Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nasıl Savaşmalı 2.CİLT - Abdullah Öcalan

Nasıl Savaşmalı 2.CİLT - Abdullah Öcalan

Ratings: (0)|Views: 250 |Likes:
Published by GuncelYorum
ABDULLAH ÖCALAN

NASIL SAVAŞMALI? (Halk Savaşı ve Ordulaşması Üzerine) Cilt II

BİLİM AYDINLANMA YAYINLARI

1

ĠÇĠNDEKĠLER ASKERLĠK ĠRADE VE ÖZGÜRLÜK SANATIDIR Güçlü Çekim Kuvveti Komuta Kuvvetidir Benim İçin İnsanlık Yoğrulacak ve Yeniden Şekillendirilecek Bir Varlıktır Askerlik Yeniden Şekillenme Sanatıdır ASKERLĠK GELĠġKĠN BĠR SANATIN EN ÖZGÜR ĠFADESĠDĠR Ağır Köleliği Yaşayanlar Savaşı Geliştiremez Gerilla Çalışması Altın Madeninde Altın Toplamak Gibidir Savaş Ateşle Uğraşma Sanatıdır Doğrul
ABDULLAH ÖCALAN

NASIL SAVAŞMALI? (Halk Savaşı ve Ordulaşması Üzerine) Cilt II

BİLİM AYDINLANMA YAYINLARI

1

ĠÇĠNDEKĠLER ASKERLĠK ĠRADE VE ÖZGÜRLÜK SANATIDIR Güçlü Çekim Kuvveti Komuta Kuvvetidir Benim İçin İnsanlık Yoğrulacak ve Yeniden Şekillendirilecek Bir Varlıktır Askerlik Yeniden Şekillenme Sanatıdır ASKERLĠK GELĠġKĠN BĠR SANATIN EN ÖZGÜR ĠFADESĠDĠR Ağır Köleliği Yaşayanlar Savaşı Geliştiremez Gerilla Çalışması Altın Madeninde Altın Toplamak Gibidir Savaş Ateşle Uğraşma Sanatıdır Doğrul

More info:

Published by: GuncelYorum on Jul 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
1
 A A A B B B D D D L L L L L L A A A H  H  H  
ÖÖÖ
 A A A L L L A A A N  N  N  
 NASIL SAVAŞMALI?
 
(Halk Savaşı ve Ordulaşması Üzerine)
 Cilt II 
 BİLİM AYDINLANMA YAYINLARI 
 
 
2
ĠÇĠNDEKĠLER 
 
ASKERLĠK ĠRADE VE ÖZGÜRLÜK SANATIDIR 
 
Güçlü Çekim Kuvveti Komuta Kuvvetidir 
 
Benim İçin İnsanlık Yoğrulacak ve Y
e
niden Şekillendirilecek Bir Varlıktır 
 Askerlik Yen
iden Şekillenme Sanatıdır 
 
ASKERLĠK GELĠġKĠN BĠR SAN
A
TIN EN ÖZGÜR ĠFADESĠDĠR 
 
Ağır Köleliği Yaşayanlar Savaşı Geliştiremez
 
Gerilla Çalışması Altın Madeninde Altın Toplamak Gibidir 
 
Savaş Ateşle Uğraşma Sanatıdır 
 
Doğrular Uygulandıkça Yaşatır Yaşattıkça Var O
lur
BAġLANGIÇLAR NE KADAR DOĞRU VE SAĞLAM YAPILIRSA SONUÇ DA O KADAR SAĞLAM VE B
A
ġAR 
I-
LI GELĠġĠR 
 
Özgürlük Alanı Özgürlük Örgütüyle Olur 
 
Başarı Her Zaman Sağlam Ölçülere Bağlanmalıdır 
 
PKK AMANSIZ ÖRGÜTLÜLÜK SAVAġÇILIK VE EYLEMLĠLĠK YERĠDĠR 
 
Örgütlülük Kendini Kazandıracak Kendini Yaşatacak Gücü Bulmaktır 
 
Göreviniz Kesin Başarı Temelinde Amansız Yürümektir 
 
PKK’NĠN DĠYALEKTĠĞĠ SÜREKLĠ VE BAġARTAN MÜCADELEDĠR 
 
Devrim Yaratıcı Faaliyet ve Alışkanlıkları Aşan Harekettir 
 
Yaşamın Her Cephesi Benim İçin Savaştır 
 Kom
utan Savaşı Geliştirmenin Tutkusudur 
 
SAVAġ BĠR HALKI KENDĠNE GETĠREN KÖKLÜ BĠR EYLEMDĠR 
 
Benim İçin Yiğitlik Ölçüsü Başarı Ölçüsüdür 
 
Zor Olan Yaşamdır O da Devrimin ve S
a
vaşın Sanatıdır 
 
KOMUTAN HALKINI YAġATMA GÜCÜNÜ GÖSTEREN VE YAġAM KAYNAĞI OLANDIR 
 
Komu
tan Adayı Önderlik Sözünü, Önderlik Gerçeğini Müthiş Anlayandır 
 
Esas Olarak Çözüm Çözümde de Zafer Kendi Beyninizde ve İradenizde Gerçe
leşmelidir 
 
SAVAġ ÇOK SERT BĠR AYRIġTIRMA EYLEMĠ OLDUĞU ĠÇĠN AFFETMEZ
 
Yiğitlik Asla Düşmeye Fırsat Vermez
 
Önderlik Savaşa Yönelim ve Yoldaşlık Yaşamının Geliştirilmesidir 
 
ORDULAġMAK ULUSLAġMA SOSYALLEġME VE SĠYASALLAġMADA DEV BĠR ADIM ATMAK DEME
K
TĠR 
 
Gerilla Tarzımız Yıldırım Tarzıdır 
 
Yaşamın ve Savaşın Kendi Gerçeği Nasıl Birlikler Kurmamız Gerektiğini Anbean Gösterir 
 Yen
ilmiş Geçmişinize Zafer Temelinde Bir Gelecekle Karşılık Veriyoruz
 
Ben Kendi İçimde Bir Orduyum Tutarlı Olan Her Kişilik Gerçek Kişiliğini Ordu Çalışmasında Ortaya Çıkarır 
 
TALĠMATLAR 
 
 
3
ASKERLĠK ĠRADE VE ÖZGÜRLÜK SANATIDIR 
 
1994 baharının bu son günlerinde, düşmanın oldukça iddialı olduğu savaş ve ordu gücümüzü tasfiye etme sav
a
şımına karşılık, biz sadece nasıl ayakta kalabileceğimizi değil, bu süreci nasıl tersine çevirebileceğimizi, onu düşmanın tasfiyesine nasıl dönüştü-rebileceğimizi, bunun askeri sanatına nasıl ulaşabileceğimizi ve onun uygulama
e
saslarına nasıl indirgeyebileceğimizi tartışıyoruz.Onun önemi ve tarihiliğinin ölüm kalım savaşımı anlamına geld
i
ğ
i
ni giderek anlıyorsunuz; anlamaktan da öteye, ili
klerinize kadarduyuyorsunuz.Benim halen e
n büyük itirazım, sizin de açıkça itiraf ettiğiniz gibi, ciddiyetten uzak oluşunuz ve komuta kişil
i
ğine ulaşamayı-şınızdır. Kaldı ki bu, asker olmanın ve özellikle komuta kişiliğine ulaşmanın baş şartıdır. Bu anlamda kendini vermeyi bileme
me,
sözüm ona kendini akıllı sanma, ancak oldukça yüzeysel, kandırmacı ve koparıcı olma
tan oldukça aciz davranma, bunu da “Ke
n-
dimi fazla zorlayamadım” veya “İşin kolayına kaçıp geçiştirdim” havası içinde ele alma, rahatlık ve “Geçiştirerek kendimi yaş
at
ı-rım” dediğiniz yüzeysel ve kandırmacı tutum beklentiler 
i
nize cevap veremeyeceği gibi, daha fazla acımasızlıklara da neden olur.Bunun en büyük zararını da tarihsel gör 
e
vin kendisi, özellikle onun mutlak kazanmamız gereken savaşımı görür; onun ordulaşm
a-
sının gelişmemesine ve
ba
şarısızlığına yol açar. Bu konuda ciddiyetin yaşamsal önemi tartışmasızdır.
 
O zaman dürüstlüğünüz varsa ve biraz yaşayabildiğinizi sanıyorsanız, her türlü bireycilikten, onun yetmez ve yanılgılı sonuçl
a-
rından vazgeçecek, savaşçı kişiliğe yükleneceksiniz.
 
Komuta kişiliğinin sorumluluğu biraz artıyorsa, bunu başarmadan gözünüzüaçmayacak, başınızı kaşımayacaksınız. Nereden bakarsanız bakın, yaklaşımınızın özü budur. Ne kadar oynasanız da, ne kadar kandırmacı olsanız da, bilerek veya bilmeyerek kendinizi ne
kadar dayat
sanız da boştur. Ya ordulaşma sağlanır, doğru savaşılır vekazanılır; ya da bitirilir veya düşman bitirir. Yaşamın en bitirici gücü olma, kendine en insafsız davranma, kendini en bitir 
ici ko-
numa getirme yaşanır.
 
Günlerdir bunu göstermeye çalışıyorum ve sanıyorum biraz da hissettirdim. Savaşçı kişilik konusunda bir k 
o
cakarıdan farkınızolmadı. O kendine sevdalanmışlığınız, o hırpani veya çok sallapati durumunuz bu işe hakarettir. Bir konuşmayı bilmeme, sağlam
 
 bir adım atmasını bilememe yapmak istediklerimize hakarettir. Bunu biraz yeni yeni açığa çıkartıyoruz. Nedir bu kişilikleriniz?Sizin savaşçılığını ben ne yapacağım? Bununla karnını bile doyu
rmak bir sorundur.
Son günlerde kendime de yükleniyorum. Kendi kendime, bu kendini bilmezlere bu kadar 
 
inisiyatif, fırsat, zemin ve zaman s
u-
nuyorsun; ne zaman kendine saygılı olup da işin gerçeğine göre rolünü oynayacaksın diye soruyorum. Belki de kendimi liberal buluyorum; bu tip adamlara neden kendilerini geçiştirmeye, hem kendilerini hem de bizl
eri oyal
amaya fırsat tanıdın diye soruy
o-
rum. Ne kadar yerim dar, çok dikkat etmek zorundayım diyorsam da, yine de fırsat vermemeliydim diye yeriniyorum. Gençler,toylar, alıştırmak için zamana ihtiyaç var, ürkütmemek ger 
e
kir diye düşünüyorum. Ama bir bakıyorum ki, zaman geçiyor ve z
a-
manla birlikte tutulamazsa birçok şey elden gidiyor. Tabii bu sizin umurunuzda değildir. Yaşamın fethini, yaşamın olmazsa olm
az
kabilinden koşulunu bilmezs
e
niz, sizin açınızdan her şeyin aleyhte gitmesi veya fırsatların kaçırılması öne
mli olmaz; hatta bunun
sigara dumanı kadar önemi kalmaz. Zaten köleliğin ve geriliğin ele alınışı ve kocakarılık teorisinin biraz daha derinleştiril
mesi,
sizi bütün yönleriyle açığa çıkartır. Sahtekâr ve lümpen kişiliğin biraz daha derinliğine ele alınışı sizi bütünüyle ele verir. Siziürkütmeden bunu biraz göstermeye çalıştık. Çünkü biraz savaş istiyorsunuz, mücadeleye ilginizi belirtiyorsunuz.
 
Yine ne kadar kavradığınız, pratik politikada ciddiyete ne kadar ulaştığınız anlaşılmaya değerdir. Ne kadar ciddisiniz? İlk e
l-
den aklıma gelen şudur: Ciddi bir gerilla savaşımına henüz girememişiz. Şimdiye kadar yaptığımız bütünüyle bir taciz hareketi
 
olmaktan öteye değildir. Sadece 15 Ağustos Atılımı‟nın onuncu yılına değil, bütün savaşım tarzımıza bakıyorum; bir te
k sorumlu-
nun ciddi bir gerilla savaşı tarzına girdiğini göremiyorum. Herhangi bir komuta kişilik, “Ben bir gerilla eylemini düzenledim”diyemez. Düzenlememiş, kenarından geçmiş, teğet geçmiştir; oyalama, taciz, geçiştirme içinde olmuştur. Bu vahim bir duru
mdur
veya gerillanın gerçeğiyle alay etme
ktir.
Gerilla tarzı sonuç almaya oldukça uygun bir tarzdır. Yüz kişiyle, iki yüz kişiyle, üç yüz kişiyle tugayların bile etkisizleş
tirebi-
leceğini birçok tarihsel örnek açıkça göstermektedir. Kürdistan dağlarında kendini gerillaya iyi yatırmış yüz elli kişilik bir güç, bir düşman alayını rahatlıkla tasfiye edebilir. Bundan hiç kuşkum yoktur. Ama onun komutası kimdir? Onun oluşturduğu birliklerinkendini bütünüyle tarza verdiği görülmüş müdür? Buna cevap veremiyoruz. Eğer biz üzerinde durmazsak, bizdeki kişilik yapısının bilinen özellikleri, ihanetin her türlü biçimi, teslim olmanın ve provokasyonun diz boyu gelişimi, mevcut taciz düzeyini de ç
ok 
kötü sonuçlandırabilir. Bizim ısrarımız taciz düzeyini bir gerilla savaşımına dönüştürmektir. Bu son aylardaki çözümlemelerimizinordu ve savaş gerçekliği açısından vardığı en önemli sonuç budur. Bu düzeyi aşalım, tarzı oturtalım. Bu kadar şehit veriyoruz
, bu
kadar kahramanca direniyoruz. Tarzdan bu kadar uzaklık kendimize yapacağımız en büyük kötülük oluyor.Şunu da düşünüyorum: Bunların çoğu on, on beş, yirmi yıllık savaşçıdır. On yıllık bir savaşım süreci birçok ülk 
e
de zafer sür 
e-
cidir. Kübalılar da öğrenci devrimcilerdi. Onlar iki dönem yaşadılar. Son dönem 1958
-
‟60 süreciydi; yani iki yılda zaferi kazandı-lar. Ülkeye girişte ilk müdahale grubunun sayısı seksendi. Yolda ezici bir bölümü imha oldu ve on iki kişiyle dağa çıkmayı başa
r-
dılar. On iki kişi, iki yıl sonra on bin kişiden fazla bir güçle Havana‟ya gi
rdi.
Geçen gün haberlerde dinledim: Tutsilerin sayısı ne kadardır bilemem, ama bizimki kadar değildir. Hızla dalıp girdiler ve ü
l-
kenin yarısını işgal ederek ellerine geçirdiler. Yani iktidara göre yürümek çok önemlidir. Bizimkiler klasik Kürt isyancılığını aş
a-
mıyorlar. Dağda göçebe mi yaşıyor, dağda eşkıya mıdır, peşmerge midir, yarı köylü, yarı mahkûm mudur? Pratiği bütün bunlarıçağrıştırıyor. Ne kadar devrimci gerillacı olduğu soruşturmaya değe
r
dir. Hiç kimse tarzı derinleştiremeyeceğimizi iddia edemez.Tersine, üzerinde en çok durulacak husus, tarzı d
e
rinleştirme ve uygulamadır. Tabii bir askeri iddiası varsa bu, insanın tutkuylayönelebileceği bir çalışmadır. Yoksa bu dağlarda neden yaşanılsın? Bir mahkûm olarak yaşamak, belli bir süre sonra kesinlikle
 
çürütücülüğe yol açar. Nitekim gelişmeler bunu gösteriyor. Savaşı deri
n
leştirmediniz mi, her türlü adilik ortaya çıkar ve nitekimçıkıyor.
 
Savaş çok üretken bir sanattır, yaşamın can alıcı sanatıdır. Gerekeni yaparsanız, çok büyük rol oynarsınız. S
a
vaşla oynadınızmı, büyük 
 
 bir alçak olursunuz. Yaptıklarınıza baktığımızda, bizde de çok can alıcı yaşanan şey a
skeri sanatla alay etmektir, onun

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
agirazad liked this
eashoa liked this
Şoreş Erdoğan liked this
Şoreş Erdoğan liked this
Şoreş Erdoğan liked this
musabey liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->