Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bio Examen i Solucions

Bio Examen i Solucions

Ratings:
(0)
|Views: 98|Likes:
Published by boriselnavaja

More info:

Published by: boriselnavaja on Aug 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
1
Examen de Bioquímica 29 de maig del 2008
1.
 
Quina de les següents afirmacions és certa?a-
 
La mida de la cèl·lula eucariota guarda relació amb la mida de l’organisme del què forma part. b-
 
La cèl·lula procariota és més gran que la eucariota.
c-
 
La superfície de la cèl·lula ha de permetre l’intercanvi de substàncies amb l’exterior.
d-
 
El volum de la cèl·lula no és important pel seu funcionament.2.
 
Els organismes eucariotes...a-
 
Són sempre pluricel·lulars. b-
 
Són sempre unicel·lulars.
c-
 
Tenen membranes internes.
d-
 
 No presenten compartimentació.3. El nucli de la cèl·lula eucariota...a- Està envoltat per una membrana simple. b- Només conté DNA.c-
Conté histones unides als àcids nucleics.
d- Conté histones unides a la membrana nuclear.4. L’aigua...a- Pot formar fins a 4 ponts d’hidrògen per molècula d’aigua. b- Solubilitza els compostos iònics formant capes de hidratació.c- Forma estructures clatrat entorn les substàncies hidròfobes.d-
Totes les respostes són certes.
5. Quina de les següents estructures és un sucre no reductor?a- La glucosa b- El palmitatc-
La sacarosa (formada per glucosa i fructosa)
d- La sacarosa (formada per glucosa i ribosa)6. Les aldoses de 5 carbonis...a-
Tenen
 
un carboni quiral més que les corresponents cetoses de 5 carbonis.
  b- No solen existir com a compostos cíclics.c- Són lípids units per un enllaç glicosídic.d- Tenen 5 estereoisòmers.7. El glicògen...a- És un homopolisacàrid estructural que té ramificacions. b-
Està format per unitats del mateix monosacàrid que compon el midó.
c- Té funció de reserva energètica en plantes i animals.d- És un polisacàrid format per unitats de glucosa amb enllaços α1-4 i fructosa en α1-6.8. Respecte els lípids...a-
La esfingosina forma part de l’estructura dels cerebròsids i gangliòsids.
 b- El colesterol és un glicerofosfolípid.c- El colesterol no forma part de les membranes plasmàtiques dels animals.d- a i b són certes.
 
29. Els àcids grassos saturats són sòlids a temperatura ambient, mentre que els àcids grassos insaturats(un o més C=C en configuració cis) són líquids. Això és perquè:a-
 
Els àcids grassos insaturats formen sals però els saturats no poden.
b-
 
Els àcids grassos saturats s’empaqueten junts per formar sòlids però els insaturats nopoden perquè els dobles enllaços cis provoquen flexions en les cadenes.
c-
 
Els dobles enllaços dels àcids grassos insaturats formen enllaços d’hidrogen amb altres àcidsgrassos insaturats.d-
 
Els àcids grassos insaturats formen micel·les però els saturats no.10. Els aminoàcids polars...a- No tenen grup carboxil.
 
 b- No tenen grup amino.c- Inclouen la fenilalanina i la glicina però no l’aspartat.d-
Poden tenir càrrega positiva o negativa.
11. El punt isoelèctric d’un aminoàcid...a-
Ens permet predir la càrrega (positiva o negativa) d’aquest aminoàcid en una solució a unpH determinat
 b- És el punt en què la carrega d’un aminoàcid és independent del pH del medic- Variarà al afegir àcid a un medid- No es pot calcular quan l’aminoàcid té grups ionitzables.12. Quina de les següents afirmacions és falsa:a- La seqüència d’aminoàcids correspon a l’estructura primària d’una proteïna. b- La hèlixα és un tipus d’estructura secundària de les proteïnes.c- Els ponts d’hidrògen intervenen en el manteniment de l’estructura de la hèlixα.d-
Totes les proteïnes tenen estructura quaternària.
 13. La làmina beta...a- S’estabilitza per ponts d’hidrogen. b- Pot tenir ordenació paral·lela o antiparal·lela.c- No tots els aminoàcids tenen la mateixa tendència a formar-ne part.d-
Totes les respostes són certes.
 14.- Les corbes de dissociació d’hemoglobina i mioglobina difereixen perquè:a-
 
L’hemoglobina té un tipus d’hemo diferent de la mioglobina. b-
 
L’hemoglobina té un ió fèrric, mentre que la mioglobina té un ió ferrós.
c-
 
La mioglobina és monomèrica, mentre que l’hemoglobina té 4 subunitats que interactuencooperativament.
d-
 
La histidina que quela el ferro en l’hemoglobina, en la mioglobina està substituida per unalisina.15. L’ió ferrós de la mioglobina...a- Ajuda a transportar l’O
2
, mitjançant la seva oxidació a ió fèrric. b- N’hi ha 4 per poder lligar 4 molècules d’ O
2.
 c-
No s’oxida perquè la proteïna crea un ambient hidròfob que el protegeix.
 d- La mioglobina no conté ferro.16. El 2-3-BPG té efectes sobre la corba de unió de l’O
2...
 
 
3a- És un efector al·lostèric de la mioglobina, disminueix la seva afinitat per l’O
2
i en modifica laseva corba sigmoidal. b-
És un efector al·lostèric de la hemoglobina, disminueix la seva afinitat per l’O
2
i enmodifica la seva corba sigmoidal.
c- És un efector al·lostèric de la mioglobina, augmenta la seva afinitat per l’O
2
i en modifica laseva corba sigmoidal.d- És un efector al·lostèric de la hemoglobina, augmenta la seva afinitat per l’O
2
i en modifica laseva corba hiperbòlica.17. Els enzims...a- Són proteïnes amb funcions catalítiques i estructurals. b- Augmenten l’increment d’energia lliure de l’estat de transició d’una reacció.c-
Tenen el centre actiu on s’uneix específicament el substrat.
 d- Tenen una regió on es col·loca el substrat però no hi ha forces que mantinguin la unió.18. Els cofactors...a- Són proteïnes que s’uneixen a l’enzim per tal que aquest pugui realitzar la seva funció catalítica. b- Tots els enzims necessiten cofactors per tenir activitat.c-
Poden ser grups funcionals molt diversos com ions o molècules orgàniques.
 d
-
Els ions no són cofactors, sinó coactivadors o coinhibidors.19. Quina de les següents afirmacions és falsa:a-
 
L’NADH és un coenzim que intervé en reaccions redox. b-
 
L’NADH no es pot substituir sempre per FADH.c-
 
El coenzim A deriva de la vitamina àcid pantotènic.
d-
 
El coenzim A no es lliga mai als substrats mitjançant enllaç covalent.
20. La cinètica de moltes reaccions enzimàtiques es pot descriure en termes de Km i Vmax. Quèdescriu millor la Km?a-
 
La concentració de substrat que dóna la velocitat màxima.
b-
 
La concentració de substrat que dóna la meitat de la velocitat màxima.
c-
 
La meitat de la velocitat màxima.d-
 
El valor de Km és constant independentment del substrat.21. La regulació enzimàtica...a-
 
Es realitza sempre mitjançant l’activitat d’inhibidors o bé mitjançant regulació al·lostèrica.
b-
 
La degradació d’un enzim constitueix un mecanisme de regulació d’aquest.
c-
 
La ubiquitina és una proteïna que regula la síntesi dels enzims.d-
 
La ubiquitina és una proteïna de la cadena de transport electrònic.22. Un enzim s’assaja en presencia de quatre inhibidors. L’enzim sol té els següents paràmetrescinètics: Km = 0,5 M i V
max
= 10 M /min. Els experiments en presència de la concentració 0,1 mMd’un inhibidor donen les característiques cinètiques següents. Quin és l’inhibidor no competitiu?a-
 
Km = 2 M, V
max
= 10 M/min
b-
 
Km = 0,5 M, V
max
= 5
M/min
c-
 
Km = 0,05 M, V
max
= 5 M/mind-
 
Km = 0,9 M, V
max
= 8 M/min23. En la inhibició competitiva...
a-
 
L’inhibidor s’assembla estructuralment al substrat, ja que s’uneix al mateix lloc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->