Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Format Borang Inventori Rekod

Format Borang Inventori Rekod

Ratings: (0)|Views: 3,056 |Likes:
Published by fansuri80

More info:

Published by: fansuri80 on Aug 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
BORANG INVENTORI REKOD
 No. Inventori :1.MAKLUMAT JABATAN1.1 Nama1.2 Alamat :1.3 Bahagian/Cawangan/Unit :1.4 Pegawai bertanggungjawab:2.MAKLUMAT REKOD2.1 Kumpulan rekod :Urusan Fungsian Urusan Am2.2 Tajuk siri rekod :2.3 Deskripsi siri rekod (Jelaskan kandungan dan sifat rekod):2.4 Lokasi rekod:2.5 Susunan rekod :Abjad Nombor Kronologi Abjad-nombor Lain-lain (nyatakan).......2.6 Format rekod:Fail Pandang dengar Mikrografik Elektronik  2.7 Jumlah rekod:Meter panjang: Unit :2.8 Tambahan tahunan rekod:Meter panjang: Unit :1
 
2.9 Kekerapan rujukan :Harian Mingguan BulananJarang-jarang Tidak dirujuk langsung 2.10 Keperluan rekod :Pentadbiran Perundangan KewanganSejarah organisasi Lain-lain (nyatakan): ..................2.11 Adakah digunakan untuk keperluan undang-undang (sekirannya diketahui): ................3.0 TINDAKAN PELUPUSAN3.1. Bila tindakan rekod selesai : Fail tutup Tiada tindakan lanjutLain-lain (nyatakan ) ..............3.2 Tempoh simpanan yang dicadangkan : Kurang dari 5 tahun (nyatakan) ............6 tahunLebih dari 6 tahun (nyatakan)...............3.3 Tindakan pelupusan yang dicadangkan : Musnah Pindah ke ANM Pindah ke Pusat Rekod Jabatan4.1 Disediakan oleh :Tarikh :Jawatan :4.2. Disemak oleh :Tarikh :Jawatan :2
 
PANDUAN MENGISI BORANG INVENTORI REKODNo. Inventori :
Kebiasaannya siri rekod yang dihasilkan oleh Jabatan adalah dalam jumlah yang banyak. Setiap borang inventori hanya boleh melaporkan satu siri rekod sahaja. Oleh itu, Jabatan perlu memberi nombor inventori bagi setiap borang inventori yang disediakan.
Maklumat Jabatan:
 Nyatakan nama dan alamat agensi pewujud rekod dan rekodkan secarakhusus Cawangan/Bahagian/Unit dan Pegawai yang bertangggungjawab keatas rekod-rekodtersebut.
Maklumat Rekod:
Jelaskan tentang rekod-rekod tersebut
 
dengan menanda / dalam kotak yangdisediakan atau memberi jawapan ringkas:2.1 Nyatakan kumpulan rekod samada urusan fungsian atau urusan am. Rekod-rekodurusan fungsian adalah merujuk kepada rekod-rekod operasi yang mengandungimaklumat tentang tugas-tugas dan tanggungjawab hakiki sesebuah agensi berkenaan.Manakala urusan am merangkumi perkara yang berhubung dengan aktiviti sokongansesebuah agensi seperti kewangan, pentadbiran, peralatan, harta modal dan personal.2.2 Tajuk siri rekod. Ianya merujuk kepada perkara suatu kumpulan rekod yang manaringkas dan mencerminkan keseluruhan maklumat berkaitan dengan aktiviti kumpulanrekod tersebut. Contoh, tajuk siri pentadbiran am, kebajikan dan penyenggaraankenderaan. Tajuk-tajuk siri rekod ini boleh di ambil dari daftar fail yang telah disediakanterlebih dahulu sebelum aktiviti membuka fail dilaksanakan.2.3 Deskripsi rekod adalah berkaitan dengan penjelasan ringkas tentang isi kandungandan sifat rekod tersebut. Contoh, siri penyenggaraan kenderaan – fail mengandungi pelbagai salinan surat berhubung dengan kerja-kerja penyenggaraan kenderaan Jabatan, borang-borang permohonan untuk menyenggara kenderaan daripada Bahagian dan Unit-unit di Jabatan, laporan bulanan penyenggaraan kenderaan, kuiri penyenggaraan, suratakuan terima kenderaan, dan perincian penyenggaraan. Rekod-rekod adalah terbuka.2.4 Lokasi rekod. Nyatakan tempat dimana rekod-rekod tersebut disimpan dan maklumatmerangkumi samada tentang bangunan, bilik, kabinet, rak dan kotak.2.5 Susunan rekod. Nyatakan cara susunan rekod dalam tempat simpanannya iaitusamada mengikut abjad, nombor, tahun (kronologi), abjad-nombor atau lain-lain carayang diamalkan oleh Jabatan berkenaan.2.6 Nyatakan bentuk rekod samada dalam bentuk fail, pandang dengar, mikrografik ,terbitan, buku daftar, borang atau rekod elektronik.2.7 Bagi rekod dalam bentuk fail jumlahnya adalah dalam bentuk meter panjang. Ukuran boleh diperolehi dengan cara mengukur kumpulan siri fail berkenaan yang disusunsamada secara menegak atau melintang. Rekod-rekod dalam bentuk lain seperti buku, pita, gambar dan cakera liut jumlahnya dikira dalam bilangan unit.3

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nasurah Mazlan liked this
yus_77 liked this
Hasnawati Bacho liked this
LIND'71 liked this
LIND'71 liked this
Luqmanul Hakim liked this
Norliza Muhamad liked this
Redhzwan Ariff liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->