Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Tai Ve Nuoc Giai Khat Linh Chi

De Tai Ve Nuoc Giai Khat Linh Chi

Ratings: (0)|Views: 2,100|Likes:
Published by hangtran9x

More info:

Published by: hangtran9x on Jul 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

 
GVHD:
ThS. Nguy
n Minh KhangThS. Ph
m Ng
c Du
 
- 1 -
CH
ƯƠ 
NG 1M
Ở 
 
ĐẦ
U
1.1
 
Đặ
t v
n
đề
 
T
ngàn x
ư
a
đế
n nay, cu
c
đờ 
i bình th
ườ 
ng c
a m
i m
t con ng
ườ 
i
đề
u ph
i tr
iqua b
n giai
đ
o
n m
c
đị
nh c
a t
o hóa,
đ
ó là chu trình sinh – lão – b
nh – t
.
Để
 kh
c ph
c ph
n nào c
a b
nh t
t, b
o toàn m
ng s
ng tr
ướ 
c ng
ưỡ 
ng c
a cái ch
ế
t vàkéo dài tu
i th
, các nhà khoa h
c
đ
ã không ng
ng c
g
ng tìm m
i cách can thi
pvào chu trình s
ng m
c
đị
nh
y. T
nh
ng kinh nghi
m l
ư
u truy
n trong dân gian,nhà nghiên c
u
đ
ã s
d
ng nhi
u lo
i thu
c, t
d
ng s
ơ 
ch
ế
 
đế
n tinh ch
ế
,
đặ
c,ho
c trích xu
t t
các lo
i th
o d
ượ 
c có s
n trong t
nhiên
để
 
đ
i
u tr
b
nh.Ngày nay xu h
ướ 
ng s
d
ng các th
o d
ượ 
c thiên nhiên
để
tr
b
nh
đ
ã tr
ở 
nênph
bi
ế
n, vi
c tìm ki
ế
m nh
ng kh
n
ă
ng ch
a tr
t
các lo
i th
o d
ượ 
c
đ
ã
đượ 
c ti
ế
nhành
ở 
nhi
u n
ơ 
i trên th
ế
gi
ớ 
i: Nh
t B
n, Trung Qu
c,
Đ
ài Loan, Malaysia,Thái Lan, ….Trong
đ
ó, n
m Linh chi là
đố
i t
ượ 
ng nghiên c
u c
a nhi
u qu
c gia.
Đặ
c bi
t là các n
ướ 
c vùng Châu Á, vì nó có nhi
u ti
m n
ă
ng v
ngu
n d
ượ 
c li
u.Linh chi là m
t lo
i d
ượ 
c li
u quý và
đượ 
c x
ế
p trên c
nhân sâm. Tác d
ngc
a Linh chi là phòng tr
nhi
u b
nh: huy
ế
t áp, tim m
ch, gan, th
n, suy nh
ượ 
c th
nkinh, suy nh
ượ 
c c
ơ 
th
…Chính vì th
ế
, trên th
ế
gi
ớ 
i có nhi
u nghiên c
u v
linh chinh
m t
n d
ng nh
ng l
ợ 
i ích c
a nó
để
c
i thi
n s
c kh
e con ng
ườ 
i.
Vi
t Nam, trong nh
ng n
ă
m g
n
đ
ây c
ũ
ng
đ
ã xu
t hi
n khá nhi
u s
n ph
mt
Linh chi: thu
c Linh chi d
ng viên nén, trà túi l
c Linh chi, r
ượ 
u Linh chi…Tuynhiên, nh
ng s
n ph
m này còn quá ít so v
ớ 
i yêu c
u c
a th
tr
ườ 
ng.
Để
 
đ
áp
ng
đượ 
c m
t ph
n nhu c
u này và
đ
a d
ng hóa s
n ph
m n
ướ 
c gi
i khát. Chúng tôi ti
ế
nhành nghiên c
u th
nghi
m ch
ế
bi
ế
n s
n ph
m “ N
ướ 
c Linh chi
đ
óng chai”.
 
GVHD:
ThS. Nguy
n Minh KhangThS. Ph
m Ng
c Du
 
- 2 -
1.2 M
c
đ
ích
đề
tài
 Nghiên c
u th
nghi
m ch
ế
bi
ế
n n
ướ 
c Linh chi
đ
óng chai không s
d
ng
đườ 
ng,không s
d
ng ch
t b
o qu
n nh
m:-
 
Cung c
p s
n ph
m t
t cho s
c kh
e mà nh
ng ng
ườ 
i b
b
nh béo phì, b
nhti
u
đườ 
ng và b
nh tim m
ch có th
s
d
ng
đượ 
c.-
 
Đ
a d
ng hóa các s
n ph
m n
ướ 
c gi
i khát trên th
tr
ườ 
ng
1.3
 
N
i dung nghiên c
ứ 
u
-
 
Kh
o sát t
l
n
m Linh chi v
ớ 
i n
ướ 
c
-
 
Kh
o sát t
l
B
công anh v
ớ 
i n
ướ 
c
-
 
Kh
o sát t
l
Cam th
o v
ớ 
i n
ướ 
c
-
 
Kh
o sát t
l
C
ng
t v
ớ 
i n
ướ 
c
-
 
Kh
o sát t
l
B
p gi
m b
sung
-
 
Các t
l
kh
o sát
đượ 
c
đ
ánh giá c
m quan v
màu s
c và mùi v
s
n ph
m.T
 
đ
ó ch
n ra công th
c ch
ế
bi
ế
n t
t nh
t.
-
 
Đ
ánh giá ch
t l
ượ 
ng s
n ph
m v
các ch
tiêu lý hóa, ch
tiêu vi sinh và c
mquan sau m
t tháng b
o qu
n xem có thay
đổ
i hay không so v
ớ 
i khi m
ớ 
i s
nxu
t. N
ế
u có thì s
thay
đổ
i này còn n
m trong gi
ớ 
i h
n cho phép hay không.
 
GVHD:
ThS. Nguy
n Minh KhangThS. Ph
m Ng
c Du
 
- 3 -
CH
ƯƠ 
NG 2T
NG QUAN
 
2.1 T
ng quan v
n
ướ 
c gi
i khát2.1.1 Ngu
n g
c n
ướ 
c gi
i khát
[29]
 
L
ch s
c
a n
ướ 
c gi
i khát có th
b
t ngu
n t
lo
i n
ướ 
c khoáng
đượ 
c tìmth
y trong các dòng su
i t
nhiên. T
lâu, vi
c ngâm mình trong su
i n
ướ 
c khoáng
đượ 
c xem là t
t cho s
c kh
e do tác d
ng tr
b
nh c
a khoáng ch
t có trong n
ướ 
csu
i. Các nhà khoa h
c c
ũ
ng nhanh chóng phát hi
n ra carbon dioxide (CO
2
) trong các b
t n
ướ 
c khoáng thiên nhiên.Lo
i n
ướ 
c gi
i khát không ga (không CO
2
)
đầ
u tiên xu
t hi
n vào th
ế
k
17v
ớ 
i thành ph
n pha ch
ế
g
m n
ướ 
c l
c, chanh và m
t chút m
t ong. N
ă
m 1676, Côngty Compagnie de Limonadiers t
i Paris (Pháp)
độ
c quy
n bán các lo
i n
ướ 
c chanhgi
i khát.
Đế
n n
ă
m 1767, ti
ế
n s
 ĩ 
Joseph Priestley - m
t nhà hóa h
c ng
ườ 
i Anh -
đ
ãpha ch
ế
thành công lo
i n
ướ 
c gi
i khát có ga. 3 n
ă
m sau, nhà hóa h
c Th
y
Đ
i
nTorbern Bergman phát minh lo
i máy có th
ch
ế
t
o n
ướ 
c có ga t
 
đ
á vôi b
ng cáchs
d
ng acid sulfuric. Máy c
a Bergman cho phép s
n xu
t lo
i n
ướ 
c khoáng nhânt
o v
ớ 
i s
l
ượ 
ng l
ớ 
n. Tuy nhiên, mãi
đế
n n
ă
m 1832 lo
i n
ướ 
c khoáng có ga m
ớ 
i tr
ở 
 nên ph
bi
ế
n nh
ờ 
s
ra
đờ 
i hàng lo
t c
a lo
i máy s
n xu
t n
ướ 
c có ga trên th
 tr
ườ 
ng.Theo các chuyên gia y t
ế
, th
c u
ng b
ng n
ướ 
c khoáng t
nhiên hay nhân t
o
đề
u t
t cho s
c kh
e. Các d
ượ 
c s
 ĩ 
M
b
t
đầ
u bào ch
ế
thêm m
t s
lo
i d
ượ 
c th
ov
ớ 
i các h
ươ 
ng v
khác nhau cho vào th
c u
ng này. Do khách hàng thích
đ
em th
cu
ng v
nhà nên ngành công nghi
p s
n xu
t n
ướ 
c
đ
óng chai c
ũ
ng phát tri
n theo
để
 
đ
áp
ng nhu c
u c
a h
.

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Phan Luu liked this
Heo Đi Tất liked this
Xiu Xinh Xan liked this
Vy Quach liked this
try_to_hoang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->