Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tips Menawan Hati Wanita Ep1

Tips Menawan Hati Wanita Ep1

Ratings: (0)|Views: 81|Likes:
Published by Amirul Asyraf

More info:

Published by: Amirul Asyraf on Aug 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
 
1. Semua orang ada jodohatau pasangan yangmenanti dan biasanya iaberada tidak jauh darianda. Jarang orangbertemu dengan jodohyang berada jauh darinya.2. Jodoh itu ketentuanAllah dan kita wajibberusaha. Doa, usaha yangbetul dan bersungguh-sungguh disertai dengantawakkal, insyallah akanmenemukan anda denganpasangan anda.3. Ramai orang masihbelum bertemu jodohkerana mudah patahsemangat. Teruskan usahasehingga anda bertemu jodoh.4. Seimbangkan hidupanda dengan sempurnaagar diri anda jadi seperti
“magnet” yang menarik 
bakal pasangan andakepada anda.5. Daya tarikan yangsebenar berpusat di hatiyang murni. Berusahalahuntuk mencuci hati andadaripada semua perasaanyang negatif terhadapsemua orang di dunia ini.6. Agar mudah orangsayang, cuci hati dengan jaga ibadah, solat taubat,beristighfar, baca Al-Quran, maafkan orang lain,meminta maaf, bersedekahdan berfikiran positif.7. Sayangi semua orang disekitar anda dan anda akanmenarik sayang terhadapanda. Jika anda membenciorang, ditakuti bakalpasangan anda akanmembenci anda.8. Orang yang sedangmencari pasangan harussentiasa bersedia untuk bertemu denganpasangannya pada bila-bilamasa. Justeru, kita perlusentiasa dalam keadaanyang paling menarik setiapmasa. Tanggapan pertamaadalah yang terpenting.9. Untuk lelaki, tarikanpertama ialah pakaiannya.Untuk perempuan, wajahdan bentuk badan menjaditarikan pertama. Sediakandiri untuk menawan bakalpasangan anda.10. Buka hati dan mindaanda untuk menerimacinta. Cinta boleh berputik pada bila-bila masa. Cintamudah datang kepadamereka yang sentiasabersedia untuk menerimacinta.11. Cinta datang melaluimata lalu turun ke hati.Justeru, perhebatkanhubungan mata secaramemandang bakalpasangan dengan penuhkasih sayang.12. Kita bolehberkomunikasi melaluifikiran. Hantarlah kasihsayang dan hasrat murnianda terhadap pasangandengan gelombang fikiranini secara berterusanhingga berjaya.13. Ramai yang terlepaspeluang dan patah hatisebab lewat menyatakanhasrat kepada bakalpasangan. Perkara yangbaik disegerakan (iaitumenyatakan perasaan andakepada bakal pasangan).14. Tidak salah untuk orang perempuanmemulakan usaha untuk berkenalan. Orang lelakiakan sentiasa merasakanmereka yang memulakanperkenalan walaupun
 
sebenarnya orangperempuan yang mulakan.15. Berkomunikasi denganmesra dan bersemangatmenggunakan lidah, mata,hati dan bahasa badan.Elakkan bercakap sambillewa atau kurang sopanterhadap bakal pasangan.16. Berbual denganpasangan mengenai apayang dia suka. Beritumpuan kepada minat danperasaannya. Elakkansibuk memberi tumpuankepada diri sendiri.17. Layan bakal pasangandengan mesra sepertikawan lama walaupun baruberkenalan. Bentuk suasana keintiman dengansegera agar bakal pasanganrasa selesa.18. Makin mudah kitamenceritakan hal peribadiyang munasabah kepadabakal pasangan, semakinmudah dia menceritakanhal dirinya kepada kita.19. Berdoa dan latih diriagar kita pandaimendampingi orang laindan seronok untuk didampingi oleh oranglain. Buang perangai yangmenyebabkan orang bencikepada kita.20. Beri sayang untuk mendapat sayang. Orangyang masih ada perasaanbenci terhadap sebarangorang boleh menyebabkanbakal pasangan benci atautidak tertarik kepada kita.Justeru buang semua benci.21. Untuk wanita, jangan jual mahal terhadap bakalpasangan. Tetapi, nyatakandengan hikmah kepadanyayang anda amat sukaruntuk berkenalan denganlelaki lain.22. Kebanyakan lelakimudah tertarik kepadaperempuan yang simple,tidak materialistik, mudahberterima kasih dan redhadengan setiap pemberianlelaki tersebut.23. Orang perempuanmudah tertarik kepadalelaki yang memberiperhatian, penghargaandan penghormatan kepadamereka. Justeru, oranglelaki janganlah terlalu jimat atau kedekut.24. Orang lelaki perlubelajar mengenal kerenahorang perempuan.perasaan, pemikiran,kehendak, keperluan,kesukaan dankebenciannya.25. Elakkan memberitumpuan kepadakelemahan dan kesilapankecil yang ada pada bakalpasangan. Jangan sesekalimengutuk atau memalukanbakal pasangan.26. Senyuman ikhlas,wajah yang menawan danbahasa badan yang penuhkemesraan akan menambatlelaki terhadap wanita.27. Orang mudah tertawankepada bakal pasanganyang ada persamaan danada perbezaan sifat,tindakan dan minat.Terlalu banyak persamaanmembosankan. Banyak sangat perbezaanmenyesakkan.28. Orang mudah tertarik kepada bakal pasanganyang ada sikap dan sifatyang saling mengimbangidan melengkapkan sikapdan sifatnya.29. Walaupun belum kenalrapat dengan bakalpasangan, nyatakan yanganda sering merasa atauberfikir seperti yang diarasa atau fikir. Keserasianadalah tarikan.30. Perempuan membentuk hubungan dengan berbualdan bercakap. Lelakibentuk hubungan denganmelakukan sesuatukegiatan secara bersama.31. Orang mudah tertawankepada bakal pasanganyang mempunyaipersamaan daripadaberbagai segi sepertikefahaman politik, aktivitikeagamaan, sikap terhadapharta, wang dan hobi.
 
32. Dua orang yang amatbanyak perbezaan bolehserasi antara satu sama lain jika mempunyai satu ataudua persamaan yangmendalam seperti sukakepada kucing, sukamelancong atau suka ramaianak.33. Tindakan yangserentak akan menarik bakal pasangan terhadapanda. Contohnya, serentak berpaling, serentak angkatgelas, serentak berdiri,serentak nak ke tandas.34. Tawan hati bakalpasangan denganpamerkan emosi yangsama terhadap sesuatukejadian atau peristiwa
 – 
 sama-sama gembira, sedih,terperanjat, benci, simpatidan sebagainya.35. Dua insan mudahserasi jika mempunyaipentafsiran yang samamengenai hubungan
 – 
 tahap keakraban,kebebasan,kebergantungan,pemberian, pengorbanandan sebagainya.36. Kenalpasti ciri-ciriyang disukai oleh bakalpasangan anda. Bentuk ciri-ciri yang disukai olehbakal pasangan anda.Bentuk ciri-ciri ini dalamdiri anda dan pamerkankepadanya yang andamempunyai ciri-ciritersebut.37. Semua orang mencaricinta sejati tanpa syarat.Bakal pasangan anda akantertarik kepada anda jikaanda mengasihinya bukankerana wajah, harta,keturunan atau glamornya.38. Bakal pasangan akantertawan kepada anda jikaanda dapat bantumengukuhkan imejdirinya, rangsangsemangatnya dan pupuk keyakinan dirinya.39. Keikhlasan amatpenting dalam memuji ataumemotivasi bakalpasangan. Jika kitadidapati bohong, dia akanterus menjauhkan diridaripada kita.40. Pujian yang berhikmahdan ikhlas bertindak sebagai magnet yangmenarik anda kepada bakalpasangan. Pujian daripadakawan baru lebihbermakna dan berkesanberbanding pujian daripadakawan lama.41. Ulang sebut perkataan,ayat atau slogan yangdigemari bakal pasangananda. Ini menyebabkan diarasa istimewa dan dihargaidan akan tertawan kepadaanda.42. Kenalpastikeistimewaan bakalpasangan anda yang oranglain tidak nampak.Sampaikan kehebatan inidengan bersemangat dandia akan mudah tertawankepada anda.43. Untuk bakal pasanganyang popular dan seringdipuji , cari pujian yangoriginal untuk menambathatinya. Untuk orang yangtidak popular, sebarangpujian amat dialukan dandihargai.44. Beri penghargaan sertamerta kepada setiappencapaian atau kejayaanbakal pasangan. Inimembelai danmelembutkan hatinyaterhadap anda.45. Jika bakal pasanganmemuji anda, pamerkankeseronokan anda dengansenyuman dan ucapanterima kasih danbersyukur. Dia akan rasadihargai.46. Cari keunikan,
kelucuan atau „kegilaan‟
bakal pasangan anda.Nyatakan yang anda sukakepadanya sebab keunikantersebut. Ini buat dia rasaistimewa.47. Ramai pasangansengsara bila isteri terlalucantik atau suami terlaluhandsome. Justeru, cari

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->