Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Migrantok201006_filipino

Migrantok201006_filipino

Ratings: (0)|Views: 66|Likes:
Published by 이주민방송

More info:

Published by: 이주민방송 on Jul 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2010

pdf

text

original

 
2
외국인근로자를 위한 다국어 뉴스레터
 
Farmhouse, mga bagay nadapat sundin.
Food-and-Mouth Disease
 
Kimhae
154-3, Seosang-dong, Gimhae-si,Gyeongsangnam-doFree clinic projecthttp://www.gimhaekorea.or.kr/055-338-2727Supporting community for eachcountryHolding community event for eachcountry
Masan
The 4th oor of Sangbo Building
, Hogye-ri, Naeseo-eup, Masan-si,Gyeongsangnam-do,Visit consultation to a companyhttp://www.mfwc.or.kr/055-253-5270Special lecture series on society andculture
Inchon
636-3, Nonhyeon-dong, Namdong-gu, IncheonRunning mentor &mentee systemfor migrant workershttp://infc.or.kr 032-431-5757/032-431-4545greenpro@nate.comRegular education for employerswho hire migrant workers
Daegu
870-5, Duryu-dong,Dalseo-gu,Daegu
Mobile consultationSupporting big holiday events for 
each country
Providing on & ofine information
Cheonan
1300, Seongjeong-dong, Seobuk-gu,
Cheonan-si, Chungcheongnam-doEducation on demand & on how to
start a business for each country
http://cafe.daum.net/cmwc/041-411-7005
Establishing cooperative networks between communities
Simula nang ang foot-and-mouth disease ay kumalat sa saka-
han ng gatasang baka sa Pocheon ng Gyeonggido Province noongika-1 ng July 2010, ang sakit ay kumalat at laganap sa buong bansa. Ang sitwasyon ay napakalubha para sa may-ari ng naape
-
ktuhang sakahan at kinitil ang sariling buhay noong Abril. Kungkaya, alamin natin kung ano ang mga hakbang upang maiwasan
ang foot-and-mouth disease.
1. Ipagbawal sa mga tao pati narin sa mga sasakyan na huwag
 pumasok o umalis sa sakahan.2.
Kung bibili ng mga hayop na aalagaan, kailangang kunin ito
sa mapagkakatiwalaang sakahan. Sa karagdagan, paghiwalay at pagsusuri ang kinakailangan para sa tiyak na tagal ng panahon
.3.
Kung ang dayuhang manggawa ay nakapagtrabaho sa sakahan ngmga hayop na nahanapan ng problema na may kaugnay sa hakbang
ng kwarantina sa sakahan gaya ng sanitation at sterilization at mgalivestock na hinihinalaang may impeksyon ng foot-and-mouth.
4.
Ang livestock na may sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng
 pagpatay ng mga lamok, langaw at mga daga sa sakahan.
5.
Huwag bumisita sa mga bansang mayroong foot-and-mouth disease.Kung bumyahe na papunta sa ibang bansa dahil sa hindi inaasahang pangyayari, huwag bumisita sa mga sakahan, o mga kagamitan na
may kaugnay sa livestock. Ganun pa man, kinakailangang maligo at
hugasan kaagad ang damit sa lalong madaling panahon pagkalabas.Sa karagdagan kailangang pigilan ang sarili sa pagbisita sa mga saka
-
han ng higit at hindi bababa sa dalawang lingo.
6. Sa insidente sa mga hindi ligtas sa lugar na my FMD, huwag
makipagkita, mas mainam na gumamit ng cell-phone bilang
komunikasyon kung mayroong pag-uusapan.7.
Kinakailangang bantayan ang kondisyon ng breeding livestock at
kung makakita ng mga sintomas na may kaugnay sa foot-and-mouthdisease, ipagpaalam kaagad sa mayor, ward head, town head, at townchief o sa may kapangyarihan o sa municipal-provincial livestock quarantine institutions.
Report
Center for Food-and-Mouth Disease Control and Prevention:031-467-4368/4362Hotline for Livestock Suspected of Food-and-Mouth Infection:1588-4060/9060
http://dfwc.or.kr 053-654-9700
 
 MigrantOK 
3
Legal Matter 5
Magsuot ng pangkaligtasang helmetkapag nagmamaneho!
<Pag-aaral sa Kaso>
Si Mr. Kim (lalake 45 taong gulang)
isang palaasa ay nahuling nagmamaneho ng motorsiklo ngwalang safety helmet sa halos 3 kilometrong distansya sa gilid
ng kalsada ng siheung mga bandang 6:00 ng hapon noongika-5 ng Hulyo 2009. Siya ay bumangga sa isang kotse ha
-
 bang nagmamaneho ng motorsiklo ng walang gamit na safetyhelmet na sanhi ng kanyang pagkamatay sa may salubungang
daan ng doksandong.
Kung kaya, sa mga pangyayaring kung sino ang mga nag
-mamaneho ng mga motorsiklo ng walang suot na protek-
tibong gamit tulad ng safety helmet, sila ay pinagmu
-
multa ng halagang 20,000won (motorsiklo)at 10,000won (bisikleta) sa ilalalim
ng artikulong 50 clause 3 ng Road
Trafc Act.
Kaligtasan
 
Pag-iwas sa Sunog
Ang sunog na sumira sa container na tinitirhan ng mga migranteng manggagawa
 
Nasunog ang 8 milyong won na hinanda para sa pagbalik sa bansa...
 Noong ika-24 ng Abril ang sunog ay puminsala ng halaman na
matatagpuan sa Yongin Gyeonggido. Ito ay dahilan sa container 
na kung saan ginagamit ng mga dayuhang manggagawa bilang
lalagyanan ng susunuging puno. Gayunman, ang isang mang-gagawa na mula sa Sri Lanka ay nasunog ang kanyang naipon
na 8 milyong won para sana sa kanyang pagbalik sa sariling bansa.Ang mahirap na pamayanang lugar na tulad ng kawalan ng
kaalaman sa mga kuryente ay siyang unang dahilan ng sunog,karamihan sa mga dayuhang manggawang gumugugol ng araw
na kasama ang maraming grupo sa loob ng dormitoryo ng mgahalaman. Kung gayon, ano ang mga hakbang upang maiwasanang sunog? Alamin natin ang mga detalye.
Pag-iingat ng sunog sa loob ng bahay
Huwag magtambak ng mga bagay na hindi na kinakailangan(lumang damit, dyaryo, carton, atbp.)Huwag humawak ng mga bagay na madaling lumiyab (alcohol,gasolina atbp.) o kaya’y mga lumiliyab na gas (butane gas) ng
walang ingat.
Pag-ingat sa electrikong sunog
Gumamit ng mga standard na mga kuryente na kung saan ay
naangkop sa kapasidad ng boltahe ng mga elektrikal na kagami
-
tan. Palitan agad ang napinsalang kuryente ng bago. Gumamitng mga protektibong gamit kapag nagkakabit sa bahay ng mgakuryente at mag-ingat sa pagkabit ng kuryente na hindi malan
-
tad sa init para iwas sa panlabas na pagkaalumihanan.
Huwag magsaksak ng maraming plug sa saksakan.
Siguraduhin na bunutin ang plug kapag lalabas o aalis ng bahay
Huwag gumamit ng sapin kung saan nakasaksaka ang plug ng
mahabang panahon.
Paano lumikas sa kalagitnaan ng sunog
 
Kapag nagkaroon ng sunog, kailangan malaman ng iba na
may sunog at isigaw “Sunog” ng malakas at tumawag sa 119.
Takpan ang katawan at mukha ng basang kumot o kaya’y tuwal
ya kung dadaan sa sunog.
Subukang sagiin ang pintuan ng likod ng kamay o kaya’y sagiinang hawakan ng pintuan bago ito buksan.
Hintayin ang tulong ng hangin kung ikaw at lilikas.
Kapag ang damit ay masapo ng apoy takpan ang mata at bibig
ng kamay at gumulong sa lupa.
Pinagkukunan:
Safety education for causality & re safety
guide from National Emergency Manage-
ment Agency
 
4
Buod ng Paglilitis
Konsultasyon NgayonCartoonIbat-ibang Impormasyon
Master of mind
[Pag-aaral sa Kaso] Isang araw, si Ginoong P ay nakatanggap
ng notice na naglalaman ng ‘ikaw ay dumating at magdala ng
summary trial at pumunta sa hukuman ng tiyak na distrito. At
napaisip siya sa sandaling iyon, kanyang napagtanto na may
etiketa siya sa pagtapon ng upos ng sigarilyo sa kalsada 2 bu
-
wan na ang nakakalipas. Kaya, ang multa ay 30,000 won ang
naipatong sa kanya. Gayon pa man, lahat ng iyon ay sumingit
sa kanyang isipan. Bumisita siya sa counseling center dahilan
ng kalituhan pagkatapos niyang matanggap ang utos na kailan-gan nyang magpakita sa korte.
 Ano ang buod ng paglilitis?
 
Ang sistema at mithiin ng batas aymapagaan at mapadali ang hinahawakan ng taga-usig at mabigyan ng kagin
hawaan sa mga taong direktang nasangkot at kaagad na pimaparusahan ng
walang anumang imbestigasiyon o paglilitis sa kaganapan ng mga menor 
na kasalanan gaya ng pagmulta na hindi hihigit sa 200,000won, detention
(mabagansiya sa pulis o kaya’y makukulong higit sa isang araw at mababasa 30araw) at multang (higit sa 2,000won hanggang 50,000won)
Mga bagay sa buod ng paglilitis
 
Mayroong nagmamaneho ng
mabilisan at hindi sumusunod sa pulang ilaw, iligal na pagpaparada ay ma
-
 papasailalim sa trafc laws and penal offenses. Bukod dito, mayroong umiihisa tabi ng kalye, nagwawala kapag naka-inom, nambabastos, nang-iistorbo o
maingay na tumatawag, paninigarilyo sa hindi smoking area, pagtatago ng mga
nakakamatay na kagamitan, pagsisira sa kalikasan,pagsawalang bahala sa mgamapanganib na hayop, maling pagbabalita, pagala-gala , hindi pagbabayad ngkinain, trespassing, pagliban at pakikisama sa mga illegal na gawain na nasailalim ng Minor Offences Act. Kaya, ang lahat ng uri ng pagkakasala laban sa
tagapamahala ng regulasyon ay kasama.
Mga hakbang
Ang pulis ay magbibigay ng sulat notipikasyon sa tagalabagupang magbayad ng multa kasama ang rason. Kapag hindi sinunod ng taga
-
 paglabag ang nasabing notipikasyon, ang pulis chief ay magpapadala ng buodng paglilitis sa hukuman. Subalit, sa mga taong hindi nakatanggap ng sulat no
-tipikasyon, hindi nakilala at mga sitwasyong mahirap padalhan ng notipikasyon,
ang hukuman ang makipag-deal sa kanila ng walang abiso.A. Sa mga taong nakatanggap ng sulat notipikasyon ay dapat magbayad ngmulta sa mga itinalagang institusyong pinansyal sa loob ng 10 araw mula ng pinagkalooban ng notipikasyon.B. Sa mga tao namang hindi magkapagbayad ng multa sa loob ng itinalagang panahon, silay ay makapagbayad kasama ang 20 porsyento ng multa sa loob
ng 20 araw matapos mapaso ang termino.
Progreso sa buod ng paglilitis
 
Ang buod ng paglilitis ay gaganapin sa bukas na hukuman sa ilalim ng pamumuno ng hukom. Kinakailangang alam ng
dependant ang detalye ng kaso upang magkaroon ng pagkakataon na makapag-
 bigay ng dahilan at upang makakuha ng isang abogado. Gayunman, ang hukomay maaaring magbigay ng hatol sa dependant ng isang krimen mula sa katibayansa ulat ng pulisya. Karaniwan nagbibigay ng hatol ang hukom ng pagkadetina, parusa o multa. Kapag i-dismiss ang kaso, ang kaso ay ipapasa sa opisina ng pampublikong taga-usig at ito ay isinasagawa bilang kriminal na pamamaraanng paglilits. Kung ang dependant ay gagawin ang pormal na paglilitis sa loob ng7 araw, ang hatol o notipikasyon laban sa desisyon ay isasagawa bilang pormal
na pamamaraan ng paglilitis.
Buod ng paglilitis kay G. P
 
Ang sticker na binigay ng pulis kay G. Pay notipikasyon para sa disposisyon at pagbibigay ng detalye sa pamamaraanng buod ng paglilitis. Gayunpaman, ay hindi nakapagbayad ng multa si G. P sainstitusyong pinansyal sa loob ng nakatakdang panahon (10 araw + 20 araw).
Dahil dito, siya ay nahatulan ng paglilitis. Samakatuwid, siya ay kinakailangang
umapila sa hukom sa nakatalagang petsa. Kapag siya ay lumaban sa desisyon,
siya maaaring mag-aplay para sa pormal na paglilitis.
* Ang artikulong ito ay inihanda ni Won Kyung Kim, ang assistantmanager ng Korea Migrant Center Consultation Team.
Para sa karagdagang impormasyon: 1644-0644
A. Ang1644-0644 Migrants’ Helpline ay isang
multilingual consultation hotline na tumutulongsa mga migranteng manggagawang nahaharap sakahirapan ng komunikasyon sa wika.
I-dial lamang ang 1644-0644 kahit saan sa buong bansa upang makonekta sa consultation servicesa 17 iba’t-ibang wika.
Ipinagkakaloob na konsulation
- Pagkaantala sa sahod, residency at arrival& departure, employment permit system,working visit at industrial accident.-
International marriages, women’s issues, medi
-cal care, housing, death & funeral arrangement,fraud at civil procedures.
Paano gamitin
1644-0644 + extension number sa bawat bansa.1. Korean 2. Mongolian 3. Vietnamese
4. Chinese 5. Indonesian 6. Thai
7. Filipino at Inglis 8. Sri Lanka 9. Uzbek +Russian 10. Urdu + India 11. Khmer 12. Nepali 13. Burmese 14. Bengali
 
Oras ng Operasyon
- Lunes~Biyernes: 09:00~18:00 / Linggo:
13:00~19:00
(Sarado sa bawat Sabado)
- Oras ng Tanghalian: 12:00 ~ 13:00
 
Founded in August 22, 2005
(Registration No. Guro La 00081)
Publisher: KIM Hae-sungKorea Migrants' Center (152-801)137-1 Garibongdong Gurogu Seoul
Ofce Tel. 02-6900-8231
newsletter@migrantok.org
www.migrantok.org / www.migrant.kr Edited by E&G Design
Tel. 031-8007-6600
PAgsAsAhiMPAPAwid Ng MgABAlitA sA MultiliNguAlMigrANts’ MedicAl ceNter
☎02-863-9966
* Mga wika: Koreano / Thai / Filipino /
Mongolian / Vietnamese / Pakistan / Chinese
/ Uzbek / Indonesian / Nepal / Cambodia / Sri
Lanka
* Araw at oras ng pagsasahimpapawid: Bawat
Martes alas 12 ng hapon* Para sa karagdagang impormasyon:
(02)6900-8234, info@mntv.net* Website: www.mntv.net
Ang Migrant Workers Hospital ay nagkakaloobng libreng medikal na paggamot, pangangalaga sa
kalusugan kasama ang programang out-patient atin-patient, ospitalisasyon at operasyon. Mangyari po
lamang na ipagbigay-alam ang tungkol serbisyong
ito upang sila ay makatanggap ng sapat na atensyongmedikal.
MNTV-Pagsasahimpapawid ng mga Balita sa
Multilingual
Pero makapamuhay na mag-isaMaging hari ng isipan na huwag sumunod
sa iba – Buddhistic Priest PeobJeong -Basahin
ang akingisipan
At pag-aralan
ang nilalaman
Para gabayan ang akingsarili na huwag umasa sa iba

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->