Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Today's Libre 08062010

Today's Libre 08062010

Ratings: (0)|Views: 184 |Likes:

More info:

Published by: Matrixmedia Philippines on Aug 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2010

pdf

text

original

 
The best things in life are Libre
VOL. 9 NO. 186 • FRIDAY, AUGUST 6, 2010
 ALAY DUGO
 ANG sundalongito ay isa sa ilangnasa serbisyo ng Armed Forces of the Philippinesna nagbigay ngdugo saPhilippineNational RedCross kahaponsa Camp Aguinaldo saQuezon City.
RAFFY LERMA
na maipababatid sa mga apek-tadong pasahero ang mga pag-babago sa mga booking nila.Nangako rin ang PAL namagiging bukas ang komu-nikasyon sa mga piloto, nahindi tulad ng ibang empleya-do nito, ay walang unyon.Ipakikita sa Pangulo angmga pangako ng PAL, na bu-nga ng serye ng mga pulongsa mga opisyal ng DOTC.Sinabi ni Velasco na nag-ugat ang mga pangako sa “re-alization” ng PAL sa panga-ngailangang gawing bukasang komunikasyon sa mga pi-loto at ibang empleyado nito.
PAL nangako
 Airline gumawa na ng hakbangmapigil pagbibitiw ng mga piloto
Ni Paolo G. Montecillo
UMILOS na ang Philippine Airlines (PAL)upang mapigil ang karagdagang pagbibitiw ng mga piloto nito sa isang pangakong walasa mga nananatiling piloto nito ang ililipat sa kapa-tid ng PAL na Air Philippines, isang budget airline.
Ilang biyahe nito angnakansela dahil sa pagbibitiwng dalawang dosenang piloto.Sinabi ng Department of Transportation and Communi-cations (DOTC) noongHuwebes na naghain ang PALng talaan ng pangako nitongnaglalayong mapigil angpaglipat ng mga piloto nito.Sinabi ni TransportationUndersecretary Dante Velascona “very determined step toend PAL’s problems with its pi-lots” ang pangako ng PAL nahuwag ilipat ang mga pilotonito sa Air Philippines.Nangako rin ang PAL namaglalathala ng arawang ta-laan ng biyahe upang matiyak 
 
2
N
E
W
S
FRIDAY, AUGUST 6, 2010
Editor in Chief 
Chito dF. dela Vega
Desk editors
Romel M. LalataDennis U. Eroa Armin P. AdinaCenon B. Bibe
Graphic artist
Ritche S. Sabado
Libre
is published Monday to Fridayby the Philippine Daily Inquirer, Inc. with business and editorial officesat Chino Roces Avenue (formerlyPasong Tamo) corner Yague andMascardo Streets, Makati City or atP.O. Box 2353 Makati Central PostOffice, 1263 Makati City, Philippines. You can reach us through the following:
Telephone No.:
(632) 897-8808connecting all departments
Fax No.:
(632) 897-4793/897-4794
E-mail:
libre_pdi@inquirer.com.ph
 Advertising:
(632) 897-8808 loc. 530/532/534
 Website:
 www.libre.com.ph All rights reserved. Subject to theconditions provided for by law, no articleor photograph published by
Libre
maybe reprinted or reproduced, in wholeor in part, without its prior consent.
RESULTA NG
LOTTO6/42
10 11 1920 36 40
 LOTTO6/42
 EZ2 EZ2
 SUERTRES S
 E 
 RT 
 
 R
 E 
 S
P20,366,953.20
IN EXACT ORDER
3 7 4217
1 4 8 3 9 5
 SIX DIGIT  SIX 
 DIGIT 
EVENING DRAW
 
RESULTA NG
LOTTO6/49
01 06 3437 46 48
 LOTTO6/49
P16,000,000.00
EVENING DRAW
Get lotto results/tips on your mobilephone, text ON LOTTO and send to4467. P2.50/txt
MAY SUSO SA SAGING KO
SA halip na saging,ang mga TakyongSnails ang ibinebentasa Capitol trade fairna bahagi ng pagdiri- wang ng ika-441anibersaryo ng Cebu. Ayon kay ProvincialBoard Member AgnesMagpale (kaliwa). Angmga “wonder snail” aymakikita sa mgabundok ng Borbon saCebu. Nakagagamotdaw ng hika kapagnailuto ang mga suso.
DALE ISRAEL
MVP-run ABCacquires
1
0%stake in I
NQUIRER
THE PHILIPPINE D
 AILY INQUIRER 
 yesterday announced that ABC, which is managed by business-man Manuel V. Pangilinan, hadbought a 10-percent stake in theI
NQUIRER 
.The 10-percent stake repre-sents the equity of the BenPangilinan and Pat Garcia fami-lies in the company.The I
NQUIRER 
announcementfollows:“After two decades of produc-tive partnership with the P
HILIP
-
PINE
D
 AILY 
I
NQUIRER 
, the BenPangilinan and Pat Garcia fami-lies have decided to sell their eq-uity in the company. As a result, Associated Broadcasting Co.(ABC), which owns TV5 andother stations, has bought a 10-percent stake in the I
NQUIRER 
. ABC’s purchase of the shares, which entitles them to one of the nine seats in the board of di-rectors, was finalized onWednesday.“The I
NQUIRER 
would like tothank the Pangilinan and Gar-cia families for helping steady the company’s course throughthe years, toward the achieve-ment of its vision-mission. Wealso welcome the entry of ABC,now under the management of businessman Manuel V. Pangili-nan.“While ABC will have no in- volvement in the operations of the news organization, we areconfident that our new partners will be equally steadfast stew-ards of the editorial indepen-dence and proven business mod-el that the I
NQUIRER 
is knownfor.“The Prieto family, which re-tains majority control, reiteratesits long-term commitment to theI
NQUIRER 
.”
P
11
2M ng kontrata sa Tesdapinakansela ng bagong hepe
tronic components para saproyektong e-Tesda.“We saw that there was hugeoverpricing ... P10 million atleast,” aniya.Napansin din ni Villanuevaang P39-milyong kasunduanpara sa kagamitan sa pagsa-sanay. Sa ilalim nito P14,400ang presyo ng isang dough cut-ter na mabibili lang nang P120.Pinasisilip din niya ang P1-bilyong utang ng Tesda sa mgatraining center at partner schoolbilang scholarship.
Ni Tarra Quismundo
HINDI pa man nag-iinit sa puwesto, kinansela ngbagong director general ng Technical Education andSkills Development Authority (Tesda) ang mga pagbilingnagkakahalagang P112 milyon at pinasisilip ang may P1-bilyong halaga ng utang umano ng ahensya sa ilangtraining center at paaralan para sa mga scholarship.
Sinabi sa I
NQUIRER 
kahaponni Joel Villanueva, dating ki-natawan ng Cibac party-listgroup at kilalang kritiko ng ad-ministrasyong Arroyo, na hindibababa sa dalawang kasun-duang sobra sa presyo angnatuklasan niya.Unang kinansela ni Villanue- va, bagong hepe ng Tesda, angP73-milyong pagbili sa mgakompyuter, laptop at ibang elec-
 Anim na buwan di makapasok sa Senado si Miriam
INABISUHAN ni Sen. MiriamDefensor Santiago si SenatePresident Juan Ponce Enrile naliliban muna siya nang ilangbuwan sa senado matapossiyang makitaan ng sakit na hy-pothyroidism.“This disease produces ex-treme tiredness. It is expectedthat after medication, recovery  will take a few weeks at least, oreven six months at worst,” sin-abi ni Santiago sa liham niyanoong Agosto 5.Humiling si Santiago namarkahan na lang siyang “onsick leave” at hindi “absent”tuwing mananawagan ng rollcall. Sinabi ni Santiago, na iti-nalagang mamumuno sa consti-tutional amendments, na mana-natili lang siya sa kanyangtahanan habang nagpapahinga.
Gil Cabacungan
 
FRIDAY, AUGUST 6, 2010
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->