Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
115Activity
P. 1
Mecánica - GRÚA

Mecánica - GRÚA

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 16,620|Likes:
Published by Yahir
Una grúa es una máquina de elevación de movimiento discontinuo destinado a elevar y distribuir
cargas en el espacio suspendidas de un gancho.
Por regla general son ingenios que cuentan con poleas acanaladas, contrapesos, mecanismos simples,
entre otros; para crear ventaja mecánica y lograr mover grandes cargas........
Una grúa es una máquina de elevación de movimiento discontinuo destinado a elevar y distribuir
cargas en el espacio suspendidas de un gancho.
Por regla general son ingenios que cuentan con poleas acanaladas, contrapesos, mecanismos simples,
entre otros; para crear ventaja mecánica y lograr mover grandes cargas........

More info:

Published by: Yahir on Jul 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2014

pdf

original

 
Y@K^IZK]LGL \IM@CAÝOKMG LI XG@GBÇMI@\ZC ZIOKC@GA LI GVYIZCNGMYA\GL LI K@OI@KIZÂG IAËM\ZKMGAKMI@MKG\YZG I@ K@OI@KIZÂG IAIM\ZCBIMÇ@KMGBIMÇ@KMGBçwyk`g li Mgzog‑Ag Ozög‒NGMKAK\GLCZ6Mýzlcjg! ZgngiaOZYXC6?KI"7::K@\IOZG@\I]I`|zioglc ia 7< li fyakc li :878Liaoglc! Dybjiz|cBgz|â`iv! ^kmi`|iCfc! Zc}gCzlý÷iv! [gdkz\zc||bg`! [czai`k^gzog}! Mg|gak`c
 
K@\ZCLYMMKÝ@
]i }gji wyi ag} ozög} }c` y` |kxc li bçwyk`g} lk}i÷glg} xgzg ia |zgjgfc li mc`}|zymmký`xzk`mkxgabi`|i! gy`wyi }c` y|kakvglg} xgzg lk~iz}g} ny`mkc`i}.Y`g ozög i} y`g bçwyk`g li iai~gmký` li bc~kbki`|c lk}mc`|k`yc li}|k`glc g iai~gz { lk}|zkjykzmgzog} i` ia i}xgmkc }y}xi`lklg} li y` og`mdc.Xcz zioag oi`izga }c` k`oi`kc} wyi myi`|g` mc` xcaig} gmg`gaglg}! mc`|zgxi}c}! bimg`k}bc} }kbxai}!i`|zi c|zc}5 xgzg mzigz ~i`|gfg bimç`kmg { acozgz bc~iz ozg`li} mgzog}.Ag ozög |czzi i} y`g ozög bcliz`g li jgag`mi. Ë}|g wyilg y`klg ga }yiac $c g gaoy`g i}|zym|yzgg`itg+. Lijklc ga gamg`mi { g ag ga|yzg wyi xyili` li}gzzcaagz }i y|kakvg` bymdc i` ag mc`}|zymmký` lii}|zym|yzg} ga|g}. Ag xaybg! bi`mkc`glg g`|izkczbi`|i! i} ag ~kog dczkvc`|ga li miac}âg5 |ki`i y`c}mc`|zgxi}c} i` y` it|zibc xgzg oi`izgz ia jgag`mi { |gbjkë` ~g mgzoglg i` ia mkbki`|c xgzgmc`}ioykz ia bcbi`|c li ibxc|zgbki`|c `imi}gzkc xgzg ny`mkc`gz. Xgzg ia mczzim|c ny`mkc`gbki`|cli ag ozög liji` itk}|kz mc`|zcaglczi} li xgzi} li nyizvg! li lk}|g`mkg xgzg `c }cbi|iz g ag ozög gbg{czi} |i`}kc`i} li ag `imi}gzkg.
 
MC@\I@KLC7. Dk}|czkg6
Ag} xzkbizg} ozög} nyizc` k`~i`|glg} i` ag g`|koyg Ozimkg! gmmkc`glg} xcz dcbjzi} c g`kbgai}. I}|g}ozög} izg` y|kakvglg} xzk`mkxgabi`|i xgzg ag mc`}|zymmký` li ilknkmkc} ga|c}. Xc}|izkczbi`|i! nyizc`li}gzzcaaç`lc}i ozög} bç} ozg`li} y|kakvg`lc xcaig} xgzg xizbk|kz ag iai~gmký` li bg{czi} xi}c}. I`ag Ga|g Ilgl Bilkg nyizc` y|kakvglg} i` ac} xyiz|c} { g}|kaaizc} xgzg ag i}|kjg { mc`}|zymmký` li ac}jgzmc}. Gaoy`g} li iaag} nyizc` mc`}|zyklg} g`maglg} g |czzi} li xkilzg xgzg lgz i}|gjkaklgl glkmkc`ga.Ag} xzkbizg} ozög} }i mc`}|zy{izc` li bglizg! xizc li}li ag aaioglg li ag zi~caymký` k`ly}|zkga ac}bg|izkgai} bç} y|kakvglc} }c` ia dkizzc ny`lklc { ia gmizc.Ag xzkbizg i`izoâg bimç`kmg nyi xzcxczmkc`glg xcz bçwyk`g} li ~gxcz i` ia }koac T^KKK. Ag} ozög}bcliz`g} y|kakvg` oi`izgabi`|i ac} bc|czi} li mcbjy}|ký` k`|iz`g c ac} }k}|ibg} li bc|cz iaëm|zkmci dklzçyakmc} xgzg xzcxczmkc`gz nyizvg} bymdc bg{czi}! gy`wyi ag} ozög} bg`ygai} |clg~âg }iy|kakvg` i` ac} xiwyi÷c} |zgjgfc} c lc`li i} xcmc zi`|gjai lk}xc`iz li i`izoâg.
:. Ag} ozög}6
Itk}|i` lk~iz}c} |kxc} li ozög} mcbc xcz ifibxac} ag} ozög} |czzi}! ag} dklzçyakmg}! ag} itmg~glczg}!ag} ozög} xaybg}! ag} gy|cxzcxya}glg}! i`|zi c|zg} |g`|g}.Ag ozög i} y`g li ag} xzk`mkxgai} bgwyk`gzkg} wyi y|kakvgbc} xgzg ozg`li} mc`}|zymmkc`i}! xgzgk`}|gagmkc`i} k`ly}|zkgai}! i|m.! ag bk}bg xizbk|i ia |zg}aglc li nczbg ~iz|kmga li ac} bg|izkgai} cmgzog} wyi `imi}k|g` iai~gmký` { wyi }izç` y|kakvglg} xgzg ag cjzg. Ag} ozög} xyili` mgzogz li}li ac}mki`|c} li ekac} dg}|g ag} bkai} li |c`iaglg}.Xcz zioag oi`izga }c` k`oi`kc} wyi myi`|g` mc` xcaig} gmg`gaglg}! mc`|zgxi}c}! bimg`k}bc} }kbxai}!i|m. xgzg mzigz ~i`|gfg bimç`kmg { acozgz bc~iz ozg`li} mgzog}.Gdczg jki`! ag} ozög} |ki`i` }y} k`mc`~i`ki`|i}5 glibç} li ai~g`|gz y`g ozg` mg`|klgl li xi}c!lijizç }kibxzi li i}|gz i` iwykakjzkc5 xgzg i}|c xc}ii y` lk}xc}k|k~c wyi i} y|kakvglc xgzgbg`|i`izac nkzbi! i}|c i} xc}kjai ozgmkg} g lc} xki} wyi i}|g} xc}ii`! mc` ac} mygai} ai i} xc}kjaili}xagvgz ia mi`|zc li ag ozg~ilgl li ag bgwyk`g { ia xi}c wyi i}|g }cxcz|g. ]i xyili` i`mc`|zgzlk~iz}c} |kxc} li ozög}! ag} mygai} mglg y`g |i`lzç y`g ny`mký` i}ximânkmg.
=. Mag}knkmgmký` li ag} ozög} lixi`lki`lc li }y bc~kaklgl { ia |kxc li k`}|gagmký`6
g.
 
Ozög} nkfg}6
i}|g} }i mcacmg` bilkg`|i y` xki wyi xizbg`imi }c}|i`klc i` ia }yiac cbilkg`|i y` }cxcz|i g`maglc g ag xgzil! i}|g} g`mag} liji` }iz nkzbi.
j.
 
Ozög} li |imdc c zgâai}6
i` i}|i |kxc li ozög}! ac} zgâai} }i yjkmg` i` ia |imdc! ac mygalijizç li zi}k}|kz ia xi}c li ag i}|zym|yzg.
m.
 
Ozög} bý~kai}6
i}|g i} ag bç} y|kakvglg! itkoi bymdc i}xgmkc! bg`|i`kbki`|c! { y`g jyi`gdgjkaklgl xgzg xcliz bg`ifgzag. I}|g} ozög} xc}ii` y`g jg}i mc` zyilg}! i}|g jg}ioi`izgabi`|i i} li g`mdyzg nkfg c ozglygjai. Ag} ozög} bý~kai} }c` xiznim|g} xgzg xg}gzxcz ayogzi} i}|zimdc} { liji` gxzctkbgz}i ac bç} wyi xyilg` g ac} xy`|c} i`|zi ac} wyi}i zigakvg` ag} |zg`}nizi`mkg} {g wyi i}|g} `c xizbk|i` ia okzc lia g}ki`|c.

Activity (115)

You've already reviewed this. Edit your review.
Tikiaio added this note
like
Tikiaio liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Dianna Oro Sarmiento added this note
que dios le bendiga y que la quiero mucho ,que nunca se valla de es lugar y tu mami Diana nunca te separes de mi papá Charli y para tu fiesta con mi papá esteen muy alegres tu hija ingrid s. mego oro tambien te quiere mucho con todo su amor y cariño , tu hijo keyi a. mego oro tambien te quiere mucho igual que yo mejor dicho toda la familia te amamos mucho y ha mi papá Charli tambien como ha ti ..
Guerrel Daniz added this note
la informacion de esta pagina es de mucha utilidad
Yandel Perez Pastrana liked this
frankp_147 liked this
Eduardo liked this
Eduardo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->