Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Architectuur in Rotterdam

Architectuur in Rotterdam

Ratings: (0)|Views: 154|Likes:
Published by yelan78

More info:

Categories:Types, Maps
Published by: yelan78 on Aug 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
ScribdExploreCommunityUpload a DocumentSearch Books, Presentations, Business, Academics...
Login
yelan78My HomeView Public ProfileMy DocumentsMy CollectionsMessagesSettingsHelpLog Out / 2
Architectuur in Rotterdamhttp://www.scribd.com/doc/20364468/Architectuur-in-Rotterda1 di 701/08/2010 15.12
 
Architectuur in Rotterdam
Rotterdam heeft veel te bieden voor liefhebbers van architectuur, opslechts een paar vierkante kilometer. Deze kaart neemt je mee naar bijzondere... (More)Reads:1,700Uploaded:09/29/2009Category:Art & Design 
 
1
/ 2
RotterdamCentralDistrict,hetgebied rond RotterdamCSen hetWeena,verandert de komende jaren ingrijpend. Deze grootstedelijke zone metindrukwekkende gebouwen als het Groothandelsgebouw en de DelftsePoort wordt verrijkt met een nieuw Centraal Station, inclusief Rand-stadRail en HSL-verbinding, en een volledig gerenoveerd Central Post,het voormalige postdistributiecentrum. Het nabij gelegen Schouwburg- plein ligt als een podium tussen twee belangrijke Rotterdamse culture-le instellingen in: de Rotterdamse Schouwburg en concertgebouw DeDoelen. Op het plein staat de futuristische Pathé megabioscoop. Onder en boven een immense foyer zijn de bioscoopzalen als losse, bijnazwevende objecten binnen de transparante gevel gegroepeerd.
RotterdamCentralDistrict, the areaaround RotterdamCSandtheWeena boulevard, will see dramatic changes inthecoming years. Impressive buildings such as the Groothandelsgebouw and the Delftse Poort office building will be joined by a brand-new Central Station, including anHSL station and a light rail connection to nearby cities. Central Post,once the post distribution centre, is also undergoing full renovations. Nearby, the Schouwburgplein serves as a stage for the city, framed bytwo very important cultural institutions: the Rotterdam Schouwburgmunicipal theatre and concert hall De Doelen. The futuristic Pathe mega-cinema is located on the square. Above and below the foyer, the cinemaauditoria are grouped like separate volumes that seem to hover behinda semi-transparent curtain wall.
Voor het bruisende grote-stadsgevoel moet je op de Coolsingel zijn. Laatde vele winkels en bedrijvigheid hier rustig op je inwerken. Maar kijk vooral ook eens omhoog, dan valt je de verscheidenheid aan voor- ennaoorlogse architectuur op. Het oude gedeelte van het Beursgebouw/World Trade Center bijvoorbeeld, is een ontwerp van J.F. Staal uit 1925.De moderne brasserie naast de entree is naar hem vernoemd. Ertegen-over vind je het beroemde warenhuis De Bijenkorf en de Beurs-traverse. Deze ‘koopgoot’ verbindt twee belangrijke winkelstraten, deLijnbaan en de Hoogstraat, via het ondergrondse station Beursplein.In de Korte Hoogstraat ligt het Historisch Museum Het Schielandshuis,het enige bewaard gebleven gebouw uit de zeventiende eeuw in hetRotterdamse centrum. Even verderop op de Meent loop je de sfeer van de jaren ‘50 binnen bij Café Brasserie Dudok, ontworpen door degelijknamige architect.
To experience that exciting big-city feel, Coolsingel is the place to be. Takea good look around – and look up, too! You’ll notice the large varietyof pre-war and post-war architecture. The old part of the Beursgebouwexchange and World Trade Centre, for example, is a design by J.F. Staalfrom 1925. The modern café next to the entrance was named after thearchitect. Opposite are the famous Bijenkorf department store and theBeurstraverse. This sunken pedestrian concourse connects two impor-tant shopping streets, Lijnbaan and Hoogstraat. A bit further along onthe Meent, you stroll straight into a 1950s ambiance at Grand café andBrasserieDudok,designedby the architect of thesame name.
WEENA & SCHOUWBURGPLEINCOOLSINGEL & MEENTCITY INFORMATIECENTRUM /CITY INFORMATION CENTRE
Dé plek voor iedereen die meer te weten wilkomen over bouwen,
wonen,stedenbouwen architectuurinRotterdam.Wisselende expositiesen een grote maquette van de binnenstadgeveneen beeldvan delaatste
stedelijke ontwikkelingen. Een ideale start omde stad te ontdekken.
Foreveryone who wants toknowmore about building, housing, urbanrenewal andarchitectureinRotterdam.Exhibitions anda scale model of the city centre provide apictureofRotterdamandits latestbuilding plans.
Coolsingel 197, open:di t/mvr 9-17.30 uur (ma vanaf13uur), za11-17 uur /Monto Fri9am-5:30pm(Monfrom1pm), Sat11am-5pm
In hetLaurenskwartier, met Rotterdamsoudste gebouwde Laurens-
kerk als middelpunt, wordt de komendejaren volopgebouwd.De glazen
gevel en schuine daken van de City Building vallen nu al op, maar ook een unieke overdekte markthal met woningen staat in de planning.Rondom de Oude Haven gaan historisch Rotterdam en moderne archi-tectuur hand in hand. Waar je ook bent, overal springen Piet Blom’s
kubuswoningen inhet oog als kenmerkendoriëntatiepunt.Ophetnaast-
gelegen Wijnhaveneiland isonlangsde markante vuurroodgestreepteRed Apple voltooid.
LAURENSKWARTIER & OUDE HAVEN
The area around the oldest building in Rotterdam, the Laurenskerk, isknown as the Laurenskwartier. Many new projects are planned for thisstriking district in the coming years. The glass façade and sloping roof of the City Building already catch the eye, but the plans also include aunique covered market hall, roofed with housing. Historical Rotterdamand modern architecture go hand in hand round about the Oude Havenharbour. Wherever you are, Piet Blom’s Cube Houses make a highlyvisible landmark. On the nearby Wijnhaveneiland, construction wasrecently completed on the Red Applewith itsbright red stripes.
De Entrepothavenheefteenrijke historie.Lange tijdwasditgebiedeen
centrumvanhandelen nijverheid.De Rotterdamsezakenman Lodewij
Pincoffs ontwikkelde hier in de 19e eeuw havens, het markante Poort-gebouw en het Entrepotgebouw ‘De Vijf Werelddelen’. Tegenwoordigvind je in dit deel van de Kop van Zuid geen pakhuizen meer maar luxeappartementen, kunstenaarsateliers en winkels. In het monumentalevoormalig douanegebouw huist nu Suitehotel Pincoffs. Iets naar hetoosten steekt De Brug, het nieuwe kantoorgebouw van Unilever, opspectaculaire wijze boven de bestaande bebouwing uit. De zichtbarediagonale dwarsverbanden doen denken aan de constructie van denabijgelegenspoorbrugDe Hef.
The Entrepot harbour has a rich history and was a centre for tradeand industry for centuries. In the nineteenth century, Rotterdam business-man Lodewijk Pincoffs developed harbours, the striking Poortgebouwgate building and the “Five Continentsbonded warehouse. This part of the Kop van Zuid area is no longer dominated by warehouses, whichhave given way to luxury apartments, artistsstudios and shops. Themonumental customs office now houses Suitehotel Pincoffes. A bit moreto the east, the new Unilever office building known as the Bridge risesspectacularly above the surrounding buildings. The visible diagonalconnectionsechothestructureof the nearbyDeHef railwayliftingbridge.
De plek waar in de 19e en 20ste eeuw duizenden landverhuizers aan boord gingen van de schepen van de Holland Amerika Lijn (HAL), isin enkele jaren getransformeerd tot een levendig gebied voor wonen,werken en cultuur. Hotel New York, Las Palmas (nu het NederlandsFotomuseum) en de Cruise Terminal zijn markante overblijfselen uitdie landverhuizersperiode. De grote glazen gevel van Café Rotterdam biedt een prachtig uitzicht op de Erasmusbrug en de Maas. Blikvangersop de pier zijn het World Port Centre van de beroemde architect Sir  Norman Foster ende 152meter hoge Montevideovan architectFrancineHouben. Op het Wilhelminapleinverrijst de hoogste torenvan Neder-land, de Maastorenvan Dam&Partners Architecten.
ENTREPOTGEBIEDWILHELMINAPLEIN & -PIER WWW.ROTTERDAM.INFOVVV ROTTERDAM / TOURIST INFORMATION
Dé plek voor alle informatie over uitgaan, musea, hotels en winkels.Ook voor tickets (o.a. via Eventim) en de mooiste cadeaus. Coolsingel195/197, iedere dag geopend, tel. 0900 - 403 40 65 (35 cpm).
The perfect source for all the information you need on entertainment,nightlife, museums, hotels and shops. The store also sells tickets (e.g.through Eventim) and the greatest gifts. Coolsingel 195/197, open daily,tel. +31(0)10 271 0120
VVV ROTTERDAM INFO CAFÉ
PalnaasthetCentraalStation isditeenhandige eerste stop omje teoriënteren op eendagje stad, terwijlje genietvan een ontbijt,lunch of drankje vanGrandcafé Engels. Stationsplein 43 (ingangEngels),iederedag geopend.
The perfect place for information on Rotterdam,besideRotterdamCentral Station.Get your bearings inthe city whileenjoying breakfast, lunch or drinksfromGrandcaféEngels.Stationsplein43(entrance of Engels), open daily.
AUDIOTOUR 
Van de gebouwen op deze architectuurkaart is een audiotour samenge-steld. Wandelend door de stad kun je luisteren naar levendige geluids-fr 
agmenten, van oude reclames over de gebruikers tot commentaren van
de architecten. Verkrijgbaar bij de VVV Rotterdam.
A special audio tour has been made about thebuildings on this map of the architecture of Rotterdam.Walkingthroughthecity,you can listen tooriginal historicalsound clips, ranging from old commercials about the organisations thatused the buildings to comments by the architects that designed them.Availablefromthe Tourist Information.
ROTTERDAM ART CITY
Tot midden 2011 staan tien topmusea in de vier grootste steden van Nederland in het teken van Holland Art Cities. De folder Rotterdam ArtCity toont de Rotterdamse deelnemers, uitgebreid met bijzondere open- bare kunst, galeries, restaurants, theaters en hotels. Verkrijgbaar bijo.a. de VVV Rotterdam en het VVV Rotterdam Info Café.
Through mid-2011, ten top museums in the four major cities of the Netherlands will betaking part in the Holland Art Cities project. The Rotterdam Art City brochure shows the Rotterdam participants and exceptional public art-works, as well as galleries, restaurants, theatres and hotels. Availableat the Tourist Information andthe VVV RotterdamInfo Café.
COLOFON
Productie:otografie:
Rotterdam Marketing
F
Rob’tHart, Beelden van Enith,Janvander Ploeg, Maarten Laupman, Roos Aldershoff,ArchiefStayokay,Hannah Anthonysz,Esther Kokmeijer,ClaireDroppert,MaxDereta e.a.
Ontwerp: Druk:
Supernova GrafischOntwerpbNO, Veenmandrukkers
Rotterdam Marketing /
Postbus 30235/3001 DE Rotterdam(010) 20515 00 /contact@rotterdam-marketing.nl/www.rotterdam.info
Injust a fewyears’ time,theplacewhere thousandsof emigrantsboarded the ships of the Holland-America Line in the nineteenth and twentiethcenturies has been transformed into a lively area combining business,housing and culture. Hotel New York, Las Palmas (which now houses the Nederlands Fotomuseum) and the Cruise Terminal are three strikingremains of that era of emigration. The large glass façade of Café Rotter-dam offers you a wonderful view of the Erasmus Bridge and the MaasRiver. Eye-catching features along the pier include the World Port Centre,designed by the famous architect Sir Norman Foster, and the 152-metreMontevideo by architect Francine Houben. The Wilhelminaplein square boast the highest towerin theNetherlands:the Maastoren byDam&Partners Architects.
Dit voormalige haventerrein is een sprekend voorbeeld van de heront-wikkeling van in onbruik geraakte haven- en industriegebieden in hetcentrum van Rotterdam. De oude panden van een energiecentrale doennu dienst als bedrijfspand voor ondernemers uit de creatieve, veelalaudiovisuele sector. Pakhuizen worden verbouwd tot woningen entalloze nieuwbouwprojecten verrijzen op de pier. Het Scheepvaart- enTransportcollege staat hier als een prominent baken aan de kade. Maar ook het uit containers opgebouwde restaurant Wijn of Water, het druk- bezochte café Verhip en het multimediale hotel Stroom maken van ditgebied een echte hotspot.
This former harbour area is an evocative example of the redevelopmentof harbour and industrial areas that have lost their function in thecentre of Rotterdam. The old buildings now serve as accommodations for the creative sector, including many audiovisual agencies. Warehouses are being redeveloped for residential use and dozens of new housing projectsare rising along on the pier. The Shipping and Transport College sits prominently on the end of the pier as a beacon on the quay. Other newadditions that bring vibrant appeal to the area include Wijn of Water,a restaurant completely built out of shipping containers, as well as the busy caféVerhipandmultimediahotel STROOM.
Kunst-en cultuurliefhebberskunnenhunhartophalen in hetMuseum- park. Ditmoderne stadspark,naar ontwerp van architectRemKoolhaasin samenwerking met Yves Brunier, verbindt het Natuurhistorisch Mu-seum, de Kunsthal, het Museum Boijmans Van Beuningen, het ChabotMuseum, het Nederlands Architectuurinstituut en Huis Sonneveld metelkaar. Eendeelvan hetpark ismomenteeleen bouwputvoor een nieu-weparkeergarage, die vooralparkeerplaatsen biedtvoor heternaastgelegen ErasmusMedisch Centrum.
Aficionados can indulge their passion for art and culture to the fullestin the Museum Park. This modern city park, designed by architect RemKoolhaas and Yves Brunier, links many of Rotterdam’s art institutions,includingtheRotterdamNaturalHistory Museum, theKunsthal,MuseumBoijmans Van Beuningen, Chabot Museum, the Netherlands ArchitectureInstitute and the Sonneveld House. Part of the park is currently under-going excavations for the underground parking garage being construc-ted for theErasmusMedical Centreacross the way.
MUSEUMPARK LLOYDKWARTIER 
BEURS/WTCOUDEHAVENCICHETSCHIELANDSHUISDUDOK ENTREPOTHAVENSUITEHOTELPINCOFFSENTREPOTHAVENCRUISE TERMINALCAFÉ ROTTERDAMHOTELNEW YORKLASPALMASSTROOMWIJNOF WATER SCHIECENTRALEO.T. THEATER MUSEUMPARK KUNSTHAL
ACHITECTUU I NOTTEDAM
ACHITECTUEI NOTTEDAM WELOMI NOTTEDAM!
ottedamheetveelte biedenvooliehe b besvanachitectuu,o p slechtseen paavieanteilomete.Dezeaatneemt jemeenaa bi j- zondeege bouwenenge biedeninhetcentumdieeen bezoewaad zi jn.Ontdeachitectuustadottedamenlaat jeveassendooeen weeldstaddiecontinuin bewegingis.
WELCOMETOOTTEDAM!
ottedamoesawealthomodenachitectuewithin justaew squaeilometes.Thisma pandthewalingtouitshowstaeyou  pastinteesting buildingsandeyaeasinthecenteothecitywhich aemoethanwothavisit.Discovetheachitectueand besu pised  bytheeve-changingcityoottedam,ameto polisinmotion.
 NL/E NG
WEENASCHOUWBURGPLEINCOOLSINGELMEENTLAURENSKWARTIER &OUDE HAVENENTREPOT-GEBIEDMUSEUMPARK LLOYDKWARTIER WILHELMINAPLEIN & -PIER WEENA &SCHOUWBURGPLEIN141210131718161511987654321
1 // GROOTHANDELSGEBOUW
H.A.Maaskant, W.van Tijen1947-1953
Dit verzamelgebouw met bedrijfsruimte voor groothandelsbedrijvenwas hét symbool van de wederopbouw van Rotterdam. Het enorme bouwblok van 220 bij 84 meter was en is het grootste handelsgebouwvan Nederland; er loopt 1,5 kilometer weg doorheen over drie niveaus.Het dakpaviljoen huisvestte vroeger bioscoop Kriterion, het dak is nuin gebruik als terras van Grandcafé Engels.
This business centre withoffices for wholesale companies once symbolised the post-war reconstruc-tions in Rotterdam. The enormous building block of 220 by 84 metreswas and still is the largest trade centre in the Netherlands. The roadrunning through it is 1.5 kilometres long and serves three different levels.Once home to the Kriterion cinema, the roof pavilion is now used as asun terraceforthe café.
Stationsplein 45,open: mat/mzo8-23 uur / daily8am-11pm.
GrandcaféEngels: ma t/mvr 8.15-23, za 9-23, zo10-23uur / Monto Fri8:15am-11pm,Sat9am-11pm, Sun 10am-11pm. VVV RotterdamInfo Café: ma t/m za9-17.30,zo 10-17 uur / Mon-Sat9am-5:30pm, Sun 10am-5pm
2 // DE DELFTSE POORT / DELFTSE POORT TOWER 
A. Bonnema 1986-1991Hoge kantoren makenvanhetWeena een boulevardmet grootstedelijke
allure.Metzijn151 meter ishethoofdkantoor van verzekeringsconcern Nationale Nederlanden vande Friese architectBonnema één van de
hoogstekantoorgebouwenvan Nederland.High-rise office buildings makethe Weena a boulevard with a metropolitan allure. At 151 metres, thehead office of insurance company Nationale Nederlanden, designed byFrisian architect Bonnema, is one of the highest office buildings in the Netherlands.
Weena 505
3 // DE UNIE
J.J.P. Oud 1924-1925
Café-restaurantDe Unie heefteenopvallende gevelmetDe Stijlkleuren,waarbij opschriften en lichtreclames in de totaalcompositie zijn op-genomen. Het originele gebouw aan de Coolsingel werd tijdens het bombardement van 1940 verwoest. In 1986 werd de gevel gereconstru-eerd op een nieuwe, vergelijkbare locatie tussen negentiende-eeuwse panden.
Café De Unie has a strikingfaçade in the primary colours andvaluesso typical of neoplasticism,known in DutchasDe Stijl(‘The Style’).The overall composition incorporates inscriptions and illuminatedadvertising. The original building on Coolsingel was destroyed duringthe 1940 bombings. In 1986 the façade was reconstructed at a new butsimilar site between nineteenth-centurybuildings.
Mauritsweg35, open:dagelijks vanaf11 uur / dailyfrom5:30pm
4 // SCHOUWBURGPLEIN /SCHOUWBURGPLEIN THEATRE SQUARE
A.H. Geuze (West 8) 1990-1997
De ooit als probleem geziene leegte van dit plein is in de binnenstad juist een verademing, volgens architect Geuze. Met de zich dynamischontwikkelende skyline als decor fungeert het Schouwburgplein als podium van de stad. Het verhoogde plein, dat tegelijkertijd het dak vande parkeergarage vormt, bestaat uit een lichte constructie van uiteen-lopende materialen.
The emptiness of this square was initially seen as problematic in the densely built new Rotterdam, but Geuze saw it as a breath of fresh air. In his vision, the square serves as a stage for the city,with its dynamic skyline as the backdrop. The raised square, which isalso the roof of the parking garage, consists of a light constructionusing diversematerials.
5 // STADHUIS / CITY HALL
H.J. Evers 1912-1920
Het in neorenaissancestijl ontworpen raadhuis van Henri Evers is eenstatig, symmetrisch gebouw. Met de bouw van het stadhuis werd deCoolvest gedempt en de rosse buurt rond de Zandstraat gesloopt. In hetgebouw, gelegen rond binnenhoven, is zowel binnen als buiten veel beeldende kunstaangebracht.
Designedin neo-renaissance style byHenriEvers, the cityhall isa stately and symmetrical building.The Coolvestcanal wasfilled inandtheredlight district wasdemolishedsothiscityhall could beconstructed.Manysculptures and other visual worksof artsare locatedboth inside and outside the building,which was designedaroundcourtyardgardens.
Coolsingel40
6 // WARENHUIS DE BIJENKORF /DE BIJENKORF DEPARTMENT STORE
M. Breuer,A. Elzas 1955-1957
Architect MarcelBreuer,van hetfameuze Bauhaus, heeftDe Bijenkoralseen vrijwelgesloten doosuitgevoerd. Heelandersdan inde door 
Dudokgebouwdevooroorlogsevariantmet glazen gevel kondendewan
-den van hetwarenhuis nu worden ingerichtmet kasten volkoopwaar.
Hungarian architect Marcel Breuer, educated at the famous Bauhaus,drew the Bijenkorf more or less as a closed box. Where its pre-war prede-cessor designed by Dudok had a glass façade, the design of this post-war reconstruction meant that the walls could now be filled with displaycabinets full of goods for sale.
Coolsingel 105, open: ma 11-18, di-do & za 9.30-18,vr 9.30-21,zo12-18uur /Mon11am-6pm,Tue-Thu &Sat9:30am-6pm, Fri9:30am-9pm,Sun 12-6pm
7 // KUBUSWONINGEN / CUBE HOUSES
P. Blom1978-1984
Architect Piet Blom wilde de voetganger over de drukke Blaak leidenvia ‘het Blaakse Bos’, een brug bebouwd met kubuswoningen. DeKijkkubus laat als volledig ingerichte modelwoning zien hoe het is omte wonen tussen scheve muren. Blijven slapen in een kubus kan ook,in het onlangs geopende hostel Stayokay. De woontoren hiernaast,het ‘potlood’, is eveneens door Blom ontworpen. Onder de kubuswo-ningen is aan de Oudehaven met behulp van mediterrane vormen eenuitgaansgebied gecreëerd.
Architect Piet Blom wanted to guide peopleon foot across the busy Blaak transport hub via the Blaakse Bos, a pe-destrian bridge with cube houses all along one side. The KijkkubusMuseum House is a completely furnished model home. Hostel Stayokayrecently opened in the larger cubes. The tall, narrow residential tower known as the ‘pencil’ was also designed by Blom. Under the cube houses,Mediterranean-style waterfront cafés and restaurants have sprung upalong the Oudehaven.
Kijkkubus / Show Cube (Overblaak 70), Stayokay (Overblaak 85-87) open:dagelijks11-17 uur /daily11am-5pm
8 // HET WITTE HUIS / WHITE HOUSE OFFICE BUILDING
W.Molenbroek1897-1898
Met zijn hoogte van 45 meter en elf verdiepingen was deze eerste Nederlandse ‘wolkenkrabber’ naar Amerikaans voorbeeld een belang-rijk symbool voor de daadkracht en vernieuwingszin van Rotterdam.Mede door een openbaar uitkijkplatform op het dak was het gebouwzeer populair bij de Rotterdammers.
Soaring eleven floors to a height of 45 metres,thiswas the first Dutch ‘skyscraper’ followingthe Americanexample. It is an important symbol of the energy and drivefor inno-
vation so characteristicofRotterdam. Thisbuilding wasverypopularwith
the locals, not least becauseof the panoramaplatformontheroof whichwasopento the public.
Wijnhaven 3/Geldersekade
9 // DE HEF / RAILWAY LIFTING BRIDGE DE HEF
P. Joosting 1924-1927
Van de weinige hefbruggen die Nederland telt is De Hef in ieder gevalde meest spectaculaire: een staaltje pure ingenieurskunst. Door deaanleg van de spoortunnel onder de Maas werd de brug overbodig,maar deze bleefbehoudenalsrijksmonument.
This is definitelythe mostspectacularlifting bridge in theNetherlands,oneof the few still in exis-tencein this country: a masterlyexample of pure engineering art andskill.Whentherailwaytunnelunderneath the MaasRiverwascompleted,the DeHef bridgebecamesuperfluous,butit was preserved as anationalmonument.
Koningshaven
10 // DE BRUG / THE BRIDGE OFFICE BUILDING(UNILEVER)
JHK Architecten 2000-2005
Het nieuwe hoofdkantoor van Unilever Nederland is 133 meter langen ‘zweeft’ 25 meter boven het oude fabriekscomplex van Blue Band.Behalve een slim idee om ruimte te sparen is het bruggebouw ook eenspectaculair voorbeeld van prefabricage. De complete staalconstructieis naast de locatie in elkaar gezet en daarna naar zijn definitieve plek gerold.
The new head office of Unilever Netherlands is 133 metres longand ‘floats’ 25 metres above the old margarine factory complex. Not justa smart idea for making the best use of the available space, this bridge building is also a spectacular example of prefabrication. The entire steelconstruction was assembled next to the site before it was rolled to its permanent place.
 Nassaukade 5
11 // LUXORTHEATER 
Bolles + Wilson 1996-2001
De materialenenvormenvan hetnieuwe Luxor Theater zijneen mix
vanhet robuuste scheepvaartverledenmetdeintieme,feestelijke theater 
-sfeer.Rondomde grote theaterzaalligteenstelselvan foyersen trappen.Eenspectaculaire hellingbaanvoor vrachtwagenscirkeltaan de buiten-
z
ijde omhet gebouw.
Thematerials and shapesofthenewLuxor Theater 
reflect a mixture of solid nautical history and an intimate and festivetheatre atmosphere. An intricate system of foyers and staircases are grou- pedaround the main theatre. A spectacular access ramp for trucks circlesaroundthe outside ofthe building.
Posthumalaan 1
12 // ERASMUSBRUG / ERASMUS BRIDGE
Van Berkel &Bos 1990-1996
Vanaf de eerste schetsen kreeg de Erasmusbrug de bijnaam de ‘Zwaan’,vanwege de 139 meter hoge expressief geknikte pyloon. Door de voort-varende aanleg van de Kop van Zuid is het centrum van de stad rondde rivier komen te liggen, metde brugalseigentijdsbeeldmerk.
Right fromthefirst sketches,theexpressive bentpylon soaring 139metresinto thesky earned the ErasmusBridgethenicknameofthe‘Swan’. Thedynamicdevelopment in the Kop vanZuidareahasshiftedthecitycentretowards the riverbanks, with thisbridge asa contemporary landmark.
13 // SCHEEPVAART- & TRANSPORTCOLLEGE /SHIPPING & TRANSPORT COLLEGE
 Neutelings Riedijk2001-2005
Studenten hebben vanuit hun blauwwit geblokte, op een periscooplijkende nieuwe gebouw een mooi uitzicht over hun toekomstige werk-terrein. Bovenin bevindt zich een collegezaal, de laagbouw herbergtonder meer praktijklokalen en simulatieruimtes. In het interieur zijnmet hout, staal en zeildoek allerlei associaties met de scheepsbouwverwerkt.
From this blue and white chequered building resembling a periscope,students have amagnificentviewoftheirfuture workplace.Thetopfloor houses a lecture hall, whilethelower levels includepractical
trainingrooms, labs and ship simulators. Theinterior designincorporate
smanyshippingreferences inwood, steel andcanvas sail cloth.
Lloydstraat300
14 // EUROMAST
H.A. Maaskant 1958-1960
Deze attractietoren van 101 meter hoogte werd vanwege de grote tuin- bouwtentoonstelling de Floriade gebouwd. Vanaf de Euromast had de bezoeker uitzicht over de Floriade, het herbouwde stadscentrum ende havens. In 1970 kwam er nog 85 meter bij om de concurrentie metde nieuwe hoogbouw aan te kunnen.
First built as an attraction for the Floriade horticulture fair and flower show, the original 101-metreEuromast tower gave visitors a spectacular view of the fairgrounds, theredeveloped city centre and the port of Rotterdam. In 1970 another 85metres were added to compete with the new high-rise buildings in the citycentre.
Parkhaven 20, open: apr t/m sept dagelijks 9.30-23 uur, okt t/m mrt dagelijks10-23 uur /Apr-Sept daily9:30am-11pm, Oct-Mar daily 10am-11pm
15 // KUNSTHAL
F. Hoshino, R.Koolhaas (OMA) 1988-1992
De Kunsthal is een grote expositieruimte voor wisselende tentoonstel-lingen. Het gebouw is opgebouwd rond een spiraalsgewijs stelsel vanhellingbanen. De diverse onderdelen lijken luchtig op elkaar gestapeld,waarbij verschillende contrasterende materialen zijn gebruikt; duur engoedkoop, verfijnd en alledaags.
The Kunsthal is not a museum with a permanent collection, it is a large exhibition space. The building is builtaround a spiralling system of slopes. The various parts are seeminglystacked on top of each other in a light and easy fashion, using differentmaterials that highlight contrasts between expensive and cheap, refinedand ordinary.
Museumpark / Westzeedijk 341, open: di t/m za 10-17, zo 11-17 uur /Tue-Sat10am-5pm;Sun 11am-5pm
16 // MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN
A.van der Steur 1928-1935; diverse uitbreidingen /
various extensionsA. Bodon, H.A.J. Henket, H. Daem& P. Robbrecht
Het ontwerp van Van der Steur is geïnspireerd op de Scandinavischearchitectuur. De traditionele materialen als baksteen en koperen dak-lijsten staan in sterk contrast met de witte villa’s aan de overkant, dietegelijkertijd werden gebouwd. Inmiddels kent het museum drie ver-schillende uitbreidingen.
Van der Steur’s design was inspired by Scandi-navian architecture.Traditional materials such asbrickandcopperridge beams standin starkcontrast to the white villas acrossthe street builtinthe sameperiod. Three extensions have been addedto the museum.
Museumpark 18-20, open:dit/mzo 11-17 uur /Tue-Sun 11am-5pm
17 // NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT / NETHERLANDS ARCHITECTURE INSTITUTE, NAI
J.M.J.Coenen 1988-1993
Architect JoCoenen heeftde hoofdfunctiesvan hetNAiin afzonderlijkegebouwdelen met een eigen architectonische karakteristiek onderge- bracht: het banaanvormige archief, de rechthoekige gesloten tentoon-stellingsruimte en een hoog glazen middendeel met kantoorruimte,de bibliotheek en de centrale entreehal. Het NAi bezit één
Bezoektip:
van de grootste bouwkunstcollecties ter wereld, met als topstuk HuisSonneveld. In meer dan vijftien tentoonstellingen per jaar laat het NAide geschiedenis en laatste ontwikkelingen in architectuur, stedenbouwen interieurontwerp zien.
Architect Jo Coenen created separate parts of the NAi building for the main functions, each with its own architecturalcharacteristics: the banana-shaped archive, the rectangular closed exhi- bition space and a high, glass middle section housing offices, the libraryand the central entrance hall. The NAI houses one of theTip to visit:largestarchitectural archives intheworld; the showpieceof itscollectionis the Sonneveld House. More than fifteen exhibitions each year show thehistory and latest developments in architecture, urban planning anddesign.
Museumpark 25, open: di t/m za 10-17 uur, zo 11-17 / Tue-Sat 10am-5pm,Sun 11am-5pm
18 // HUIS SONNEVELD / SONNEVELD HOUSE
Brinkman& Van der Vlugt 1929-1933
Vander Vlugtwasde architectvande VanNelle fabriek enontwierp oode villa’s voor de directieleden. In deze huidige museumwoning komenalle ideeën van het Nieuwe Bouwen tot uiting: licht, lucht, ruimte enhygiëne, mogelijk gemaakt door de toepassing van nieuwe materialenen een staalskelet.
Van der Vlugt was the architect responsible for theVan Nelle factory and also designed the villas for the factory’s directors.All the New Movement ideas are incorporated in this villa which hasnow become a museum: light, air, space and hygiene, all made possiblethrough the use of new materials and a steel frame.
Jongkindstraat 12,open: di-za 10-17uur;zo 11-17 uur /Tue-Sat 10am-5pm; Sun 11am-5pm
213546789101112141315161718
PLATTEGROND / PLAN
Architectuur in Rotterdamhttp://www.scribd.com/doc/20364468/Architectuur-in-Rotterda2 di 701/08/2010 15.12
 
Tags:ArchitecturerotterdamRated:(1 Rating)Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport DocumentThis is a private document.RotterdamMarketing
Share & Embed
Link / URL:
http://www.scribd.com/d
Embed Size & Settings:Width:
(auto)
AutoHeight:
300
Start on page:
1
Preview View:
<atitle="ViewArchitectu
Related
67 p.Rotterdam RZine NLReads: 20772 p.Rotterdam Art CityReads: 8552 p.20090919 Rotterdam Grossiert in Go...Reads: 7401.2 p.Rondje RotterdamReads: 115910 p.ArchitectuurAgendaReads: 3681 p.06-09-2007 Het creatieve wonder va...Reads: 1562.1 p.nullReads: 10812 p.Poldergeest_2_300dpiReads: 3804 p.Rotterdam Manual - chapter Attract...3. 
 
1
/ 2
30 hotels in Rotterdam 
Hoge kortingen en online boekbaarSpeciale (weekend) aanbiedingen!
www.booking.com/Rotterdam
 Architect snel & goedkoop
Een quick scan voor verbouwingof renovatie door een architect.
www.archicheck.nl
 Vakantiehuisjes Nederland 
Vind Hier Alle VakantieWoningin één Overzicht. Aanrader!
Vakantiewoningen.Startpagina.nl/Tip
 Ads by Google
Architectuur in Rotterdamhttp://www.scribd.com/doc/20364468/Architectuur-in-Rotterda3 di 701/08/2010 15.12

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
allison_spinelli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->