Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Peranan Wanita Dalam Sukan

Peranan Wanita Dalam Sukan

Ratings:
(0)
|Views: 3,093|Likes:
Published by Amirul Asyraf

More info:

Published by: Amirul Asyraf on Aug 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2014

pdf

text

original

 
 Masalah Pendidikan Jilid 27 
155
Kekangan Wanita dalam Aktiviti Fizikal:Satu Ulasan Rujukan
Syed Kamaruzaman b. Syed Ali
Universiti Malaya
Abstract
This article
is
a review of research on barriers to "women
s
physical activity. It will discussthe meaning of physical activity and its benefits, physical activity and health problems,women:~ involvement in physical activity and obstacles women face during involvement in physical activity. These obstacles are related to environmental, psychological ansociological aspects. Several methods to surmount these problems are also discussed.
Pendahuluan
Memiliki badan yang sihat dan cergas sememangnya menjadi idaman setiap orang sarna adalelaki mahupun wanita. Untuk mencapai impian tersebut aktiviti fizikal yang bersisternatik amat penting. Aktiviti fizikal adalah merupakan suatu aktiviti yang melibatkan pergerakanseluruh anggota tubuh badan. Menurut Corbin et al. (2002) pula, aktiviti fizikal bolehdijelaskan sebagai suatu pergerakan yang me lib atkan penggunaan otot-otot besar. Terdapatpelbagai aktiviti fizikal yang balch dilakukan. Misalnya
jogging. walking, aerobics dances, field games. cycling. swimming. bowling
dan golf (Zainun Ishak, 1994). Namun begitu dalamkesibukan pada zaman sains dan teknologi ini, kita telah disogokkan dengan pelbagaiperalatan canggih yang bertujuan untuk meringankan kerja. Antaranya ialah lif,
escalator,
dan berbagai lagi yang boleh menyebabkan kita tidak banyak menggunakan tenaga.Fenomena ini telah menjadikan individu itu bertambah malas dan lemah, malah berasa sangatrugi jika menggerakkan anggota tubuh badan mereka. Keadaan ini jika dibiar berterusan akanmenyebabkan pe1bagai risiko penyakit hipokinetik, iaitu penyakit-penyakit yang disebabkanoleh kurangnya pergerakan fizika1. Penyakit tersebut termasuklah penyakit kardiovaskular(sakit jantung), tekanan darah tinggi, masalah kegernukan, sakit belakang, dan sakit sendi(Wee, 1997).Sebenarnya, badan kita memerlukan lebih banyak peluang untuk bergerak aktif. Olehyang demikian kita digalakkan melakukan aktiviti fizikal untuk menilai tahap kecergasansemasa. Aktiviti fizikal adalah merupakan suatu
 
156 
Masalah Pendidikan Jilid 27 
aktiviti yang penting dalam mengatasi masalah kesihatan (US Department of Health andHuman Services, 1996). Menurut Jones (1996), latihan fizikal akan dapat meningkatkanfungsi sistem kardiovaskular, yang berupaya mengurangkan risiko serangan sakit jantung danmungkin mengurangkan aras tekanan darah. Di samping itu latihan fizikal juga menghasilkanotot yang kuat dan sendi yang senang bengkok atau lembut. Seterusnya kekuatan otot dankelembutan sendi ini akan membolehkan kebanyakan tugas harian lebih mudah dilakukandan membantu pencegahan sengal dan sakit serta arthritis.
Aktiviti Fizikal dan Masalah Kesihatan
Menurut Wee (1997), kckurangan pergerakan fizikal merupakan salah satu faktor yangmenyebabkan penyakit kardiovaskular. Di negara ini, mengikut laporan Yayasan JantungNegara, sejak tahun 1980 hingga sekarang, penyakit kardiovaskular merupakan penyebabkematian utama di Malaysia. Pada tahun 1992, 5487 kematian ataupun 23.2 peratus dari jumlah kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Sebenarnya dari tahun 1980hingga 1992, kadar kematian akibat penyakit kardiovaskular telah meningkat dari 22 orangkepada 38 orang dalam setiap 100000 orang, iaitu pertambahan sebanyak 71.5 peratus (Wee,1997).Selain daripada masalah sakit jantung atau kardiovaskular, masalah lebihan beratbadan turut dihadapi oleh orang ramai akibat dari kekurangan melakukan aktiviti fizikal. DiMalaysia, kadar kegemukan terus meningkat di kalangan remaja dan berdasarkan kajian olehUniversiti Kebangsaan Malaysia (UKM), seorang daripada lima remaja di negara inimengalami masalah kegemukan atau berat badan berlebihan (Berita Minggu, 2003). MenurutNoordin Darus (1999), aktiviti fizikal ataupun senaman merupakan faktor yang signifikandalam mencegah kegemukan.Sehubungan dengan itu, jika aktiviti fizikal itu ditingkatkan, masalah kegemukanakan dapat diatasi, penyakit dapat dihindarkan dan rnasalah kernatian sebelum tiba masanyaakan dapat dikurangkan. Seterusnya jika kes-kes kematian berkaitan kegemukan bolehdicegah, maka hampir tujuh tahun jangka hayat seseorang itu boleh ditambahkan. Jangkahayat berkurangan 1 peratus bagi setiap paun lemak yang lebih bagi individu antara 45hingga 50 tahun. Di Amerika Syarikat, hampir 55 peratus kematian adalah disebabkanpenyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan kegemukan dan cara hidup yang tidak aktif secara fizikal
(Wee, 1997).
 
 Masalah Pendidikan Jilid 27 
157Penglibatan Wanita dalam Aktiviti Fizikal
Zainun Ishak (1994) telah menjalankan satu kajian berkaitan dengan penglibatan rcmajapcrempuan di dalam aktiviti fizikal di Malaysia. Di dalam kajian tersebut beliau mendapatihanya 37.9% terlibat dengan permainan di gelanggang, 36.5% terlibat dengan perrnainan dipadang dan hanya 39.7% yang terlibat dengan
aktivitijogging, cycling
dan
aerobics.
Bilanganini adalah keciljika dibandingkan dengan penglibatan aktiviti fizikal dari kalangan remajalelaki. Ini menunjukkan bahawa bilangan remaja perempuan yang terlibat dengan aktivitifizikal adalah sedikit di Malaysia.Pada hari ini sebenarnya masih ada kaum wanita yang tidak dapat memastikan sarnaada sukan itu penting ataupun tidak kepada diri mereka. Melalui satu tinjauan yang dibuatoleh Nadhratul Wardah (2000), di dapati seramai 93.2% responden yang menyatakan sukanitu sangat penting, dan 1.4% mcnyatakan kurang penting. Dad tinjauan tersebut di dapatiramai kaum wanita sedar akan kepentingan me1aksanakan aktiviti sukan atau aktiviti fizikal,Namun untuk melaksanakannya agak sukar bagi mercka. Ini adalah kerana mengikut kajianyang dijalankan oleh
National Association for Sport and Physical Education
(NASPE, 2003),didapati lebih kurang 23% responden menyatakan masalah gangguan dari kerja lain, 18%menyatakan tidak ada masa, 12% menyatakan rna salah kesihatan, dan 12% tidak ada minatataupun motivasi untuk melakukan aktiviti fizikal,Hasil kajian yang dijalankan oleh Ford et al. (1991) terhadap wanita di Pittsburghpula mendapati status ekonomi juga turut mempengaruhi penglibatan mereka di dalamaktiviti fizikal, Seramai 16.8% wanita yang mempunyai status ekonomi tinggi telahmelibatkan diri secara aktif dan berterusan dalam aktiviti fizikal berbanding dengan hanya7% wanita yang berstatus ekonomi rendah.Sebenarnya kanak-kanak perempuan sejak kecil hinggalah dewasa, mereka telahmclibatkan diri dengan berbagai aktiviti fizikal. Tetapi kajian telah men genal pasti hanya20% wanita dewasa yang bergiat aktif dalam aktviti tersebut dan 30% kurang aktif ataupunsederhana (USDHHS, 2000).
Faktor-faktor Kekangan
Berdasarkan perbincangan tersebut, sebenarnya terdapat beberapa faktor yang menjadikekangan kepada mereka (wanita) untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti fizikal. Kekanganatau halangan yang dihadapi oleh kaum wanita scmasa diperingkat kanak-kanak adalah sarnadengan halangan-halangan ketika mereka

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
ramesvijayan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Anny Lu liked this
Texera De Syuhada liked this
lingqq92 liked this
Huihui Tu liked this
Ct Kadeja liked this
AiraZulaikha liked this
AiraZulaikha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->