Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Монголын нууц товчоо

Монголын нууц товчоо

Ratings: (0)|Views: 60|Likes:

More info:

Published by: Byambatsogt Tumurkhuu on Aug 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2010

pdf

text

original

 
Монголын
 
нууц
 
товчоо
 
Гарчиг
 
1.
 
УДИРТГАЛ
 2.
 
ТЭМ
Y
ЖИНИЙ
 
УГ
 
ГАРАЛ
 
БА
 
БАГА
 
НАСНЫ
Y
Е
 3.
 
 ЧИНГИСИЙН
 
ИДЭР
 
НАС
 4.
 
МЭРГЭДИЙГ
 
СЄНЄЄСЄН
 
БА
 
ТЭМ
Y
ЖИНД
 
 ЧИНГИС
 
ХААН
 
ЦОЛ
 
ЄРГЄМЖИЛСЄН
 
НЬ
 5.
 
ЖАМУХА
 
БА
 
ТАЙЧУУДТАЙ
 
ТЭМЦСЭН
 
НЬ
 6.
 
ТАТААРЫГ
 
СЄНЄЄСЄН
 
БА
 
ВАН
 
ХАНТАЙ
 
ЭВДЭРСЭН
 
НЬ
 7.
 
ХЭРЭЙД
 
УЛСЫН
 
МЄХСЄН
 
НЬ
 8.
 
ВАН
 
ХАН
 
СЄНЄСЄН
 
НЬ
 9.
 
Х
Y
 Ч
Y
Л
Y
ГИЙН
 
ДУТААСАН
 
БА
 
ЖАМУХЫН
 
ДАРАГДСАН
 
НЬ
 10.
 
ШАДАР
 
ХИШИГТЭН
 
ЦЭРГИЙГ
 
БАЙГУУЛСАН
 
НЬ
 11.
 
УЙГУР
 
БА
 
ОЙН
 
ИРГЭДИЙГ
 
ЭЗЭЛСЭН
 
НЬ
 12.
 
ХЯТАД
,
ТАНГУД
,
САРТАУЛ
,
БАГДАД
 
БА
 
ОРОСЫГ
 
ЭЗЭЛСЭН
 
НЬ
 13.
 
АРВАН
 
ХОЁРДУГААР
 
Б
Y
ЛЭГ
 
Судлаачид
 
номын
 
тухай
 
 
Х
.
Пэрлээ
,
Нууц
 
товчоонд
 
гардаг
 
газар
 
усны
 
зарим
 
нэрийг
 
хайж
 
олсон
 
нь
:
Улаанбаатар
. 1958.;
 
Х
.
Пэрлээ
,
Монголын
 
т
vv
хэн
 
нутгийн
 
зарим
 
уул
 
усыг
 
сурвалжилсан
 
нь
.
БНМАУ
-
ын
 
ШУА
-
ийн
 
мэдээ
.
3, 1962
Д
.
Майдар
,
Т
.
Майдар
.
Каменная
 
колонна
 
Ид
 
Аваргын
 
балгас
.
Монголын
 
эртний
 
т
vv
х
 
соёлын
 
зарим
 
асуудал
.
Улаанбаатар
. 1972,
х
.151-156
УДИРТГАЛ
 
Х
v
н
 
тєрєлхтний
 
соёл
 
нь
 
бичиг
,
зохиолтой
 
г
v
н
 
холбогдолтой
.
Аливаа
v
ндэстний
 
аж
 
ахуй
 
ба
 
соёлын
 
хєгжилт
 
нь
 
ургамал
 
мэт
 
єсєж
 
ирэхэд
 
т
vv
ний
 
ишийн
 
хумьсан
 
товч
 
дэлгэж
,
уран
 
зохиолын
 
цэцгийг
 
нээнэ
.
Їндэстэн
 
б
v
 рд
 
ийм
 
уран
 
зохиолын
 
анхны
 
цэцэг
,
дурсгалт
 
бичиг
 
байна
.
Орост
 
Х
 
зууны
v
ед
 
зохиогдсон
"
Игорын
 
Хорооны
v
г
"
гэдэг
 
сайхан
 
зохиол
 
бий
.
Г
v
 ржид
XII
зууны
v
ед
 
Шота
 
Руставелийн
 
зохиосон
"
Барсан
 
хэвнэгт
 
баатар
"
гэдэг
 
ш
v
лэглэсэн
 
зохиол
 
бий
.
Францад
"
Роландын
 
дуулал
"
гэдэг
 
их
 
Карл
 
хааны
 
байлдааны
 
т
vv
хийг
 
авч
 
бичсэн
 
зохиол
 
бий
.
Грект
"
Илиада
,
Одиссей
"
гэдэг
 
хэдэн
 
мянган
 
жилийн
 
урьд
 
зохиогдсон
 
сайхан
v
лгэр
 
бий
.
 
Тэрчлэн
 
манай
 
монгол
v
ндэстний
 
анхны
 
т
vv
хт
 
дурсгалын
 
зохиол
 
бол
 
Монголын
 
нууц
 
товчоо
 
гэдэг
 
зохиол
 
мєн
.
Нууц
 
товчоог
 
олон
v
ндэстний
 
эртний
 
уран
 
зохиолын
 
нэрт
 
дурсгалын
 
бичг
vv
дтэй
 
зэрэгц
vv
лэн
 
тавьж
 
жишээлэн
 
хэлэлцэж
 
болно
.
Тэр
 
эрт
 
холын
 
цагт
 
монголын
 
ард
 
т
v
мний
 
дотор
 
уран
v
гийг
 
холбож
,
т
vv
хт
 
их
 
явдлыг
 
найруулан
 
бичих
 
цэцэн
 
билэгтэй
,
гэгээн
 
боловсролтой
 
х
v
м
vv
с
 
байсан
 
байна
.
Нууц
 
товчоог
 
зохиосон
 
х
v
ний
 
нэр
 
байхг
v
й
 
бєгєєд
 
нууц
 
товчооны
 
дэвтрийн
 
тоо
 
хуваарь
 
тодорхойг
v
й
. 15
буюу
12
дэвтэр
 
болж
 
хуваарилагдах
 
боловч
1908
онд
 
хятадын
 
нэг
 
эрдэмтэн
 
Ей
 
Дэ
-
хуй
 
оршил
 
бичиж
 
гаргасан
 
Юань
 
улсын
v
еийн
 
дармал
 
Нууц
 
товчооны
 
эхэд
12
дэвтэр
 
байна
.
Энэ
 
нь
 
чухам
v
нэн
 
хуваарь
 
нь
 
мєн
 
болоод
 
тэрг
vv
н
 
арван
 
дэвтэр
 
нь
 
урьд
 
зохиогдсон
 
ба
 
дараа
 
нэмсэн
 
нь
 
хоёр
 
дэвтэр
 
болно
.
Энэ
 
нэмэлт
 
хоёр
 
дэвтэрт
 
Єгэдэй
 
хааны
v
еийн
 
явдлыг
 
бичсэн
 
ба
 
нєгєє
 
уул
 
зохиол
 
арван
 
дэвтэрт
 
Монголын
 
анхны
 
гарлаас
 
аваад
 
 Чингис
 
хааны
 
эцэс
 
х
v
 ртэл
 
болсон
 
явдлуудыг
 
тоочжээ
.
Б
v
лг
vv
дийг
 
жагсаавал
:
Тэм
v
жиний
 
уг
 
гарал
 
ба
 
бага
 
насны
v
е
 
 Чингисийн
 
идэр
 
нас
 
Мэргэдийг
 
сєнєєсєн
 
ба
 
Тэм
v
жиний
 
 Чингис
 
хаан
 
цол
 
єргємжлєгдсєн
 
нь
 
Жамуха
 
ба
 
тайчуудтай
 
тэмцсэн
 
нь
 
Татаарыг
 
сєнєєсєн
 
ба
 
Ван
 
хантай
 
эвдэрсэн
 
нь
 
Хэрэйд
 
улсын
 
мєхсєн
 
нь
 
Ван
 
хан
 
сєнєсєн
 
нь
 
Х
v
ч
v
л
v
гийн
 
зугтаасан
 
ба
 
Жамухын
 
дарагдсан
 
нь
 
Шадар
 
хишигтэн
 
цэргийг
 
байгуулсан
 
нь
 
Уйгур
 
ба
 
ойн
 
иргэдийг
 
эзэлсэн
 
нь
 
Хятад
,
Тангуд
,
Сартаул
,
Багдад
 
ба
 
Оросыг
 
эзэлсэн
 
нь
 
 Чингисийн
 
нас
 
барсан
 
ба
 
Єгєдэйн
 
хаан
 
болсон
 
нь
 
Эдгээр
 
тоочсон
 
б
v
лгээс
v
звэл
 
 Чингисийн
v
еийн
 
зєвхєн
 
т
vv
х
 
мэт
 
боловч
v
нэндээ
 
тийм
 
биш
,
ардын
 
аман
v
лгэрийн
 
дээр
v
ндэслэсэн
 
бєгєєд
 
тэр
 
цагийн
 
ардын
 
дуу
,
цэцэг
v
г
,
ш
v
лэглэлийг
 
єргєнєєр
 
гаргажээ
.
Б
v
лэг
 
б
v
 рд
 
хорь
 
гучин
 
ш
v
лэг
 
байна
.
Х
v
ний
 
яриа
 
ба
 
хэл
vv
лсэн
v
гс
 
их
 
тєлєв
 
ш
v
лэг
 
байна
.
Энэ
 
зохиолд
 
эртний
 
монголын
 
хэлний
 
аялгуу
 
ба
v
г
 
холбох
 
найруулах
 
хийгээд
 
ш
v
лэглэсэн
 
ба
v
 ргэлжилсэн
 
зохиолын
 
жишээ
 
б
v
 рэн
 
гарчээ
.
Нууц
 
товчоо
 
бол
XIII
зууны
v
ед
 
Монголын
 
их
 
улс
 
мандах
 
цагт
 
Монгол
 
орны
 
дотор
 
болсон
 
явдлуудыг
 
чухам
v
нэнээр
 
гаргаж
 
бичсэн
 
учраас
 
т
vv
хийн
 
хосг
v
й
 
баримт
 
бичиг
 
болжээ
.
Энэ
 
зохиолд
 
Монголын
 
дотор
 
болсон
 
явдлыг
 
дэлгэрэнг
v
й
 
гаргах
 
бєгєєд
 
Монголын
 
цэрэг
 
гадагш
 
довтолж
 
байлдсан
 
тухай
 
тєдий
 
л
 
дэлгэрэнг
v
й
 
гарахг
v
й
.
Гэвч
 
Монголын
 
цэрэг
 
баруун
 
з
v
г
 
довтолж
 
байлдсан
 
явдлыг
 
тэр
 
цагийн
 
Иран
 
улсын
 
их
 
сайд
 
эрдэмтэн
 
Рашид
 
Эддиний
 
зохиосон
 
Монголын
 
т
vv
х
 
нєхєж
 
 
єгнє
.
Рашид
 
Эддин
,
энэ
 
т
vv
хийг
 
Х
IV
зууны
v
ед
,
монгол
 
сайд
 
Болод
 
чансан
 
ба
 
бусад
 
хэдэн
 
монгол
 
х
v
нтэй
 
хамтарч
,
Ираны
 
монгол
 
хааны
 
номын
 
санд
 
байсан
 
олон
 
монгол
 
номыг
 
хэрэглэж
 
байгаад
 
зохиосон
 
байна
.
Мєн
 
Монгол
,
Хятадын
 
холбогдолтой
 
т
vv
хт
 
явдлууд
 
Нууц
 
товчооны
 
дотор
 
товч
 
гарах
 
боловч
 
энэ
 
тухай
 
Хятадын
 
т
vv
хч
 
нар
 
их
 
л
 
дэлгэрэнг
v
йгээр
 
бичсэн
 
тул
 
нєхєгдєж
 
ирнэ
.
Юань
 
улсын
 
мєхсєний
 
дараа
 
Хятадын
 
Мин
 
улсын
v
ед
 
Монголын
 
т
vv
х
,
Юань
 
ши
 
гэдэг
 
их
 
судрыг
 
зохиосон
 
ба
 
єєр
 
ч
 
олон
 
з
v
йлийн
 
Монголын
 
т
vv
хийн
 
бичиг
 
хятад
 
хэл
 
дээр
 
бий
.
Нууц
 
товчоог
 
монгол
 
х
v
н
,
монгол
 
нутагт
 
зохиосон
 
тул
 
гадаадын
 
т
vv
хч
 
нарын
 
зохиолоос
 
онц
 
ялгавартай
,
чухал
 
холбогдолтой
 
болно
.
Нууц
 
товчоо
 
гэдэг
 
зохиолын
 
тухай
 
Оросын
 
эрдэмтэн
 
Владимирцов
"
Монголын
 
нийгмийн
 
байгуулал
"
гэдэг
 
номын
6
дугаар
 
н
vv
 рт
 
бичсэн
 
нь
: "
Дундад
 
зууны
v
ед
 
нэг
 
ч
v
ндэстэн
,
Монголын
 
адилаар
 
т
vv
хч
 
нарын
 
анхаарлыг
 
татсанг
v
й
 
гэж
 
хэлж
 
болох
 
бол
 
бас
 
Нууц
 
товчооны
 
адилаар
 
жинхэнэ
 
амьдралыг
 
тодорхой
 
д
v
 рслэн
v
з
vv
лсэн
 
дурсгалт
 
бичгийг
 
нэг
 
ч
 
н
vv
дэлчин
v
ндэстэн
v
лдээсэнг
v
й
 
гэдгийг
 
тэмдэглэвэл
 
зохино
"
гэжээ
.
Энэ
 
зохиол
 
бол
 
Монголын
 
т
vv
хийн
 
хосг
v
й
 
баримт
 
болохоос
 
гадна
 
монгол
 
ардын
 
оюуны
 
чадварыг
 
гэрчилсэн
 
гайхамшигт
 
уран
 
зохиол
 
мєн
.
Нууц
 
товчоог
XIII
зууны
 v
ед
 
зохиогдсон
 
ганц
 
яруу
 
зохиол
 
гэж
v
зэж
 
болохг
v
й
.
Жишээлж
 
хэлбэл
,
халцгай
 
цєлд
 
ганц
 
єндєр
 
нарс
 
ургадагг
v
й
,
єндєр
 
нарс
 
их
 
ойн
 
дунд
,
єндєр
 
нам
 
олон
 
нарсны
 
зэргэлдээ
 
ургадаг
 
биш
vv.
Тэрчлэн
 
єндєр
 
сайхан
 
нарс
 
мэт
 
с
v
ндэрлэсэн
 
Нууц
 
товчоо
 
гэдэг
 
зохиол
 
бол
 
тэр
 
урьд
 
цагт
 
байсан
 
яруу
 
сайхан
 
олон
 
зохиолын
 
нэг
 
нь
 
мєн
 
гэж
 
бодож
 
болно
.
Бусад
 
олон
 
зохиол
 
нь
 
яасан
 
бэ
 
гэж
 
асуувал
 
гээгдэж
,
цагийн
 
урсгалд
 
элэгдэж
 
с
v
йджээ
 
гэж
 
хариулж
 
болно
.
Манай
 
н
vv
дэлчин
 
монголчуудад
 
юм
 
хадгалах
 
тохитой
 
байсан
 
сав
 
байхг
v
й
 
ба
 
олон
 
удаа
 
дайн
 
байлдааны
 
хєлд
 
орж
 
байсан
 
учраас
 
ном
 
бичгээ
 
хялбархан
v
 рэгд
vv
лдэг
 
байжээ
.
Хэдийгээр
 
монголын
 
ард
 
т
v
мний
 
т
vv
хт
 
цагийн
 
дотор
 
б
v
тээсэн
 
уран
 
б
v
тээлийн
v
нэт
 
з
v
йлийн
v
лэмж
 
хэсэг
 
нь
 
харамсалтайгаар
v
 рэгдсэн
 
боловч
 
хуучин
v
еэс
 
Нууц
 
товчоо
,
Гэсэр
,
Жангар
 
гэдэг
 
гурван
 
сайхан
 
зохиол
 
соёлын
 
єв
 
болж
v
лдсэн
 
байна
.
Нууц
 
товчоо
 
ба
 
Жангар
,
Гэсэр
 
гурвыг
 
монголын
 
хуучин
 
зохиолын
 
гурван
 
оргил
 
гэвэл
 
зохино
.
Эдгээрт
 
монголчуудын
 
аж
 
амьдрал
 
ба
 
сэтгэл
 
х
v
сэл
 
б
v
 рэн
 
илрэн
 
гарчээ
.
Баруун
 
Монголд
 
боловсорсон
 
Жангарын
 
тууж
 
гэдэг
 
арван
 
хэдэн
 
б
v
лэг
 v
лгэрт
 
ардын
 
жаргалант
 
аж
 
амдралыг
 
х
v
сэх
 
санал
 
тодорхой
 
гарчээ
.
Гэсэрийн
 
туужид
 
дарлагч
 
анги
 
ноёд
 
лам
 
нарыг
 
эсэрг
vv
цэх
 
ардын
 
санал
 
илэрхий
v
зэгдэв
.
Монголын
 
Нууц
 
товчоонд
 
хоорондоо
 
ямагт
 
тэмцэлдэгч
 
тєрлийн
 
ба
 
феодалын
 
бутархай
 
жижиг
 
аймгуудыг
 
эсэрг
vv
цэж
 
тєвлєн
 
нэгдсэн
 
улс
 
байгуулах
 
х
v
сэл
 
тодорчээ
.
Тєрєл
 
овгийн
 
байгуулалтаас
 
феодалын
 
нийгэмд
 
шилжих
 
ба
 
жижиг
 
бутархай
 
феодалын
 
ёсноос
 
тєвлєсєн
 
улс
 
болох
 
явдал
 
нь
 
т
vv
хийн
 
шатын
 
талаар
 
нэг
 
алхам
 
урагш
 
дэвшсэн
 
хэрэг
 
мєн
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->