Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slujba Sf. Ioan Iacob Hozevitul _text

Slujba Sf. Ioan Iacob Hozevitul _text

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,233|Likes:
Published by Ortodoxie
Slujba Sf. Ioan Iacob Hozevitul _DOAR text
Slujba Sf. Ioan Iacob Hozevitul _DOAR text

More info:

Published by: Ortodoxie on Aug 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2015

pdf

text

original

 
SSS
LLLUUUJJJBBBAAA
 SSS
FFF N N NTTTUUULLLUUUIII 
III
OOOAAA N N NCCCEEELLL 
 N N N
OOOUUUDDDEEELLLAAA 
 N N N
EEEAAAMMM
ŢŢŢ
*
 
care se prăznuieşte la 5 augustÎnainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos şi pomenirea
Sfântului Mucenic Evsignie.
Tot în această zi se face şi pomenirea Sfântului Preacuviosului Părin
telui nostru Ioan cel
 Nou de la Neamţ, numit şi Hozevitul, care s
-
a săvârşit în peştera Sfânta Ana din pustiul
Hozeva, la 5 august 1960.
La Vecernia Mică
La
 Doamne, strigat-
am…”
 se pun stihirile pe 4, glas 4  Nimic n-
ai iubit mai mult pe pământ, fericite părinte, decât pe Dumnezeu; nici averea,nici cinstea, nici fraţii, nimic din cele pământeşti. Ci, arzând pentru Taborul cel duhovnicesc, aiurmat lui Hristos prin aspre osteneli şi te
-
ai îmbrăcat în haină albă de lumină şi de nuntă.
 Nu te-ai uitat la t
rupul tău cel slab şi neputincios, Preacuvioase, nici la fraţii şi părinţii tăiduhovniceşti din lavra Neamţului. Ci, ascultând glas Duhului, ai alergat spre Ţara Sfântă şi
Tabor, unde te-
a chemat Hristos, spre lumina cea neapusă a Împărăţiei Sale.Ai lăsat patria ta şi ai râvnit spre înălţimile Taborului şi ale Ermonului, spre Hristos Celschimbat la Faţă, Care schimbă faţa şi chipul lumii prin har, credinţă şi pocăinţă.Ai urcat ca un cerb Taborul cel duhovnicesc, Sfinte Părinte Ioane, spre vârful cel d
e
văpaie, unde Hristos, Lumina lumii, schimbă la faţă tainic pe cei ce urcă pe muntele pocăinţei.Slavă…,
glas 4
Veniţi toate cetele călugărilor să lăudăm astăzi pe Cuviosul Ioan Sihastrul, pe odraslaMoldovei şi pe mlădiţa Raiului, odrăslită în lavra Neamţ; pe următorul Sfintei MariaEgipteanca şi al râvnitorului prooroc Ilie Tezviteanul, pe pustnicul cel neobosit ce s
-a nevoit în
 peştera Sfintei Ana din Hozeva, zicând: Bucură
-
te, Sfinte Ioane, lauda sihaştrilor!Şi acum…a Înainteprăznuirii, glas 5
Ve
niţi să ne suim în muntele Domnului şi în casa Dumnezeului nostru, şi să vedem slavaschimbării Lui la Faţă, slavă ca Unuia
-
 Născut din Tatăl. Întru lumină să luăm lumină şi, înălţaţifăcându
-
ne cu Duhul, să lăudăm Treimea cea întocmai de o fiinţă în veci.La Stihoavnă
 
Se pun stihirile Înainteprăznuirii praznicului Schimbării la Faţă, glas 2.
 (vezi la Minei, 5 august).Troparul Cuviosului, glas 8:
Întru tine, Părinte, cu osârdie s
-
a mântuit cel după chip, căci lăsând lumea şi patria ta, ai
luat Crucea lui
Hristos şi în valea Iordanului te
-
ai aşezat spre nevoinţă. Pentru aceasta şi cuîngerii acum se bucură, Cuvioase Părinte Ioane, duhul tău. Roagă
-
te lui Hristos Dumnezeu sământuiască sufletele noastre.Slavă…, Şi acum…
*
 
Alcătuită de P. C. Arhimandrit Ioanichie Bălan de la Mănăstirea Sihăstria
-
Neamţ
 
 
Slujba Sfântului Ioan cel Nou de la Neamţ
 
2
Troparul Înainteprăznuirii, glas 4
:
Schimbarea la Faţă a lui Hristos mai înainte să o întâmpinăm, luminat prăznuind cele maiînainte de prăznuire credincioşii, şi să strigăm: Sosit
-
a ziua dumnezeieştii veselii: Se suie înMuntele Taborului Stăpânul, frumuseţea Dumnezeirii Sale să o strălucească.
LA VECERNIA MARE
După obişnuitul psalm 103, se cântă
“Fericit bărbatul…”
, starea întâia.La
“Doamne, strigat
-
am…”se pun stihirile pe 8: 4 ale Înainteprăznuirii, pe glasul 4, şi 4 aleSfântului Ioan de la Neamţ, pe glasul 5
 (vezi la Minei pe luna august, în 5 zile).Stihirile Cuviosului, glas 5:Podobie:
“Cuvioase părinte…”
 
Rămas orfan din pruncie, Cuvioase părinte, din tinereţile tale, ca la un liman, ai intrat înlavra Neamţului să
-
L slăveşti aici pe Dumnezeu cu îngerii şi cu părinţii cei nevoit
ori. Pentru
aceasta te rugăm, Sfinte Ioane, Părintele nostru, roagă
-
L pe Hristos Dumnezeu, să dăruiascăBisericii unire, pace şi mare milă.(de două ori)
 
Fiind lipsit pe pământ de toată mângâierea omenească, ai trăit de mic printre străini, ca
un sihastru
, Cuvioase Părinte Ioane, având tată pe Dumnezeu, iar mamă pe Preacurata Fecioară,sprijin pe bătrâna ta bunică, surori de taină, lacrimile, iar fraţi iubiţi pe sfinţi şi pe îngeri, carenevăzut te însoţeau, păzind picioarele tale de ispitele cumplitului vrăjmaş. Pe HristosMântuitorul, roagă
-
L să dăruiască lumii unire, pace şi mare milă.Pentru suferinţele tale şi curăţia inimii, Cuvioase, te
-a chemat Hristos Domnul la cinul
îngeresc în marea lavră de la Neamţ, de unde, apoi, râvna Duhului te
-a dus la Mormântul
dătător de viaţă şi în pustiul Iordanului, unde, bine nevoindu
-te, te-
ai mutat la cereştile locaşurişi cu sfinţii te
-
ai numărat. Sfinte Preacuvioase Părinte Ioane, roagă
-
te lui Hristos Dumnezeu sământuiască lumea şi sufletele noastre.Slavă…,
glas 5 
Veniţi toate cetele monahilor să lăudăm astăzi pe Sfântul Ioan Sihastrul, pe odrasla ceaaleasă a Moldovei şi mlădiţa binecuvântată a Mănăstirii Neamţ; pe următorul Cuvioasei MariaEgipteanca şi al marelui profet Ilie Tezviteanul, pe pustnicul cel neo
 bosit care s-a nevoit în
 peştera Sfintei Ana din Hozeva, zicând: Bucură
-
te, Sfinte Ioane, lauda sihaştrilor!Şi acum…,a Înainteprăznuirii, glas 5
 
Veniţi să ne suim în muntele Domnului şi în casa Dumnezeului nostru, şi să vedem slavaSchimbării Lui la Faţă, slavă ca a Unuia
-
 Născut din Tatăl. Întru lumină să luăm lumină şiînălţaţi făcându
-
ne cu Duhul, să lăudăm Treimea cea întocmai de o fiinţă în veci.De va cădea pomenirea Sfântului sâmbătă sau duminică, vineri seara sau sâmbătă seara se pune
dogmatica glasului de rând.VOHOD.
“Lumină lină…”
 
Prochimenul zilei
 
Slujba Sfântului Ioan cel Nou de la Neamţ
 
3
PAREMIILE
Din Înţelepciunea lui Solomon citire:
 (III, 1-9)
Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire şi ieşirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Şi plecarea lor dintre noi, un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă, în faţa oamenilor, ei au înduratsuferinţe, nădejdea lor este plină de nemurire. Şi fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată v
or primi,
căci Dumnezeu i
-
a pus la încercare şi i
-
a găsit vrednici de El. Ca pe aur în topitoare, aşa i
-
a lămurit,şi ca pe o jertfă de ardere întreagă i
-
a primit. Străluci
-
vor în ziua răsplătirii şi ca nişte scântei carese lasă pe mirişte, aşa vor fi. Ju
deca-
vor neamurile şi stăpâni vor fi peste popoare şi Domnul vaîmpărăţi întru ei, în veci. Ei vor înţelege adevărul, ca unii care şi
-au pus încrederea în Domnul; cei
credincioşi vor petrece cu El în iubire, căci harul şi îndurarea sunt partea aleşilor Lui
.
Din Înţelepciunea lui Solomon citire:
 (V, 15 - VI, 3)
Însă cei drepţi vor fi vii în veacul veacului şi răsplata lor este la Domnul şi CelAtotputernic are grijă de ei. Drept aceea, vor primi din mâna Domnului împărăţia frumuseţii şicununa cea strălucitoare, căci El îi va ocroti cu dreapta Sa şi cu braţul Său; asemenea unui scut, îiva acoperi. El va face arme din mânia Sa şi cu ele va întări făptura mâinilor Sale ca sărăsplătească vrăjmaşilor. Din dreptate El Îşi va face platoşă şi din judecata cea nefăţarnică Îşi vaface coif. Din sfinţenia Sa va face pavăză nebiruită; Iar din cumplita Sa mânie va face sabieascuţită şi lumea va porni război împreună cu El împotriva celor fără de minte. Săgeţile fulgeruluiSău vor porni bine îndreptate şi vor lovi în ţintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor.Mânia Lui, ca o praştie, va azvârli noian de grindină; apele mării se vor întărâta asupra lor şirâurile îi vor îneca vijelios. Duhul puterii dumnezeieşti se va ridica împotriva lor şi ca viscolul îi
v
a vântura. Astfel fărădelegea va aduce pustiire pe pământ şi răutatea va răsturna scaunele celor  puternici. Ascultaţi deci, regilor, şi înţelegeţi, luaţi învăţătură, voi, care judecaţi marginile pământului. Băgaţi în urechi, voi cei ce stăpâniţi peste mulţimi şi care vă mândriţi cu mulţimea popoarelor voastre. Pricepeţi că stăpânirea vi s
-
a dat de la Domnul şi puterea de la Cel Prea Înalt,Care va cerceta faptele voastre şi va pune la încercare gândurile voastre.Din Înţelepciunea lui Solomon citire:
 (IV, 7-15)
Cel drept, chiar când apucă să moară mai devreme, dă de odihnă. Bătrâneţile cinstite nu suntcele aduse de o viaţă lungă, nici nu le măsori după numărul anilor. Înţelepciunea este la omadevărata cărunteţe şi vârsta bătrâneţilor înseamnă o viaţă neîntinată. Plăcut fiind lui Dumnezeu,
Domnul l-
a iubit şi, fiindcă trăia între păcătoşi, l
-
a mutat de pe pământ. A fost răpit, ca răutatea să
nu-
i schimbe mintea sa, înşelăciunea să nu
-
i amăgească sufletul. Căci vraja viciului întunecă cele bune şi ameţeala
 
 poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând curând la desăvârşire, dreptula apucat ani îndelungaţi. Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul S
-
a grăbit
-
l scoată din mijlocul răutăţii. Neamurile văd, dar nu pricep nimic şi nu
-
şi bat capul cu aşa ceva,că adică harul lui Dumnezeu şi mila Lui sunt cu aleşii Săi şi că poartă grijă de sfinţii Săi.

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
nik reviewed this
c
1 thousand reads
1 hundred reads
daniel coriu liked this
Mutrescu Maria liked this
Lux Mundi liked this
Stefan Zara liked this
yryneos liked this
Stan Florin liked this
licurosul liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->