Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bi A

Bi A

Ratings:
(0)
|Views: 121|Likes:

More info:

Published by: nguyễn ngọc ánh on Aug 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2014

pdf

text

original

 
****************************************************************
Đạ
i h
c
đ
à n
ng
Tr
ườ 
ng
đạ
i h
c bách khoa-----------------------------------
Th.S. Hoàng Minh Công
Giáo trình
C
m bi
ế
n công nghi
p
-
Đ
à N
ng 2004 -****************************************************************
 
 
L
ờ 
i m
ở 
 
đầ
u
C
m bi
ế
n
đượ 
c
đị
nh ngh
 ĩ 
a nh
ư
m
t thi
ế
t b
dùng
để
c
m nh
n và bi
ế
n
đổ
i các
đạ
i l
ượ 
ng v
t lý và các
đạ
i l
ượ 
ng không mang tính ch
t
đ
i
n thành các
đạ
i l
ượ 
ng
đ
i
ncó th
 
đ
o
đượ 
c. Nó là thành ph
n quan tr 
ng trong m
t thi
ế
t b
 
đ
o hay trong m
t h
 
đ
i
u khi
n t
 
độ
ng.
Đ
ã t
lâu các b
c
m bi
ế
n
đượ 
c s
d
ng nh
ư
nh
ng b
ph
n
để
c
m nh
n  phát hi
n, nh
ư
ng ch
t
vài ba ch
c n
ă
m tr 
ở 
l
i
đ
ây chúng m
ớ 
i th
hi
n vai trò quantr 
ng trong k 
thu
t và công nghi
 p
đặ
c bi
t là trong l
 ĩ 
nh v
c
đ
o l
ườ 
ng, ki
m tra và
đ
i
u khi
n t
 
độ
ng. Nh
ờ 
các ti
ế
n b
c
a khoa h
c và công ngh
trong l
 ĩ 
nh v
c v
t li
u,thi
ế
t b
 
đ
i
n t
và tin h
c, các c
m bi
ế
n
đ
ã
đượ 
c gi
m thi
u kích th
ướ 
c, c
i thi
n tínhn
ă
ng và ngày càng m
ở 
ng ph
m vi
ng d
ng. Gi
ờ 
 
đ
ây không có m
t l
 ĩ 
nh v
c nào mà
ở 
 
đ
ó không s
d
ng c
m bi
ế
n. Chúng có m
t trong các h
th
ng t
 
độ
ng ph
c t
 p,ng
ườ 
i máy, ki
m tra ch
t l
ượ 
ng s
n ph
m, ti
ế
t ki
m n
ă
ng l
ượ 
ng, ch
ng ô nhi
m môitr 
ườ 
ng. C
m bi
ế
n c
ũ
ng
đượ 
c
ng d
ng r 
ng rãi trong l
 ĩ 
nh v
c giao thông v
n t
i, s
nxu
t hàng tiêu dùng, b
o qu
n th
c ph
m, s
n xu
t ô tô ... B
ở 
i v
y trang b
nh
ng ki
ế
nth
c c
ơ 
b
n v
c
m bi
ế
n tr 
ở 
thành m
t yêu c
u quan tr 
ng
đố
i v
ớ 
i các cán b
thu
t.
Đố
i v
ớ 
i sinh viên ngành c
ơ 
 
đ
i
n t
c
ũ
ng nh
ư
các ngành t
 
độ
ng hoá trong cáctr 
ườ 
ng
đạ
i h
c k 
thu
t, môn h
c c
m bi
ế
n công nghi
 p là m
t môn h
c b
t bu
c trongch
ươ 
ng trình
đ
ào t
o, nh
m trang b
nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n v
c
m bi
ế
n
để
h
c t
tcác môn h
c chuyên ngành. Giáo trình c
m bi
ế
n công nghi
 p
đượ 
c vi
ế
t cho chuyênngành c
ơ 
 
đ
i
n t
g
m 10 ch
ươ 
ng, gi
ớ 
i thi
u nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n v
c
m bi
ế
n, c
ut
o, nguyên lý ho
t
độ
ng, các
đặ
c tr 
ư
ng c
ơ 
b
n và s
ơ 
 
đồ
m
ch
đ
o c
a nh
ng c
m bi
ế
n
đượ 
c s
d
ng ph
bi
ế
n trong công nghi
 p c
ũ
ng nh
ư
trong thí nghi
m, nghiên c
u
đượ 
c s
 p x
ế
 p theo công d
ng c
a các b
c
m bi
ế
n.Do n
i dung giáo trình bao quát r 
ng, tài li
u tham kh
o h
n ch
ế
và trình
độ
h
n c
a ng
ườ 
i biên so
n nên ch
c ch
n giáo trình không tránh kh
i sai sót. Tác gi
 mong mu
n nh
n
đượ 
c s
góp ý c
a b
n
đọ
c và
đồ
ng nghi
 p
để
giáo trình
đượ 
c hoànthi
n h
ơ 
n. Các nh
n xét, góp ý xin g
i v
Khoa C
ơ 
khí Tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c Bách Khoa,
Đạ
i h
c
Đ
à N
ng.Tác gi
 
 
 
Ch
ươ 
ng I
Các Khái ni
m và
đặ
c tr 
ư
ng c
ơ 
b
n
1.1.
 
Khái ni
m và phân lo
i c
m bi
ế
n1.1.1. Khái ni
m
C
m bi
ế
n là thi
ế
t b
dùng
để
c
m nh
n bi
ế
n
đổ
i các
đạ
i l
ượ 
ng v
t lý và các
đạ
il
ượ 
ng không có tính ch
t
đ
i
n c
n
đ
o thành các
đạ
i l
ượ 
ng
đ
i
n có th
 
đ
o và x
đượ 
c.Các
đạ
i l
ượ 
ng c
n
đ
o (m) th
ườ 
ng không có tính ch
t
đ
i
n (nh
ư
nhi
t
độ
, áp su
t...) tác
độ
ng lên c
m bi
ế
n cho ta m
t
đặ
c tr 
ư
ng (s) mang tính ch
t
đ
i
n (nh
ư
 
đ
i
n tích,
đ
i
n áp, dòng
đ
i
n ho
c tr 
ở 
kháng) ch
a
đự
ng thông tin cho phép xác
đị
nh giá tr 
c
a
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o.
Đặ
c tr 
ư
ng (s) là hàm c
a
đạ
i l
ượ 
ng c
n
đ
o (m):
( )
mFs
=
 (1.1)
 Ng
ườ 
i ta g
i (s) là
đạ
i l
ượ 
ng
đầ
u ra ho
c là ph
n
ng c
a c
m bi
ế
n, (m) là
đạ
il
ượ 
ng
đầ
u vào hay kích thích (có ngu
n g
c là
đạ
i l
ượ 
ng c
n
đ
o). Thông qua
đ
o
đạ
c (s)cho phép nh
n bi
ế
t giá tr 
c
a (m).
1.1.2. Phân lo
i c
m bi
ế
n
Các b
c
m bi
ế
n
đượ 
c phân lo
i theo các
đặ
c tr 
ư
ng c
ơ 
b
n sau
đ
ây:- Theo nguyên lý chuy
n
đổ
i gi
a
đ
áp
ng và kích thích (b
ng 1.1).B
ng 1.1Hi
n t
ượ 
ng Chuy
n
đổ
i
đ
áp
ng và kích thíchHi
n t
ượ 
ng v
t lý- Nhi
t
đ
i
n- Quang
đ
i
n- Quang t
 -
Đ
i
n t
 - Quang
đ
àn h
i- T
 
đ
i
n- Nhi
t t
...Hoá h
c- Bi
ế
n
đổ
i hoá h
c- Bi
ế
n
đổ
i
đ
i
n hoá- Phân tích ph
...- Bi
ế
n
đổ
i sinh hoá

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
viethuong96 liked this
zeroback90 liked this
tranbaohuy liked this
h04n9ll liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->