Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
How to Make a Ghillie Suit - Ghillie Suit Clothing

How to Make a Ghillie Suit - Ghillie Suit Clothing

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 122|Likes:
Published by GSCX
This ebook by Ghillie Suit Clothing describes how to make a military quality BDU ghillie suit from military BDUs and netting and thread.
This ebook by Ghillie Suit Clothing describes how to make a military quality BDU ghillie suit from military BDUs and netting and thread.

More info:

Published by: GSCX on Aug 05, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2011

 
IGLJJLD QTLU AJKUGLHI“qGKY UK FM@D M GLIG ]TMJLU\ IGLJJLD QTLU‑ AGDMS MHE BMQU
Lhurketaulkh
Ugmh` |kt bkr ekyhjkmelhi ugd
Igljjld Qtlu Ajkuglhi Gky uk Fm`d mIgljjld Qtlu D&okk`
( Uglq okk` lq elbbdrdhu ugmh ugd kugdrq odamtqdyd rdmjl~d ugmu ulfd lq srdalktq mhe lh |ktr rdqdmrag kh gky uk fm`d migljjld qtlu* |kt“d srkomoj| blitrde ktu ugmu fm`lhi m igljjld qtlu amhum`d akthujdqq gktrq mhe ddh ydd`q( Ugmu lq odamtqd fm`lhi migljjld qtlu lq udelktq rdsdululd ykr`( U|lhi ntud qurmheq khuk ugdhduulhi lq m rdsdululd mhe smlhqum`lhi srkadqq(Lh bmau* ygdh |kt stragmqd m igljjld qtlu brkf m igljjld qtlu qukrd* |ktmrd sm|lhi bkr fkquj| jmokr( Ugd rmy fmudrlmjq hddede uk fm`d migljjld qtlu mrd rdjmuldj| agdms( Jkk`lhi mu m igljjld qtlu* |kt amh udjjdwmauj| ygmu fmudrlmjq mrd hddede uk akfsjdud ugd igljjld qtlu( Lu“qbmlrj| qlfsjd( M igljjld qtlu lq fmed brkf>OET Nma`du " Smhuq + Bjligu QtluH|jkh hduulhiAkjkrde ntud kr q|hugdula ugrdme qurmheqHddejd mhe ugrdme kr qkfd u|sd kb megdqldKoumlhlhi ugd rmy fmudrlmjq bkr m igljjld qtlu lq bmlrj| dmq| mhe amh odekhd bmlrj| agdmsj|( Gkyddr ugd srkadqq kb fm`lhi ugd ntud ugrdmebrkf m otrjms omi* e|lhi othejdq kb ntud mhe u|lhi qurmheq kh ugdhduulhi gkjdq lq m jmokr lhudhqld srkndau(Otu uglq Igljjld Qtlu Ajkuglhi DOkk` lq mjj moktu qmlhi ulfd mhe fkhd|(Qk gky ek |kt fm`d m igljjld qtlu qk bmqu lb ddr|uglhi lq qk udelktq;Dmq|* |kt sm| qkfdkhd djqd uk ek ugd udelktq ykr`( Otu L ekh“u fdmhugmu |kt mautmjj| blhe qkfdkhd mhe sm| ugdf( \kt ot| ugd fmudrlmjqmbudr mjj ugd gmre ykr` lq mjrdme| ekhd(L“f hku umj`lhi moktu ot| m igljjld qtlu `lu( Lb |kt ek ugmu* |kt quljjhdde uk qlu ugdrd mhe uld ugd ugrdme uk ugd hduulhi( L“f qtrd |kt `hkyugmu |kt amh mjrdme| ot| srd&e|de ntud ugrdme `luq* otu ele |kt `hkyugmu |kt amh ot| ugrdmeq ugmu mrd mjrdme| e|de mhe mjrdme| ulde khukugd hduulhi;
 
Lu“q urtd mhe lu“q rligu lh brkhu kb |ktr bmad( Ik uk Igljjld Qtlu Ajkuglhi'guus>++yyy(igljjldqtluajkuglhi(akf, mhe um`d m jkk` mimlh mu ugdIgljjld Bmad Rdljq( Ygmu ek |kt qdd; M rdaumhitjmr sldad kb hduulhiylug qurmheq kb ntud muumagde uk ugdf(Ugd gmre udelktq jmokr lhudhqld ykr` lq mjrdme| ekhd bkr |kt( Mjj |kt
 
gmd uk ek lq muumag ugd hduulhi khuk |ktr OET nma`du mhe smhuq- Lu“qugmu qlfsjd-Uglq Dokk` yljj qgky |kt dwmauj| ygmu uk ot| mhe dwmauj| gky uk otlje|ktrqdjb m fljlumr| OET igljjld qtlu bkr mrkthe %=23 ylug moktu ? gktrqkb mautmj jmokr 'hku lhajtelhi ijtd er|lhi ulfd,(Qk jdu“q idu qumrude(
 
OET Nma`du mhe Smhuq mhe Okkhld Gmu
Uk fm`d m akfsjdud igljjld qtlu |kt hdde m nma`du ylug m gkke mhe msmlr kb smhuq( OET nma`duq ek hku gmd m gkke qk |kt yljj hdde uk ot|m okkhld gmu(\kt amh tqd mh kje bjligu qtlu kr mh kje OET qdu( Ugdrd lq hk hdde ukot|lhi mh|uglhi lb |kt gmd ugd kje ajkuglhi( Ntqu fm`d qtrd ugd akjkrlq m emr` irddh kr orkyh(L gmd ugkrktigj| rdqdmragde ugd mmljmoljlu| kb fljlumr| OET nma`duqmhe smhuq khjlhd mhe mrkthe %?3 m sldad lq moktu jkydqu srlad |kt yljjblhe ugdf( Uglq lq bkr m qumhemre ykkejmhe kr edqdru smuudrh( Lb |ktmrd jkk`lhi bkr MUE kr Ftjul&amf smuudrhq* ugd srladq mrd mrkthe %?7 msldad( Okkhld gmuq yljj rth moktu %=3&%=?( \kt qgktje od mojd ukstragmqd mjj |ktr ajkuglhi bkr moktu %23 lhajtelhi qglsslhi(Odjky mrd mjj ikke qukrdq uk idu OETq brkf(yyy(imjmw|mrf|hm|(akfyyy(oet(akf yyy(mrf|hm|qtsdrqukrdq(akf 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->