Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
82Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Karma Si Cauza

Karma Si Cauza

Ratings: (0)|Views: 1,292|Likes:
Published by DIA1975

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: DIA1975 on Jul 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2015

pdf

text

original

 
VASILlGOCI
KARMA ŞiCAUZA
Traducere de
Măria Sirghc
EdituraMOLDOVA
 
CUVÂNT ÎNAINTE
Rod al unei activităţi practice şi al unor cercetări de peste un deceniu, cartea de faţă are la bază prelegerile cursului „Karma şi cauza" ţinutîn cadrul Şcolii Superioare de Bioenergetică aCentrului Internional de medicinăneconvenţională „Kaukaz" din oraşul Soci.Lucrarea valorifică, de asemenea, experienţa practică a şcolii „Karma şi cauza" din oraşeleSevastopol. Murmansk şi Moscova.în paginile cărţii sunt expuse mecanismeleconexiunilor cauză-efect cât şi impactul acestoraasupra ţii şi destinului omului. Sunt prezentate procedeele de penetrare şi de operare înCAUZĂ. Este propusă o abordare principialnouă a stării energetice a omului ce vizeazăstudiul dinamicii curenţilor biocnergetici. Esteindicat locul intervenţiei (tratamentului) înCAUZĂ în raport cu toate celelalte procedeede cură şi tratament.Scopul cărţii este nu numai acela de a oferimetodele de autovindecare. ci. în primul rând, dea demonstra dependenţa stării noastre de sănătatede procesele energetice care au loc în sistemul„Om-Univers". De aceea obiectivul principal îlconstituie aducerea omului până la acel hotar care este
Calea către Sine
şi dincolo de careîncepe interacţiunea creativă a omului cu lumea.„Trebuie să înţelegeţi că, deşi dintr-o privinţăsunteţi limitaţi şi dependenţi, constituiţi, pe dealtă parte, un punct precis din care. contopindu-se. iradiază forţele benefice şi armonioase aleuniversului." (Runele)A. Klizovski scria că epoca întunecată a luatsfârşit, iar perioada de tranziţie este şi ea pesfârşite; a sosit vremea
 
scadenţei Cosmice pentru înălţarea conştiinţei pe
 
cea mai înaltătreaptă. Conştiinţele neevoluate sau adormite suni eliminatedin lanţul evolutiv pentru a o lua de la inceput, revineobligaţia aduc la cunoştinţă a inceput sfârşitul perioadei de tranziţie. Pe 5 ianuarie 1992, odata cu eclipsa delună a avut loc Schimbarea Timpului cu care se încheieApocalipsa după loan.Vremea a dobândit o nouă calitate: „Nimic întinat nu va intraîn ea. nimeni care trăieşte în urâciune şi în minciuna..."(Apocalipsa 21:27). S-au modificat proprietăţile Spaţiului şi aleMateriei; întrucât ele s-au schimbat într-o singură clipita (ca într-oexplozie) şi s-a modificat ÎNTREAGA Materie, pentruobservatorul prins în mrejele conexiunilor de tot felul şi trăind îninteriorul lor. nu s-a schimbat APROAPE nimic. VIAŢA însă numai este aceeaşi, fapt dovedit de anomaliile climatice şi demutaţiile în starea de sănătate a oamenilor. Pentru un observator din afară devine clar că Universul nostru a explodat ca osupernovă, iar oamenii şi-au pierdut sprijinul solid pe care l-auavui în vechiul timp. vibraţiile lor devenind prea grele pentrutimpul cel NOU. Acest lucru nu înseamnă însă şi pieirea lor instantanee: ..Iată, vă spun o taină: nu toţi vom adormi, dar toţivom fi schimbaţi într-o clipă. într-o clipeală din ochi: la cea dinurmă trâmbiţă..." (Epistola I către eorinlcni. 15:51).Modificarea Timpului, a Materiei şi a însăşi naturii omului iiimpun acestuia. încă în perioada prezentei încarnări, trecerea la oaltă cale evolutivă şi accelerarea acestei căi, ce are drept rezultattransformarea omului în Spirit activ. Când spiritul propriu alomului este adormit şi nu îşi are o Cale, el este supus forţelor tenebrelor, iar rezidenţii inferiori ai Lumii Fine, manipulându-l pe om ca pe un biorobot, încearcă să pătrundă pe spinarea Iuiîn timpul cel Nou. Agni-Yoga atrage atenţia că jumătate dinomenire este susceptibilă de a fi posedată. De aceea s-a pus înmod imperios problema purificării corpului spiritual al căruisegment inferior îl reprezintă corpul cauzal. Omul este dator sa-şi curete obligatoriu corpul cauzal: fie prin ispăşirea prinsuferinţa a karmei acumulate. fie prin purificarea conştientă acorpului cauzal de germenii karmici ai suferinţelor. Ţelul acesteicărţi este acela de a-1 învăţa pe om să opereze în cunoştinţă decaucu propria-i karprin studiul Legii Cauzalităţii.ispăşindu-şi karma, purificandu-şi corpul Cauzal, omul pătrundeîn VIAŢA SPIRITULUI, iar suferinţele pe care le încearcă suntcauzate de imperfecţiunea oamenilor care-l înconjoară, deneputinţa de a-i ridica la nivelul său.Cartea se adresează cititorilor iniţiaţi şi de aceea, dacă veţiavea unele neclarităţi, va trebui să vă îmbogăţiţi cunoştinţeleconsultând bibliografia de la sfârşitul lucrării.

Activity (82)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
pantone209 liked this
luciana_dr liked this
cretzy liked this
lamasanu cezar liked this
sssneelesh liked this
sssneelesh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->