Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Internet kultura ceo txt

Internet kultura ceo txt

Ratings: (0)|Views: 134 |Likes:
Published by ladybass

More info:

Published by: ladybass on Aug 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2012

pdf

text

original

 
hah
Unverzitet SingidunumFakultet za medije i komunikacijeProfesor:
dr. Amra Latifić
Tema
: I.N.T.E.R.N.E.T
Studentkinja:
Ana Milanović
Broj indeksa:
lll 6/08
Uvod
 
Svet je postao estetski modelovano mesto i to ne u melanholičnom, modernističkomsmislu da treba odvojiti visoku umetnost od popularne kulture, već u smislu da jesvetski Homepage okrenut ka susretanju digitalne tehnologije i popularne kulture ucilju poizvodnje Web identiteta, tech-kulture, virtualne ekonomije i pregrupisanepolitičke scene. Ono što su sociolozi pred kraj 19. veka nazivali 'Kolektivnomsvešću', sada postaje 'Mrežna svest' (Web consciousness) koja nas proizvodi udigitalna bića. Biti digitalan znači tačno znati svoje mesto na svetskoj Home stranici,i zaista verovati u utopijsku šansu za ponovno stvaranje sopstvene sudbine uzpomoć hypertext tehnologije. Možda neki vide komunikaciju kao delo visokeumetnosti, ali skinimo kulturološke tamne naočare: komunikacija je rat.Komunikacija je spektakl. „U društvima u kojima preovlađuju moderni usloviproizvodnje, život je predstavljen kao ogromna akumulacija prizora. Sve što jenekada bilo neposredno doživljavano, udaljeno je u predstavu“
1
i u našem društvuInternet pomaže odvajanje te digitalne stvarnosti posredstvom HTML formata i URLadrese, koji su u ovom slučaju Deborovi „moderni uslovi proizvodnje“. Na početkudigitalne ere, metafore iz svakodnevnog života su korišćene-u onome što je tada bilonovo kompjutersko okruženje- sa ciljem da, u suprotnom nerazumljivu tehnologiju,učine prihvatljivom. Termini kao što su „digitalni autoput“ i „desktop metafora“ sasvojim prozorima, fasciklama, dugmićima i kantama za đubre je svet kompjuteraučinila dostupnim gotovo svima. Do sada je, naravno, digitalno okruženje prihvaćenoskoro svuda i mi vidimo kako koncepti digitalnog carstva cure, bolje rečeno kuljaju udomene fizičkog. To je fenomen koji nazivamo „bumerang metaforom“. Gumica uobliku 'Delete' tastera, je zanimljiva, pa čak i šaljiva ilustracija tog fenomena.Ali, to nije jedina vrsta bumerang metafora sa kojom se društvo danas suočava i sakojima će tek imati posla u bliskoj budućnosti, ako ne već i sutra. Da li će napredni
1
Guy Debord, Društvo spektakla,
 
sistemi za rangiranje koje možete pronaći na Internet forumima postati primenljivina demokratski proces glasanja? Da li će mladi igrači SimCity-ja sutra postati urbanigraditelji budućnosti? Mogu li da kliknem i selektujem novog avatara u ordinacijiplastičnog hirurga? Da li će Second Life na kraju postati First Life?? Ali, to u našemdruštvu, društvu koje su gradile Google i X generacije nije ništa novo. Kada je Edisonpredstavio prve električne lampe, po čitavoj prostoriji su bili okačeni znaci kojiobjašnjavaju da lampa nije sveća koju treba upaliti šibicom, i da jednostavnopritisnete prekidač pored vrata. Dok danas, mi sigurno ne mislimo o sijalicama kao o„medijima“, ali je u 19. veku to bila nova tehnologija koju treba objasniti. Isto takodo 2015. Internet nećemo morati da objašnjavamo kao fenomen, kulturu, 'novutehnologiju' ili 'novi medij'. Jednostavno će postati deo nas.
Identity
„Probajte novo Word Wide Web jastvo. To je telo, elektronski opremljeno za brzo putovanje kroz WorldWide Web: neuro koža, URL egzoskelet sa HTML navigacionim izdancima kodiranim u njegovprocesorski senzor. WWW jastvo nikada nje poznavalo ni jednu drugu budućnost osim intenzivnogzadubljivanja u polje sile sazdano od podataka. Nova vrsta je rođena u doba hiper-tekstualne filozofije ineuro-teorije, sa elektronskim telom koje govori samo jezike za navigaciju multi-medija: Mosaic, El Net,Netscape. Savršeni navigacioni alati za elektronsko telo koje je već preraspoređeno u okviru ogleda saglobalnim sistemom pozicioniranja podataka, i utisnuti u njegovo moždano tkivo.“ (Arthur andMarlouise Kroker, Hacking the future 1996)
U odnosu na ovo, neko ko postoji pareleno u realnom svetu kao čovek, i u onlajnsvetu kao reprezentacija, se može izjednačiti sa skupom nula i jedinica, i od njihovepreraspodele će zavisiti njegov/njen ostatak života u sajberprostoru. Onog trenutkakada se uključimo, matrica počinje da beleži svako odstupanje i na osnovu njega sekreira naše WWW jastvo, naše digitalno biće, u popularnoj kulturi poznato kaoAvatar. Upotreba tog termina za označavanje onlajn virutalnih tela je popularizovanasajberpank romanom Nila Stivensona (
Neil Stephenson
), „Snow crash“ iz 1992. u kome je Avatar predstavljao simulaciju ljudske forme u Metaverse-u, fiktivnoj aplikacijikoja kreira virtualnu stvarnost na Internetu. Društveni status u Metavers-u jenajčešće zavisio od kvaliteta korisničkih avatara, što me navodi da to uporedim sastvarnim stanjem društva, i da uvidim da pojavom Mreže nije ništa promenjeno –samo smo napravili bodrijarovski orijentisanu simulaciju ovog istog prljavog sveta. Jedino što je u Metaverse-u, a i na našoj „stvarnoj“ Mreži drugačije, tj. lakše, jeste

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Branko Nenadovic liked this
draganrisric liked this
ladybass liked this
skrbap liked this
ladybass liked this
ladybass liked this
ladybass liked this
ladybass liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->