Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
crackwepkey

crackwepkey

Ratings:
(0)
|Views: 759|Likes:
Published by Trung Trần

More info:

Published by: Trung Trần on Jul 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2010

pdf

text

original

 
NETWORK INFORMATION SECURITY VIETNAM – NIS.COM.VN
Crack Wifi trong 10 phút
Vi
c các attacker có th
xâm nh
p vào các m
ng wifi c
a t
ch
ứ 
c, thông qua vi
ccrack khóa mã hóa truy c
p vào wifi access point. Cho dù các công ngh
mã hóam
ng không dây hi
n nay là r
ấ 
t m
nh nh
ư 
 
Wired Equivalent Privacy 
(WEP) và
Wi-Fi Protected Access
(WPA và WPA-2). Nh
ư 
ng v
i nh
ữ 
ng ch
ươ
ng trình và thi
ế 
t b
chuyênd
ng, attacker có th
th
ự 
c hi
n thành công ý
đị
nh c
a mình. D
ướ
i
đ
ây là m
t trongnh
ữ 
ng demo s
ử 
d
ng AirPcap (USB 2.0 Wireless Capture Adapter – card b
t tín hi
uwifi) và ch
ươ
ng trình Cain & Abel, m
t công c
chuyên d
ng
để
b
t gói trên m
ng k
 Wired hay wireless, sau
đ
ó ti
ế 
n hành crack password, v
i nhi
 ề
u ph
ươ
ng th
ứ 
c khácnhau. T
ấ 
t c
các setup
đượ
c ti
ế 
n hành trên Windows.Chu
n b
:
1. Card AirPcap Tx
AirPcap là m
t trong nh
ữ 
ng thi
t b
chuyên dùng
để
b
t và phân tích các tín hi
u c
am
ng không dây (c
a hãng Cace Technologies) theo các chu
n hi
n nay WLAN(802.11b/g). Thông th
ườ
ng Cace cung c
ấ 
p b
công c
tích h
p bao g
 ồ
m cardAirPcap, và tool b
t gói tin nh
ư 
 Wireshark(tênm
i c
a công c
Ethereal n
i ti
ế 
ng).Thông qua card AirPcap (dò và b
t tín hi
u wifi, sóng radio) Wireshark ti
ế 
n hànhphân tích các thông tin thu th
p
đượ
c v
 ề
wifi Protocols và các tín hi
u radio.Trong demo này, không s
ử 
d
ng Wireshark, vi
c thu th
p, phân tích và gi
i mã cáckhóa mã hóa, thu
đượ
c t
ừ 
tín hi
u wifi, ti
ế 
n hành thông qua m
t tool khác c
ũ
ng c
ự 
cm
nh là: Cain and AbelTi
ế 
n hành cài Airpcap drivers kèm theo CD, sau khi setup driver xong, g
n Airpcapadapter vào USB slot.Chú ý: Tín hi
u thu phát c
a Wireless card ho
c Airpcap bao gi
c
ũ
ng y
ế 
u h
ơ
nAccess point.
Đặ
t laptop g
n Airpcap, càng g
 ầ
n khu v
ự 
c Wifi Access point phát sóngbao nhiêu, tín hi
u g
ử 
i và nh
n v
i Access point càng “rõ nét”...2. Ch
ươ
ng trình Cain and AbelCó l
ng
ườ
i dùng UNIX r
ấ 
t bu
 ồ
n vì m
t công c
m
nh và mi
n phí nh
ư 
Cain and Abell
i ch
ch
y trên n
 ề
n Windows. M
t công c
chuyên b
t gói tin và crack các password
đ
ã mã hóa. S
ử 
d
ng các ph
ươ
ng th
ứ 
c t
ấ 
n công khá ph
bi
ế 
n
để
crack pass, baog
 ồ
m: Dictionary attack, Brute-Force và Cryptanalysis…
HOW TO CRACK WEP KEY OF A WIRELESS ACCESS POINT – NIS.COM.VN
 
NETWORK INFORMATION SECURITY VIETNAM – NIS.COM.VN
M
t Wifi Access point
đ
ã
đượ
c phát hi
n kèm theo MAC add và SSID c
a nó
L
ư 
u ý:Tr
ướ
c khi ti
ế 
n hành b
ơ
m vào thông s
ố 
ARP gi
m
o (ARP injections/ARP spoofing),AirPcap s
ph
i ti
ế 
n hành b
t
đượ
c ít nh
ấ 
t m
t ARP request (
để
tìm MAC addressth
t) c
a b
ấ 
t kì wireless Client nào
đ
ang connect vào access point (wireless card c
aattacker ho
c các Clients h
p pháp khác..)
đ
ang k
ế 
t n
ố 
i v
i Wifi access point. Sau khib
t ARP request, Cain & Abel s
ti
ế 
n hành g
ử 
i m
t ARP request gi
m
o (v
i MACaddress v
ừ 
a có
đượ
c), và thi
ế 
t l
p duy trì v
i Wifi Access point trong su
ố 
t quá trìnhAccess Point “nh
” IVs packets. N
ế 
u vì b
ấ 
t kì lí do nào
đ
ó MAC address c
a Clientkhông duy trì k
ế 
t n
ố 
i v
i Access point, thì Access Point s
g
ử 
i m
t thông
đ
i
p t
ừ 
ch
ố 
i “DeAuthentication” và các gói IVs s
không
đượ
c ti
ế 
p t
c cung c
ấ 
p.Ph
i
đả
m b
o thu th
p
đượ
c trên 250,000 IVs (
Initialization Vectors
, s
ố 
l
ượ
ng cácpacket
đồ
ng b
gi
ữ 
a AirPcap/Clients và wifi access point, thì Cain and Abel m
i cóth
ti
ế 
n hành crack WEP key. Thông th
ườ
ng, không m
t ai
đủ
kiên nh
n ng
 ồ
i ch
IVs
đượ
c kích ho
t
đủ
s
ố 
l
ượ
ng, cho nên h
 ầ
u h
ế 
t các Wep Crack tool hi
n nay (Cain & Abel, Aircrack-ng, Aircrack-PTW,
đề
u áp d
ng k
 ĩ 
thu
t Packet Injection (ho
c deauth& ARP re-injection, thông qua các ARP request). Injection tác
độ
ng làm Wifi AccessPoint, ph
i g
ử 
i l
i các packet
đ
ã
đượ
c l
ự 
a ch
n, m
t cách nhanh h
ơ
n, khi
ế 
n trong th
igian ng
n
đ
ã có
đủ
s
ố 
l
ượ
ng IVs c
 ầ
n thi
ế 
t.
HOW TO CRACK WEP KEY OF A WIRELESS ACCESS POINT – NIS.COM.VN
 
NETWORK INFORMATION SECURITY VIETNAM – NIS.COM.VN
V
i k
 ĩ 
thu
t
deauth & ARP re-injection
, công c
Aircrack-PTW,
ch
ỉ 
c
n kho
ng
85.000packets
đ
ã có th
gi
i mã
đượ
c Web key 128 bits, t
l
thành công trên 95%. (
đ
ây làtool c
a
trung tâm nghiên c 
ứ 
u mã hóa và máy tính
c
a
Đ
H K
 ĩ 
Thu
t DarmStadt
Đứ 
c-
 
Aircrack-PTW, ch
c
 ầ
n kho
ng 85.000 IVs
để
gi
i mã WEP 128 bits
N
ế 
u không dùng Packet Injection, s
ố 
l
ượ
ng packet ph
i thu th
p
đượ
c tr
ướ
c khi crackWep Key, kho
ng 500.000
để
gi
i mã Wep key 64 bits và có th
lên
đế 
n 2.000.000
HOW TO CRACK WEP KEY OF A WIRELESS ACCESS POINT – NIS.COM.VN

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
gobacktohome123 liked this
tieutamtkl liked this
Nguyen Duy liked this
vvvqc liked this
hiepsigiay1990 liked this
Tat Tuan Phong liked this
Bùi Minh Huy liked this
o9loveb8 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->