Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Apa Itu Penyelidikan

Apa Itu Penyelidikan

Ratings: (0)|Views: 433|Likes:
Published by ABU SIRR

More info:

Published by: ABU SIRR on Jul 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
Apa Itu Penyelidikan
?Menjalankan penyelidikan bermaksud mencari maklumat lebih lanjut mengenai sesuatu perkara ,menyelami lebih lanjut, menjalankan kajian menyeluruh atau menyiasat dengan lebih mendalam. Penyelidikan di definasikan sebagai penyiasatan yang penuh berhati-hati, mendalam, secarabijak dan meluas mengenai sesuatu perkara atau subjek spesifik, dengan bertujuanmeningkatkan dan meluaskan ilmu pengetahuan manusia sejagat. (Manheim, 1977, mukasurat4) Penyelidikan adalah aktiviti penyelesaian masalah yang membawa kepada pengetahuan danpenemuan baru dengan mengunakan kaedah mengenalpasti dan persoalan yang sedangdigunapakai oleh sarjana-sarjana didalam bidang tersebut. (Helmstadter, 1970, mukasurat 5) Penyelidikan adalah suatu penyiasatan atau ujikaji yang bertujuan menemukan danmengintrepretasikan fakta-fakta, mengulang semula teori yang diterima didalam penemuan baruatau amalan penggunaan teori atau undang undang dan peraturan baru atau yang digunapakaisemula. (Woolf, 1975 mukasurat 984) Penyelidikan adalah persoalan berhati-hati atau pengujian bertujuan mendapatkan ataumenemukan maklumat atau perhubungan dan mengembangkan dan mengesahkan pengetahuantersedia (Rummel dan Ballaine – Research and Methodology in Business) Penyelidikan Saintifik adalah kaedah penyelidikan bersistematik dan diperhalusi denganmengunakan peralatan dan prosedur tertentu bagi mendapatkan penyelesaian bermakna bagisesuatu masaalah dari pengunaan kaedah yang tidak membawa makna (Rummel dan Ballaine –Research and Methodology in Business) 
Kerjasama adalah dipohon dari peserta kursus untuk memperbetulkan terjemahan- terjemahan berikut , petikan diambil dari nota Hj Kamudin. Rasional permintaan ini adalahuntuk melihat sejauh mana peserta memberi kerjasama dan membuktikan : Ho : peserta kursus metodologi adalah kumpulan yang hanya mementingkan diri sendiri ;Ha : peserta kursus metodologi adalah kumpulan yang tidak mementingkan diri sendiri;
 Mari kita sama-sama tunggu dan lihat beberapa ramai dari peserta yang akan membantumenterjemahkan perkara ini. Tetapi saya yakin ramai akan buat tak peduli sahaja.
 
Ciri-Ciri Penyelidikan
 
Ia bermula dengan satu persoalan didalam pemikiran seorang penyelidik
Ia memerlukan satu perancangan
Ia menuntut kenyataan yang jelas mengenai sesuatu masaalah
Ia melibatkan permasaalahan utama dengan permasalaahan berkaitan
Ia mencari tuju arah melalui hipotesis berkenaan
Ia melibatkan fakta dan makna fakta
Ia adalah berhubungkait Menghimpun dan Menganalisa Data (Prinsip 4A)
Availability (Sumber Tersedia) ia adalah agak sukar untuk mendapatkan data darimenentukan jenis data yang diperlukan
Authenticity (Perakuan) penyelidik mestilah memastikan ketepatan data
Adequacy (Mencukupi) merujuk kepada perolehan data samada mencukupi bagimembolehkan kesimpulan sah dinyatakan
Validity (Kesahan) penyelidik hendaklah memastikan data dan maklumat adalahtepat dan sah
Azizi Page 2009-08-12
 
 Jenis-Jenis Penyelidikan 
Sejarah (Historical) Membina semula perkara yang selepas secara sistematik dengan mengumpul, menilai,mengesah dan sintesiskan fakta bagi menemukan rumusan yang dipertahankan. e.g. Kajian Asal-Usul Agama Islam di Malaysia bergantung kepada data sekunder yang diperhatikan atau pengamatan;mestilah mantap, bersistematik dan banyak serta bercambah;bergantung kepada data primer, dimana penulis memerhatikan kejadian yang direkodkan;kritikan asas mengambil kira nilai data dalam bentuk kritikan luaran yang mempersoalkankesahan dokumen dan kritikan dalaman yang mempersoalkan ketepatan dan kerelevanan data;menyelidik informasi dari sumber yang banyak termasuk bahan-bahan lama dan yang tidakditerbitkan. Petikan (Descriptive) Menerangkan populasi atau kehendak minat secara sistematik dan tepat e.g. Kajian dan definisi keatas bilangan jawatan didalam Jabatan Perkhidmatan AwamKajian keatas petani-petani Malaysia berteraskan perasaan untuk menerangkan keadaanpengumpulan rumusan data yang bercirikan petikan Kajian Tindakan Membentuk kaedah baru dan jalan menyelesaikan masaalah dengan aplikasi terus dengankehendak dunia pekerjaan menghubung terus keadaan sebenar dengan perubahan orgnisasimenyediakan rangkakerja teratur bagi menyelesaikan masaalahfleksibel dan digunapakaipengstrukturan semula dengan insuran Kajian Tinjauan (Exploratory) Mengkaji sesuatu masaalah, fenomena atau hal baru dalam aturan bertujuan mengetahui,menganalisa atau memperakui masalaah, fenomena atau hal yang dikaji. Dijalankan bagimembolehkan kajian dijalankan atau dijalankan kemudiannya Kajian tinjauan berusaha untuk mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan berikut : samadamasaalah itu benar-benar wujud, apakah jenis masaalah yang dihadapi, berapa beratkahmasaalah tersebut, patutkah kita menumpukan dan memberi perhatian kepada masaalahtersebut. Bergantung kepada tahap liputan kajianMelibatkan pelbagai disiplinBergantung kepada objektif kajian eg. Kajian pengesanan awalKajian Hubungan (Casual Relationship) Kajian ini mencuba untuk menwujudkan hubungkait pembolehubah. Kajian ini bermaksudsesuatu perkara atau hal adalah factor penyebab atau penentu kepada hasilan perkara atau halyang dikaji.
Azizi Page 2009-08-12
 
 Bergantung kepada penentuan pembolehubah dependent atau independentBergantung kepada ketepatan data yang dikumpulBergantung kepada kekuatan hubungkaite.g hubungkait diantara program latihan dengan produktiviti Kajian EksperimenKajian ini adalah untuk membuktikan atau memastikan sesuatu keputusan melalui ujian yangdijalankan mengikut sesuatu prosedur atau kaedah sebelum sesuatu rumusan di nyatakan Bergantung kepada kaedah atau teknik ujian dijalankanBergantung kepada bilangan /unit ujian yang digunakanBergantung kepada kesahan dan kepbolehpercayaan data dalaman ReferencesWhat Is a Research What Is A SurveyA Guide To Writing A Research Paper Social Science Research NetworkAmerican Educational Research JournalAmerican Journal of EducationAmerican Journal for Vocational Education ResearchBritish Educational Research JournalBritish Educational Research JournalAustralian Educational Research JournalStatistics Research Educational JournalProses Penyelidikan Proses Merancang dan Merekabentuk Penyelidikan Tentukan masalaah sebenar/spesifik penyelidikan (Define)Mulakan dengan menumpukan permasaalahan sebenar (Initiate)Nyatakan alasan sebenar tujuan menjalankan penyelidikan (Justify)Nyatakan objektif menjalankan penyelidikan (Objective)Kaji semula maklumat asal (Literature review)Sejarah masaalah penyelidikan (History)Membuat jangkaan peluang kejayaan (Estimating)Konsep masaalah penyelidikanPandangan mengenai kajian semula maklumat asalKerangka teori masaalah penyelidikanSoalan-Soalan PenyelidikanHipotesis yang akan dijalankanPopulasi yang akan dikajiMemilih dan menentukan kaedah penyelidikanKaedah penganalisaan yang akan dijalankanData yang akan dikumpulkanKaedah pengumpulan dataMemilih dan menentukan alat pengumpulan dataMenulis laporanMengurus dan mentadbir penyelidikan Ciri-Ciri Proses Penyelidikan 
Azizi Page 2009-08-12

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mila Paseleng liked this
Onlymee Jaa liked this
Onlymee Jaa liked this
Amel Kopong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->