Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
He Phuong Trinh - Ltdh 2011

He Phuong Trinh - Ltdh 2011

Ratings: (0)|Views: 462|Likes:
Published by Thanh Nhan
LTDH MON TOAN, CHU DE: HE PHUONG TRINH
LTDH MON TOAN, CHU DE: HE PHUONG TRINH

More info:

Published by: Thanh Nhan on Aug 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2011

pdf

text

original

 
12
 
 
BÀI T 
 ẬP LTĐH NĂM 2011
 
Gv: nguyïîn thanh nhaân
THPT Ngô Gia T 
, Gò D 
u, Tây Ninh 
 
 
0987.503.911
 
Ch
 
đề
4:
 
PT, HPT & B
T P
T Đ
I S
 
H
 
PHƯƠNG TR
 ÌNHA. H
 
PHƯƠNG TR
 ÌNH
ĐỐ
I X
NG
 
Lo
i 1:
S
d
ụng định lí Viet đả
o gi
i các h
 
đố
i x
ứng. Để
s
d
ụng phương pháp này, ngườ 
i ta ph
i tính x+y
và xy, sau đó sẻ
s
d
ụng định lí Viet đả
o.
Ví d 
1:
 
(ĐH D
-2007) Cho h
 
 phương tr 
 ình:
2333
115111510
 x y x y x y m x y
   
. Tìm m
để
h
có nghi
ệm. ĐS:
72224
m m
 
.
Ví d 
2:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
22
32
 x y xy x y xy
. ĐS:
11
; ;
 x y
 
Ví d 
3:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
22
85
 x y x y xy x y
. ĐS:
1221
; , ;
 
Ví d 
4:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
2244
7897
 x y xy x y
. ĐS:
32233223
; , ; , ; , ;
.
Lo
i 2:
Dùng phép bi
ến đổi tương đương
quy h
 
đố
i x
ng v
nhi
u h
 
đơn giả
n:
Ví d 
1:
 
(ĐH B
-2003) Gi
i h
 
 phương
trình
2222
2323
 y y x x x y
. ĐS:
11
;
 
Ví d 
2:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
33
3838
 x x y y y x
. ĐS:
5555
; , ;
 
Ví d 
3:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:3434
 y x y x x y x y
. ĐS:
22
;
 
B. H
 
PHƯƠNG TR 
ÌNH
ĐẲ
NG C
P
 B
ằng phương pháp cộng đạ
i s
t
h
 
 phương tr 
 ình
đ
ã cho ta luôn thu
đượ 
c m
ột phương tr 
 ình h
qu
có d
ng
0
;
 f x y
, trong đó
;
 f x y
là bi
u th
c g
m các s
h
ng cùng m
t b
c (gi
s
có b
c k). Th
c hi
n phépchia cho
 y
(ho
c
 x
), sau đó khả
o sát xem y=0 (ho
c x=0) có th
a mãn h
 
hay không, ta đặ
t
n ph
 
 x y
 (ho
c
 y x
) và s
 
thu đượ 
c m
ột phương tr 
 ình
n t. Gi
ải phương tr 
 ình này và v
ớ 
i m
i nghi
m t v
a tìm
đượ 
c tatìm
đượ 
c m
t phép th
ế
x=ty (ho
c y=tx). T
 
đó sẽ
d
dàng gi
ải đượ 
c h
 
 ban đầ
u.
Ví d 
1:
 
(CĐ A
-2005) Gi
i h
 
 phương tr 
 ình
2233
215835
 x y xy x y
. ĐS:
31322
; , ;
 
Ví d 
2:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
2222
354391186
 x xy y y xy x
. ĐS:
222212122222
; , ; , ; , ;
 
 
13
 
 
BÀI T 
 ẬP LTĐH NĂM 2011
 
Gv: nguyïîn thanh nhaân
THPT Ngô Gia T 
, Gò D 
u, Tây Ninh 
 
 
0987.503.911
 C.
CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢ
N GI
I H
 
PHƯƠNG TR 
ÌNHKHÔNG CÓ C
ẤU TRÚC ĐẶ
C BI
TLo
i 1:
S
d
ụng định lí Viet để
gi
i các h
 
 phương tr 
 ình:
Ví d 
1:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
2
2311439
 x x y x x x y
.
ĐS:
12912912912913212323
; , ; , ; , ;
 
Ví d 
2:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
2222
33910301363
 x y x y x y x y x y
. ĐS:
3311331112311311125512424
; , ; , ; , ;
 
Ví d 
3:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
222
6714
 x y x xy yz zx x y z
. ĐS:
132231
; ; , ; ;
 
Lo
i 2:
Phương pháp thế
 
và đặ
t
n ph
:
Để
gi
m
n s
c
a h
 
 phương tr 
 ình ta dùng ph
ương pháp thế
, còn vi
ệc đặ
t
n ph
thích h
ợ 
p s
làm cho h
 
 phương tr 
 ình tr
ở 
nên g
ọn gàng hơn.
 
Ví d 
1:
 
(ĐH D
-2009) Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
22
130510
 x x y x y x
 
.ĐS:
31122
; , ;
.
Ví d 
2:
 
(ĐH B
-2009) Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
222
17113
 xy x y x y xy y
. ĐS:
11313
; , ;
 
Ví d 
3:
 
(ĐH A
-2008) Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
23242
545124
 x y x y xy x y xy x
 
. ĐS:
33
525314162
; , ;
.
Ví d 
4:
 
(ĐH B
-2008) Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
43222
229266
 x x y x y x x xy x
. ĐS:
1744
;
 
Ví d 
5:
 
(ĐH A
-2005) Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
3
1121
 x y x y y x
. ĐS:
15151515112222
; , ; , ;
.
Ví d 
6:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
2222
203730
 y xy x x xy y x y
. ĐS:
13157131571133131571315722
; , ; , ; , ;
.
 
14
 
 
BÀI T 
 ẬP LTĐH NĂM 2011
 
Gv: nguyïîn thanh nhaân
THPT Ngô Gia T 
, Gò D 
u, Tây Ninh 
 
 
0987.503.911
 
Ví d 
7:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
2222
2546201232
 x y x y x y x y x y
. ĐS:
3131;,;4284
 
D. H
 
PHƯƠNG TR 
ÌNH CH
ỨA CĂN THỨ 
C
Phương pháp cơ bản để
gi
i các h
 
 phương tr 
 ình ch
ứa căn thứ
c là quy nó v
h
 
 phương tr 
 ình không ch
a
căn thức để
gi
i.
Ví d 
1:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
22
22122
 xy x y x y x y y x x y
 
(D –
2008). ĐS:
5;2
 
Ví d 
2:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
3
2
 x y x y x y x y
. ĐS:
311;1,;22
 
Ví d 
3:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
3035
 x y y x x x y y
. ĐS:
9;4,4;9
 
Ví d 
4:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
211324
 x y x y x y
 
 
Ví d 
5:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
3114
 x y xy x y
(A –
2006). ĐS:
3;3
 
Ví d 
6:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
33
95
 x y x y
. ĐS:
64;1,1;64
 
Ví d 
7:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
133128
 x x y y x y y
 
.
ĐS:
 
3;1,5;1,410;310,410;310
 
Ví d 
8:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
 
3535
 x y y x
. ĐS:
4;4
 
Ví d 
9:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
222
41352042347
( x )x ( y ) y x y x
(A –
2010). ĐS:
1;22
 
E. H
 
PHƯƠNG TR 
ÌNH M
Ũ, LÔ GARIT
 
Ví d 
1:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
321
25442422
 x x x x
 y y y
.(D –
2002). ĐS:
0;1,2;4
 
Ví d 
2:
Gi
i h
 
 phương tr 
 ình:
22
2222
log1log381
 x xy y
 x y xy
(A – 2009).
ĐS:
 
2;2,2;2
.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
hanhnct20071340 liked this
lanphuong_dn liked this
dinhphuc liked this
t3vd2 liked this
minhhoang2723 liked this
Lâm Minh Hoàng liked this
Thanh Nhan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->