Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kültür Konusu Üzerine Yazılar - Demir Küçükaydın

Kültür Konusu Üzerine Yazılar - Demir Küçükaydın

Ratings: (0)|Views: 2,200|Likes:
Published by GuncelYorum
Kültür Üzerine Yazılar
Demir Küçükaydın

Kültür Konusu Üzerine Yazılar
İçindekiler
Önsöz 3

Birinci Bölüm Almanya’da Türkiyeliler Arasında Kültürel Özerklik Tartışmaları
Göçmenlerin Bir Azınlık olarak Talepleri Neler Olmalıdır? “Kültürel Özerklik Tartışmaları” ve Lenin “Sünnetle Başlayan Kültür Tartışmaları”nın Analizi (Taner Akçam’ın Eleştirisi) a) Başlık b) Olay c) “Sünnet” Broşürü Yazarı Nasıl Bir Toplum ve Kültür Hedefliyor? d) “Sünnet” Broşürü Yazarının Uslamlamalar Zinciri e) Sonuç

5 5
5
Kültür Üzerine Yazılar
Demir Küçükaydın

Kültür Konusu Üzerine Yazılar
İçindekiler
Önsöz 3

Birinci Bölüm Almanya’da Türkiyeliler Arasında Kültürel Özerklik Tartışmaları
Göçmenlerin Bir Azınlık olarak Talepleri Neler Olmalıdır? “Kültürel Özerklik Tartışmaları” ve Lenin “Sünnetle Başlayan Kültür Tartışmaları”nın Analizi (Taner Akçam’ın Eleştirisi) a) Başlık b) Olay c) “Sünnet” Broşürü Yazarı Nasıl Bir Toplum ve Kültür Hedefliyor? d) “Sünnet” Broşürü Yazarının Uslamlamalar Zinciri e) Sonuç

5 5
5

More info:

Published by: GuncelYorum on Aug 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

 
KültürÜzerineYaz
ı
lar
Demir Küçükayd
ı
n
 
1
Kültür Konusu Üzerine Yaz
ı
lar
İ
çindekiler
Önsöz 3
 
Birinci Bölüm 5
 
Almanya’da Türkiyeliler Aras
ı
nda Kültürel Özerklik Tart
ı
ş
malar
ı
5
 
Göçmenlerin Bir Az
ı
nl
ı
k olarak Talepleri Neler Olmal
ı
d
ı
r? 5
 
“Kültürel Özerklik Tart
ı
ş
malar
ı
ve Lenin 11
 
“Sünnetle Ba
ş
layan Kültür Tart
ı
ş
malar
ı
”n
ı
n Analizi (Taner Akçam’
ı
n Ele
ş
tirisi) 23
 a) Ba
ş
l
ı
k 23 b) Olay 25c) “Sünnet” Bro
ş
ürü Yazar 
ı
Nas
ı
l Bir Toplum ve Kültür Hedefliyor? 33d) “Sünnet” Bro
ş
ürü Yazar 
ı
n
ı
n Uslamlamalar Zinciri 36e) Sonuç 44
İ
kinci Bölüm 46
 
Tarih ve Demokrasi Forumunda Kültür Emperyalizmi ÜzerineTart
ı
ş
malar 46
 
Biraz da Taklitçilik, Kültür, Müzik ve S
ı
n
ı
flar Üzerine 46
 
Maddi ve Manevi De
ğ
erler, 50
 
“Emperyalist Kültür” Nedir? – O
ğ
uz’a Cevap 51
 
“Proleter Kültür”ün
İ
ki Farkl
ı
Kullan
ı
m
ı
53
 
Üçüncü Bölüm 56
 
Yeni Zamanlar 
”da Tekrar Kültürel Özerklik Üzerine Yaz
ı
lar 56
 
Kültür ve Politika 56
 
Kültürel Özerklik Tart
ı
ş
malar
ı
Yeniden Canlan
ı
rken 68
 
Dördüncü Bölüm 71
 
 
2
Kültürel ve Politik Tercihlerin Farkl
ı
l
ı
ğ
ı
Üzerine Bir Forumda Tart
ı
ş
malar71
 
Kültürel ve Politik Tercihlerin Farkl
ı
l
ı
ğ
ı
Üzerine Aç
ı
klama (1) 71
 
Kültürel ve Politik Tercihlerin Farkl
ı
l
ı
ğ
ı
Üzerine Aç
ı
klama (2) 75
 
Be
ş
inci Bölüm 77
 
S
ı
n
ı
f Kavram
ı
n
ı
n Kültürel ve Tariuhsel boyutu ve Bunun Ortaya Ç
ı
kard
ı
ğ
ı
 Sorunlar Üzerine
Özgür Politika
’ya Yaz
ı
lm
ı
ş
Yaz
ı
lar 77
 
Politik Beklentiler ve Kültürel S
ı
n
ı
rlar 77
 
S
ı
n
ı
flar
ı
n Tarihsel ve Kültürel Konumlan
ı
ş
ı
80
 
Küçük Burjuvazi, Burjuvazi ve Demokrasi 83
 
Alt
ı
nc
ı
Bölüm 86
 
Türkiye’nin Toplumsal ve Kültürel Yap
ı
s
ı
ve Solun Politik Kültürü ÜzerineYaz
ı
lar 86
 
Ta
ş
ral
ı
l
ı
k 86
 
Eurovizyon, Modernle
ş
me ve Demokratikle
ş
me 89
 
Polemik Yapmak ya da Unutulmu
ş
Bir Politik Kültürün
İ
zlerinin Ard
ı
nda 92
 
Yedinci Bölüm 98
 
Çok Kültürlülük Kavram
ı
Üzerine Yaz
ı
lar 98
 
Avrupa Merkezcilik ve Çok Kültürlülük veya “Çok Kültürlü Toplum” Slogan
ı
NiçinGericidir? 98
 Avrupa Merkezcilik nedir? 99Kültür Nedir? 105Kültürün “Çok Kültürlülük” Ba
ğ
lam
ı
ndaki Anlam
ı
109
Marksist Kültür ve Uygarl
ı
k Kavramlar
ı
ve Uygarl
ı
klar / Kültürler Çat
ı
ş
mas
ı
115
 
Sekizinci Bölüm 123
 
Kültür Üzerine Çe
ş
itli Yaz
ı
lardan Bölümler 123
 
“Gelece
ğ
i ve Geçmi
ş
i Kurtarmak”tan Bir Bölüm 123
 
Zürih’te Bir Konferans Duyurusu 124
 
Tarihsel Maddecili
ğ
in Tarihine Katk 
ı
’dan Kültür
İ
le
İ
lgili Bir Bölüm 125
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aalfaa Beta liked this
Suleyman Hld liked this
deneme84 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->