Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vett och Etikett vid giftermål och bröllop - shaykh Al-Albani

Vett och Etikett vid giftermål och bröllop - shaykh Al-Albani

Ratings: (0)|Views: 187 |Likes:
Published by Azizah Galvez
En bok översatt av http://hikma.se , denna är mycket bra och svarar på många av ens frågor angående giftermål och bröllop
En bok översatt av http://hikma.se , denna är mycket bra och svarar på många av ens frågor angående giftermål och bröllop

More info:

Published by: Azizah Galvez on Aug 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
 Vett och etikettvid giftermål och bröllo
av Shaykh Muhammad Nsir ad-Dn al-Albn
â î â î 
versatt av
Ö
 
PrologFörfattarens inledning
All lov och pris tillkommer Allah, Den som sade i de tydliga verserna i Hans bok:"Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hosdem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap tillmänniskor som tänker". [al-Rûm 30:21]Må Allahs fred och välsignelser vara över Hans profet Muhammad, han som sade i en autentisk hadith:"Gift er med den älskvärda och fertila, för jag kommer att tävla med andra profeter med antalet avmina anhängare på Domedagen". [Ahmad och at-Tabârani med hasan isnâd. Och deklarerad sahîhfrån Anas av Ibn Hibbân. Och den har vittnen som kommer nämnas i fråga 19]"Efter denna inledning finns det i islam ett visst antal etiketter pålagda vemhelst som gifter sig ochönskar fullborda sitt äktenskap med sin fru. De flesta muslimer idag, även de som praktiserar islamisk tillbedjan, har antingen förbisett eller blivit totalt ovetande om dessa islamiska etiketter.Därför bestämde jag mig för att skriva denna avhandling som klart förklarar dessa aspekter i orsak av ett giftermål hos någon kär hos mig. Jag hoppas det blir en hjälp för honom och andra troende bröder för att utföra det som den ledande av budbärare har beordrat under auktoritet av världarnasHerre. Jag har följt det genom att peka ut vissa aspekter som är viktiga för alla som gifter sig, ochmed vilka många fruar i synnerhet har blivit prövade.Jag ber Allah, den Högste, att ge någon nytta av denna avhandling, och att acceptera detta arbeteendast för Hans ärade fattning. Sannerligen är Han den mest Ärorike, den mest Barmhärtige.Det bör vetas att det finns många etiketter i islam området för giftermål. Allt jag är intresserad avhär i detta hastigt sammansatta arbete är vad som är autentiskt av sunnah av profeten Muhammad, vilket är oklanderligt som ståndpunkt ur dess källhänvisning, och uppå inga tvivel kan läggasangående dess konstruktion och mening. På detta sätt kan vemhelst som läser och följer dessinnehåll vara på en klar etablerad bas i religion, och kommer att ha fullt förtroende för källan ochvaliditeten av hans handlingar. Jag hoppas för honom att Allah kommer att lägga det slutliga tecknet på lycka i hans liv, som belöning för att han inleder sitt äktenskap med att följa sunnah, och att Hanlägger honom bland Sina tjänare vars uttalande Han beskrivit i Koranen, sägande: "och de som ber:'Herre! Låt våra hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss till föredöme för de gudfruktiga!'"[al-Furqân 25:74]Den slutliga planen för de av fromt arbete, är som världarnas herre sade:"De som fruktade Gud skall få njuta av [svalkande] skugga bland [porlande] källor, och alla frukter som de har lust till [skall de få]. [Och de skall uppmanas:] 'Ät och drick av hjärtans lust; [detta är  belöningen] för era handlingar [i livet]!'" [al-Mursalât 77:41-44]Det följande är dessa etiketter:
Vänlighet mot din fru när du önskar komma henne nära
Det är önskvärt, när en man går till sin fru under hans bröllopsnatt, att visa henne vänlighet, som att
 
erbjuda henne något att dricka, etc. Detta är funnet i en hadith berättad av Asmâ' bint Yazid ibn As-Sakan: "Jag skönmålade 'As'ishah för Allahs budbärare , sedan bad jag honom komma och sehenne otäckt. Han kom och satt vid hennes sida, och hämtade ett glas mjölk av vilket han drack.Därefter erbjöd han det till 'As'ishah, men hon sänkte sitt ansikte och blev blyg. Jag skällde påhenne och sa: 'Ta från Profetens hand.' Hon tog den sedan och drack lite. Därefter sade Profetentill henne: 'Ge lite till din väninna'. Vid den punkten sade jag: 'Oh Allahs budbärare , det är  bättre att du tar från den själv och drick och sedan ge den till mig från din hand.' Han tog, drack liteoch erbjöd den sedan till mig. Jag satte mig ner och lade den på mina knän. Då började jag roteraden och följa den med mina läppar för att hitta delen där Profeten hade druckit. Då sade Profetenom några kvinnor som var med mig: 'Ge de lite.' Men de sade: 'Vi vill inte ha (vi är inte hungriga)'.Profeten sade: 'Kombinera inte hunger och påhitt!'". [Ahmad och al-Humaidi. Ahmad rapporterar den med 2 isnâds – en av vilken stödjer den andra..]"
Placera dina händer på din frus huvud och be för henne
Mannen borde, då tiden kommer för utförandet av äktenskapet med sin fru eller före det, att placerasina händer på främre delen av hennes huvud, nämna Allahs den högstes namn och be för Allahsvälsignelser. Som i uttalandet av Profeten : "När någon av er gifter er med en kvinna… borde hanhålla hennes panna, nämn Allah den Högste och be för Han välsignelser sägande: 'Oh Allah jag ber Dig för det goda i henne och de goda med vad Du har skapat henne, och jag söker skydd hos Digfrån det onda hos henne och det onda med vilket Du har skapat henne'". {Allâhumma innî as'alukamin khairiha wa khairi mâ jabaltaha 'alaihi wa a'ûdhubika min sharriha wa sharri mâ jabaltaha'alaihi} [Abû Dawûd och andra. Al-Bukhari i "Af'âlul-'Ibâd", Abû Dawûd, Ibn Majah, al-Hâkim, al-Baihaqî och Abû Ya'lâ med hasan isnâd ...]
Man och fru ber tillsammans
Det är önskvärt att man och fru ber två ruk'a tillsammans på bröllopsnatten. Detta har berättats avden tidigaste generationen av muslimer, såsom i de följande berättelserna:1) Under auktoritet av Abu Sa'îd Mawla Abu Asyad som sade:"Jag gifte mig då jag var en slav. Jag bjöd in ett antal av Profetens följeslagare, bland dem var Ibn Mas'ûd, Abu Dharr och Hudhaifa. När bönen var kallad började Abu Dharr gå framåt när deandra sade till honom: 'Nej!' Han sade: ' Är det så?' De sade: 'Ja!' Då gick jag fram och ledde bönentrots att jag var en ägd slav. De lärde mig, sägande: 'När din fru kommer till dig, be två ruk'aa.Därefter ber du Allah om det goda av vilket har kommit till dig, och sök skydd hos Honom fråndess onda. Därefter är det upp till dig och upp till din fru." [Ibn Abi Shaibah och 'Abdur-Razzâq]2) Andra: Under auktoritet av Shaqîq som sade:En man vid namn Abu Harîz kom och sade: 'Jag har gift mig med en ung flicka och jag är rädd atthon skall hata mig'. 'Abdullah ibn Mas'ûd sade till honom: 'Sannerligen är närhet från Allah och hatfrån shaytaan, som önskar göra föraktligt det som Allah har tillåtit. Så när din fru kommer till dig,säg åt henne att be två ruk'aa bakom dig'. I en annan version av samma historia: "Abdullah fortsattemed att säga: 'Och säg: 'Oh Allah giv dina välsignelser på mig i min fru och på henne i mig. OhAllah bind oss samman, så länge som du binder oss i gott, och splittra oss, om du sänder till oss detsom är bättre'." [Ibn Abi Shaibah och at-Tabarâni och 'Abdur-Razzâq: Sahîh].

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->