Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
66Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Laporan

Laporan

Ratings:
(0)
|Views: 2,427|Likes:
Published by Akhi Muhammad Aiyas
Nota Pengajian Melayu oleh PPISMP Kajian Sosial Semester 3/2010 di IPG KDRI
Nota Pengajian Melayu oleh PPISMP Kajian Sosial Semester 3/2010 di IPG KDRI

More info:

Published by: Akhi Muhammad Aiyas on Jul 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
 EDUCATION of ELAKSAMANACreated by elaksamana@yahoo.com© All Right Reserved Presented 2010 
1
2.6 LAPORANDefinisi
Dokumen
 
untuk
 
menyampaikan
 
maklumat
 
yang
 
khusus
 
kepada
 
pembaca
 
tertentu
 
secara
 
sistematik
 
dan
 
objektif 
 
dengan
 
menitikberatkan
 
kejelasan
 
dan
 
ketepatan
 
isi
 
kandung.
 
2.6.1 Tujuan Laporan
1
.
 
Ditulis
 
oleh
 
seseorang
 
individu,
 
sesuatu
 
pihak,
 
sekumpulan
 
penyelidik
 
atau
 
 jawatankuasa
 
yang
 
mewakili
 
sesebuah
 
organisasi.
 2
.
 
Disampaikan
 
kepada
 
pihak
 
lain
 
secara
 
makluman
 
atau
 
untuk
 
diambil
 
tindakan
 
lanjut.
 3
.
 
Tujuan
 
laporan
 
secara
 
umumnya
 
adalah
 
untuk
:
y
 
M
erakam
 
dan
 
merekod
 
sesuatu
 
M
erakam
 
merupakan
 
tujuan
 
asas
 
sesuatu
 
laporan
 
itu
 
ditulis.
 
y
 
M
emaklumkan
 
perlaksanaan
&
perkembangan
 
sesuatu
 B
ertujuan
 
untuk
 
memaklumkan
 
perlaksanaan
 
dan
 
perkembangan
 
sesuatu
 
perkara.
L
aporan
 
diadakan
 
terutama
 
berkenaan
 
projek
 
yang
 
melibatkan
 
tempoh
 
masa
 
yang
 
lama.
 
y
 
M
enyalurkan
 
pandangan
 S
eseorang
 
dapat
 
menyalurkan
 
idea
 
dan
 
pandangan
 
untuk
 
diambil
 
perhatian
 
dan
 
dinilai
 
pihak
 
tertentu.
 
y
 
M
empertahankan
 
pandangan
 B
agi
 
tujuan
 
kepentingan
 
individu,
 
sekelompok
 
masyarakat,
 
cara
 
formal,
 
berdisiplin
 
dan
 
professional
 
bagi
 
menyuarakan
 
pendirian
 
adalah
 
melalui
 
laporan.
A
kan
 
menggariskan
 
bukti
 
dan
 
alasan
 
konkrit
 
berhubung
 
tindakan
 
yang
 
telah
 
diambilnya
 
itu.
 
y
 
M
embentang
 
perancangan
 
Disediakan
 
bertujuan
 
untuk
 
pembentangan
 
perancangan
 
sesuatu
 
projek
 
yang
 
bakal
 
dilaksanakan.
 B
ertujuan
 
 juga
 
untuk
 
mendapat
 
pengesahan
 
dan
 
sokongan
 
majoriti.
 
2.6.2 Jenis Laporan
 1
.
 
Terdapat
 
pelbagai
 
 jenis
 
laporan
 
yang
 
ditulis
 
untuk
 
pelbagai
 
tujuan
 
dan
 
maksud
 
tertentu.
 2
.
 
Jenis
 
laporan
 
dapat
 
ditentukan
 
berdasarkan
 
kandungan
 
dan
 
sifat
 
laporan.
 3
.
 
L
aporan
 
dpt
 
dbahagikan
 
kepada
2
iaitu
 
laporan
 
lisan
 
seperti
 
berita
 
dan
 
laporan
 
bertulis
 
.
A
ntara
 
 jenis
 
laporan
 
bertulis
 
ialah
:
a)
 
L
aporan
 
tahunan
 
Disediakan
 
oleh
 
sesebuah
 
organisasi,
 
persatuan
 
bagi
 
memaklumkan
 
pelbagai
 
perkara
 
tentang
 
persatuan
 
dan
 
organisasi
 
tersebut.
B
ertujuan
 
untuk
 
menyediakan
 
pencapaian
 
yang
 
lebih
 
baik
 
dan
 
prestasi
 
yang
 
lebih
 
tinggi.
L
aporan
 
dibuat
 
sekali
 
setahun
 
dan
 
biasanya
 
mengandungi
 
laporan
 
kewangan
 
dan
 
belanjawan.
 
b)
 
L
aporan
 
khas
 B
ertujuan
 
mendapat
 
maklumat
 
yang
 
pantas,
 
tepat
 
dan
 
 jelas.
L
aporan
 
ini
 
berguna
 
bagi
 
organisasi
 
atau
 
masyarakat
 
bagi
 
mendapat
 
gambaran
 
sebenar
 
peristiwa
 
atau
 
kejadian
 
yang
 
berlaku.
 
c)
 
L
aporan
 
prestasi
 
M
engandungi
 
penjelasan
 
tentang
 
tugas-tugas
 
yang
 
selesai
 
dan
 
kejayaan
 
yang
 
telah
 
dicapai
 
oleh
 
organisasi.
 
Diterbitkan
 
untuk
 
makluman
 
awam
 
atau
 
syarikat
 
tertentu
 
tentang
 
kejayaan
 
syarikat.
 P
egawai
 
awam
 
 juga
 
mempunyai
 
borang
 
laporan
 
prestasi.
 
 
 EDUCATION of ELAKSAMANACreated by elaksamana@yahoo.com© All Right Reserved Presented 2010 
2
d)
 
L
aporan
 
penilaian
 
Digunakan
 
untuk
 
menyatakan
 
nilai,
 
mutu,
 
keadaan
 
atau
 
sifat
 
sesuatu
 
yang
 
menjadi
 
fokus
 
penilaian.
 
M
atlamat
 
akhir
 
adalah
 
untuk
 
memberikan
 
maklumat
 
kepada
 
pihak
 
tertentu
 
untuk
 
membuat
 
keputusan
 
ataupun
 
sekadar
 
makluman
 
sahaja.
 
e)
 
L
aporan
 
sulit
 B
iasanya
 
ditujukan
 
kepada
 
individu
 
dan
 
mengandungi
 
segala
 
maklumat
 
tentang
 
latarbelakang
 
orang
 
tersebut
 
seperti
 
kelulusan,
 
kelayakan,
 
kelebihan
 
dan
 
keistimewaan.
B
iasanya
 
digunakan
 
oleh
 
 jawatankuasa
 
panel
 
seperti
 
sewaktu
 
proses
 
temuduga.
L
aporan
 
ini
 
hendaklah
 
dibuat
 
dengan
 
tepat
 
dan
 
objektif.
 
f)
 
L
aporan
 
kajian
 
Diadakan
 
oleh
 
suatu
 
 jawatankuasa
 
atau
 
lembaga
 
yang
 
dipertanggunjawabkan
 
untuk
 
mengkaji
 
sesuatu
 
isu,
 
dasar,
 
kejadian
 
ataupun
 
sebagainya.
H
asil
 
kajian
 
ini
 
kemudian
 
diserahkan
 
dalam
 
bentuk
 
kepada
 
pihak
 
tertentu
 
untuk
 
diambil
 
tindakan.
L
aporan
 
diadakan
 
apabila
 
perlu
 
sahaja.
 
g)
 
L
aporan
 
lawatan
 B
ertujuan
 
merakamkan
 
peristiwa
 
yang
 
berlaku
 
sepanjang
 
lawatan
 
tersebut.
L
aporan
 
ini
 
menceritakan
 
hal
 
yang
 
benar-benar
 
berlaku
 
melalui
 
apa
 
yang
 
dilihat
 
dan
 
dirasa.
H
endaklah
 
disampaikan
 
dengan
 
tepat
 
dan
 
mudah
 
difahami
 
agar
 
pembaca
 
turut
 
dapat
 
menggambarkan
 
lawatan
 
itu.
 
h)
 
L
aporan
 
aktiviti
 
persatuan
 H
endaklah
 
ditulis
 
mengikut
 
format
 
tertentu.
L
aporan
 
aktiviti
 
persatuan
 
harus
 
mengandungi
 
beberapa
 
perkara
 
seperti
 
 jawatankuasa,
 
sejarah
 
ringkas
 
penubuhan,
 
 jumlah
 
ahli,
 
aktiviti
 
sepanjang
 
tahun
 
dan
 
pencapaian.
P
enulisnya
 
mestilah
 
berjawatan
 
setiausaha
 
dan
 
menyertakan
 
butir-butir
 
yang
 
logik
 
dan
 
munasabah
 
dalam
 
laporan
 
berkenaan.
 
2.6.3 Ciri Laporan
 1
.
 
U
ntuk
 
menulis
 
laporan
 
memerlukan
 
kebolehan
 
menulis
 
yang
 
tinggi
 
dari
 
segi
 
penguasaan
 
bahasa.
 A
ntaranya
 
ciri
 
laporan
 
terbaik
 
ialah
:
y
 
M
estilah
 
bersifat
 
objektif 
 
dan
 
sahih
 
iaitu
 
bukan
 
tanggapan
 
dan
 
agakan.
I
ni
 
kerana
 
laporan
 
bertujuan
 
memberi
 
maklumat
 
yang
 
betul
 
dan
 
tepat.
S
ebelum
 
melapor,
 
satu
 
kajian
 
dan
 
penelitian
 
data
 
harus
 
dilakukan.
 
y
 
M
estilah
 
mempunyai
 
unsur
 
penilaian
 
iaitu
 
pandangan
 
berkaitan
 
sesuatu
 
isu
 
yang
 
hendak
 
dilaporkan.
 
y
 
B
ahan
 
yang
 
dilapor
 
hendaklah
 
mempunyai
 
unsur
 
ilmiah,
 
empiritikal
 
dan
 
konkrit.
 
y
 
F
akta
 
yang
 
dipersembahkan
 
hendaklah
 
disertai
 
dengan
 
gambar,
 
graf,
 
 jadual,
 
peta
 
minda
 
bagi
 
memudahkan
 
pemahaman
 
pembaca.
 
F
akta
 
 juga
 
harus
 
diolah
 
secara
 
adil
 
tanpa
 
melibatkan
 
prasangka
 
dan
 
unsur
 
emosional.
 
y
 
B
ahasa
 
yang
 
digunakan
 
hendaklah
 
bahasa
 
yang
 
sederhana
 
dan
 
mudah
 
difahami
 
kerana
 
laporan
 
bertujuan
 
untuk
 
memperjelaskan
 
fenomena
 
yang
 
berlaku
 
dan
 
memberikan
 
kefahaman
 
kepada
 
pembaca.
 2
.
 
S
elain
 
itu
 
terdapat
 
 juga
 
ciri-ciri
 
lain
 
dari
 
segi
 
kriteria
 
penghasilan
 
sesuatu
 
laporan
 
itu,
 
antaranya
 
ialah
;
y
 
K
andungan
 
K
andungan
 
laporan
 
hendaklah
 
berdasarkan
 
sumber
 
yang
 
sahih.
P
enulis
 
hendaklah
 
membuat
 
penilaian
 
ke
 
atas
 
bahan
 
sama
 
da
 
perlu
 
dimasukkan
 
ke
 
dalam
 
laporan
 
ataupun
 
tidak.
 
y
 
S
truktur
 P
erlu
 
disusun
 
secara
 
teratur
 
dengan
 
tajuk
 
dan
 
penomboran.
S
ama
 
ada
 
perenggan
 
demi
 
perenggan
 
atau
 
bab
 
demi
 
bab.
 
 
 EDUCATION of ELAKSAMANACreated by elaksamana@yahoo.com© All Right Reserved Presented 2010 
3
y
 
K
eputusan
 S
etelah
 
dibaca,
 
laporan
 
boleh
 
mempengaruhi
 
sesuatu
 
pandangan,
 
tindakan
 
atau
 
keputusan
 
terutama
 
 jenis
 
laporan
 
sulit
 
atau
 
laporan
 
prestasi.
O
leh
 
itu,
 
laporan
 
itu
 
perlu
 
ditulis
 
secara
 
bertimbang
 
rasa
 
dan
 
bertolak
 
ansur.
 
K
esan
 
sesuatu
 
laporan
 
 juga
 
perlu
 
diteliti.
 
y
 
G
aya
 
penulisan
 
G
aya
 
penulisan
 
laporan
 
berbeza
 
antara
 
satu
 
sama
 
lain
 
kerana
 
kemahiran
 
berbahasa
 
setiap
 
individu
 
berbeza.
P
enulis
 
perlu
 
memilih
 
perkataan
 
sendiri
 
dan
 
menyusunnya
 
menjadi
 
ayat
 
mudah
 
difahami.
 
2.6.4 Unsur Laporan
 S
elain
 
ciri-ciri
 
laporan
 
yang
 
perlu
 
ada,
 
terdapat
 
 juga
 
unsur-unsur
 
dalam
 
laporan
 
untuk
 
melengkapkan
 
dan
 
menyempurnakan
 
laporan
 
tersebut
 
iaitu
:1
.
 
F
ungsi
 
atau
 
objektif 
 P
erlu
 
mencatat
 
fungsi
 
dan
 
objektif 
 
laporan
 
itu
 
ditulis
 
dan
 
hendakah
 
selaras
 
dengan
 
tajuk
 
laporan
 
itu.
 
ada
 
 juga
 
laporan
 
mencatatkan
 
rasionalnya
 
laporan
 
itu
 
ditulis.
L
aporan
 
akan
 
dianggap
 
dokumen
 
bertulis
 
 jika
 
pelapor
 
memahami
 
keperluan
 
pembaca
 
dan
 
mengemukakan
 
butiran
 
yang
 
bersesuaian.
 2
.
 
P
enyataan
 
pendapat
 
Terdapat
 
penyataan
 
pelapor
 
yang
 
ditulis
 
secara
 
konkrit
 
dan
 
mngemukakan
 
kesimpulan
 
dalam
 
keadaan
 
tertentu.
 
K
esimpulan
 
penting
 
untuk
 
melengkapkan
 
laporan
 
dan
 
maklumat
 
hendaklah
 
tepat.
 3
.
 
P
engenalan
 
M
engandungi
 
latarbelakang
 
sejarah
 
hingga
 
kepada
 
penghasilan
 
laporan.
 
Terdapat
 
 juga
 
penyataan
 
kaedah
 
kajian
 
dan
 
penghargaan
 
kepada
 
sumber.
 4
.
 
H
ujahan
 
Terdapat
 
di
 
dalam
 
kandungan
 
dan
 
digunakan
 
pelapor
 
untuk
 
mempertahankan
 
pendapatnya
 
terutama
 
 jenis
 
laporan
 
khas
 
tentang
 
sesuatu.
H
ujah
 
dikemukakan
 
berdasarkan
 
bukti
 
kukuh.
 5
.
 
K
esimpulan
 
Terdapat
 
pada
 
akhir
 
laporan
 
dan
 
merupakan
 
rumusan
 
secara
 
keseluruhan
 
terhadap
 
perkara
 
yang
 
ditulis
 
dalam
 
laporan.
 
Jika
 
laporan
 
dalam
 
bentuk
 
bab,
 
kesimpulan
 
harus
 
dibuat
 
di
 
dalam
 
setiap
 
bab.
 6
.
 
Cadangan
 
M
erupakan
 
sesuatu
 
yang
 
disarankan
 
kepada
 
sesuatu
 
pihak
 
dan
 
disenaraikan
 
di
 
dalam
 
salah
 
satu
 
tajuk
 
laporan.
 
Cadangan
 
penting
 
terutama
 
laporan
 
berkaitan
 
penyelesaian
 
sesuatu
 
isu
 
dan
 
kejadian.
 
Cadangan
 
hendaklah
 
bersifat
 
konkrit
 
dan
 
boleh
 
dicapai.
 7
.
 
P
enyampaian
 L
aporan
 
dipersembah
 
dalam
 
bahasa
 
mudah
 
dan
 
 jelas
 
dan
 
perlu
 
menggunakan
 
laras
 
bahasa
 
yang
 
sesuai
 
dan
 
bergaya
 
sederhana.
B
ahasa
 
teknikal
 
tidak
 
sesuai
 
 jika
 
laporan
 
disediakan
 
untuk
 
pihak
 
awam.
H
arus
 
menggunakan
 
bahasa
 
betul
 
dan
 
berbentuk
 
formal.
 
2.6.5 Format Laporan
 1
.
 
L
aporan
 
meliputi
 
format
 
khas
 
seperti
 
subtajuk,
 
sistem
 
penomboran,
 
pengenalan
 
ringkas,
 
senarai
 
kandungan,
 
isi
 
kandung,
 
cadangan,
 
penutup
 
dan
 
lampiran.
 2
.
 
M
enggunakan
 
bahasa
 
formal
 
dan
 
tidak
 
bersifat
 
peribadi.
 3
.
 
L
aporan
 
tidak
 
mempunyai
 
format
 
khusus
 
dan
 
seragam.
 4
.
 
F
ormat
 
berbeza
 
akibat
 
dari
 
terdapat
 
pelbagai
 
 jenis
 
laporan
 
yang
 
formal
 
dan
 
tidak
 
formal.
 

Activity (66)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ranjini Valauthan liked this
Lilian Lind liked this
Wildan Ojik Prett II liked this
Harar Assi'aani liked this
Keisya Moses liked this
Kavitha Selvaraju liked this
Annie Johnson liked this
Michelle Lan Sin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->