Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
19Activity
P. 1
Hijrah Dan Pembangunan Insan

Hijrah Dan Pembangunan Insan

Ratings: (0)|Views: 744|Likes:
Published by maisarahjamil87

More info:

Published by: maisarahjamil87 on Jul 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
HIJRAH DAN PEMBANGUNAN INSAN
Oleh : Naim Fahmi Hj. Ahmad Tajuddin
(
Panel Penulis Jakim
)Timbul pertanyaan di hati kita, kenapakah umat Islam kini dianggap mundur? Sedangkan umat-umat lainlebih maju, sekurang-kurangnya dalam negara mereka sendiri. Jawapan kepada pertanyaan ini ialahkejayaan dan kemajuan umat Islam adalah diasaskan atas kekuatan keperibadian umatnya melaluisemangat pengorbanan dan perpaduan sepertimana yang telah digambarkan oleh peristiwa Hijrah.Semangat perpaduan dan perjuangan yang telah diasaskan oleh Rasulullah s.a.w itu telah menjadikanumat Islam sebagai suatu umat yang kuat, maju dan juga disegani oleh musuh-musuh Islam. Namundemikian, setelah sekian lama umat Islam menjadi umat contoh, memiliki kekuasaan, pembawa obortamadun dan kemajuan ilmu pengetahuan, akhirnya mereka mulai lalai dengan nikmat yang telahdikurniakan oleh Allah s.w.t. Semangat berkorban dan perjuangan untuk menegakkan syiar Islam telahditukar dengan semangat mementingkan diri sendiri, malas berusaha, mudah putus asa dan bermacam-macam lagi. Semangat perjuangan untuk agama telah digantikan dengan perjuangan kepentingan peribadidan matlamat yang dangkal ibarat fatamorgana.Gejala-gejala ini telah menyebabkan umat Islam mulai mundur. Ini ditambah lagi dengan pelbagai masalahlain yang menekan jiwa umat Islam kini seperti kefahaman Islam yang cetek, penyelewengan akidah,mengasingkan diri dari urusan dunia, gejala sosial, perpecahan keluarga dan sebagainya. Akibatnya satudemi satu kerajaan Islam ditakluki dan dijajah, lantas kegemilangan Islam terus lenyap dan hancur ditangan musuh Islam.Walau bagaimanapun, kini nampaknya telah timbul kesedaran di kalangan umat Islam untuk mengambilberat dan memikirkan tentang masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam yang lain di serata pelosokdunia. Masalah tersebut yang kian hari kian meluas, telah mencabar mereka agar bangkit berusaha dengancara yang lebih gigih, lebih tekun dan lebih bersungguh-sungguh agar seluruh umat Islam tidak terusketinggalan dan mundur di dalam usaha untuk mengembalikan segala bentuk kemajuan terhadap agama,bangsa dan juga negara. Dan antara cara ataupun kaedah yang dapat dilaksanakan untuk memastikanobjektif-objektif tersebut tercapai ialah melalui pembinaan peribadi muslim.
PENGERTIAN HIJRAH
Mungkin kita memahami pengertian hijrah itu semata-mata berpindah dari satu tempat ke satu tempatyang lain sebagaimana Rasulullah s.a.w berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kefahaman bahawa hijrahRasulullah s.a.w itu hanyalah semata-mata untuk memperolehi kesenangan dan mengelakkan penderitaan,adalah tidak ubah seperti pendapat orientalis Barat. Antara dakwaan mereka ialah hijrah itu berlakudisebabkan Rasulullah s.a.w tidak lagi popular di kalangan masyarakat Arab Mekah. Maka sebab itulahRasulullah s.a.w berhijrah ke Madinah bertujuan untuk mencari peminat. Konsep hijrah seperti itu mungkinbenar bagi orang yang ingin mencari jaminan hidup berupa kebendaan yang lebih baik.Sebenarnya hijrah membawa pengertian yang luas, keluar dari medan perjuangan yang sempit kegelanggang yang lebih luas dan ia adalah pemisah di antara yang hak dengan yang batil. Ia jugamerangkumi perpindahan kepada hidup yang lebih baik, lebih maju, lebih mulia dan lebih bermakna sertaberada pada lingkungan rahmat dan keredhaan dari Ilahi. Tanpa sifat-sifat sanggup berhijrah, mustahilkejayaan akan tercapai dan kemajuan ummah tidak akan berhasil. Islam tidak menyuruh kita berdiam diridan menunggu Tuhan memberi sesuatu kepada kita tanpa berusaha. Allah s.w.t telah berfirman di dalamsurah Ar-Ra¶d ayat 11 yang bermaksud:
'Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka'.
Apabila umat Islam memiliki inisiatif untuk mengubah keadaan mereka sendiri, maka pertolongan Allahpasti datang. Allah akan mengubah keadaan mereka dari kehinaan dan kerendahan kepada kemuliaan danketinggian. Dari keadaan yang kurang maju kepada keadaan yang lebih maju dan berjaya. PertolonganAllah s.w.t akan tiba apabila umat Islam sanggup membela agama Allah. Ini dibuktikan oleh firman Allah
 
s.w.t dalam surah Muhammad ayat 7 yang bermaksud :
'Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela (agama) Allah, nescaya Allah membela kamu (untuk mencapai kemenangan) dan meneguhkan tapak pendirian kamu'.
Allah s.w.t membekalkan kita dengan cukup kelengkapan untuk menjadi manusia yang boleh berdikari danberikhtiar dalam menentukan arah kehidupan. Kita dibekalkan dengan peralatan yang membolehkan kitamemasuki dan merubah segala apa yang ada di sekeliling kita dan juga apa yang ada di dalam minda(pemikiran, persepsi, kesedaran dan emosi).Justeru untuk memastikan perubahan diri manusia, kita perlu meneliti pelbagai aspek yang perludititikberatkan. Antaranya ialah melalui pembangunan jiwa, pembangunan mental dan juga pembangunanfizikal.
Pembangunan Jiwa
Pembangunan jiwa merupakan suatu proses yang bertujuan untuk melahirkan jiwa yang bertakwa. Ianyamerupakan unsur yang perlu difahami dan dititikberatkan oleh semua umat. Ketiadaan jiwa yang bertakwaakan mengakibatkan fungsi akal dan fizikal menjadi lumpuh. Manusia secara umumnya akan menggunakankecerdasan akal dan juga kekuatan yang ada pada tubuh badannya untuk membina tamadun material.Justeru pembangunan jiwa ini seharusnya diaplikasikan dengan sebaik mungkin untuk memastikantamadun material yang akan terbina kelak tidak akan sia-sia.Namun untuk memastikan cita-cita tersebut tercapai, jiwa insan perlulah diisi dengan perasaan cintakanAllah dan Rasul serta cinta kepada kehidupan akhirat. Ini seterusnya akan dapat menyedarkan manusiatentang matlamat hidupnya di atas muka bumi ini. Dan di sini seluruh manusia perlu memikul duatanggungjawab utama iaitu selaku hamba Allah dan selaku khalifah Allah.Sebagai hamba Allah, manusia dikehendaki mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Ini bersesuaiandengan firman Allah s.w.t di dalam surah Az-Zariat ayat 56 yang bermaksud :
'Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkanuntuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku'.
Mengabdikan diri kepada Allah termasuklah melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi segala larangan-Nya dan juga mengekalkan rasa kehambaan. Sebagai khalifah Allah pula, manusia telahdipertanggungjawabkan untuk memakmurkan muka bumi Allah ini berpandukan segala hukum-hakam dansyariat Allah dalam segenap aspek kehidupan seperti bidang ekonomi, perubatan, pertanian, sains,teknologi, pendidikan dan sebagainya. Justeru kesedaran terhadap tanggungjawab ini yang lahir dari jiwaseorang mukmin yang sebenar, sudah pasti dapat membawa perubahan kepada ummah dan seterusnyamengembalikan kegemilangan Islam seperti suatu waktu dahulu.
Pembangunan Mental
Pembangunan insan juga mestilah menitikberatkan pembangunan mental (akal). Akal manusia mestilahdiisi dengan pelbagai jenis ilmu yang dianjurkan oleh Islam untuk mempelajarinya. Antara ilmu yang perludititikberatkan ialah ilmu berkenaan dengan Fardhu Ain seperti ilmu Tauhid, Feqah dan juga Tasawwuf serta ilmu-ilmu pengetahuan yang lain seperti ilmu Sains dan Geografi. Melalui ilmu tersebut, para pelajartidak akan sahaja mengenali hakikat sesuatu kejadian berdasarkan kepada sifat tabiinya sahaja, bahkanmereka akan cuba berfikir bahawa di sebalik segala kejadian tersebut, ada Penciptanya iaitu Allah s.w.t.Kesan sampingan yang akan timbul ialah mereka akan berasa takjub atas kekuasaan Allah ini danseterusnya akan mendorong jiwa mereka untuk tunduk patuh kepada perintah-Nya.Selain daripada pengisian ilmu yang bermanfaat, akal juga haruslah dibangunkan dan dibentuk melaluiperbincangan, penyelidikan dan juga pembacaan. Aktiviti-aktiviti lain seperti mengembara dan melancong juga akan dapat menajamkan akal. Sewaktu mengembara, kita tentunya akan memperolehi banyak
 
pengalaman, pengajaran dan hikmah kejadian alam sejagat. Bermusyawarah dan berbincang juga secaratidak langsung akan dapat menghasilkan kefahaman yang lebih mendalam kepada akal kita. Di sampingitu, Islam juga menganjurkan kita supaya menjaga adab-adab bermusyawarah supaya manfaatnya akanterhasil semaksima mungkin. Hasil perbincangan dan penyelidikan tentang sesuatu perkara sepertimuzakarah tentang hukum, sudah tentu dapat dimanfaatkan oleh sekalian muslimin. Firman Allah s.w.tdalam surah an-Nahl ayat 125 bermaksud :
'Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, danberbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengancara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yanglebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah pertunjuk'.
Pembangunan Fizikal
Sekiranya jiwa dan akal sahaja dibangunkan, tetapi fizikal lemah, maka tamadun Islam dan peribadimuslim juga akan terhalang pembinaannya. Kalau diamati, apakah faedah yang dapat diperolehi daripadaseorang manusia yang lemah tubuh badannya, tidak bermaya dan lesu? Setiap masa ditimpa denganpelbagai jenis penyakit. Kita tidak menafikan bahawa sakit itu merupakan ujian dari Allah s.w.t. Namundemikian, seseorang manusia itu tidak boleh menempah maut dengan membiarkan dirinya diselubungidengan pelbagai jenis penyakit yang mungkin boleh membawa maut.Oleh itu, kita perlu memiliki fizikal yang sihat untuk membina tamadun Islam selaras dengan kehendakAllah s.w.t yang mahukan hamba-Nya menjadi khalifah di muka bumi ini. Tubuh yang sihat akanmelahirkan akal yang sihat, seterusnya dapat merancang pelbagai perkara untuk manfaat umat Islamsejagat.Untuk meningkatkan taraf kesihatan diri, kandungan makanan yang diambil perlulah seimbang iaitumemenuhi segala keperluan seperti protein, karbohidrat, garam galian, vitamin dan sebagainya. Makananyang akan diambil juga mestilah berpunca daripada sumber yang halal dan cara penyediaannya jugamestilah mengikut kehendak syarak. Ini amat bersesuaian dengan maksud firman Allah s.w.t di dalamsurah al-Baqarah ayat 172 :
'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlahkepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepada-Nya' 
Segala adab makan dan minum yang telah dianjurkan oleh Islam juga perlulah diamalkan. Di samping itu juga, kita perlu melakukan aktiviti senaman untuk membina badan yang sihat dan minda yang cerdas.Setelah memenuhi kesemua aspek yang telah diterangkan tadi, maka kita akan dapat merasakanberlakunya suatu perubahan yang amat ketara di dalam jiwa dan minda kita. Dan di sini sudah tentunyaproses pembinaan insan sudah mula tercapai dengan sebaik yang mungkin.
K
esan Perubahan
Setelah proses pembinaan insan sudah meresap di dalam diri dan minda kita, maka sudah tentulah mudahuntuk kita mencurahkan segala sumbangan yang bermanfaat sama ada untuk kebaikan agama,masyarakat dan juga negara. Dari segi agama kesan perubahan kepada penghayatan Islam yang sebenar,sudah tentu dapat mengelakkan sebarang perselisihan ataupun kekeliruan berkenaan perkara-perkara asasdalam agama Islam itu sendiri. Malahan jauh sekali untuk kita mengenepikan golongan ulama yangmerupakan pewaris para nabi di dalam hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam.Di samping itu, generasi yang mantap pembinaan peribadinya akan mampu memainkan peranan untukmengembangkan penghayatan Islam itu sendiri. Ini secara jelas telah disebut oleh Allah s.w.t di dalam

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ayong Husna liked this
Shinichi Conan liked this
Shirley Ang liked this
Alias Sidek liked this
Osman Fauzi liked this
Noor Erna Osman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->