Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vegetable Oil Car Brochure - Welsh

Vegetable Oil Car Brochure - Welsh

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:

More info:

Published by: Composting in Santa Cruz County on Aug 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
OCC
Olew CoginioCyffredin
 Y Tanwydd Carbon-Niwtral
Veg
O
il
M
otoring’s
 
guide to runningdiesel vehicles on straight vegetable oil
 
Mae'r daflen hon yn gyflwyniad i redeg cerbydau diesel ar olew coginiocyffredin (OCC) a'i nod yw ateb prif gwestiynau gyrwyr sy'n ystyriedtrawsnewid eu cerbydau i redeg ar y tanwydd hwn.
Cefndir
Mae'r syniad o ddefnyddio olew coginio fel tanwydd ar gyfer peiriannau diesel yndyddio'n ôl i flynyddoedd cynnar y ganrif ddiwethaf pan ddyfeisiwyd y peiriant diesel.Pedair blynedd wedi i Dr Rudolf Diesel ddatblygu ei brototeip gweithredol cyntaf, câipeiriannau diesel eu rhedeg yn llwyddiannus ar olew coginio cyffredin(OCC). Roedd Dr Rudolf Diesel yn daer o blaid defnyddio OCC yn eibeiriannau, ond anghofiwyd am ei ddyhead i raddau helaeth hyd nesi bris tanwyddau godi'n aruthrol yn y 1970au a'r '80au cynnar, panddechreuodd cwmni Almaenig brofi OCC yn ei beiriant diesel newydd,chwyldroadol. Erbyn hyn, 25 mlynedd yn ddiweddarach, mae'r uncwmni, Elsbett GmbH, yn cynhyrchu citiau trawsnewid dibynadwy sy'ngalluogi amrediad eang o gerbydau diesel i redeg ar OCC.
Pam bwydo eich cerbyd ar olew coginio?
Rheswm 1:
OCC yw'r unig danwydd ar gyfer cerbydau cyffredin sy'n rhyddhau brondim gwir CO
2
. Megis tanwyddau ffosil, mae OCC yn dal i ryddhau CO
2
 wrth iddo gaelei losgi mewn peiriant. Fodd bynnag, yn wahanol i danwyddau ffosil, mae'r allyriannauhyn ond yn cymryd lle'r CO
2
a amsugnwyd o'r atmosffer gan y planhigion a ffurfiodd yrolew yn y lle cyntaf, gyda chymorth golau'r haul. O'r herwydd caiff OCC ei alw'n nwyddcarbon-niwtral. Felly, gall gyrrwr arbed bron y cyfan o allyriannau CO
2
ei gerbyd, sy'ngyfanswm o oddeutu tair tunnell y flwyddyn i'rperchennog cyffredin, drwy newid i OCC.Mae'n debyg mai dyma'r peth mwyaf y gallunigolyn ei wneud i leihau ei gyfraniad igynhesu byd-eang.
Cyflwyniadac Cefndir
 
Rheswm 2:
Gan mai egni golau'r haul wedi'i gronni yw OCC yn y bôn, mae'ndanwydd adnewyddadwy dihysbydd tra pery'r haul i dywynnu. Ond ni ellir ail-greutanwyddau ffosil (ac eithrio dros filiynau lawer o flynyddoedd) ac felly mae'rcyflenwadau ohonynt yn lleihau gyda threiglad y blynyddoedd. Mae'r cyflenwadaucyfyngedig yn golygu y gallai prisiau tanwyddau ffosil godi i'r fath raddau fel na fyddaimodd i yrwyr eu fforddio.
Rheswm 3:
Daw OCC o gnydau lleol, gan leihau'r angen am olew tramor a hybu, ar yrun pryd, yr economi leol a chefnogi'r gymuned amaethyddol. Yn wahanol i olew y DwyrainCanol, nid yw OCC yn esgor ar densiwn a gwrthdaro rhyngwladol ac felly mae'n danwyddnad oes rhaid ymladd rhyfel drosto er mwyn sicrhau cyflenwadau ohono.
Pam Olew Coginio?
Fossil Fuel (Oil)Conventionaldiesel
CO
2
SVO - Straight Vegetable Oil Atmosphere CO
2
 Vegetable oilproducing crops

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->