Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
5Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ASP

ASP

Ratings: (0)|Views: 2,102|Likes:
Published by xtremend33

More info:

Published by: xtremend33 on Jul 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/02/2010

pdf

text

original

 
1
 
2
 
3
ASP.NET NED
İ
R?
.NET FRAMEWORK NED
İ
R?
.Net Framework .Net platformunun bir dayanak noktas
ı
d
ı
r. .Net Framework gücünü içerisindebar
ı
nd
ı
rd
ı
ğ
ı
yüzlerce s
ı
n
ı
f (class) kütüphanesinden al
ı
r. Bize sunucu taraf 
ı
nda çal
ı
ş
an bir yap
ı
kurabilmemizisa
ğ
lar, olaya dayal
ı
programlama modeli sayesinde daha h
ı
zl
ı
ve verimli uygulamalar geli
ş
tirebilmemizi vebunlar
ı
istedi
ğ
imiz programlama diliyle yazabilmemizi sa
ğ
lar..Net’in destek verdi
ğ
i dillerVisual Basic .Net C# Microsoft Visual J# .NETMicrosoft Jscript .Net Oberon SchemePerl Pyhton CobolHaskell Pascal MLMercury Eiffel AdaSmallTalk Caml Microsoft Visual C++APL C OzÇoklu dil deste
ğ
inin avantajlar
ı
 
 
Kod modülleri yeniden kullan
ı
labilir. Bir kod modülü, bir dil içinde yaz
ı
l
ı
p farkl
ı
diller içindekullan
ı
labilir.
 
Tüm diller için object kütüphanesi ayn
ı
d
ı
r ve ayn
ı
object modeli kullan
ı
l
ı
r.
 
Eski dillerde yaz
ı
lm
ı
ş
programlar güncellenebilir.
 
.NET Framework içindeki tüm diller e
ş
it performansa sahiptir. Bütün .NET tabanl
ı
diller MicrosoftIntermediate Language (MSIL)’a derlenir. Tüm MSIL ler native kod’a derlenir. Bu run
time’d
ı
r vehepsi ayn
ı
derleyici kullan
ı
r.
ASP.NET WEB UYGULAMALARI
Bir web projesi açmak için VS.NET 2005’i açt
ı
kdan sonra üst menüden File > New > Web Siteseçene
ğ
inin seçtikden sonra kar
ş
ı
m
ı
za web site açma penceresi gelecektir. Aç
ı
lan penceredeTemplates k
ı
sm
ı
ndan ASP.NET Web Site seçene
ğ
ini seçin. Language seçene
ğ
inin C# olmas
ı
nadikkat edin. Location k
ı
sm
ı
ndan File System’i oradanda nereye kaydedecekseniz konumubelirtiniz ve OK dü
ğ
mesine bas
ı
n
ı
z. (
Ş
ekil 1.1)

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
O_uz_G_kg_n_1129 liked this
ridi34 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->