Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TEORI EVOLUSI

TEORI EVOLUSI

Ratings:
(0)
|Views: 350|Likes:
Published by yahooamran

More info:

Published by: yahooamran on Aug 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2013

pdf

text

original

 
1
PENGENALAN
Harun Yahya merupakan nama pena bagi Adnan Oktar (Adnan Hoca). Beliau dilahirkan di Ankara pada tahun 1956 dan telah menetap di sana sehinggah beliau berpindah ke Istanbulpada 1979. Beliau merupakan tokoh yang tersohor dan telah manghasilkan banyak karya yangmengulas tentang masalah politik dan keimanan. Beliau banyak mengupas tentang teori evolusidalam bukunya yang bertajuk Penipuan Evolusi dan telah digunakan oleh ramai saintis Islammahupun Barat sebagai bahan rujukan.Darwinisme telah muncul pada abad ke-19 yang bertindak sebagai fahaman yangmenghidupkan semula sebuah mitos ilmiah yang sememangnya telah wujud sejak dari zamanperadaban Sumeria dan Yunani Kuno lagi. Ianya telah diperkenalkan oleh seorang ahli Biologi,Charles Darwin. Sejak kemunculannya, Darwinisme telah menjadi rujukan utama bagi semuaideologi-ideologi yang membawa kepada keruntuhan dan bencana terhadap umat manusia.Charles Darwin telah menulis sebuah buku yang bertajuk The Origin of Species. Bukutersebut telah diterbitkan pada tahun 1859 di Inggeris. Dalam buku tersebut, Darwin telahmenerangkan dengan lebih terperinci lagi tentang mitos-mitos evolusi yang telah diwariskandari peradaban Sumeria Kuno. Beliau berpendapat bahawa setiap makhluk hidup di dunia iniadalah berasal daripada nenek moyang yang sama. Di mana muncul secara kebetulan di dalamair dan telah membesar dengan cara yang berbeza antara satu sama lain serta turut melaluiperubahan-perubahan kecil secara kebetulan.Pada awalnya peryataan yang telah di berikan oleh Darwin tidak dapat diterima olehpara tokoh ilmuan pada masa tersebut. Pernyataan Darwin mendapat tentangan hebat khususnya daripada para ahli fossil yang menganggap bahawa teori yang dikemukakan olehDarwin adalah khayalan semata-mata. Walaubagaimanapun, semakin lama teori yang dinyatakan oleh Charles Darwin telah dapat diterima dan mendapat sokongan serta dorongan daripelbagai kalangan manusia. Hal ini telah menyebabkan munculnya teori-teori Darwinisme padaabad ke-19 yang telah menjadi landasan utama dalam ideologi-ideologi dan bidang ilmiah padamasa tersebut.Manakala teori Eugenik pula telah muncul pada pertengahan awal abad ke 20. Eugenikbererti menyingkirkan semua orang-orang yang berpenyakit dan cacat serta mamperbaiki rasmanusia dengan memperbanyakan jumlah individu yang sihat. Mereka yang bertanggungjawab
 
2
 
dalam kemunculan teori Eugenik adalah terdiri daripada kalangan ahli keluarga Charles Darwinsendiri iaitu sepupunya sendiri, Francis Galton dan anaknya Leonard Darwin.Teori Eugenik ini adalah berkait rapat dengan Darwinisme dan telah mendapat penerimaan yang baik di mana banyak penerbitan yang menyokong teori Eugenik ini. Sebagaicontoh, salah satu petikan penerbitan yang menngunakan teori Eugenik ialah Eugenik adalahpengaturan mandiri evolusi manusia. Asal usul mepercayaan evolusi ini adalah disebabkandengan kepercayaan yang menolak tentang kewujudan sang Maha Pencipta Allah SWT.Sebahagian besar ahli-ahli falsafah di Greece telah mempertahankan penyataan evolusi ini.Jika kita kaji tentang sejarah tentang falsafah, kita akan mendapati bahawa idea evolusiini telah menjadi tulang belakang kepada falsafah yang tidak beragama. Walaubagaimanapun,falsafah-falsafah purba tidak membantu dalam perkembangan sains moden, sebaliknyakeimanan kepada Allahlah yang memainkan peranan penting yang menjadi peransang dalammelahirkan serta mempertingkatkan ilmu sains moden. Kebanyakan pengasas-pengasas ilmusains moden mempercayai kewujudan Allah, dan ketika mereka mempelajari ilmu sains, mrekacuba dan berusaha untuk meneroka cakerawala ciptaan Allah serta mamahami segala perintah-perintah-Nya dan segala maklumat idalam cipataan Tuhan.Teori evolusi adalah hasil daripada falsafah materialis yang dibayangi oleh falsafah-falsafah materialistic purba dan mula tersebar dengan meluasnya pada kurun ke-19. Sepertiyang kita ketahui bahawa materialism mencari penjelasan semulajadi melalui factor-faktormaterial sepenuhnya. Memandangkan ianya menolah ciptaan Allah sejak awal lagi, maka ianyamendakwa bahawa semua benda di muka bumi ini samada yang hidup atau tidak telah munculsecara semulajadi tanpa memerlukan pencipta. Falsafah materialistik yang bertentangandengan criteria asas pemikiran manusia ini telah menghasilkan teori evolusi pada pertengahanabad ke 19.
R
EKOD FOSIL YANG MENYANGKAL TEO
R
I EVOLUSI
 Menurut teori evolusi, setiap spesies hidupan di muka bumi ini telah berkembang daripada satutahap ke tahap yang lain. Spesies ini berubah menjadi suatu yang lain dalam satu tempoh masayang sama dan semua kehidupan berubah dengan cara yang sama. Menurut teori ini lagi,perbuhan yang berlaku ini terpaksa melalui jangka masa yang lama iaitu berjuta-juta tahun.Jika ianya berlaku seperti yang di jangkaan oleh teori evolusi ini, sudah pasti terdapat pelbagai
 
3
 
spesies perantara yang wujud dan hidup dalam jangka masa yang lama ini yang melalui prosesperubahan.Sebagai contoh, pada masa lampau terdapat haiwan yang separuh ikan dan separuhreptillia yang pernah hidup serta mempunyai sifat-sifat reptillia di samping sifat-sifat ikan yangsememangnya dimiliki oleh haiwan tersebut. Para ahli evolusi beranggapan bahawa makhluk-makhluk khayalan ini yang pernah hidup pada masa lampau sebagai formasi perantara(transitional forms). Jika kewujudan haiwan-haiwan seperti ini adalah benar, sudah pastiterdapat bukti sahih yang dapat meyakinkan kita tentang kewujudannya pada masa lampau.Jika ianya wujud sudah pasti terdapat berjuta-juta bahkan lebih daripada itu dari segibilangannya dan jenis-jenis speseisnya. Dan apa yang lebih penting ialah pastinya terdapat sisakewujudan haiwan aneh ini di dalam rekod-rekod fossil. Jumlah formasi-formasi perantara inisepatutnya lebih banyak daripada spesies yang ada sekarang dan saki bakinya sepatutnyamudah didapati di seluruh pelosok dunia. Di dalam buku The Origin of Species, menurut Darwinyang ada menjelaskan bahawa : sekiranya teori saya ini benar, sudah pasti terdapat bebarapa jenis perantara yangmenghubungkan hamper kesemua spesies dari kumpulan yang sama Oleh itu, bukti-bukti tentang kewujudan haiwan ini sepatutunya hanya dapat ditemui melalui sakibakinya sahaja dalam bentuk fossil.Hal ini jelas menunjukkan bahawa Darwin sendiri mengetahui tentang ketiadaad kewujudanformasi perantara (fossil) ini. Beliau hanya berharap agar ia akan ditemui pada masa akandatang. Di samping daripada itu juga, Darwin turut menyedari bahawa halangan terbesar dalamteorinya ialah kehilangan formasi perantara tersebut. Oleh yang demikian, di dalam bukunya,The Origin of Species beliau menulis di bawah tajuk Difficulties of The Theory- KesukaranTeori ini :mengapa, sekiranya haiwan tersebut mewarisi spesiesnya daripada spesies yang lainsecara beransur-ansur, kenapa kita tidak menemui kesan saki baki foemasi perantara inidi mana-mana? Kenapa tidak semua alam semulajadi berada dalam keadaan yangterkeliru, ... berdasarkan keada teori ini, berbagai-bagai formasi perantara pasti telahwujud tetapi mengapa kita masih tidak menemuinya yang tertanam dalam jumlah yangbanyak di dalam kerak bumi?.. Tetapi di dalam kawasan pertengahan, yang mempunyai

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ifrah M Lbs liked this
Ifrah M Lbs liked this
amyrace liked this
elda mastan liked this
ms_Steley liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->