Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Selfishly Shy

Selfishly Shy

Ratings: (0)|Views: 17 |Likes:

More info:

Published by: Michelle Wagner Pearson on Aug 06, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2010

 
]fk`n}ck~ ]c~
Ufji N Mhunbycnjb} :=J} j mcnki jbi j yffbjgfu N wj} fsyufafk~ }c~ jbi ej}c`vk" N mhvki ejufk~ gfy vp yh}cjupfb j pfbmnk nb mkj}} å jbi+ n` ny mhvki ef cfkpfi+ inib'y* Ycfb+ n` N ini jb~ycnbgfaejuuj}}nbg+ kndf mhaf yh }mchhk wnyc a~ yjg }ynmdnbg hvy h` a~ }cnuy hu cji kf`y a~|nppfu ihwb+ N UFJKK^ ychvgcy N„i inf* @hu }vuf+ a~ cfjuy whvki }yhp efjynbg* Jkwj~}hb a~ anbi wj} ycf zvf}ynhb+ ‛Wcjy ih ycf~ ycnbd h` af8‑Avmc h` ycn} mjaf yh j cfji ycjy `f}yfufi `hu ~fju} j`yfu j }f}}nhb nb a~ fngcyc gujifmchnu mkj}}" Ycf mkj}} wj} CVGF+ jbi nb j kjugf jvinyhunva" Jy ycjy ynaf nb a~ kn`f+ N cjibffu effb `humfi yh ih jb~ycnbg }hkh nb `uhby h` jb jvinfbmf ef`huf+ jbi cji bffu fspfmyfi yh ih }h" ^fy+ ycf }fmhbi wffd h` mkj}}+ ycf yfjmcfu yhki v} jkk ycjy wf fjmcwhvki ef }nbgnbg `hu cna nb `uhby h` mkj}} }h ycjy cf mhvki yf}y hvu ujbgf} jbi cfju hvu hnmf}" N wj} ahuyn`nfi* Evy+ N ychvgcy+ ‛Wfkk+ N„kk lv}y wcn}pfu yh cna jbi fspkjnb ycjyN„a –}c~+„ jbi ycjy N whvki kndf j punjyf }f}}nhb † cf„kk vbifu}yjbi †"‑ Ycfb+ hvy h` ycn} fu~ kjugf mkj}}+ ffb ychvgc a~ bjaf wj} bfju ycf fbi h` ycf jkpcjefy+ }hafchw Nwj} hbf h` ycf `nu}y yh ef pnmdfi" ]h+ N wcn}pfufi a~ pkfj+ evy hbk~ jbgfufi cna" Cf yhkiaf nb j fu~ nuunyjyfi hnmf yh }nbg j} khvi j} N mhvki+ ycfuf wfuf bh fsmv}f} jmmfpyfi" N}yhhi ycfuf nb in}efknf`" A~ ehi~ yfb}fi jkk hfu+ jbi ychvgcy N whvki inf h` chuuhu" Cfyvubfi jbi efgjb pkj~nbg }hafycnbg hb ycf pnjbh+ evy N lv}y }yhhi ycfuf" ]h+ cf yvubfi ejmd yh af jbgunfu ycjb ef`huf+ jbi yhki af yh efgnb" Cf+ jgjnb+ efgjb yh pkj~" Hvy h` a~ahvyc mjaf }h`y+ evy fu~ h``!df~ }zvfjd}" A~ ycuhjy wj} }h yfb}f ycjy N mhvki ejufk~ajdf j }hvbi+ kfy jkhbf j }hvbi hb ycf }jaf bhyf cf wj} pkj~nbg*Cf yvubfi ejmd yh af+ jbi }mufjafi+ ‛Khvifu* N wjby ffu~hbf yh cfju ~hv*‑Yu~ jbi yu~ j} N angcy+ N mhvki hbk~ ajdf ycf h``!df~ }zvfjd}" Gnggkf} wfuf cfjui jkkjuhvbi af"@nbjkk~+ cf }yhppfi+ ufi `jmfi+ jbi }mufjafi+ ‛Gh ejmd yh ~hvu }fjy* ^hv wnkk bffu efgnfb jb hujk yf}y jgjnb* ^hv wnkk bhy mhaf vp cfuf jgjnb+ evy wnkk ujycfu ef gnfb jb –F„Tycf fzvnjkfby h` jb –@„Q `hu fjmc h` a~ hujk yf}y}* ]h+ ~hv„i efyyfu gfy –J„}„ hb JKK~hvu wunyyfb yf}y} }h ~hv mjb gfy hvy h` ycn} mkj}}****‑Ychvgc N wj} whuunfi jehvy a~ gujif #cjnbg ihbf pufyy~ wfkk nb }mchhk.+ N wj} ufknffiycjy N mhvki }ny ihwb†BFPFU wjbynbg yh ih YCJY jgjnb* #E~ ycf wj~+ N ufmfnfi:??&„} hu ahuf hb jkk wunyyfb yf}y}+ ycv} heyjnbnbg j –M„ `hu ycf `nbjk mkj}} gujif" Nmfuyjnbk~ inib„y wjby yh ufpfjy ycjy mkj}} jgjnb*. Bffikf}} yh }j~+ N inib„y }nbg avmc j`yfu ycjy `hu zvnyf }haf ynaf" Evy+ ffbyvjkk~+ Nahfi jwj~+ jbi e~ a~ }hpchahuf ~fju+ cji ifmnifi yh ef nb ycf }mchhk„} yujfknbg‛Fb}faekf"‑ Jbi+ pfucjp}+ efmjv}f ycf~ `fky }huu~ `hu af+ N ajif ycf yfja j`yfu j eunf` jvinynhb" Ycfuf jbi nb ycf mcvumc„} mchnu+ N kfjubfi yh }nbg jkyh" Hfu ynaf+ N iffkhpfigufjyfu jbi gufjyfu mhb`nifbmf † ffb }nbgnbg }hkh} nb mcvumc" Evy+ }c~bf}} jbi }fk`!mhb}mnhv}bf}} }ynkk uvkfi nb a~ kn`f" Bffuycfkf}}+ ivunbg a~ }fbnhu ~fju+ wcfb ycfyujfknbg av}nmjk(iujaj yfja+ Ycf Jgjpf _kj~fu}+ mjaf yh j bfjue~ mcvumc+ N ifmnifi yh

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->