Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Avva Ghelasie Despre Icoana Maicii Domnului

Avva Ghelasie Despre Icoana Maicii Domnului

Ratings: (0)|Views: 261 |Likes:
Published by carti_gm
CU AVVA GHELASIE DESPRE ICOANA MAICII DOMNULUI, NEZUGRĂVITĂ DE MÂNĂ, COMOARA CARPAŢILOR
CU AVVA GHELASIE DESPRE ICOANA MAICII DOMNULUI, NEZUGRĂVITĂ DE MÂNĂ, COMOARA CARPAŢILOR

More info:

Published by: carti_gm on Jul 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2013

pdf

text

original

 
GHEORGHE MUSTA
ŢĂ
 
CU AVVA GHELASIE DESPREICOANA MAICII DOMNULUI,NEZUGR
Ă
VIT
Ă
DE MÂN
Ă
,COMOARA CARPA
Ţ
ILOR
IA
Ş
I, 2005
 
GHEORGHE MUSTA
ŢĂ
 
CU AVVA GHELASIE DESPREICOANA MAICII DOMNULUI,NEZUGR 
Ă
VIT
Ă
DE MÂN
Ă
,COMOARA CARPA
Ţ
ILOR 
IA
Ş
I, 2005
2
 
 
3
 
CU AVVA GHELASIE DESPRE ICOANAMAICII DOMNULUI, NEZUGR 
Ă
VIT
Ă
DEMÂN
Ă
, COMOARA CARPA
Ţ
ILOR 
M
ă
n
ă
stirea Fr 
ă
sinei te cheam
ă
la smerenie
ş
i la paceduhovniceasc
ă
. Te cheam
ă
prin pozi
ţ
ia pitoreasc
ă
, prin aspectul pl
ă
cut al zidirilor, dar mai ales prin smerenia
ş
i primireac
ă
lduroas
ă
a monahilor. Fiecare pelerin î
ş
i g
ă
se
ş
te aici paceasufleteasc
ă
 
ş
i sprijinul duhovnicesc mult c
ă
utat.De la Sfântul Calinic pân
ă
în zilele noastre, în acestloca
ş
de rug
ă
ciune
ş
i de smerenie s-au ridicat închin
ă
rinecontenite, de zeci
ş
i sute de isiha
ş
ti, care au reu
ş
it s
ă
uneasc
ă
 cerul cu p
ă
mântul
ş
i s
ă
asigure ocrotirea acestui neam, chiar 
ş
iîn cele mai potrivnice vremuri.Sfântul Calinic vegheaz
ă
, împreun
ă
cu marii isiha
ş
ti,care au f 
ă
cut din M
ă
n
ă
stirea Fr 
ă
sinei un loc de tain
ă
 
ş
i deînchinare cunoscut pretutindeni. Aici este împ
ă
ăţ
ia AthosuluiCarpatin.P
ă
rintele Lavren
ţ
ie înc
ă
vegheaz
ă
asupra celor care îic
ă
utau cu ardoare sprijinul duhovnicesc, iar Avva Ghelasiecontinu
ă
s
ă
stâng
ă
în jurul M
ă
n
ă
stirii Fr 
ă
sinei pe to
ţ
i ce care l-au cunoscut, l-au citit sau încep s
ă
îl citeasc
ă
 
ş
i s
ă
-i p
ă
trund
ă
 tainele.St
ă
team adesea cu Avva Ghelasie
ş
i discutam, în lini
ş
teanop
ţ
ii, despre tainele credin
ţ
ei. Erau momente de adev
ă
rat
ă
 în
ă
l
ţ
are duhovniceasc
ă
. Avva Ghelasie avea un discurs coerent
ş
i, de
ş
i ne purta în labirintul misticii cre
ş
tine, ne lumina
ş
i necucerea cu argumentele sale. Era plin de har. Când îmi propuns
ă
-l urm
ă
resc în scrierile sale, întâmpin destule greut
ăţ
i. Cu câtrevin la pasajele citite, cu atât descop
ă
r mai multe taine. M
ă
 întreb adesea, când o s
ă
în
ţ
eleg totul? Simt doar cât este de

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
GABRIELA_TUDORA liked this
robydown liked this
Metembe Mete liked this
Filip Marian liked this
dormicro liked this
niela_ela liked this
Doru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->