Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Naš zavičaj, br. 1.-72

Naš zavičaj, br. 1.-72

Ratings: (0)|Views: 2,512 |Likes:
Published by Bibijana

More info:

Published by: Bibijana on Aug 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2011

pdf

text

original

 
NAŠ ZAVIĈAJ
 
STRANJANI I MATOŠEVC
I - NEKAD I SAD
Broj 1. Kolovoz 2001.
RIJEČ PRIREĐIVAČA
 
Dragi Stranjanĉani i Matoševljani, sve vas najsrdaĉnije pozdravljam i rado se sjećam svih
koje poznajem!Ne znam gdje se sve ovog trenutka nalazit
e raspršeni po svijetu, od Hrvatske i Njemaĉke doDanske i Švedske, od Europe do Amerike i Australije. Neki ste u godinama nakon 2. svjetskograta, u potrazi za kruhom i sigurnijim životom, odselili iz Stranjana i Matoševaca na razne strane
svijeta posve i
zauvijek; dio vas je desetljećima odlazio u strane zemlje, u potragu za poslom izaradom, kako biste osigurali sredstva za život sebi i svojima koje ste ostavili kod vlastitih kuća,
ali s namjerom da se u njih jednom opet vratite; a svi vi koji ste ostali u Stranjanima i
Matoševcima i od 1991. do 1995. proživljavali strahote rata i raznih zloĉina u Bosni iHercegovini i Hrvatskoj, godine 1995. ste bili prisiljeni napustiti svoje kuće i iseliti se iz svoga
rodnog kraja.
Poslije svega što vam se dogodilo i
poslije tolikih promjena koje su se posljednjih godina
zbile, ne znam tko i koliko vas još pomišlja i želi se vratiti na svoje ognjište. Vjerujem, meĊutim,da nitko ne zaboravlja svoga zaviĉaja, pa ako već ne može i ne namjerava se u njega vratiti, daželi
 
 pratiti i doznavati što se u njemu dogaĊa i da li se išta mijenja, a isto tako upoznati i neštoviše iz prošlosti svoga kraja.
Upravo iz tog razloga
 – 
 
da se barem donekle udovolji vašoj želji – 
rodila se zamisao da bibilo vrijedno pokrenuti jedan "listi
ć", koji bi izlazio povremeno, s malo stranica i u malom broju primjeraka, a u kojemu bi se objavljivale informacije o selima Stranjani i Matoševci, uDragoĉaju, kraj Banja Luke.Možda će ovaj "listić", s informacijama i podacima koje bude donosio, utjeca
ti da se nitko od
vas olako i prebrzo ne odrekne svoje oĉevine i djedovine, odnosno da se barem netko lakšeodluĉi za povratak u svoj zaviĉaj.Imajući pred oĉima navedene razloge, odluĉili smo da naziv "listića" bude:
NAŠ ZAVIĈAJ
,s podnaslovom:
Stranjani
i Matoševci
- nekad i sad
.
Ako ova inicijativa naiĊe na vašu podršku i ako u vama imalo razbudi lijepa sjećanja i pobudi ĉežnju za rodnim krajem, nikakav trud u pripremanju idućih brojeva NAŠEGZAVIĈAJA neće biti težak i besmislen. A budući da je broj primjeraka veoma mali, NAŠZAVIĈAJ će moći proĉitati veći broja Stranjanĉana i Matoševljana samo ako ga oni kojima ondospije u ruke dadnu na ĉitanje i drugima.Svima vam upućujem najiskrenije želje za što lakši i mirniji hod kroz sretniji i ljepši život
,
 bilo gdje da se nalazite i odluĉite dalje živjeti, a najviše ću se radovati ako nekada nekoga od vassusretnem makar samo i u prolazu u našim Stranjanima i Matoševcima!
Banja Luka
 – 
 
Petrićevac, 20. kolovoza 2001.
 
Dr. fra Velimir Blažević
 
 
 
 2
STAROSJEDIOCI KOJ SU OSTALI U STRANJANIMA I M
ATOŠEVCIMA
 
U kolovozu g. 1995. sela Stranjani i Matoševci, koja su u to vrijeme imala zajedno 143 kuće
i 377 stanovnika, u svega dva-
tri dana posve su ispražnjena i opustjela. Dotadašnje katoliĉko i
hrvatsko stanovn
ištvo je istjerano iz svojih kuća i prognano preko Save, u Hrvatsku. Nekoliko dana nakon toga u desetak kuća uselili su novi stanovnici – 
srpske izbjeglice iprognanici
 – 
 
a druge su opljaĉkane i uskoro je zapoĉelo njihovo devastiranje i rušenje.
1. U Stranjanima su ostali:
1) Kata Budić r. Pranjić
 
2) Marica Milaković r. Marić
 
2. U Matoševcima
 je ostao Batković Bojko, kasnije preselio u Orlovac kod kćerke
Ane,gdje je i ubrzo i umro.
KUĆE U STRANJANIMA KOJE SU NAPUŠTENE,
 
I NJIHOVO DANAŠNJE STANJE
 
Vla
snik kuće
 
Ĉlanova obitelji
 
Stanje kuće
Novi stanovnici
1. Ćosić Joso
2
Srbi iz Glamoĉa
 
2. Ćosić Ivo
-
opljaĉkana
 
3. Pranjić Ana, Lukĉina
1
razgraĊena
 
4. Pranjić Jela
1
srušena
 
5. Barišić Mato
5
Srbi iz Glamoĉa
 
6. Ganić Zorka
2
srušena
 7. Pranj
ić Pajo
- demolirana
8. Blažević Vlado
6
Srbi iz Vozuće
 
9. Blažević Mirko
4
razgraĊena
 
10. Blažević Franjo
4
srušena
 
11. Blažević Ruža
-Zora 3 Srbi iz Kupresa
12. Blažević Joso
5
Srbi iz Glamoĉa
 
13. Blažević Marko
4
Srbi iz Glamoĉa
 
14. Blažević Ferdo
4 demolirana15. Kaurin Pejo 1
razgraĊena
 16. Kaurin Ivo 4
razgraĊena
 17. Kaurin Marko 2
razgraĊena
 18. Kaurin Juro 4
razgraĊena
 19. Kaurin Toma 1
srušena
 
20. Majdandžić Tomo
3
razgraĊena
 
21. Majdandžić Pero
3
Srbi iz Glamoĉa
 22. Ma
 jdandžić Jurica
5
Srbi iz Glamoĉa
 
23. Pranjić Zoran
4
koristi se kao štala
 
Srbi iz Glamoĉa
 
24. Pranjić Zorka
6
Srbi iz Glamoĉa
 
25. Tubić Drago
3
razgraĊena
 
26. Šalić Vid
4
srušena
 
27. Šalić Mirko
2
razgraĊena
 
28. Šalić Toma
5
Srbi iz Glamoĉa
 2
9. Šalić Franjo
2
Srbi iz Glamoĉa
 
30. Šalić Mira
3
Srbi iz Glamoĉa
 
31. Marić Franjo
5
kćer Marica
 
32. Pranjić Franjo
6
Srbi iz Glamoĉa
 
33. Pranjić Niko
2
Srbi iz Glamoĉa
 34. Ljevar Ivo 2
Srbi iz Glamoĉa
 
35. Pranjić Marko
-
srušena
 
36. Pranjić
Drago -
Srbi iz Glamoĉa
 
 
 3
Vlasnik kuće
 
Ĉlanova obitelji
 
Stanje kuće
Novi stanovnici
37. Pranjić Manda
-
razgraĊena
 
38. Pranjić Mirko
6
Srbi iz Glamoĉa
39. Ljevar Pero 2
Srbi iz Glamoĉa
 
40. PranjićMarko (Perin)
1
Srbi iz Glamoĉa
 
41. Pranjić Stje
pan, Marin 4
Srbi iz Glamoĉa
 
42. Batković Kaja
1 demoliran
43. Blažević Niko
1 zapaljena44. Debeljak Mara 4
Srbi iz Glamoĉa
 
45. Tubić Mile
3
Srbi iz Glamoĉa
 
46. Tubić Juro
4
srušena
 
47. Tubić AnĊa
2 demolirana48. Ljevar Marko 3
razgraĊena
 
49. Batković Ljubomir 
4
razgraĊena
 
50. Batković Vlado
1
razgraĊena
 
51. Bogdanović Vida
3
razgraĊena
 
52. Bogdanović Luca
2
srušena
 
53. Bogdanović Anto
4
Srbi iz Glamoĉa
 
54. Pranjić Marko
5 sestra iz Banja Luke
55. Pranjić Finka
1 Srbi iz Glamo
ĉa
 
56. Blažević Ivo
-
Srbi iz Glamoĉa
 
57. Blažević Janja
1
razgraĊena
 
58. Blažević Mato
-
razgraĊena
 
59. Blažević Marko
2
srušena
 
60. Blažević Božo
5
srušena
 
61. Blažević Mirko
-
razgraĊena
 
62. Bogdanović Mile
4
koristi se kao štala
Srbi iz Gl
amoĉa
63. Ljevar Marko 5
razgraĊena
 64. Ljevar Anto 1
razgraĊena
 65. Ljevar Slavko 3
razgraĊena
 66. Ljevar Josip 4
razgraĊena
 67. Ljevar Anto 4
srušena
 68. Ljevar Vinko 4
srušena
 69. Ljevar Ilija -
srušena
 70. Ljevar Ana 1
srušena
 71. Debeljak Zora 2
srušena
 
72. Blažević Slavko
5
srušena
 
73. Blažević Marko
2
srušena
 
74. Blažević Dragica
1
Srbi iz Glamoĉa
 
75. Blažević Ivka
5
Srbi iz Glamoĉa
 
76. Šlat Jela
1
vratila se kući
 
77. Bijelić Pero
2 vikendica
 – 
 
razgraĊena
 
78. Jurić Mar 
ko 2 vikendica
 – 
 
razgraĊena
 
TKO SE ODLUĈIO ZA PO
VRATAK,
I ĈIJE SE KUĆE OBNAV
LJAJU ILI PRAVE NOVE
Više prognanih obitelji iz Stranjana i Matoševaca prijavilo se Caritasu banjaluĉke biskupijeza povratak na svoja ognjišta i podnijelo molbe za izgradnju ili obnovu kuća. Zauzimanjem
Caritasa dobrotvorna organizacija
 Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
iz Njemaĉke je prihvatila daobnovi 2 teško oštećene kuće i da izgradi 5 posve novih. To su kuće slijedećih obitelji i osoba:
 
1) Blažević Mirko (+Marka) – 
2
ĉlana obitelji
 
2) Blažević Slavko (+Stipe) – 
 
3 ĉlana "
 
3) Bogdanović Luce (+Ive) – 
 
1 ĉlan "
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->