Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BG Bio Agriculture Program 2007 2013

BG Bio Agriculture Program 2007 2013

Ratings: (0)|Views: 501|Likes:
Published by Todor Arbov

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Todor Arbov on Aug 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2012

pdf

text

original

 
 
Национален
 
план
 
за
 
развитие
 
на
 
биологичното
 
земеделие
 
в
 
България
 
в
 
периода
2007–2013
г
.
 
 2
СЪДЪРЖАНИЕ
 
ВЪВЕДЕНИЕ
...............................................................................................................5
 
1.
Разбиране
 
за
 
биологично
 
земеделие
...............................................................................52.
Защо
 
се
 
изготвя
 
Национален
 
план
 
за
 
 развитие
 
на
 
биологичното
 
земеделие
 
в
 
България
................................................................................................................................5
ГЛАВА
 
І
.
БИОЛОГИЧНОТО
 
ПРОИЗВОДСТВО
 
В
 
БЪЛГАРИЯ
......................................6
 
І
.1.
Контрол
 
и
 
сертификация
 
и
 
на
 
биологичното
 
производство
 
в
 
България
..................6
І
.2.
Сегашно
 
състояние
 
на
 
биологичното
 
земеделие
 
в
 
България
.....................................7
І
.3.
Преработка
 
на
 
земеделски
 
продукти
,
произведени
 
по
 
биологичен
 
начин
..............9
І
.4.
Търговия
 
с
 
биологични
 
земеделски
 
продукти
 
и
 
храни
..............................................9
І
.5.
Политическа
,
законова
 
и
 
финансова
 
 рамка
 
на
 
биологичното
 
производ
-
ство
 
в
 
България
..............................................................................................................................11
І
.5.1.
Български
 
стратегии
,
планове
 
и
 
програми
,
имащи
 
отношение
 
към
 
биологичното
 
земеделие
..........................................................................................................................11
І
.5.2.
Законодателство
 
на
 
България
 
по
 
отношение
 
на
 
биологичното
 
производство
...........12
І
.5.3.
Финансова
 
 рамка
 
за
 
биологично
 
земеделие
 
в
 
България
............................................13
І
.6.
Институции
 
и
 
организации
 
в
 
сферата
 
на
 
биологичното
 
земеделие
 
в
 
България
....14
ГЛАВА
 
ІІ
:
ВЪНШНА
 
СРЕДА
 
ЗА
 
РАЗВИТИЕ
 
НА
 
БИОЛОГИЧНОТО
 
ЗЕМЕДЕЛИЕ
 
В
 
БЪЛГАРИЯ
................................................................................................................16
 
ІІ
.1.
Почвено
-
климатични
 
условия
 
в
 
България
................................................................16
ІІ
.2.
Земеделието
 
като
 
икономически
 
сектор
...................................................................16
ІІ
.3.
Собственост
 
на
 
земята
 
и
 
структура
 
на
 
земеделските
 
производители
...................17
ІІ
.4.
Преработка
 
на
 
 растителна
 
и
 
животинска
 
продукция
..............................................17
ІІ
.5.
Състояние
 
на
 
търговията
 
със
 
земеделски
 
продукти
 
и
 
храни
 
в
 
България
.............17
ІІ
.5.1.
Експорт
 
на
 
земеделска
 
продукция
...........................................................................17
ІІ
.5.2.
Вътрешен
 
пазар
 
на
 
земеделски
 
продукти
 
и
 
храни
...................................................18
ІІ
.5.3.
Търговска
 
мрежа
.....................................................................................................18
ІІ
.6.
Финансиране
 
в
 
сферата
 
на
 
земеделието
 
в
 
България
................................................19I
І
.7.
Развитие
 
и
 
състояние
 
на
 
биологично
 
земеделие
 
в
 
света
.........................................20
I
І
.8.
Международна
 
рамка
 
за
 
развитие
 
на
 
биологичното
 
земеделие
.................20
ІІ
.8.1.
Международни
 
организации
 
и
 
тяхната
 
дейност
......................................................20
ІІ
.8.2.
Международни
 
стандарти
 
и
 
 регламенти
..................................................................21
ІІ
.9.
Европейска
 
 рамка
 
по
 
отношение
 
на
 
биологичното
 
земеделие
..............................22
ІІ
.9.1.
Политика
 
на
 
ЕС
.......................................................................................................22
ІІ
.9.2.
Законодателство
 
на
 
ЕС
............................................................................................23
ІІ
.10.
Пазарни
 
възможности
 
за
 
 развитие
 
на
 
биологичното
 
земеделие
..........................26
ІІ
.11.
Генетично
 
модифицирани
 
организми
.....................................................................26
І
.
АНАЛИЗ
 
НА
 
СИЛНИТЕ
 
И
 
СЛАБИТЕ
 
СТРАНИ
,
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
 
И
 
ЗАПЛАХИТЕ
(SWOT)..............................................................................................27
 
ІІ
.
ПРИОРИТИЗИРАНЕ
 
НА
 
ГРУПИТЕ
 
СЛАБИ
 
СТРАНИ
......................................34
 
ІІІ
.
СТРАТЕГИЯ
2007–2013
г
.
И
 
ПЛАН
 
ЗА
 
РАЗВИТИЕ
 
НА
 
БИОЛОГИЧНОТО
 
ЗЕМЕДЕЛИЕ
 
В
 
БЪЛГАРИЯ
...................................................................................36
 
І
V.
СИСТЕМА
 
ЗА
 
НАБЛЮДЕНИЕ
 
И
 
ОЦЕНКА
 
НА
 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
 
И
 
АКТУАЛИЗАЦИЯ
 
НА
 
СТРАТЕГИЯТА
 
И
 
ПЛАНА
..................................................69
 
Приложение
1:
Информация
 
за
 
сегашното
 
състояние
 
на
 
биологичното
 
земеделие
 
в
 
България
 
и
 
Света
...........................................................................71
ВЪВЕДЕНИЕ
.............................................................................................................71
 
1.
Разбиране
 
за
 
биологично
 
земеделие
.............................................................................712.
Защо
 
се
 
изготвя
 
Национален
 
план
 
за
 
 развитие
 
на
 
биологичното
 
земеделие
 
в
 
България
..............................................................................................................................72
 
 3
ГЛАВА
 
І
.
БИОЛОГИЧНОТО
 
ПРОИЗВОДСТВО
 
В
 
БЪЛГАРИЯ
....................................73
 
І
.1.
Контрол
 
и
 
сертификация
 
на
 
биологичното
 
производство
 
в
 
България
....................73
І
.2.
Сегашно
 
състояние
 
на
 
биологичното
 
земеделие
 
в
 
България
...................................75
І
.3.
Преработка
 
на
 
земеделски
 
продукти
,
произведени
 
по
 
биологичен
 
начин
.............79
І
.4.
Търговия
 
с
 
биологични
 
земеделски
 
продукти
 
и
 
храни
............................................80
І
.5.
Политическа
,
законова
 
и
 
финансова
 
 рамка
 
на
 
биологичното
 
производство
 
в
 
България
..............................................................................................................................84
І
.5.1.
Български
 
стратегии
,
планове
 
и
 
програми
,
имащи
 
отношение
 
към
 
биологичното
 
земеделие
..........................................................................................................................84
І
.5.2.
Законодателство
 
на
 
България
 
по
 
отношение
 
на
 
биологичното
 
производство
...........86
І
.5.3.
Финансова
 
 рамка
 
за
 
биологично
 
земеделие
 
в
 
България
............................................89
І
.6.
Институции
 
и
 
организации
 
в
 
сферата
 
на
 
биологичното
 
земеделие
 
в
 
България
....89
ГЛАВА
 
ІІ
:
ВЪНШНА
 
СРЕДА
 
ЗА
 
РАЗВИТИЕ
 
НА
 
БИОЛОГИЧНОТО
 
ЗЕМЕДЕЛИЕ
 
В
 
БЪЛГАРИЯ
................................................................................................................92
 
ІІ
.1.
Почвено
-
климатични
 
условия
 
в
 
България
................................................................92
ІІ
.2.
Земеделието
 
като
 
икономически
 
сектор
...................................................................92
ІІ
.3.
Собственост
 
на
 
земята
 
и
 
структура
 
на
 
земеделските
 
производители
...................93
ІІ
.4.
Преработка
 
на
 
 растителна
 
и
 
животинска
 
продукция
..............................................93
ІІ
.5.
Състояние
 
на
 
търговията
 
със
 
земеделски
 
продукти
 
и
 
храни
 
в
 
България
..............94
ІІ
.5.1.
Експорт
 
на
 
земеделска
 
продукция
...........................................................................94
ІІ
.5.2.
Вътрешен
 
пазар
 
на
 
земеделски
 
продукти
 
и
 
храни
...................................................94
ІІ
.5.3.
Търговска
 
мрежа
.....................................................................................................95
ІІ
.6.
Финансиране
 
в
 
сферата
 
на
 
земеделието
 
в
 
България
................................................96I
І
.7.
Развитие
 
и
 
състояние
 
на
 
биологично
 
земеделие
 
в
 
света
.........................................96
I
І
.8.
Международна
 
рамка
 
за
 
развитие
 
на
 
биологичното
 
земеделие
.................97
ІІ
.8.1.
Международни
 
организации
 
и
 
тяхната
 
дейност
......................................................97
ІІ
.8.2.
Международни
 
стандарти
 
и
 
 регламенти
..................................................................99
ІІ
.9.
Европейска
 
 рамка
 
по
 
отношение
 
на
 
биологичното
 
земеделие
............................101
ІІ
.9.1.
Политика
 
на
 
ЕС
.....................................................................................................101
ІІ
.9.2.
Законодателство
 
на
 
ЕС
..........................................................................................103
ІІ
.10.
Пазарни
 
възможности
 
за
 
 развитие
 
на
 
биологичното
 
земеделие
........................108
ІІ
.11.
Генетично
 
модифицирани
 
организми
...................................................................108
Приложение
2:
Списък
 
на
 
членовете
 
на
 
работната
 
група
............................110
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
windua liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->