Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zaman Rasulullah s.a.w

Zaman Rasulullah s.a.w

Ratings:
(0)
|Views: 567|Likes:
Published by keaneng87

More info:

Published by: keaneng87 on Aug 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
Abu Bakar As-Siddiq
KHALIFAH YANG BEREMPAT (KHULAFA¶UR-RASHIDIN)
Riwayatnya
 Abu Bakar bin Abu Quhafah, turunan bani Taim bin Murrah, bin Ka¶ab, bin Lu¶ai, binKalb Al-Qurasyi. Pada Murrah bertemulah nasabnya dengan Rasul. ibunya Ummul Khair Salma binti Sakhr bin Anrir, turunan Taim bin Murrah juga . Dia lahir pada tahun keduadari tahun gajah, jadi dua tahun lebih tua Rasulullah daripadnya. Sejak mudanya telahmasyhur budinya yang tinggi dan perangai- nya yang terpuji. Dia sanggup menyediakansegala bekal rumah- tangganya dengan usahanya sendiri. Sebelum Rasulullah diutus, persahabatan mereka telah karib juga.Tatkala telah ditetapkan beliau menjadi Nabi, maka Abu Bakarlah laki-laki dewasa yangmula-mula sekali mempercayainya. Rasulullah paling sayang dan cinta kepadasahabatnya itu, karena dia adalah sahabat yang setia dan hanya satu-satunya orangdewasa tempatnya mesyuarat di waktu pejuangan dengan kaum Quraisy sangat hebatnya.Tiap-tiap orang besar mempunyai kelebihan sendiri, yang akan diingat orang bilamenyebut namanya. Abu Bakar masyhur dengan kekuatan kemahuan, kekerasan hti, pemaaf tetapi rendah hati, dermawan dan berani bertindak lagi cerdik.Di dalam mengatur pemerintahan, meskipun tidak lama, masyhur siasatnya yangmempunyai semboyan keras tak dapat dipatahkan, lemah lembut tetapi tak dapatdisenduk. Hukuman belum dijatuhkan sebelum pemeriksaan memuaskan hatinya, sebabitu diperintahkan- nya kepada wakil-wakilnya di tiap-tiap negeri supaya jangan tergesa-gesa menjatuhkan hukum. Salah menghukum seseorang hingga tidak jadi terhukum, lebih balk daripada salah hukum yang menyebabkan yang tidak bersalah sampai terhukum.Meskipun sukar hidupnya, pantang benar baginya mengadukan halnya kepada orang lain.Tidak ada orang yang tahu kesusahan hidupnya, kecuali beberapa orang sahabatnya yangkarib yang senantiasa memperhatikan dirinya, sebagai Umar.Setelah dia diangkat menjadi Khalifah, beberapa bulan dia masih rneneruskan pemiagaannya yang kecil itu. Tetapi kemudian ternyata rugi, sebab telah menghadapiurusan negeri sehingga dengan permintaan orang banyak, pemiagaan itu iberhentikannyadan dia mengambil kadar belanja tiap hari daripada kas negara.
Jadi Khalifah
 Rasulullah memegang dua jabatan, pertama menyampaikan kewajiban sebagai seorangsuruhan Tuhan. Kedua bartindak selaku kepala kaum Muslimin. Kewajiban pertama telahselesai seketika dia menutup mata, tetapi kewajiban yang kedua, menurut partimbangankaurn Muslimin ketika itu perlu disambung oleh yang lain, karena suatu umat tidak dapattersusun persatuannya kalau mereka tidak mempunyai pemimpin. Sebab itu perlu adagantinya (khalifahnya).
 
 
P
idato Abu Bakar
 Setelah selesai orang membai¶at itu, Abu Bakar pun berpidatolah, sebagai sambutan ataskepercayaan orang banyak kepada dirinya itu, penting dan ringkas:¶Wahai manusia,sekarang aku telah menjabat pekerjaan kami ini, tetapi tidaklah aku oxang yang lebih baikùdaripada kamu. Maka jika aku lelah berlaku balk dalam jabatanku, sokonglah aku.Tetapi kalau aku berlaku salah, tegakkanlah aku kembali. Ke- jujuran adalah suatuamanat, kedustaan adalah suatu khianat. Omng yang kuat di antara kamu, pada sisikuhanyalah lemah, sehingga hak si lemah aku tarik daripadanya. Orang yang lemah disisimu, pada sisiku kuat, sebab akan ku ambilkan daripada si kuat akan haknya, InsyaAllah. Janganlah kamu suka menghentikan jihad itu, yang tidak akan ditimpa kehinaan.Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan RasulNya. Tetapi kalau alau langgar  perintahNya, tak usahlah aku kamu taat dan ikut lagi. Berdirilah sembahyang, moga-moga rahmat Allah meliputi kamu.
W
afatnya Abu Bakar
 Pada 7 haribulan Jumadil Akhir tahun ketiga belas Hijrah, beliau ditimpa sakit. Setelah15 hari lamanya menderita penyakit itu, wafatlah beliau pada 21 haribulan Jumadil Akhir tahun 13H, bertepatan dengan tanggal 22 OQos tahun 634 Masihiyah. Lamanyamemerintah ialah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Dikebumikan di kamar Aisyah di sampingmakam sahabatnya yang mulia Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam!
Um
ar bin Al-Khattab RA
 Khalifah Kedua, Pintar Membezakan Antara Haq dan Bathil 
 
M
uqaddi
m
ah
 Khalifah Umar bin Al-Khattab ra merupakan khalifah Islam yang kedua selepas KhalifahAbu Bakar ra. Perlantikannya merupakan wasiat daripada Khalifah Abu Bakar. Nama penuhnya ialah Umar b. Al-Khattab b. Naufal b. Abdul Uzza b. Rabah b. Abdullah b. Qarth b. Razah b. Adiy b. Kaab. Di lahirkan pada tahun 583 M daripada Bani Adi iaitusalah satu bani dalam kabilah Quraish yang dipandang mulia, megah, dan berkedudukantinggi.
 
 
U
th
m
an bin Affan RA
 Khalifah Ketiga, Malaikat Berasa Malu Kepadanya
 
M
uqaddi
m
ah
 `A¶ishah melaporkan: Nabi sedang duduk di bawah rumahnya dengan peha atau betisnyaterdedah. Abu Bakar meminta izin untuk masuk ke rumah dan telah diizinkan sedangkan Nabi yang berada dalam posisi demikian dan ia datang dan berbicara dengan nabi.Kemudian `Umar meminta izin untuk memasuk. Dia telah diberikan izin dan datang dan berbicara dengan dia masih dalam posisi tadi. Kemudian` Usman bin Affan meminta izindan Nabi bangun dan pakaiannya itu dibetulkan.Dia kemudian diizinkan dan datang dan berbicara dengan Nabi. Setelah ia telah pergi,`A¶ishah berkata,´ Abu Bakra masuk dan anda tidak membetulkan pakaian untuk dia ataukhawatir tentang dia dan `Umar datang dan Anda tidak membeetulkan pakaian untuk diadan tidak khawatir tentang dia tetapi bila dalam `Usman bin Affan datang, Anda luruskanAnda pakaian!´ Nabi berkata, ³
 Patutkah saya tidak segan dengan seorang lelaki yang malaikat sangat malu dengannya?´
(HR Muslim).
Sirah
U
th
m
an
 Khalifah Uthman merupakan khalifah Islam yang ketiga selepas Khalifah Abu Bakar danKhalifah Umar al-Khattab. Beliau dilantik menjadi khalifah melalui persetujuan orangramai (syura). Nama beliau sebenarnya ialah Uthman b. µAffan b. Abul-As yang mana beliau dilahirkanketika baginda Nabi Muhammad SAW berumur 5 tahun. Uthman merupakan seorang bangsawan dari golongan Quraish dari Bani Ummayah.Beliau terkenal sebagai seorang yang lemah lembut, pemurah dan baik hati. Beliaumerupakan salah seorang dari saudagar yang terkaya di Tanah Arab, sehingga beliaudigelarkan dengan gelaran ³
al-Ghani
³. Selepas memeluk Islam beliau banyak mendermakan hartanya ke arah kepentingan agama Islam, sebagai contohnya dalam peperangan Tabuk, beliau telah mendermakan hartanya iaitu 950 ekor unta, 50 ekor kudadan 1,000 dinar. Begitu juga ketika umat Islam berhijrah ke Madinah, umat Islammenghadapi masalah untuk mendapatkan air minuman. Oleh itu Saidina Uthman telahmembeli telaga Ruma dari seorang Yahudi dengan harga 20,000 dirham untuk digunakanoleh umat Islam dengan percuma.Saidina Uthman bin Affan ra adalah seorang yang bertaqwa dan bersikap wara¶. Tengahmalamnya tak pernah disia-siakan. Beliau memanfaatkan waktu itu untuk mengaji Al-Quran dan setiap tahun beliau menunaikan ibadah haji. Bila sedang berzikir dari matanya

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nurfitra Junaidi liked this
Siti Rahayani Kasana liked this
Syah Ronie Mochtar liked this
WanEzulfikri liked this
Abirah Ubairah liked this
ahmad_siddiqui liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->