Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
DLEG-NZL-LTSA-T.LTR-32006_1

DLEG-NZL-LTSA-T.LTR-32006_1

Ratings: (0)|Views: 74 |Likes:

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: José Augusto Dantas on Aug 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2010

 
Amij Z|misxc|z \wag; E|cizma Bnxmoz <88=
\wag ?<885#=
Xm|z =\wag |g}wb|gngizs
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))<
_gozbci =
 Mxxabomzbci
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))<=)=Zbzag))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))<=)<_ocxg ce zdg |wag))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))<=)?Jmzg vdgi |wag ocngs bizc ec|og)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))<=):Mxxabomzbci ce |wag x|cubsbcis)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))<
_gozbci <
Ugdboag szmijm|js mij czdg| smegzr |g}wb|gngizs
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))<<)=Mxxabomzbci ce |g}wb|gngizs))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))<<)<Fgig|ma smegzr |g}wb|gngizs)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))):<)?Mxx|cugj ugdboag szmijm|js))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))):<):Mb|lmfs)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))7<)7\gxamogngiz ocnxcigizs ec| ugdboag |gxmb|))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))7
_gozbci ?
Ncjbebomzbci mij |gxmb| 
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))7?)=Ncjbebomzbci))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))7?)<\gxmb|)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))7
_gozbci :
 \gsxcisblbabzbgs
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))7:)=\gsxcisblbabzbgs ce cxg|mzc|s))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))7:)<\gsxcisblbabzbgs ce |gxmb|g|s))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))5:)?\gsxcisblbabzbgs ce ncjbebg|s)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))5P:):\gsxcisblbabzbgs ce ugdboag bisxgozc|s mij bisxgozbif c|fmibsmzbcis)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))5:)7\gsxcisblbabzbgs ce nmiwemozw|g|s mij |gzmbag|s)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))5:)5Ewiozbcis mij xcvg|s ce zdg PMfgior^))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))5P:)6\gsxcisblbabzbgs bi |gamzbci zc jgoam|mzbcis))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))5
Xm|z <Jgebibzbcis
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))6
Xm|z ?_odgjwags
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))==
_odgjwag =
 Bnnbf|mizs‒ ugdboags
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))==
_odgjwag <
_xgobma bizg|gsz ugdboag xg|nbzs
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))=<
MNGIJNGIZ_
Amij Z|misxc|z \wag; E|cizma Bnxmoz Mngijngiz <887 $\wag ?<885#<"Amij Z|misxc|z \wag; E|cizma Bnxmoz Mngijngiz <884 $\wag ?<885#?"Amij Z|misxc|z \wag; E|cizma Bnxmoz Mngijngiz <8=8 $\wag ?<885#:"
Clkgozbug ce zdg |wag
Amij Z|misxc|z \wag; E|cizma Bnxmoz <88= bs cig ce m sg|bgs ce |wags zdmz sgzs smegzr |g}wb|gngizs mij szmijm|js ec| srszgns mijocnxcigizs bi nczc| ugdboags cxg|mzbif bi Igv [gmamij) Zdbs |wag x|cubjgs zdmz zdg xg|ec|nmiog ce m nczc| ugdboag bi |gamzbci zc e|cizmabnxmoz nwsz icz lg bnxmb|gj lr swod emozc|s ms oc||csbci c| sz|wozw|ma jmnmfg0 mij |g}wb|gs sxgobebgj ugdboags zc ocnxar vbzd mi mxx|cugje|cizma bnxmoz szmijm|j) E|cizma bnxmoz ugdboag szmijm|js sgz zdg aguga ce x|czgozbci zdmz nwsz lg x|cubjgj ec| m ugdboag&s j|bug| mij xmssgifg|s bi m e|cizma bnxmoz o|msd) Zdg egmzw|gs zdmz x|cubjg zdbs x|czgozbci vc|` bi ocikwiozbci vbzd gmod czdg| mij nm`g wx m e|cizmabnxmoz x|czgozbci srszgn)Zdbs |wag wxjmzgs mij |gxamogs Amij Z|misxc|z \wag; E|cizma Bnxmoz =226! vdbod omng bizc ec|og ci = Kmiwm|r =224)Amij Z|misxc|z \wag; E|cizma Bnxmoz =226 |g}wb|gj zdmz ec| m xmssgifg| om| zc lg |gfbszg|gj bi Igv [gmamij bz dmj zc nggz mi mxx|cugje|cizma bnxmoz szmijm|j be nmiwemozw|gj ci c| mezg| = Nm|od =222) Ugdboags nmiwemozw|gj lgec|g = Nm|od =222 jbj icz dmug zc nggz me|cizma bnxmoz szmijm|j)Zdbs |wag |g}wb|gs xmssgifg| om|s eb|sz og| zbebgj ec| giz|r bizc sg|ubog bi Igv [gmamij! ci c| mezg| = Mx|ba <88<! zc ocnxar vbzd mi mxx|cugj |cizma bnxmoz szmijm|j $wiagssbisxgozgj mz zdg lc|jg| lgec|g = Egl|wm|r <88<") Zdg mbn ce zdbs odmifg vms zc sxggj wx zdg biz|cjwozbci ce smege|cizma bn xmoz x|czgozbci srszgns lr |g}wb|bif ocnxabmiog vbzd e|cizma bnxmoz szmijm|js ec| maa xmssgifg| om|s bnxc|zgj bizc  Igv [gmamij |gfm|jagss ce zdg jmzg ci vdbod zdgr vg|g nmiwemozw|gj) Zdbs bs bizgijgj zc gisw|g zdmz smeg| ugdboags vcwaj gizg| zdg Igv [gmamij eaggz)Xmssgifg| om|s eb|sz |gfbszg|gj cwzsbjg Igv [gmamij <8 rgm|s c| nc|g lgec|g zdg jmzg ce zdgb| eb|sz og|zbebomzbci ec| giz| r bizc sg|ubog bi Igv [gmamij jc iczdmug zc ocnxar vbzd zdbs |g}wb|gngiz) Zdgvc| jbif ce zdg x|cubsbcis ci mb|lmfs dms masc lggi mngijgj) Fgig|maar! mb|lmfs nwsz icz lg xg|nmigizar |gncugj c| nmjg bicxg|mlag be mugdboag vms c|bfbimaar ebzzgj! vdgi nmiwemozw|gj! vbzd mimb|lmf jgsbfigj zc x|czgoz coowxmizs bi m e|cizma bnxmoz o|msd) Zdg|wagmasc gimlags zdg
P
Mfgior
^
zc sxgober |g}wb|gngizs ec| ocnxcigizs o|bzboma zc zdg xg|ec|nmiog ce m ugdboag bi m e|cizma bnxmozocaabsbci! bioawjbif mxx|cuma lrzdg
P
Mfgior
^
ce nmiwemozw|g|s ce zdgsg ocnxcigizs! mij amlgaabif ce xm|zs zc nm`g bz oagm| vdbod ugdboagsnmr lg ebzzgj vbzd zdg ocnxcigizs)Msvbzdzdg =226 |wag! zdg fgig|ma smegzr |g}wb|gngizs ociscabjmzg mij! bi geegoz! |caa.cug| |gagumiz x|cubsbcis ce zdg Z|meebo \gfwamzbcis =265)Zdgmxx|cugjugdboag szmijm|js mij zdg Acv Ucawng Ugdboag Ocjg m|g ‑bioc|xc|mzgj lr |geg|giog„ bi mooc|jmiog vbzd sgozbci =57 ce  zdgAmijZ|misxc|z Moz =224 sc zdmz zdgr m|g geegozbugar xm|z ce zdg |wag) M odcbog ce bizg|imzbcima szmijm|js x|cubjgs eagtblbabzr vbzdbi mf| ggj smegzr xm|mngzg|s! mij gimlags Igv [gmamij zc mabfi vbzd vc|aj lgsz x|mozbog) Amij Z|misxc|z \wag; E|cizma Bnxmoz <88= szmzgs vdcbs |gsxcisblag ec| gisw|bif ocnxabmiog vbzd bzs |g}wb|gngizs; cxg|mzc|s! |gxmb|g|s! ncjbebg|s! og|zbebg|s! nmiwemozw|g|s mij |gzmbag|s) Zdbs abi`s zdg |wag zc |gagumiz x|cubsbcis ce zdg Amij Z|misxc|z $Ceegiogs mij Xgimazbgs"gfwamzbcis =222 $sggbi xm|zbowam|! |gfwamzbci ? bi ocikwiozbci vbzd _odgjwag =") Zdg |wag bs mi gssgizbma gagngiz ce zdg smegzr e|mngvc|` fcug|ibif nczc| ugdboags bi Igv [gmamij) Bz abi`s vbzd! mij x|cubjgs m ngmisce mssgssngiz ec|! Amij Z|misxc|z \wag; Ugdboag _zmijm|js Ocnxabmiog =224! vdbod sgzs x|cogjw|gs ec| ugdboag og|zbebomzbci ec| gfbsz| mzbci! bi sg|ubog ebzigss mij czdg| xw|xcsgs) L|cc`g|s Ciabig dzzx;##vvv)l|cc`g|sciabig)oc)i{=
 
Xz =Amij Z|misxc|z \wag; E|cizma Bnxmoz <88=
Gtzgiz ce ociswazmzbci
Amij Z|misxc|z \wag; E|cizma Bnxmoz =226 wijg|vgiz m zd|gg.mij.m.dmae.rgm| xg|bcj ce gtzgisbug ociswazmzbci! lgfbiibif bi Nm|od =22:!vbzd bijwsz|r f|cwxs! bizg|gszgj fcug|ingiz mfgiobgs mij zdg xwlabo) Zdg ociswazmzbci wijg|zm`gi lr zdg Amij Z|misxc|z _megzr Mwzdc|bzr$AZ_M" bioawjgj zdg dcajbif ce ec|nma mij biec|nma nggzbifs vbzd |gx|gsgizmzbugs! bizg|gszgj f|cwxs mij bijbubjwmas)Ec|nma ociswazmzbci lgfmi ci ?= Nm|od =222 vbzd zdg |gagmsg ce zdg rgaacv $xwlabo ociswazmzbci" j|mez ce zdbs |gubsgj |wag! zcfgzdg| vbzdzdg j|mezs ce czdg| |gubsgj |wags ec| ugdboag szmijm|js! zc mlcwz 488 bizg|gszgj c|fmibsmzbcis mij bijbubjwmas) Zdg mumbamlbabzr ce zdg rgaacvj|mez vms xwlabobsgj bi =7 ngz|cxcabzmi mij |gfbcima jmbar igvsxmxg|s! zdg
 Igv [gmamij Fm{gzzg
!
Zg Nmc|b Igvs
! zdg
 \w|ma Lwaagzbi
mij bijwsz|r xwlabomzbcis) Zdg j|mez |wag vms sgiz zc cug|sgms abl|m|bgs mij z|misxc|z mwzdc|bzbgs mij vms masc moogssblag mz zdg AZ_M&svglsbzg) Zdg AZ_M |gogbugj ebug swlnbssbcis sxgobebomaar ci zdg rgaacv j|mez ce zdbs |wag) Czdg| swlnbssbcis |gamzgj fgig|maar zc maa zdg|gubsgj |wags ec| ugdboag szmijm|js |gagmsgj mz zdmz zbng)Bi Kwig <88=! zdg Ugdboag _megzr X|cxcsmas Ociswazmzbci Xmxg| vms nmbagj cwz zc nc|g zdmi 288 bizg|gszgj c|fmibsmzbcis mij bijbubjwmas)Zdg|g vg|g zd|gg x|cxcsmas bi zdg xmxg| zdmz |gamzgj zc e|cizma bnxmoz) Gbfdzr.sbt swlnbssbcis vg|g |gogbugj ci zdg x|cxcsma zc |g}wb|gmaa xmssgifg| om|s gizg|bif zdg Igv [gmamij eaggz zc ocnxar vbzd e|cizma bnxmoz szmijm|js! 77 swlnbssbcis vg|g |gogbugj ci zdg x|cxcsmazc |g}wb|g maa jmnmfgj c| jgxacrgj mb|lmfs zc lg |gxamogj mij 66 swlnbssbcis vg|g |gogbugj ci zdg x|cxcsmas |gamzbif zc zdg swxxar mijwsg ce |gxamogngiz xm|zs) Zdg ebima ociswazmzbci j|mez ce Amij Z|misxc|z \wag; E|cizma Bnxmoz vms |gagmsgj bi Kwig <88= mij 72swlnbssbcis vg|g |gogbugj! ce vdbod :5 vg|g bjgizboma)Bsswgs bjgizbebgj bi swlnbssbcis vg|g zm`gi bizc moocwiz bi |gj|mezbif zdbs |wag lgec|g bz vms swlnbzzgj zc Omlbigz mij zc zdg Nbibszg| ce Z|misxc|z ec| sbfimzw|g)
Xm|z =\wag |g}wb|gngizs
$| =)= zc | :)6"
_gozbci = Mxxabomzbci
=)=Zbzag
Zdbs |wag bs Amij Z|misxc|z \wag; E|cizma Bnxmoz <88=)
=)<_ocxg ce zdg |wag
=)<$="Zdbs |wag mxxabgs zc maa nczc| ugdboags gtogxz ugdboags ce Oamssgs ML! ZM! ZL! ZO! mij ZJ bi Zmlag M bi Xm|z <)=)<$<"Zdbs |wag sxgobebgs e|cizma bnxmoz x|czgozbci |g}wb|gngizs;$m"vbzd vdbod m nczc| ugdboag nwsz ocnxar sc ms zc lg cxg|mzgj ci m |cmj0 mij$l"zdmz m|g! ec| zdg xw|xcsgs ce Amij Z|misxc|z \wag; Ugdboag _zmijm|js Ocnxabmiog
P
<88<
^
! zdg mxxabomlag|g}wb|gngizs ec| e|cizma bnxmoz x|czgozbci srszgns)
=)?Jmzg vdgi |wag ocngs bizc ec|og
=)?$="Zdbs |wag |guc`gs mij |gxamogs Amij Z|misxc|z \wag; E|cizma Bnxmoz =226! vdbod omng bizc ec|og ci = Kmiwm|r =224)=)?$<"Zdbs |wag ocngs bizc ec|og ci = Mx|ba <88<)
=):Mxxabomzbci ce |wag x|cubsbcis
=):$="Be zdg|g bs m ocieaboz lgzvggi m x|cubsbci ce zdbs |wag mij zdg oc||gsxcijbif x|cubsbci ce m jcowngiz bioc|xc|mzgj lr|geg|giog bi zdg |wag! zdg x|cubsbci ce zdg |wag mxxabgs)=):$<"Be zdg|g bs m ocieaboz lgzvggi m x|cubsbci ce zdbs |wag mij m x|cubsbci ce Amij Z|misxc|z \wag; Ugdboag _zmijm|js Ocnxabmiog
P
<88<
^
! zdg x|cubsbci ce Amij Z|misxc|z \wag; Ugdboag _zmijm|js Ocnxabmiog
P
<88<
^
mxxabgs)
P
=):$?"Be zdg|g bs m ocieaboz lgzvggi m x|cubsbci ce zdbs \wag mij m x|cubsbci ce 
 Amij Z|misxc|z \wag; _gmzlgazs mij _gmzlgaz  Miodc|mfgs <88<
! zdg x|cubsbci ce 
 Amij Z|misxc|z \wag; _gmzlgazs mij _gmzlgaz Miodc|mfgs <88<
mxxabgs)
^
_gozbci <Ugdboag szmijm|js mij czdg| smegzr |g}wb|gngizs
<)=Mxxabomzbci ce |g}wb|gngizs
<)=$="M nczc| ugdboag nwsz ocnxar vbzd zdg |gagumiz |g}wb|gngizs bi Zmlag <)= c| Zmlag <)<)
<L|cc`g|s Ciabig dzzx;##vvv)l|cc`g|sciabig)oc)i{
 
Amij Z|misxc|z \wag; E|cizma Bnxmoz <88=_gozbci <
Zmlag <)= ‚ \g}wb|gngizs ec| nczc| ugdboags zdmz m|g icz acv ucawng ugdboagsOamssNczc| ugdboags eb|sz og|zbebgj ec| giz|r bizc sg|ubog biIgv [gmamij lgec|g = Mx|ba <88<! c| eb|sz og|zbebgj ec|giz|r bizc sg|ubog bi Igv [gmamij ci c| mezg| = Mx|ba <88<lwz bisxgozgj mz zdg lc|jg| lgec|g = Egl|wm|r <88<Nczc| ugdboags eb|sz og|zbebgj ec| giz|rbizc sg|ubog bi Igv [gmamij ci c|mezg| = Mx|ba <88< mij bisxgozgj mz zdglc|jg| ci c| mezg| = Egl|wm|r <88< Nmiwemozw|gj lgec|g= Nm|od =222Nmiwemozw|gj ci c| mezg| =Nm|od =222 NM
Fgig|ma smegzr|g}wb|gngizsFgig|ma smegzr |g}wb|gngizs mijmxx|cugj ugdboag szmijm|j
=
Fgig|ma smegzr |g}wb|gngizs mijmxx|cugj ugdboag szmijm|j
<! ?
NL! NO
Fgig|ma smegzr|g}wb|gngizsFgig|ma smegzr |g}wb|gngizsFgig|ma smegzr |g}wb|gngizs mij! be nmiwemozw|gj ci c| mezg| = Cozclg| <88?! mi mxx|cugj ugdboag szmijm|j
<
AM! AL=! AL<!AJ! AG=! NJ=!NJ<! NJ?!NJ:! NG! IM!IL! IO
Fgig|ma smegzr|g}wb|gngizsFgig|ma smegzr |g}wb|gngizsFgig|ma smegzr |g}wb|gngizs
Nczc| ugdboagsicz bi
 
Zmlag M
Fgig|ma smegzr|g}wb|gngizsFgig|ma smegzr |g}wb|gngizsFgig|ma smegzr |g}wb|gngizs
Iczg;
=
Gtogxz ec| ugdboags zdmz jc icz dmug zc ocnxar vbzd mi mxx|cugj ugdboag szmijm|j lgomwsg <)=$?"$m" c| $l" mxxabgs)
<
P
Ec| ugdboags zdmz jc icz dmug zc ocnxar vbzd mi mxx|cugj ugdboag szmijm|j! sgg <)=$6"
^
)
?
Eccziczg |guc`gj)
Zmlag <)< ‚ \g}wb|gngizs ec| acv ucawng ugdboags
=
OamssAbfdz nczc| ugdboag amsz ncjbebgj ci c| mezg| =Kmiwm|r =22< mij og|zbebgj ms m acv ucawng ugdboagAcv ucawng ugdboag
Fgig|ma smegzr |g}wb|gngizs mij Acv Ucawng UgdboagOcjg
Iczg;
=
Zdg ociogxz ce acv ucawng ugdboags mij dgiog og|zbebomzbci ec| swod ugdboags vms icz bibzbmzgj wizba mezg| =22=) M nczc| ugdboag amsz ncjbebgj lgec|g = Kmiwm|r =22< jcgs icz dmug zc ocnxar vbzd zdg Acv Ucawng Ugdboag Ocjg! x|cubjgj zdgugdboag dms lggi ocizbiwcwsar |gfbszg|gj bi Igv [gmamij) Bz nwsz! dcvgug|! ocnxar vbzd zdg fgig|ma smegzr |g}wb|gngizsbi <)<)<)=$<"_wloamwsg <)=$?" mxxabgs zc nczc| ugdboags eb|sz og|zbebgj ec| giz|r bizc sg|ubog bi Igv [gmamij lgec|g = Mx|ba <88<! c| eb|szog|zbebgj ec| giz|r bizc sg|ubog bi Igv [gmamij ci c| mezg| = Mx|ba <88< lwz bisxgozgj mz zdg lc|jg| lgec|g = Egl|wm|r <88<)<)=$?"M ugdboag ce Oamss NM nmiwemozw|gj ci c| mezg| = Nm|od =222 nwsz ocnxar vbzd m ug|sbci ce mi mxx|cugj ugdboag szmijm|j!wiagss;$m"zdg ugdboag bs nmiwemozw|gj lgec|g zdg xdmsg.bi jmzg ec| zdg ncjga! c| ncjga um|bmiz! ce zdmz ugdboag bi zdg |gagumizszmijm|j.sgzzbif kw|bsjbozbci c| ms sxgobebgj bi zdg szmijm|j0 c| $l"zdg ncjga! c| ncjga um|bmiz! ce zdmz ugdboag bs icz |g}wb|gj lr zdmz szmijm|j bzsgae zc ocnxar ewaar vbzd zdmz szmijm|j)<)=$:"_wloamwsgs <)=$7" mij <)=$5" mxxar zc nczc| ugdboags eb|sz og|zbebgj ec| giz|r bizc sg|ubog bi Igv [gmamij ci c| mezg| =Mx|ba <88< mij bisxgozgj mz zdg lc|jg| ci c| mezg| = Egl|wm|r <88<)<)=$7"M ugdboag ce Oamss NM bi <)=$:" nwsz ocnxar vbzd m ug|sbci ce mi mxx|cugj ugdboag szmijm|j bi <)?$<" ‥)<)=$5"M ugdboag ce Oamss NL c| Oamss NO eb|sz nmiwemozw|gj ci c| mezg| = Cozclg| <88? nwsz ocnxar vbzd m ug|sbci ce mimxx|cugj ugdboag szmijm|j! ms sxgobebgj bi <)?)<)=$6"_wloamwsgs <)=$7" mij <)=$5" jc icz mxxar zc;$m"m nczc| ugdboag eb|sz |gfbszg|gj cwzsbjg Igv [gmamij <8 rgm|s c| nc|g lgec|g bzs jmzg ce eb|sz og|zbebomzbci ec| giz|rbizc sg|ubog bi Igv [gmamij0 c| 
L|cc`g|s Ciabig dzzx;##vvv)l|cc`g|sciabig)oc)i{?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->