Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hjärtats Befälhavare - från en föreläsning

Hjärtats Befälhavare - från en föreläsning

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by Azizah Galvez
En bok från http://hikma.se , En föreläsning av Salih

Denna föreläsning är en uppriktig kallelse till den moderna människan att inte ignorera hjärtat, att istället rena och rannsaka det. Under föreläsningens gång får du lära dig varför de lärda har refererat till hjärtat som kroppens befälhavare. Du får även veta de sju vägar som leder in till hjärtat och påverkar det på ett positivt eller negativt sätt.
En bok från http://hikma.se , En föreläsning av Salih

Denna föreläsning är en uppriktig kallelse till den moderna människan att inte ignorera hjärtat, att istället rena och rannsaka det. Under föreläsningens gång får du lära dig varför de lärda har refererat till hjärtat som kroppens befälhavare. Du får även veta de sju vägar som leder in till hjärtat och påverkar det på ett positivt eller negativt sätt.

More info:

Published by: Azizah Galvez on Aug 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
 1
HjärtatKroppens befälhavare
Den absolut viktigaste delen hos människan är hjärtat. Detta är encentral lära både i Koranen och i Profeten Muhammeds liv ochleverne, över honom vare frid. Den moderna människan däremotåsidosätter många gånger denna viktiga del hos sig själv för attistället försköna sina yttre attribut.Denna föreläsning är en uppriktig kallelse till den moderna människanatt inte ignorera hjärtat, att istället rena och rannsaka det.Under föreläsningens gång får du lära dig varför de lärda har refererattill hjärtat som kroppens befälhavare. Du får även veta de sju vägarsom leder in till hjärtat och påverkar det på ett positivt eller negativtsätt.Föreläsningen hölls under temadagen ”den troendes hjärta” den 24 juni i Göteborg.
Inledning
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges namn. All lov och pris tillkommerAllah, världarnas herre som har gett liv till de troendes hjärtan. Inte bara hargett liv till de troendes hjärta utan också gett näring till dessa hjärtan. Denslutliga segern den tillhör de som fruktar Allah. Må Allahs frid och välsignelservara över det sista sändebudet Muhammed, över honom vare Guds frid ochvälsignelser och alla i hans familj.Kära bröder och systrar, jag vill hälsa er välkomna med den muslimskafridshälsningen salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.Jag har åkt från Malmö hit här till Göteborg,
mashallah
. Jag har varit här någragånger tidigare i Göteborg och jag måste säga att det är en mycket vackerstad. Just idag spelar Sverige också fotboll och jag tror att matchen redan harbörjat för en halvtimme sedan. Man kan se det i utfallet av vem som harkommit. Många systrar har kommit, även om många av dem också ärfotbollsintresserade, men när jag tittar här bland bröderna så är det mångasom saknas.
 Alhamdulillah
!
 
 2
Föreläsaren och Hikmainstitutet
Mitt namn är Salih och mina föräldrar är från Turkiet. Jag är född och uppväxt iMalmö och jag är projektansvarig för Hikmainstitutet. Kanske en del av er harhört om det, för det mesta på Internet där jag skickar ut information. Syftet medHikmainstitutet är att informera både muslimer och icke-muslimer om vår tro,om islam. Just idag har vi distansundervisning i
tadjwid 
för systrar. Den kursenbörjar den 10 juni. Vi har haft systrar som tidigare har gått denna utbildning.Man studerar
tadjwid 
över Internet. Det finns en syster som heter Maria Kholisom är
hafidha
och som är jätteduktig på Koranen. Hon lär ut Koranen. Hurfungerar det här? Det finns folk som anmäler sig till den här kursen över helaSverige, någon från Stockholm, någon från Göteborg etc. Hur lär de sigKoranen? Det finns ett datorprogram som heter PalTalk och vad de gör är attde kopplar ihop sig och kan lyssna på varandra. Syster Maria säger nu ska vilära oss den här delen, den här
 surah
eller dem här
ayah
. Syster X varsågodoch recitera, alla andra åtta systrar lyssnar, för man kan vara maximalt tio, intefler. De andra åtta lyssnar på när den här systern reciterar och sedan tar Mariaöver mikrofonen. Hon säger ”
mashallah
det var mycket bra reciterat men tänkpå det här och tänk på dem här felen. Du ska recitera det på det här sättet.”Alla andra lyssnar och då lär de sig.Jag lyssnade på systrarna när de reciterade
tadjwid 
eftersom jag ville se hurdet fungerade. Jag satt inte där och lyssnade hela tiden men lite grann. Detsom värmde mitt hjärta det var när en syster fick mikrofonen och man kundehöra i bakgrunden två, tre barn som skrek och som hoppa. Hon försökte tystadem. Hon läste sin del och överlämnade mikrofonen. Varför värmde detta mitthjärta? Eftersom nu finns det möjlighet för systrar som har barn, som har etthem att ta hand om som inte har den möjligheten att kunna åka till moskéneller till den muslimska föreningen. De kanske bor någonstans där det intefinns
tadjwid 
för systrar. De kan koppla upp sig på Internet var de än är ochkunna lära sig
tadjwid 
. Det är en av kurserna och en av de sakerna som vi gör
 
 3
på Hikmainstitutet. Sedan kan man naturligtvis ladda ner gratis föreläsningar,gratis intervjuer och vi har till försäljning föreläsningar som jag har tagit medmig en del av idag. De som är intresserad kan komma efteråt och prata medmig så kan jag visa vilka föreläsningar som jag har med mig.
Den troendes hjärta
Temat idag är ”Den troendes hjärta” och idag ska vi tala om någonting som ärväsentligt, som är mycket viktigt för varje muslim och det är vårt hjärta. Inte detfysiska hjärtat utan det andliga hjärtat. När vi talar om det här viktiga ämnet ärdet viktigt att vi alla lyssnar noggrant. Att vi öppnar upp vårt hjärta till det somskall sägas.Hjärtat är det viktigaste hos varje troende person. Allah säger i Koranen:Den dag (Uppståendelsens dag) då varken rikedom eller söners mångfaldskall vara till gagn och då bara den kan känna sig trygg som stiger fram införAllah med ett rent hjärta.Vad lär vi oss av den här
ayah
? Vi lär oss att på Uppståndelsens dag räknasinte storleken på ditt bankkonto, hur många barn du har, hur många barnbarndu har, hur många vänner som du hade eller hur populär du var bland dinavänner. Det kommer inte räknas på Uppståndelsens dag. På Uppståndelsensdag kommer det inte vara viktigt hur stora muskler du hade eller hur vacker duvar på utsidan eller vilka vackra kläder du bar eller hur dyrbara dina kläder var.På Uppståndelsens dag kommer detta inte att räknas men Allah säger att detsom kommer räknas på denna dag är det rena hjärtat. Allt det yttre, allt detmateriella det kommer vara oväsentligt på Uppståndelsens dag. Det viktigaoch det centrala kommer vara din andlighet, det som du har i ditt hjärta.Muhammed, över honom vare frid, som är Koranens uttolkare, han har tolkatden här versen. Han har förklarat den för oss. Det här med rent hjärta.Förtydligat för oss genom att säga följande sak:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->