Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU

MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU

Ratings: (0)|Views: 1,842 |Likes:
Published by utp

More info:

Published by: utp on Jul 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

 
MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU.Menunding jari kepada PPSMI sebagai penggugat kepada martabatBahasa Melayu adalah kurang tepat. Sememangnya Bahasa Melayumemang adalahbahasa yang masih ada martabat kerana menjadibahasa kebangsaan di Malaysia. Namun, apa yang kita tidak sedarikini ialah raja dan sulatan sebenarnya adalah pelindung BahasaMelayu dan orang Melayu.tetapi Tetapisejak akhir-akhir iniperlembagaan sultan seperti dipermainkan oleh sebilangan pihakyang berpengaruhmalah secara tidak langsungmenjadi musuhorangmelayuMelayu.mengapa Mengapatidak diselesaikan musuh sultan tersebut dahulu kemudian barulah kita sedar mengapa bolehwujud pemimpin yang sedemikian rupa.Sebenarnya keruntuhan Bahasa Melayu tidak seharusnyaditunding kepadapihakpendidikan. Tetapi kepada pemimpin kitasendiri iaitu ketika bermesyuarat atau berparlimen,mengapa tidakmenggunakan bahasaMalaysiaMalayu? Menjadi tandaTanya tanya kerana mereka mempolitikkan isu ini sehingga mereka tidak sedar bahawa mereka sendiri tidak menjalankan tanggungjawabmemartabatkan Bahasa Melayu. apabila seseorang pemimpin ituditemu ramah oleh wartawan dan sebagainya mereka menjawabdengan menggunakan Bahasa Inggeris dengan penuh bangganyatetapi tidak menjadi masalah kepada masyarakat.AkibatnyaPPSMIpula yang menjadi isu yang semakin mengelirukan pelajar.Sedangkan pelajar yang belajar, bukan ibu bapa, penunjuk perasaandan sebagainya. Kelak,anak mereka yang menjadi mangsa kepadasikap yang tidak berpandangan jauhmereka.Ibu bapa seharusnya memahami proses pembelajaran yangmemerlukan banyak pengorbanan ini. Mempelajari dua perkaradalam satu masa sememangnya menyukarkan para pelajar yanglemah tetapi memberikan kesan yang mendalam kepada pelajar tersebut apabila ingin melanjutkan pelajarandi keIPTAdanatau di universiti. Saya mempunyai pengalaman apabila seluruh pelajar didalam kelas kuliah kakak saya telah dimarah pensyarahnya keranaterlalu lemah Bahasa Inggeris.Bukan seorang dua tetapi seluruhkelasnya.Walaupun telah melanjutkan pelajaran ke universiti, tiadasesiapa yang dapat menjaminkan diri kita tentang Bahasa Inggeris jikalau bukan usaha kitabersama kerajaanuntuk meneruskan PPSMIini.
 
Janganlah kita menjadi terlalu ego dengan sikap kita ini, yangakhirnya memusnahkan harapan anak-anak muda masa depan yangbakal menjadi pewaris dunia ini. Justeru, kita seharusnya berfikiran jauh untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan kerajaanmelalui PPSMI.Saya selaku pelajar mengakui PPMSMI akan menyukarkan seseorang itu, tetapiitulah caranya belajar. Berakit-rakit ke hulu,berenang-renang ke tepian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian.pada pengabisannya, Untuk pengetahuanpembaca,bahasa itu bukan menjadi punca kepada pelajar tidakfaham, sebaliknya mereka tidak mahir dengan konsep matapelajaranitu. Hal ini ,kerana,apabila diajar dalam Bahasa Melayu konsep yang sam a juga menjadi punca ketidakfahaman seseorang pelajar.Bukan kerana menggunakan Bahasa Inggeris, tetapi konsepmatapelajaran tersebut. Saya percayadan yakin,tidak kira sekolah yang terpelajar ataupun tidak, setiap guru akan membantu pelajarnyauntuk faham dengan mengajar dalam dwibahasa, tetapi terdapat jugaguru yang memaksa anak muridnya berkendiri untuk memahamisesuatu konsep yang sukar kerana proses kendiri akan memberikanhasil yang memberansangkan.Pelbagai langkah yang boleh dilaksanakan untukmemartabatkan Bahasa Melayu, sepertimengajar pembelajaranmatapelajaran Bahasa Melayudengnlebih serius dan bukan sambillewa kerana menjadi sikap pelajar apabila sesuatu perkara itu adalahmudah, mereka akan bertindak sambil lewa kerana mereka terlaluyakin dengan usaha yang sedikit boleh membuatkan mereka beradadi tempat yang selesa. Majoritinya pelajar melayu Melayusendiriyang berfikiran sedemikian. Selain itu,pihak Dewan Bahasa dan Pustakatidak memasukkan bahasa pinjaman asing ke dalam Kamus DewanBahasaDan danPustaka,  jikalau tidakataupunkamus tersebut akan menjadi kamus bahasa asing tidak lama kelak. Dalam hal ini, kita tidak seharusnya memilih taraf dalam untukmemartabatkan Bahasa Melayu kerana perkara ini menjaditanggungjawab semua pihak. Janganlah kita ego denganmenggunakan bahasa pinjaman kerana halsedemikian sepertimembanggakan benda yang bukan hak milik kita. Sayabegitu kecilhatiberasa dukacitaapabila melihat rancangan Ally berkenaandengan tajuk BahasamelayuMelayu.penceramah Penceramahyang dijemput sememangnya bukan calang-calang orang tetapi menjawab
 
soalan seperti kanak-kanak apabila ditanya berkenaan pihak yangmembenarkan bahasa pinjaman asing ini di dalam Kamus DewanBahasadan Pustaka, beliau mengatakan dari langit. Saya begitukecewa kerana soalan yang menjadi tanda tanya seluruh pihakmenjadi bahan jenaka beliau. Jadi, persoalannya di sini. Siapakahyang membenarkan kamus dewan bahasa dan pustaka tersebutdipenuhi oleh bahasa pinjaman asing? Hal ini kerana, memasukkanbahasa pinjaman asing tersebut sepertikekurangan bahasa dantidakmempunyai perkataan sendiri dalamBahasa melayuMelayu. Jadi, mengapaperkara ini yang sebenarnya menggugat martabat BahasaMelayukerena danakhirnya nanti akan menjadi bahasa yangdiperlekehkan kerana menggunakan pinjaman asing yang terlalubanyak.Di samping itu,kerajaan hendaklahmewajibkan setiappemimpin di Malaysia menggunakan Bahasa Melayu dalam setiapmenyuaratmesyuarat, wawancara, ulasan dan sebagainya yangmelibatkan ramai pihakdan pendengar . Hal ini kerana, konseppemimpin melalui teladan adalah menjadi resam bagi sesebuahmanyarakat masyarakatyangmempunyai pemimpindipimpin dibawah satu pimpinan. Jika pemimpin sendiri tidak melaksanakan,masyarakat apatah lagi.Kita tidak seharusnya menunding jari kepada PPSMSI kerana menyukarkan pembelajaran anak-anak. Tetapi menyalahkan dirisendiri kerana tidak menyedari dan memahami perkara dan situasisebenar yang melanda kepada sistem pendidikan dini hari yangmemerlukan bukan sahaja kepada akademik tetapi kepadakokurikulum. Namun, dengan dunia yang semakin hari semakinramai orang yang pandaidan cemerlangdilahirkan, adakah denganspesifikasi syarat-syaratyang telah ditetapkan itu memadai?JadiOleh itu,apa yang diperlukan adalah kelebihandalan dalamkelebihan yang bolehmenjadikan menjaminkanseseorang itumenjadi orang yang terpilih.Tambahan lagi, mengapa tidak diwajibkan sari kata BahasaMelayu bagi setiap cerita yang dipaparkan di televisyen agar setiaporang yang membacanya dapat memahaminya dengan lebih baik.Contohnya disingapuraSingapura, tidak kira cerita apa yang ditanyangkan sari kata Bahasa Mandarin akan disediakan.Oleh itu, PPSMSI tidak sewajarnya dipersalahkan atas alasan tidak memartabatkan Bahasa Melayu. Sesuatu persatuan ituseharusnya memikirkan dahulu jangka masa panjangsesuatu

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
yenying liked this
Mohamad Ghairi liked this
Salmi Izura liked this
Vanesh Pakisamy liked this
Rosly Matarof liked this
Nasarudin Ahmad liked this
clarawee liked this
Hirawati Hashim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->