Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vatra Veche Nr.7 .2010 BT

Vatra Veche Nr.7 .2010 BT

Ratings: (0)|Views: 1,735|Likes:
Published by Dan Tanasă

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Dan Tanasă on Jul 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
7
Lunar de cultur
ă
* Serie veche nou
ă
* Anul II, nr. 7 (19), iulie 2010 *ISSN 2066-0952
 
VATRA, Foaie ilustrat
ă
pentru familie (1894) *Fondatori I.Slavici, I.L. Caragiale, G. Co
ş
bucVATRA, 1971 *Redactor-
ş
ef fondator Romulus Guga* VATRA VECHE, 2009, Redactor-
ş
ef Nicolae B
ă
ciu
ţ
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 2
 
7/2010
Vatra veche dialog cu Michel Bénard, de Gabriela Moc
ă
na
ş
u/3Artistul - portret, de Rome DEGUERGUE, traducere deGabriela Moc
ă
na
ş
u/4Asterisc. Veselul Alecsandri, de Mircea Mo
ţ
/5Actualitatea lui Eminescu, de conf.dr. Miori
ţ
a Got/6Ochean întors. Grigore Vieru
ş
i simbolul mesianic al mamei, deProf. dr. Ion Pachia-Tatomirescu/9Postbelic – postdecembrist, II, de Dumitru Hurub
ă
/11Poem de Adrian Botez/12Alpha. Mateiu Caragiale
ş
i incertul androgin, de MonicaBegan/13Alexie Mateevici, Notre langue, în francez
ă
de Ion Ro
ş
ioru/14Mihail Sebastian – Coordonatele dramaturgiei, de AnaCapot
ă
/15Eseu. Nostalgia – Mircea C
ă
rt
ă
rescu, de Anca Chiorean/18
Poezia
ş
i func
ţ
ia poetic
ă
a limbajului, de Mihai Petre/20Sunt un soi de cub, de Andreiu Vornicu/21S
ă
scriem un haiku, de Marian Nicolae Tomi/22Cronica literar 
ă
. Citi
ţ
i Herta Müller, de ElenaM.Cîmpan/23Lucruri
ş
i limbaje (Mircea Sâncel), de ConstantinStancu/26Cezarina Adamescu – Cultura omului, omul culturii(Nicolae B
ă
ciu
ţ
), de Valentin Marica/27Jurcan par lui-même..., de I. Grigore/28„Lectura sub presiunea canonului”, de Adrian Botez/28Filtre. Fra
ţ
ii din Timoc (Florian Copcea), Poeziacântecului (Dorel Cosma), O leb
ă
d
ă
suav
ă
pentruMelania Cuc, de Menu
ţ
Maximinian/31Dulce harababur 
ă
. Pentru îndr 
ă
gosti
ţ
i sau psihologia pozitiv
ă
, de Cleopatra Lorin
ţ
iu/33Limba, un tezaur salvat, de Mirela Dorina Chindea/34Vatra veche dialog cu Angela Pagano, de Mirela DorinaChindea/34Jurnal. Ce-am c
ă
utat în Australia, de George Anca/36Documentele continuit
ăţ
ii. Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul,de prot. Pr. Gheorghe
Ş
incan/37Povestea lui Harap Alb – sau traseul ini
ţ
ierii conform prescrip
ţ
iilor ortodoxe, de Mihaela Malea Stroe/39Poetica imaginii în ceremonialul de trecere (III), deLumini
ţ
a
Ţ
aran/44Spinoasa problem
ă
a aromânilor (IV), de Adrian Botez/46Partidul minte, proz
ă
de Nicolae Munteanu/48De dincolo. Alexandru Talex despre sine versuscalomniatorii de ast
ă
zi, de Maria Cog
ă
lniceanu/51Încerc
ă
ri de str 
ă
 pungere a t
ă
cerii gândului, (Ioana Em.Petrescu, Liviu Petrescu), de Elena Neagoe/53La ora alb
ă
, poem de Ion Ro
ş
ioru/56Asterisc. Meritocra
ţ
ia, de Melania Cuc/57Vecin
ă
t
ăţ
i de-a dreptul familiare, de Mihai Drumur/58Poeme de Ion Scorobete/58Biblioteca Babel. Fascina
ţ
ia Schaltinienei (RaymondSchaltin, Jc.Blondel, Pierre Michel, Sylvie Freytag,Stellamaris, Prezentare
ş
i traducere de Ion Ro
ş
ioru/59Vân
ă
toare cu
ş
oim, tablete
ş
otron, de Melania Cuc/63Vatra veche dialog cu prof. univ. dr. Dan Dungaciu, deLiliana Moldovan/64Un român în India, file de jurnal (III), de Ovidiu Ivancu/61Meridiane muzicale. Arta ca ADN, de Mirela DorinaChindea/66Vatra veche dialog cu Ioana Maria Lupa
ş
cu, de MirelaDorina Chindea/66Vatra veche dialog cu Gabriela Cre
ţ
u, de LilianaMoldovan/68The Second Waltz, de Cezarina Adamescu/71Actorul nepereche – Ion Caramitru, de Victor Bibicioiu/72Teatru. Parfumul de
ş
ert
ă
ciunii, de Ana Cristina Popescu/73T
ă
cerea la dublu, de Gabriella C
ă
lu
ţ
iu Sonnenberg/75Mariana Cristescu prezint
ă
rubrica: Prietenii mei,Internau
ţ
i – Florin I. Cernat/76Invita
ţ
ie la lectur 
ă
..., de Lumini
ţ
a M
ă
nescu/77Poeme de Ionela Van rees Zota/78Vindecând „Babilonita”, de Elisabeta Ro
ş
ca/79Literatur 
ă
 
ş
i film, Gro
ş
an, Dragoman
ş
i Fricke, deAlexandru Jurcan/81Sindromul furnicii, poem de Anica Facina/81Despre noi, poem de Cornel Vana/81Curier. De la „Vatra” veche la noua „Vatra veche”/82Expo. „Icoana între tradi
ţ
ie
ş
i modernitate”, la Bonn/83Dreptul la replic
ă
, de Rodica L
ă
z
ă
rescu/84Amintiri, amintiri..., de Viorica Rusu/84Dezv
ă
luiri în premier 
ă
, de Raia Rogac/85Vremea tr 
ă
d
ă
rilor (fragment), de Cornel Dimovici/86;88Editura Humanitas – 20 ani de activitate, de LilianaMoldovan/87 Num
ă
r ilustrat cu lucr 
ă
ri Michel Bénard
 
 3
VATRA VECHEDIALOG CUMICHEL BÉNARD
“Arta trebuie s
ă
fie purt
ă
toarea unei rezonan
ţ
e sacre pentru a forma
ş
i ghida omulspre noi orizonturi de ameliorarea condi
ţ
iei umane”
 
G.M.
: Michel, m
ă 
bucur c
ă 
ai r 
ă 
 spuns pozitiv
 ş
i nea
 ş
teptat de repede provoc
ă 
riilansate, nu cu mult timp în urm
ă 
 , de adiscuta despe parcursul t 
ă 
u artistic
 ş
i în special despre pictur 
ă 
.
M.B.
: … în m
ă
sura în care se poatespune despre tipul
ă
sta c
ă
ar fi pictor…
G.M.
: Îmi imaginez c
ă 
gândul meu poate p
ă 
rea banal 
 ş
i m
ă 
refer lamomentul din via
 ţ 
a ta care te-a orientat  spre aceast 
ă 
‘’îndeletnicire’’. Unul dintre poe
 ţ 
ii importan
 ţ 
i din literatura român
ă 
  spune într-un poem cu titlu sugestiv, ‘’Oul dogmatic’’, c
ă 
‘’sfânt e nunta,începutul’’. Cum s-a întâmplat în cazul 
ă 
u aceast 
ă 
sfin
 ţ 
ire ?
M.B
. : Din cea mai fraged
ă
pruncie, amfost atras de art
ă
. Am tr 
ă
it întotdeauna printre artizani. Tat
ă
l meu a fost croitor  pentru femei
ş
i haine de ceremonie. CocoChanel
ş
i Pierre Cardin
ş
i-au dorit ca tat
ă
lmeu s
ă
lucreze pentru ei. Am cunoscuta
ş
adar îndeaproape duhul arti
ş
tilor 
ş
i at-fera atelierelor, zgomotul uneltelor, miro-surile de stofe, al produselor etc.
Ş
i acestmic detaliu mi se pare foarte important.
G.M.
:
Ş 
i… de la stofe spre pictur 
ă 
...
M.B.
:
Ş
tii, tat
ă
l meu avea un foarte bun prieten pictor, un spirit de adev
ă
ratartist. Desena ca s
ă
-
ş
i
ş
tige existen
ţ
a,îns
ă
pasiunea lui secret
ă
era pictura. Pe pere
ţ
ii de acas
ă
aveam multe tablouri de-ale lui în stil impresionist. Eram fermecat,subjugat de frumuse
ţ
ea lucr 
ă
rilor sale.F
ă
cea, de asemenea, afi
ş
e de cinema
ş
i panouri publiciatare. Se numea Prévoteau.Mai aveam în cas
ă
mici sculpturicump
ă
rate de tat
ă
l meu. Îmi amintesc înmod special de capul lui Iisus, în piatr 
ă
,impresionant
ş
i teribil de emo
ţ
ionant.
G.M.
: Speciali
 ş
tii în educa
 ţ 
ie sunt de p
ă 
rere c
ă 
evolu
 ţ 
ia copilului este strânslegat 
ă 
de imita
 ţ 
ie, repet 
ă 
gesturile
 ş
i preocup
ă 
rile celor maturi din jurul s
ă 
u. Pe tine ce te atr 
ă 
 gea, dac
ă 
î 
 ţ 
i mai aduciaminte, la acea vârst 
ă 
fraged 
ă 
 , a ochilor ce privesc nedumeri
 ţ 
i tot ce este în jur?
M.B.
: Pe la vârsta de 6 ani, luamadesea creioanele colorate
ş
i încercam s
ă
 copiez tablourile din c
ă
ţ
ile de educa
ţ
ieartistic
ă
pe care tat
ă
l meu mi lecump
ă
rase. Apoi, la
ţ
ar 
ă
, la castelulColbert unde tat
ă
l meu era gr 
ă
dinar, luamo plan
ş
et
ă
, creioane colorate, foi, de toate,
ş
i m
ă
refugiam în gr 
ă
din
ă
pentru a pictanatura, asemenea pictorilor pe care-iîntâlnisem în c
ă
ţ
i. Acolo, la
ţ
ar 
ă
, undeîmi petreceam vacan
ţ
ele, aveam mul
ţ
icopii prieteni. M
ă
jucam cu ei, dar îmi pl
ă
cea, de asemenea, s
ă
m
ă
refugiez îngr 
ă
dina propriet
ăţ
ii pentru a visa
ş
i adesena, sim
ţ
eam deja nevoia singur 
ă
t
ăţ
ii.
G. M 
. : Ai fost mai mult atras de c
ă 
 ţ 
idecât de îndeletnicirile casnicilor t 
ă 
i.
ă 
 ţ 
ile, imaginile din ele ofer 
ă 
la aceast 
ă 
 vârst 
ă 
un refugiu incon
 ş
tient spre un uni-vers purificat 
 ş
i purificator. Mirajul tai-nei. De aici începe arta. Au fost arti
 ş
ti în preajma ta care s
ă 
-
 ţ 
i acapareze aten
 ţ 
ia ?
M.B.
: Pe la 10, 11 ani, dup
ă
ce ie
ş
eamde la
ş
coal
ă
, treceam pe la atelierul luiPrévoteau. Aproape în fiecare zi m
ă
 duceam s
ă
-i v
ă
d afi
ş
ele
ş
i ultimul tablou pictat. Apoi mai era
ş
i unchiul meu, un portughez, Samuel Correia, care, f 
ă
ă
 îndoial
ă
, a contribuit mult la apropiereamea de arte – pictur 
ă
, apoi sculptur 
ă
 
ş
imai apoi poezie. El era un pictor decorator, specialist în lemn fals, piatr 
ă
 fals
ă
 
ş
i marmur 
ă
fals
ă
, dar mai ales marespecialist în foi
ţ
e de aur. În fiecare joi m
ă
 duceam în atelierul lui, unde îmi punea ladispozi
ţ
ie b
ă
trânele sale pensule, vechilesale fonduri de pictur 
ă
, buc
ăţ
i de cartonsau de lemn de isorel. Pictam pe un
ş
evalet sau pe jos (aveau podelele dublur 
ă
 special
ă
pentru protec
ţ
ie), eram liber s
ă
 m
ă
desf 
ăş
or unde îmi pl
ă
cea. Iat
ă
, a
ş
adar,care a fost ucenicia mea printre arti
ş
tii pecare-i pre
ţ
uiesc cel mai mult, pentru minesunt cei mai importan
ţ
i din lume. Ei suntmereu adev
ă
ratele mele referin
ţ
e,serioasele mele repere. De fapt, îi admir  pe to
ţ
i arti
ş
tii, am un mare respect pentruei. Imens! Ei sunt p
ă
str 
ă
torii
ş
i ap
ă
ă
toriimemoriei în timp ce lumea în care tr 
ă
imast
ă
zi pierde totul.
G.M 
.:Cu siguran
 ţă 
ai
ă 
 sit modele
 ş
iîn c
ă 
 ţ 
i, tablouri care
 ţ 
i-au atras aten
 ţ 
ia,vie
 ţ 
i ale unor pictori care te-au fascinat...
M.B.
: Pe la 10 12, ani m
ă
duceamadesea singur în muzee
ş
i mai ales laMuzeul de Arte Frumoase. Acolo, cu si-guran
ţă
, am avut prima mea revela
ţ
ie pic-tural
ă
în fa
ţ
a unei pânze a unui maestruflamand necunoscut din secolul al XV-leasau al XVI-lea, care-l reprezenta pe Sfân-tul Jerôme în de
ş
ert cu o mân
ă
a
ş
ezat
ă
peun craniu. Acest bra
ţ
, aceast
ă
mân
ă
erauextraordinar de frumoase, transparente, cu pielea marmoreal
ă
, venele sângerii. Eramfascinat de calitatea acestei picturi.
Ş
i as-t
ă
zi o privesc cu mare emo
ţ
ie. În acea zi,m-am întors acas
ă
 
ş
i i-am spus p
ă
rinteluimeu: „Tat
ă
, voi deveni pictor.” Un altmoment a fost, de asemenea, determinant.Tata mi-a cump
ă
rat într-o zi o enciclo- pedie. Pe pagina central
ă
a acestei lucr 
ă
riera surprins
ă
imaginea unei M
ă
n
ă
stiri, iar în aceast
ă
imagine era un detaliu ce re- prezenta atmosfera din chilia unui c
ă
l-ug
ă
r. Vederea acestei imagini a fost
ş
o-cant
ă
pentru mine, declan
ş
atoare, deoa-rece în chilia acelui c
ă
lug
ă
r descoperisemdintr-odat
ă
tot ce aveam în mine f 
ă
ă
s
ă
 
ş
tiu prea bine, ceea ce iubeam în modtainic. O chilie care sugera retragerea dinlume, f 
ă
ă
a o abandona, c
ă
ci avea o des-chidere spre exterior – cunoa
ş
terea suge-rat
ă
de toate c
ă
ţ
ile de pe etajerele biblio-tecii s
ă
 pate în perete, de scrieri de mân
ă
,de reproduceri sau gânduri asupra textelor filosofice sau religioase, de picturileilumini
ş
tilor – a
ş
adar culori, desene,crea
ţ
ie. Pentru mine, aceast
ă
imagine eraaproape miraculoas
ă
, întrucât simbolizatot ce purtam în mine
ş
i tot ce iubeam.Iat
ă
pentru voca
ţ
ia de tinere
ţ
e.
G.M.:
Aceast 
ă 
ini
 ţ 
iere voluntar 
ă 
 , ”întoate direc
 ţ 
iile”, a fost urmat 
ă 
i de studii specializate. Ne împ
ă 
rt 
ăş
e
 ş
ti câtevaaspecte ale acestui parcurs?
M.B.:
Am urmat cursuri particulare dedesen
ş
i arte frumoase, dar le-am întreruptrepede pentru c
ă
sim
ţ
eam c
ă
am altcevade
ă
cut... Literatura, c
ă
ţ
ile, cititul auavut dintotdeauna o importan
ţă
deosebit
ă
  pentru mine, dar f 
ă
ă
îndrum
ă
tor, ci pu
ţ
incam s
ă
lbatic – mergeam în toate sensurile,literatur 
ă
clasic
ă
, modern
ă
, arte,arheologie, paleontologie, benzi desenate,astronomie,
ş
tiin
ţ
e naturale etc. etc. – uncâine nebun.
G.M.:
Dar când ai început s
ă 
pictezi cuadev
ă 
rat, s
ă 
intri în lumea aceasta nudoar ca admirator?
M.B.:
A
ş
adar, pe la 18 ani, am începuts
ă
pictez mult mai serios, eram foarteclasic, atras mai ales de impresioni
ş
ti
ş
iapoi de simboli
ş
ti, de vizionari
ş
ti, desuprareali
ş
ti
ş
i apoi de moderni pân
ă
laabstrac
ţ
ia cea mai pur 
ă
.Am avut
ş
ansa s
ă
întâlnesc pe crudulmeu drum arti
ş
ti importan
ţ
i care m-ausf 
ă
tuit, m-au ajutat, m-au ini
ţ
iat – pictori

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Catalina Daniela liked this
nic1238 liked this
vgeoi liked this
lazarjan liked this
lazarjan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->