvează ceea ce a mai rămasde salvat, relansează ceea ce, printr-o ironiea sorţii, a fost pus, nejusticat, sub tăcere. Şi,nu în ultimul rând, uită ceea ce şi-a pierdut întimp şi ultimul dram de relevanţă/valabilitate/(cu tot riscul exprimării) valoare.Echinoxul din 2008 îşi exersează, aşadar,mai mult decât la orice altă aniversare,privirea critică. O privire orientată oarecumretrospectiv, având însă capacitatea de a-şipăstra luciditatea şi de a revalorica din
perspectiva prezentului. Un Echinox ce
reinstituie sura. Şi, nu în ultimul rând, unEchinox (pentru moment) privilegiat. (
Diana Mărculescu
)
Trebuie să admit, ca un cititor care savureazărătăcirile captivante prin jungla vizuală aculturii contemporane, că sunt într-o dilemădelicată când vine vorba de Echinox, indcăvăd revista ca pe o fată foarte tânără șiinteligentă, dar care nu răsfaţă privirea cuforme și trăsături interesante, apetisante – odamă de 40 de ani e greu de savurat. Însă, dacă(putem să) trecem peste exterior și „mărimeaspecială XXL”, la nivel textual, printr-osimpatie mentală, ajungem la o altă poveste,la ceva foarte dinamic şi deschis, la o sursă deenergie culturală, şi cel mai important, găsimo raritate (în viaţa studenţească ”academică”de la Litere și nu numai): opinii şi dezbateri bine articulate despre cărţi – semne pozitive înceea ce privește „sănătatea” culturii noastre.Ca unul dintre redactorii paginilor maghiare,din păcate, văd o ruptură mereu existentă între trupul revistei şi fragmentul miniaturmaghiar, o ruptură care e mai mare decâtdiferenţa generată de cele două limbi. În epoca„mitică” a revistei, asumând o retrospectivănostalgică, această ruptură era vindecată deprieteniile dintre redactori şi solidaritatea (sauchiar rezistenţa) intelectuală în opoziţie cuautorităţile detestate. Azi, în era sloganurilorşi propagandei despre multiculturalitate şicomunicare, ruptura s-a mărit regretabil –ecare ind copleşit de libertăţile lui, uitândcă de fapt trăim în aceeași realitate. E adevărat,schimbările şi deschiderile trebuie să vină maiales din partea redactorilor maghiari, dinmotive pragmatice (adică lingvistice), şi sper cătreptat, din cocoașă mică, vom evolua benec în organ complementar. (
László Szabolcs
)
La vârsta de 40 de ani te poţi considera dejadestul de bătrân pentru a vorbi mai puţin sauchiar pentru a vorbi în tăcere şi a te grăbi încet.După 40 de ani de revelaţii şi transformări tepoţi aşeza pe prispă la discuţii boeme despre
cum se poate lua micul dejun sau despre
felurile în care poţi prepara o cafea dimineaţafără să foloseşti prea multă apă sau gaz. După40 de ani, te poţi muta într-un apartament maimic conform necesităţilor de bătrân tânăr şipoţi totodată să vorbeşti mai puţin cu vecinii.La 40 de ani eşti destul de inteligent pentru apurta ochelari şi discuţii cu subînţeles şi pentrua discuta lozoc despre cambrările textului în proză şi jocul aparent inocent al poeziei.La 40 de ani eşti destul de înţelept pentru anu repeta cele 40 de greşeli – conştiente sauinconştiente – pe care le-ai făcut. După 40 deani Echinoxul nu şi-a lăsat barbă şi nu a plutiteuforic în valuri de cofeină şi fum de ţigară.Anul 2008 e anul cu secetă pentru Echinox, cei40 de ani vorbesc despre vremurile cu ploi şiverdeaţă. Poate totuşi seceta e un lucru bun,asta rămâne de văzut. (
Robert Moscaliuc
)
În primul rând, Echinoxul respiră. Horcăit,agonic, însă respiră. Problema se pune cândanalizezi ce? respiră. Povara trecutului sautentaţia viitorului. Rămâne de văzut.În al doilea rând, anulându-l pe primul, ampus de-un Echinox acidulat, antikitschos, am închegat un monstruleţ în care se regăsescelemente disparate şi nonconformisme, regulişi ciocane cu care să le pui la pământ, ironii,semnături ludice şi melancolii necitite de
nimeni.
În următorul rând, anteriorul primelor două,privind înapoi în hăurile greoaie şi somnolente,s-ar cuveni multe. Să stoarcem peanuri, să-iridicăm în slăvi pe slăviţii noştri predecesori,datorită cărora revista trebuie să continue, sădăinuie, e şi numai în gol. Dar nu. Poate nouă,celor încăpăţânaţi să ducem trena vremurilor bune, nu ne va consacra nimeni festivităţi.Rămâne de văzut. Oricum, adunând anii,numărând a câta promoţie suntem, orgoliilese micşorează, lehamitea creşte.În ultimul rând, echilibrul, respectul pentruprolul cvadragenar. În 2008, Echinoxul e atâtde echilibrat încât dacă tragi la sorţi numeleredactorilor, decupate şi puse la macerat în joben, ai şanse de 50% să e sau, sau. Dinpăcate, n-am dat încă de androgin. (
Laurenţiu Malomfălean
)
În momentul în care m-am hotărât să daula Litere, în maxim avânt al entuziasmuluimeu, m-am lovit de două întrebări la carenu mă aşteptam: „Vrei să te faci profesor?” şi„Ce o să ieşi de acolo?”. Ambele, în general însoţite de priviri destul de compătimitoare, încercau să mă direcţioneze spre un domeniuceva mai „serios”, unde „serios” rimează,printre altele, cu „bănos”. Să zicem că aceastaa fost una dintre deziluziile mele legate depragmatismul capitalist. Nu-mi amintescunde am auzit sau citit pentru prima oară înviaţa mea despre Echinox, însă ţin minte sigurcă, răsfoind un manual de română editat deHumanitas, undeva pe la ultimele pagini,rămase o enigmă de ecare dată la nivel declasă (niciodată nu era timp sau chef pentrulecţii de sinteză de sfârşit de manual), am datpeste un alineat despre „mişcarea clujeană
Echinox”, de unde îmi aduc aminte numele lui
Marian Papahagi, Ion Pop şi Adrian Popescu.În ultimul an, am învăţat ceva mai mult: cumsă completez un facturier, cum să gândesc înnumăr de caractere, cum să abordez o arhivăde revistă, cum să îmi asum o părere critică,cum să glumesc cu cea mai mare seriozitateposibilă, iar acestea, într-o mare măsură,datorită Echinoxului. Şi multe altele. Ce o săies din Facultatea de Litere? Echinoxist. Cusalve. Şi multe altele. (
Bogdan Odăgescu
)

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Diana Maria Schon liked this
Elena Si Pavel Ilica liked this
ionhirghidus liked this
MorganRisin liked this
ionhirghidus liked this
ionhirghidus liked this
ionhirghidus liked this
ceteholbezi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->