Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
P. 1
TEACHERS’ PERCEPTION TOWARD EFL TEXTBOOK

TEACHERS’ PERCEPTION TOWARD EFL TEXTBOOK

Ratings: (0)|Views: 1,784 |Likes:
Published by Ignasia Yoen

More info:

Published by: Ignasia Yoen on Aug 03, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
FMWQ]FGQQlfgil}w Zl}glzq`kb qkf}a LHE Qlyqmkkc `b Wgikke Mfwla G|}}`g|e|d Gkbqlyq>F gfwl wq|ap fq F Z}`xfql Wlb`k} I`oi Wgikke `b Mfba|boMp@obfw`f P|p|b
W`bgl CQWZ k} Wgikke$Mfwla G|}}`g|e|d )WMG o`xlw o}lfql} f|qkbkdp% wgikkefba qlfgil} f|qik}`qp alg`al qil w|gglww kh la|gfq`kbfe f`d `b qil wgikke elxle" @q dlfbwqifq qlfgil} ifxl a|q`lw kb> )6 gkbwq}|gq fba hk}d|efql qil z}kzl} f`d% )= gikkwl fbagkbwq}|gq qil }`oiq elwwkb dfql}`fe fggk}a`bo qk qil bllaw% `bql}lwq fba gi`ea}lbalxlekzdlbq zifwl% )7 gikkwl qil dlqika fba qlfgi`bo dla`f qifq `w xf}`la% )1 fbagkbwq}|gq qil z}ko}fd fba qil }`oiq lxfe|fq`kb" F g|}}`g|e|d `w dfal wpwqldfq`gfeep fbaalqf`e% i`gi `ee lfwl qil qlfgil} kb `qw `dzeldlbqfq`kb" @b qifq gfwl% qil wgikke ifw qilf|qik}`qp qk alxlekz qil g|}}`g|e|d fggk}a`bo qk qil gfzfm`e`qp fba bllaw"Qi`w wq|ap `bqlbala qk lyzek}l qlfgil} zl}glzq`kb qkf}a qil |wl kh LHE qlyqmkkc`b Wgikke Mfwla G|}}`g|e|d gkbqlyq" Qil afqf l}l qfclb h}kd v|lwq`kbbf`}l" Qilv|lwq`kbbf`}l gkbw`wqw kh 7: `qldw qkf}a qlfgil} zl}glzq`kb qil |wl kh LHE qlyqmkkc `bWgikke Mfwla G|}}`g|e|d gkbqlyq" Qil}lhk}l% w`y LHE qlfgil}w ik f}l qlfgi`bo fq FZ}`xfql Wlb`k} I`oi Wgikke `b Mfba|bo l}l gikwlb fw qil w|mnlgq kh qil wq|ap" Qilh`ba`bow }lxlfela qifq dkwq kh qil zf}q`g`zfbqw ifxl f okka zl}glzq`kb qkf}a LHEqlyqmkkc |wla `b Wf`bq Fbolef Wlb`k} I`oi Wgikke" ]lof}a`bo qlfgil}w‐ zl}glzq`kbqkf}a qil |wl kh LHE qlyqmkkc% qil zf}q`g`zfbqw zl}gl`xl qifq WMG qlbaw qk qil`} }kel `bdk}l fgq`xl `b alxlekz`bo dfql}`few" Qil}lhk}l% qil }kel kh qil qlyqmkkc `w n|wqw|zzk}q`xl `b alxlekz`bo qlfgi`bo dfql}`few" @b qi`w gfwl% bkbl kh qil qlfgil}w kmwl}xlaqf|oiq lyge|w`xlep h}kd qil qlyqmkkc% fba bkbl alxkqla qil lbq`}l elwwkb qk dfql}`feh}kd kbl qlyqmkkc" Dk}l `dzk}qfbqep% qlfgil}w l}l ekkc`bo fq qlyqmkkcw g}`q`gfeep fbadf`bqf`b`bo f }lfwkbfmel `balzlbalbgl h}kd qild" Qil wq|ap }lgkddlbaw qifq qlfgil}wf}l lyzlgqla qk ml dk}l g}lfq`xl `b alxlekz`bo qlfgi`bo dfql}`fe" Qilp ak bkq mfaep }lepkb qil qlyqmkkc |wla `b qil gefww}kkd"Clp k}aw> qlfgil} zl}glzq`kb% LHE qlyqmkkc% Wgikke Mfwla G|}}`g|e|d k} CQWZ
Zfol u 6
 
@" @BQ]KA\GQ@KB6"6" Mfgco}k|ba kh qil Wq|ap
@b qi`w oekmfe`~fq`kb l}f% alglbq}fe`~fq`kb }lhk}d ifw mlgkdl f bl q}lba `bzke`gp a`}lgq`kbw% f q}lba qifq fewk kgg|}w `b la|gfq`kb" La|gfq`kb }lhk}d `w `blx`qfmel fw`q ifzzlbw fq f oekmfe elxle% fba `q aklw m}`bo w`ob`h`gfbq fba a`}lgq `dzfgqw fq qil wgikkeelxle" Qil Alzf}qdlbq kh la|gfq`kb `b @bakblw`f fewk }lelfwla f o|`ale`bl hk}`dzeldlbq`bo alglbq}fe`~fq`kb fq qil wgikke elxle )Wgikke$mfwla dfbfoldlbq k}g|}}`g|e|d alxlekzdlbq" Wgikke Mfwla G|}}`g|e|d Alxlekzdlbq k}
C|}`c|e|d Q`bocfq Wfq|fb Zlba`a`cfb
`w khqlb fmm}lx`fqla qk
CQWZ 
`b @bakblw`f" @q `w f bl q}lba qk wi`hq `b}lwzkbw`m`e`qp hk} g|}}`g|e|d alg`w`kb dfc`bo qk qlfgil}w" Qi`w wi`hq wqldw h}kd mle`lhwqifq qlfgil}w ik f}l `dzeldlbq`bo qild wik|ea dfcl g|}}`g|e|d alg`w`kbw fba qifq feewik|ea wif}l qil alg`w`kbw qifq f}l `bxkexla" Qikwl fwzlgqw kh q}lba o`xl qil wgikke fba`qw qlfgil}‐w o}lfql} f|qkbkdp `b g|}}`g|e|d alg`w`kb"W`bgl Wgikke$Mfwla G|}}`g|e|d o`xlw o}lfql} f|qkbkdp% qlfgil}w f}l h}ll qkgikkwl qil }lelxfbq dfql}`few `b gefww}kkd" @b e`bl `qi qi`w% `b wkdl gkbqlyqw% qlfgil}wf}l h}ll qk gikkwl qil`} kb qlyqmkkcw" Qil xfwq dfnk}`qp kh qlfgil}w% iklxl}% ifxlqlyqmkkcw w|oolwqla% z}lwg}`mla% k} fww`obla qk qild )Of}`bol}% =::6" Qlyqmkkcw zefpf z`xkqfe }kel `b efbo|fol gefww}kkdw `b fee qpzlw kh la|gfq`kbfe `bwq`q|q`kbw $ z|me`gwgikkew% gkeelolw% fba efbo|fol wgikkew $ fee kxl} qil k}ea"Mlw`alw% qlyqmkkcw fewk zefp f xl}p g}|g`fe }kel `b qil }lfed kh efbo|folqlfgi`bo fba elf}b`bo fba f}l gkbw`al}la qil blyq `dzk}qfbq hfgqk} `b qil wlgkba+hk}l`obefbo|fol gefww}kkd fhql} qil qlfgil} )]`f~`> =::7% z" <=" @q dlfbw qifq qil qlyqmkkc `wf qkke `b qil ifbaw kh qil qlfgil}% fba qil qlfgil} d|wq cbk bkq kbep ik qk |wl `q% m|qfewk ik |wlh|e `q gfb ml"Dk}lkxl}% qil qlyqmkkcw f}l lyzlgqla qk ifxl }lelxfbq dfql}`few fba qpzl kh fgq`x`q`lw" @q dlfbw qifq qil qlyqmkkcw wik|ea ml fmel qk ilez qlfgil}w qk gf}}p k|q fv|fe`qp efbo|fol qlfgi`bo fba elf}b`bo z}kglww" Okka qlyqmkkcw f}l qikwl qifq hfg`e`qfqlelf}b`bo% wq`d|efql bfq|}fe `bql}fgq`kbw hk} gkdd|b`gfq`xl z|}zkwl fba efbo|fol |wl" @bhfgq% ―qil mlwq dfql}`few% `h |wla `b qil fpw `bqlbala mp qil`} f|qik}% gfb ml f |wlh|ez}khlww`kbfe alxlekzdlbq qkke— )B|bfb% 6006> =:9"A|l qk wkdl hfgqw fmkxl% qilb `q `w }lof}ala fw lwwlbq`fe qk gkdl |z `qi fb `alfqk gkba|gq f d`b` }lwlf}gi kb qlfgil}w‐ zl}glzq`kb qkf}a WMG% df`bep kb qlfgil}‐wzl}glzq`kb qkf}a qil |wl kh LHE qlyqmkkc `b qil gkbqlyq kh WMG `b Lboe`wi Efbo|folQlfgi`bo fq Wlgkbaf}p wgikkew" Qi`w `alf z}`bg`zfeep |bal}e`bla kb wkdl mfw`g }lfwkbw"H`}wq% w`bgl WMG `w kbok`bo g|}}`g|e|d `b @bakblw`f g|}}lbqep% `q `w `dzk}qfbq qkgkba|gq f wq|ap kb qlfgil}w‐ zl}glzq`kb qkf}a WMG% zf}q`g|ef}ep `b wlbwlw kh qil |wl kh LHE qlyqmkkc"
Zfol u =
 
Wlgkba% qfc`bo qil qkz`g kh qlfgil}wzl}glzq`kb qkf}a WMG `w a|l qk fgkbw`al}fq`kb qifq qlfgil}w‐ zl}glzq`kb fba `alf wik|ea fewk ml qfclb `bqk fggk|bq fw fokka `bz|q qk `dz}kxl g|}}`g|e|d alxlekzdlbq" Qi`w qik|oiq `w `balla gekwlep }lefqla qkqil `alf kh qlfgil}w fw f akl} kh qi`w kbok`bo g|}}`g|e|d"Qi`}a% qil gikkw`bo kh LHE qlfgil}w fq wlb`k} i`oi wgikke fw qil w|mnlgq kh `bxlwq`ofq`kb `w mfwla kb fb kmwl}xfq`kb `ba`gfqla qifq qikwl qlfgil}w `w f zf}q`g|ef}o}k|z ik z}fgq`gl fba k}c kb Lboe`wi qlfgi`bo elf}b`bo"@b wik}q% feqik|oi qi`w `ww|l `w bkq g|}}lbq kbl m|q `q `w wq`ee }lof}ala w`ob`h`gfbq qkml `bxlwq`ofqla dk}l kb `qw wlbwlw kh qil |wl kh LHE qlyqmkkc% df`bep ilb `q `w fzze`laqk a`hhl}lbq wgikkew"
6"=" Z|}zkwl kh qil Wq|ap
Qil df`b z|}zkwl kh qi`w wq|ap `w qk lyzek}l qlfgil}w‐ zl}glzq`kb qkf}a qil |wl kh qlyqmkkc `b qil gkbqlyq kh WMG" Qil `albq`h`gfq`kb kh qil qlfgil}w‐ zl}glzq`kb qkf}a qil|wl kh qlyqmkkc il}l qilb d`oiq z}kx`al f okka `bz|q `b `dz}kx`bo qil `dzeldlbqfq`kbkb WMG% i`gi `w }lof}ala fw fb kbok`bo g|}}`g|e|d `b @bakblw`f"
6"7" ]lwlf}gi V|lwq`kb
@b k}al} qk fggkdze`wi qil kmnlgq`xlw kh qil wq|ap% qil hkeek`bo }lwlf}gi v|lwq`kb`w faa}lwwla>
6"
_ifq f}l qil qlfgil}w‐ zl}glzq`kbw qkf}a qil |wl kh LHE qlyqmkkc Wgikke$MfwlaG|}}`g|e|d gkbqlyq;
6"1" Wgkzl fba E`d`qfq`kb kh qil Wq|ap
@b gkba|gq`bo qil }lwlf}gi% qil wgkzl fba e`d`qfq`kb f}l wlq |z `b k}al} qk wzlg`hpqil wq|ap" Qil wgkzl kh qil wq|ap `w }lefqla qk qil qlfgil}w‐ zl}glzq`kb qkf}a qil |wl kh LHE qlyqmkkc `b WMG gkbqlyq" Qil }lwzkbalbqw kh qil }lwlf}gi f}l qil w`y LHE qlfgil}wik f}l qlfgi`bo `b Wf`bq Fbolef wlb`k} i`oi wgikke" Qil LHE qlfgil}w f}l gikwlb `qi fgkbw`al}fq`kb kh qil`} }kel fw akl}w kh qil `dzeldlbqfq`kb kh qi`w kbok`bo g|}}`g|e|d"Blxl}qilelww% qil e`d`qfq`kb kh qil wq|ap ldzifw`~lw kb qil qlfgil}w‐ zl}glzq`kbqkf}a qil |wl kh LHE qlyqmkkc `b WMG gkbqlyq" Qil `alf kh qil |wl kh LHE qlyqmkkc `bWMG gkbqlyq `w qilb olbl}fqla kb z}fgq`gfe wqfqldlbqw qk ml }lwzkbala k} fbwl}lalfw`ep" @q `w lyzlgqla qifq mp lefmk}fq`bo qil z}`bg`zelw `bqk qil z}fgq`gfe wqfqldlbqw% qilz}lg`wl fbwl} }lefqla qk qil }lwlf}gi v|lwq`kb gfb ml fgi`lxla"
6"<" W`ob`h`gfbq kh qil Wq|ap
Qil h`ba`bow f}l lyzlgqla qk lyzek}l qlfgil}w‐ zl}glzq`kb qkf}a qil |wl kh LHEqlyqmkkc `b WMG gkbqlyq" Qk ml dk}l wzlg`h`g% qil h`ba`bow k|ea e`clep z}kx`al`bhk}dfq`kb fmk|q qlfgil}w‐ zl}glzq`kb qkf}a qil |wl kh LHE qlyqmkkc `b WMG gkbqlyq"
Zfol u 7

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
Manal Sharab liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Fanny Wu liked this
Fanny Wu liked this
Fanny Wu liked this
Fanny Wu liked this
Awais Khan liked this
Lucy Haagen liked this
Eduardo Meza liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->