Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Agenda electrică Moeller

Agenda electrică Moeller

Ratings: (0)|Views: 1,222 |Likes:
Published by bcd63

More info:

Published by: bcd63 on Aug 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
Agenda electrică Moeller 02/08
2-2
Softstartere electronice și acţionări electricepentrumotoare
2
Generalităţi
Gama completă pentru oprirea motorului
Diferitele aplicaţii impun și cerinţe variate pentrusistemele electrice de acţionare:În cel mai simplu caz, un motor se poate comutacu ajutorul unui contactor electromecanic.Combinaţia dintre contactor pentru motor și întrerupător este denumită starter pentrumotor.Contactoarele (cu semiconductoare statice fărăcontact) îndeplinesc cerinţele de comutarefrecventă și/sau silenţioasă. Pe lângă protecţiaclasică pentru conductori, la scurtcircuit și lasuprasarcină, se folosesc în funcţie de tipul decoordonare „1“ sau „2“ și siguranţeleultra-rapide.În cazul pornirii directe (stea-triunghi, starter cureversarea turaţiei, poli comutabili) iau nașterevârfuri mari de curent și șocuri mecanicedăunătoare. Softstarterele oferă aici o pornirelină, care asigură și o protecţie a reţelei.Cerinţele unei turaţii reglabile treptat sau aleunei adaptări a cuplului condiţionată deaplicaţie sunt îndeplinite în prezent deconvertizorul de frecvenţă (convertizoare U/f,convertizoare de frecvenţă cu reglare vectorială,servo). În general, sunt valabile următoarele: „Modul deutilizare definește modul de acţionare“.
Motor asincron trifazat
O sarcină de acţionare necesită mai întâi un motorelectric de acţionare, ale cărui caracteristicireferitor la turaţie, cuplu și gama de reglare sunt înconformitate cu sarcina stabilită.Motorul cel mai frecvent folosit pe plan mondialeste motorul asincron trifazat. Structura robustă șisimplă, precum și tipurile înalte de protecţie șiformele de construcţie standardizate reprezintă
M3~M3~M3~M3~M3~
Comutare
D
i
str
i
b
u
ţ
ia
ener
gi
e
i
Cont
a
cto
a
reSc
u
rtc
i
rc
ui
tS
u
pr
a
s
a
rc
i
n
ă
Sc
u
rtc
i
rc
ui
tSem
i
con
du
ctor
Convert
i
zor
d
e frecvenţ
ă
 Întrer
u
ptor pentr
u
protecţ
ia
motor
u
l
ui
Dem
a
rorelectron
i
cSc
u
rtc
i
rc
ui
tS
u
pr
a
s
a
rc
i
n
ă
Sem
i
con
du
ctorelectron
i
celecromec
a
n
i
celecromec
a
n
i
celecromec
a
n
i
cSc
u
rtc
i
rc
ui
tS
u
pr
a
s
a
rc
i
n
ă
Sem
i
con
du
ctor
 Întrer
u
pto
a
re
Com
a
n
Re
g
l
a
re
Comutarefrecventăși silenţioasăPornire ușoară Reglarea turaţiei
 
Softstartere electronice și acţionări electricepentrumotoare
Generalităţi
Agenda electrică Moeller 02/08
2-3
2
caracteristicile celui mai apreciat și folosit tip deelectro-motor.Motorul electric trifazat se caracterizează prinmomentul (cuplul) de pornire
M
A
, momentul critic
M
S
, momentul de basculare
M
K
și momentulnominal
M
N
.Motorului trifazat îi sunt atribuite trei grupe de înfășurări dispuse cu un decalaj de 120°/p între ele(p = numărul de perechi de poli). Prin alimentareaunei tensiuni trifazice decalate în timp la 120° ianaștere în motor un câmp învârtitor.Prin principiul inducţiei se generează câmpul învârtitor și momentul de rotaţie în înfășurarearotorului. Turaţia motorului depinde de numărulperechilor de poli și de frecvenţa tensiunii dealimentare. Direcţia de rotaţie se poate inversaprin schimbul dintre cele două faze de conectare:
n
s
= rotaţii pe minut
= frecvenţa tensiunii în Hzp= numărul perechilor de poli
Exemplu: motor cu 4 poli (numărul perechilor depoli = 2), frecvenţă reţea = 50 Hz, n = 1500 min
-1
 (turaţie sincronă, turaţia câmpului învârtitor)Condiţionat de principiul inducţiei, rotorulmotorului asincron nu poate atinge turaţiasincronă a câmpului învârtitor nici chiar la mersul în gol. Diferenţa dintre turaţia sincronă și turaţiarotorului se denumește alunecare.
M
,
 I  I 
A
M
A
M
k
M
s
M
M
M
B
M
L
M
N
 I 
N
n
N
n
S
n
0
90°0L
1
L
2
L
3
360°L
1
120°120°120° 180°270°
n
s
=
 
x
60pTuraţia de alunecare:s=
n
s
nn
s
Turaţia unei mașini asincrone:
n
=
 
x
60(1 – s)pPuterea este dată de:
P
2
=
M
 
x
n
h
=
P
2
9550
P
1
P
1
=
U
 
x
 
 I 
 
xW 
3
x
cos
v
P
1
= puterea electrică în kW
P
2
= puterea mecanică la ax în kW
M
= momentul (cuplul) de rotaţie în Nm
n
= turaţia în min
-1
h
= randament

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
John Linux liked this
Minel Ungureanu liked this
georgemih liked this
OachimNicoleta liked this
cocavian liked this
borotadorina liked this
Doru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->