Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kapja dhe reduktimi i CO2 ne TEC

Kapja dhe reduktimi i CO2 ne TEC

Ratings: (0)|Views: 1,252|Likes:
Published by Ferit
Projekt diploma: “Studimi i skemës dhe vlerësimi i kapjes së CO2 për një min TEC”

REPUBLIKA E SHQIPERISË UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DEPARTAMENTI I ENERGJITIKES

Miratohet nga: Dekani: Prof.Dr. Andonaq LONDO Përgjegjës departamenti:Dr. Ramadan ALUSHAJ Udhëheqës: Prof.As. Flamur BIDAJ Konsulent: Prof.As. Flamur BIDAJ

FLETË-DETYRË MBI PROJEKTIN E DIPLOMËS NIVELI I PARË Studenti.....Ferit GODOLJA......me Nr.Regj........................ Dega......Inxhinieri
Projekt diploma: “Studimi i skemës dhe vlerësimi i kapjes së CO2 për një min TEC”

REPUBLIKA E SHQIPERISË UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DEPARTAMENTI I ENERGJITIKES

Miratohet nga: Dekani: Prof.Dr. Andonaq LONDO Përgjegjës departamenti:Dr. Ramadan ALUSHAJ Udhëheqës: Prof.As. Flamur BIDAJ Konsulent: Prof.As. Flamur BIDAJ

FLETË-DETYRË MBI PROJEKTIN E DIPLOMËS NIVELI I PARË Studenti.....Ferit GODOLJA......me Nr.Regj........................ Dega......Inxhinieri

More info:

Published by: Ferit on Aug 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

 
Projekt diploma: “Studimi i skemës dhe vlerësimi i kapjes së CO
2
për një min TEC
 
 
REPUBLIKA E SHQIPERISËUNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËSFAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKEDEPARTAMENTI I ENERGJITIKES
 Miratohet nga:Dekani: Prof.Dr.
Andonaq LONDO
Përgjegjës departamenti:Dr.
Ramadan ALUSHAJ
Udhëheqës: Prof.As.
Flamur BIDAJ
Konsulent: Prof.As.
Flamur BIDAJ
FLETË-DETYRËMBI PROJEKTIN E DIPLOMËS NIVELI I PARËStudenti.....Ferit GODOLJA......me Nr.Regj........................Dega......Inxhinieri Mekanike.........Drejtimi.......Energjitikë............
I.Tema e Projektit të Diplomës
“Studimi i skemes dhe vleresimi i kapjes se CO
2
per nje mini TEC’’ 
 II. Afati i dorëzimit të projektit të mbaruar nga studenti
.......24.09.2009........
III. Të dhëna mbi projektin
1
FIM / Departamenti i Energjitik 
 
ës
 
 
Projekt diploma: “Studimi i skemës dhe vlerësimi i kapjes së CO
2
për një min TEC
 
 
Stenda laboratorike e minitermocentrali T118M.Presioni maksimal i avullit të ngopur në hyrje të turbinës 5 bar;Lënda djegëse: Gaz propan
IV. P
ë
rmbajtja e projektit të diplom
ë
sa)Relacioni
Projekt diploma në hyrje jep metodat e prodhimit të energjisë elektrike në botë dhe shpërndarjene prodhimit të fuqisë sipas teknologjisë së burimit. Jepen rekomandimet kryesore për ndërtimin eTEC-ve moderne, skema teknologjike e kapjes së CO
2
, elementet ndotës të clituar nga djegia elëndës djegse. Funksionimi dhe elementet kryesorë të impiantit, si dhe rendimenti iimpjantit.vleresimi teknko-ekonomik i kapjes së CO
2
. Së fundi rekomandimet për zgjidhjen e problemeve.
b)Pjesa grafike
Pjesa grafike e projekt diplomës përmban:Grafikë të shpërndarjes së prodhimit të energjisë elektrike, diagrama e një impianti fuqie me gaz propan; skemë e thjeshtë e ciklit avull/ujë; cikli dhe skema termike të impiantit me turbinëavulli; pamje minitermocentralit me avull, skemë e thjeshtuar e tij, paraqitja skematike e pjesëvetë impjantit, grafiku i fuqisë në dalje nga gjeneratori në funksion të presionit të avullit tëushqimit, grafiku i vasisë së rrys nga tensioni, kurba e fuqisë dalje r vlera ndryshme ngarkesës së ndryshueshme, skemë e thjeshtë e ciklit avull – ujë i minitermocentralit me avull, paraqitja në diagramat T – S dhe h – S. Skema teknologjike e kapjes së CO
2
.
V. Kontrolli në departament (studenti është i detyruar q
ë
materialet epërgatitura deri në datën e kontrollit t’i paraqes në departament)
1................................01.06.2009...............Kontrolli....................................................2...............................24.09.2009...............Kontrolli.....................................................3................................................................Kontrolli.....................................................Udhëheqësi: Prof. As.
Flamur Bidaj
.Konsulenti: Prof.As.
Flamur Bidaj
 Data e dhënies sëdetyrës:......................25.05.2008..........................................................Detyrën e mori për ta kryer studenti: Ferit GodolePergjegjës i DepartamentitDr 
. Ramadan Alushaj
PËRMBAJTJAHyrje................................................................................................................................................5
2
FIM / Departamenti i Energjitik 
 
ës
 
 
Projekt diploma: “Studimi i skemës dhe vlerësimi i kapjes së CO
2
për një min TEC
 
 
IOBJEKTIVA E PROJEKT DIPLOMËS
1.
 Arsyet e studimit.
...............................................................................................................
...
7
IIMINITERMOCENTRALI ME AVULL T118M
2.
 Përshkrimi i elementëve përbërës të mini TEC-it......................................................................
8
2.2.1. Sistemi i prodhimit të nxetësisë........................................................................................
8
2.2.2. Sistemi i prodhimit të avullit............................................................................................
9
2.2.3. Sistemi i shndërrimit të energjisë termike në mekanike(Turbina)............................................................................................................................
10
2.2.4. Sistemi i shndërrimit të energjisë mekanike(Gjeneratori elektrik) dhe i kontrollit................................................................................
10
3.
 Paraqitja skematike e ciklit të funksionimit të mini-impjantit.................................................
11
4.
Vendosja në  punë ....................................................................................................................
12
4.1.
 Njohja me komponentëte njësive të studimit.................................................................
12
4.2.
Vënia në punë dhe rregullimi i njësisë..........................................................................
13
4.3.
Matja e fuqisë me ngarkesë fikse...................................................................................
15
4.4.
Matja e fuqisë me ngarkesë të ndryshueshme...............................................................
17
IIIPËRCAKTIMI I RENDIMENTIT TË IMPJANTIT
3.1.Përgjithshme.................................................................................................................
20
3.2.Llogaritja e rendimentit ITA..............................................................................................
20
3.3.Llogaritja e rendimentit për mini TEC-in T118M.............................................................
22
IVPËRCAKTIMI I SASISË SË GAZEVE TË EMËTUARA
4.1.Procesi i djegies.................................................................................................................
24
4.2.Përcaktimi i sasisë reale të ajrit të nevojshëm për djegien...............................................
254.3.
 Përcaktimi i sasisë së gazeve të djegies.............................................................................
26
V
3
FIM / Departamenti i Energjitik 
 
ës
 

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mariglen Kurti liked this
Luli Gjoka liked this
jonalaci liked this
Luku SK liked this
Sibora Mihalaj liked this
Altin Skrapalliu liked this
Emiljano Sukulli liked this
Loren Godole liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->