Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
110Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kinh te chinh tri - bai tap

Kinh te chinh tri - bai tap

Ratings:

4.86

(1)
|Views: 25,723|Likes:
Published by manhthuong2512

More info:

Published by: manhthuong2512 on Jun 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

 
 
SÁCH H
ƯỚ 
NG D
N H
C T
P
KINH T
Ế 
CHÍNH TR 
 MÁC – LÊNIN
(Dùng cho sinh viên h
ệ 
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư 
u hành n
i b
 
N
I - 2005
=====
=====
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
SÁCH H
ƯỚ 
NG D
N H
C T
P
KINH T
Ế 
CHÍNH TR 
 MÁC – LÊNIN
Biên so
n : CN. NGUY
N QUANG H
NHTS. NGUY
N V
Ă
N L
CHHi
u
đ
ính: ThS. V
Ũ
TH
 
ĐẢ
M
 
 
Gi
ớ 
i thi
u môn h
c
1
0GI
I THI
U MÔN H
C
1. GI
Ớ 
I THI
U CHUNG:
Kinh t
ế
chính tr 
Mác Lê-nin là m
t trong các môn khoa h
c góp ph
n
đ
ào t
onên nh
ng con ng
ườ 
i không ch
n
ă
ng l
c chuyên môn nghi
 p v
mà còn có ph
m ch
t chính tr 
 
đạ
o
đứ
c
đ
áp
ng
đượ 
c
đ
òi h
i c
a s
nghi
 p công nghi
 p hoá,hi
n
đạ
i hoá
đấ
t n
ướ 
c theo
đị
nh h
ướ 
ng xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a. Nh
m ph
c v
cho
đố
i t
ượ 
ng sinh viên h
 
đ
ào t
o t
xa c
a H
c vi
n Côngngh
b
ư
u chính vi
n thông, v
ớ 
i
đặ
c
đ
i
m t
h
c, t
nghiên c
u là chính, b
mônMác Lê-nin t
ch
c biên so
n Sách h
ướ 
ng d
n h
c t
 p môn Kinh t
ế
chính tr 
MácLê-nin.Cu
n sách
đượ 
c biên so
n d
a trên Giáo trình Kinh t
ế
chính tr 
Mác Lê-nin(dành cho kh
i không chuyên kinh t
ế
- qu
n tr 
kinh doanh) c
a H
i
đồ
ng TW ch
 
đạ
o biên so
n giáo trình qu
c gia các b
môn khoa h
c Mác Lê-nin và t
ư
t
ưở 
ng H
 Chí Minh. Ngoài ra có s
d
ng m
t s
tài li
u tham kh
o c
a các tác gi
 
đ
ã
đượ 
cnêu trong cu
i m
i ch
ươ 
ng. N
i dung ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n theo giáo trình chu
n
đ
ãnêu trên. Nh
ư
ng
để
 
đ
áp
ng yêu c
u t
h
c, t
nghiên c
u, cu
n sách có biên so
nl
i nh
m giúp ng
ườ 
i h
c xác
đị
nh rõ nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n c
n n
m v
ng và t
o
đ
i
u ki
n ti
ế
 p thu ki
ế
n th
c thu
n l
ợ 
i h
ơ 
n.
ế
t c
u c
a sách g
m 14 ch
ươ 
ng theo Giáo trình Kinh t
ế
chính tr 
Mác Lê-nin
đ
ã nêu trên. M
i ch
ươ 
ng
đượ 
c biên so
n l
i g
m:Ph
n Gi
ớ 
i thi
u: Nêu m
c
đ
ích yêu c
u c
n
đạ
t
đượ 
c
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i h
c saukhi nghiên c
u m
i ch
ươ 
ng và n
i dung khái quát c
a ch
ươ 
ng, nh
ng v
n
đề
chínhs
nghiên c
u.Ph
n M
c
đ
ích, tóm t
t: Tóm t
t nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n, c
n thi
ế
t c
n n
mv
ng trong t
ng ch
ươ 
ng.Ph
n Câu h
i và bài t
 p: Các câu h
i
để
ki
m tra, c
ng c
ki
ế
n th
c.Cu
i cùng có thêm ph
n ph
l
c H
ướ 
ng d
n tr 
l
ờ 
i câu h
i
để
giúp ng
ườ 
i h
ctrong vi
c làm bài c
ng c
ki
ế
n th
c.
Để
nghiên c
u môn h
c này m
t cách thu
n l
ợ 
i,
đ
i
u ki
n tiên quy
ế
t là ng
ườ 
ih
c ph
i
đượ 
c trang b
 
đầ
y
đủ
, v
ng vàng nh
ng ki
n th
c c
a Tri
ế
t h
c Mác Lê-nin. Trong các sách tham kh
o
đặ
c bi
t không th
thi
ế
u cu
n T
Ư 
B
 N c
a C. Mácvà các Ngh
quy
ế
t c
a
Đả
ng c
ng s
n Vi
t Nam (L
n th
VI, VII, VIII, IX).

Activity (110)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anh Thi Phạm liked this
Anh Thi Phạm liked this
Chuyen Thanh liked this
Tien Anh liked this
Long Vương Huy liked this
DT Lori Phuc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->