Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
21804233-Imenoslov

21804233-Imenoslov

Ratings: (0)|Views: 96 |Likes:
Published by Ruby Tuesday

More info:

Published by: Ruby Tuesday on Jul 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
 Уводна реч Иако се на великом броју интернет презентација могу наћинајразличитији именослови, па и они који се пре свега бавесловенском ономастиком, чини се да је било неопходнопозабавити се 'српским специфичностима'.Разлога за то има пуно: како да би се нека имена спасила одзаборава и учинила доступним за уобичајене животнеситуације надевања имена, тако и да бисмо се подсетили штанас све веже за остале словенске народе, али и шта је оно уименима што представља нашу карактеристику.Па које су то особине које се код наших народних имена одмахмогу уочити?Ако се анализира њихова творба, разазнајемо да постоје она'једноставна', као и 'сложена'. Једноставна су најчешће насталаод основе коју чини именица, придев или глагол, а њима седодају и наставци. Наставци су у нашем језику типски: -ка(Даворка, Славка, Данка, Узорка), -хна (Будихна, Добрихна),-на (Видна, Стојна, Гледна), -ца (Добрица, Радица), -је (Радоје,Благоје), -ша (Гвоздиша, Вранеша), -ло (Јарило, Ведрило), -ко(Јарко, Славко), -ла (Уснула, Добрила), -ан (Радан, Видан,Бојан), -ен (Утешен, Мишљен), -ин (Узорин), -ја (Хоја, Цвеја),-ут (Борут, Добрут), -ош (Милош, Радош, Драгош), -та(Доброта, Милета, Благота), -ован (Радован, Милован) итд.Сложена се састоје од две речи, именице, придева илиглаголске основе. У најчешће елементе ових имена спадају:-бог-, -бор-, -бран-, -брат-, -вид-, -влад-, -вој-, -вук-, -драг-,-жив-, -љуб-, -мил-, -мир-, -рад-, -рат-, -сав-, -слав-, -стан- ...Веома је интересантан податак који у својој књизи наводи В.Лазаревић (стр. 76) позивајући се на Завод за информатику истатистику града Београда који показује да на ''узорку од1.593.356 активних и евидентираних становника живућих у
 
Београду 1999. године, најбројније су ове основе именаБеограђана досељених и рођених између 1900. и 1999. године: ОсноваБројмушкихУкупанБрој женскихУкупанваријантибројваријантибројмил12684.38815264.275 рад8130.0898726.577драг5247.2246228.892љуб3911.8394716.865жив3913.800407.695слав338.0063814.334вук323.359172.828бор328.581273.052мир3016.3574228.763 Ипак, можда већи изазов чини магија наших имена.Кроз њихов развој и промене огледала се народнасналажљивост. Имена су уједно показатељ како је народдоживљавао свет око себе, чему се надао, али и како јеодговарао на историјске (не)прилике у којима се нашао. Каоилустрација ове тврдње нека послуже имена као што суХристољуб, Петрослав, Павлимир, Ђурисав, сачињена одхришћанске основе и словенског наставка (У Именослову самтаква имена сврстала у категорију 'Комбинација'). Ова појава је заправо одговор на притисак хришћанства да се у већој меринадевају библијска имена, а потискују народна.Интересантна је и једна друга појава до које долази са падомпод турску окупацију. Међу бројна заштитна имена која служеда би се нечисте силе одвратиле од новорођенчета, и потпуноим га огадиле (као што су: Горчин, Зломисл, Немања, Душман)увршћују се изворна турска, муслиманска имена.Отуда се међу Србима јављају презимена са муслиманскимименом у основи, типа Арнаутовић, Ђорговић и сл. Овде се не ради о томе да је промењена вероисповест, већ да је предакносио заштитно име. Ипак, оваквих примера је данас знатномање. Муслиманско име у основи презимена најчешће је

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Lejla Jovanovic liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
mpriština liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
dsfsbm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->