Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LENF SİSTEMİ NEDİR?

LENF SİSTEMİ NEDİR?

Ratings: (0)|Views: 263|Likes:
Published by Yesim

More info:

Published by: Yesim on Aug 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2010

pdf

text

original

 
Cevaplayan: candle
Lenfatik sistem veya lenf sistemi lenf svs, lenf damarlar ve lenf düümlerinden oluan bir organ sistemidir. kinci bir dolam sistemi olarak tanmlanabilecek olan lenf sistemi yine deyaps itibariyle dolam sisteminden çok farkldr. Dolam sisteminden bamsz olaraçalan lenfatik sistem baklk sistemi içeriini yine dolam sistemine boaltr ve genelolarak baklkta rol alr.Lenf sistemi kan dolam gibi doku ve hücrelerdeki artk maddeleri toplar , fakat lenf sisteminin bu trasport ilemi oldukca farkldr. Kan dolam atar ve toplar damarlardanoluurken, lenf sistemi tek yönlü yol gibi sadece toplama ilemi yapar. Hücreler arasndakalan artk maddeleri lenf sistemi alarak ana lenf damarna (kanalna) ulatrr, bu kanaldaartk maddeleri toplar damarlara verir.Lenf sistemi neleri transporteder?1-) Su, günde 2-4 litre suyu tar.2-) Proteinlar3-) Hücre artklar, ölü hücreler ve ypranm hücreler 4-) Yabanc maddeleri: toz gibi5-) Bakterileri ve baka hastalk yapc maddeleri6-) Yalar, tam sindirilmemi yalar Lenfin narin kanallar bu artk maddeleri toplar ve büyük kanallara aktarr, onlarda bu artk maddeleri toplar damarlara verir. Lenf kanallar (damarlar ) tama ilemi srasnda dier  bezelerine urarlar. Bezelerdeki artk maddelerde bu kanala aktarlr. Lenf bezleri vücudunfilitresi gibidir. Toplar damarlardaki kann geri dönüünü önlemek için bulunan kapakcklar  burada lenf damarlarlarndada vardr ve böylece artk maddelerin geri dönmesi önlenir.Baka görevleri nedir ?Lenf bezeleri toplu ine bandan fasulye büyüklüüne kadar çeitli büyüklüklerde takriben600 adet olurlar. rili ufakl tesbih gibi birbirlerine lenf damarlar ile baldr. Lenf bezelerisadece transport ilemi yapamazlar ve ayn anda baklk sisteminin en önemliorganlarndandr. Akyuvarlar hücrelerinden (lenfositler) üretirler vede lenf kanallarndakifazla suyu lenf bezeleri (dümeleri) emerek alr.En önemli lenf bezeleri ?Koltukalt lenf bezleri, boyun lenf bezeleri, kask lenf bezeleri ve leenkemii bezeleri enönemlileridir. Lenf bezeleri iltihaplannca ierler ve basnca arya sebep olurlar.ltihaplanan lenf bezelerinin mutlaka tedavisi gerekir. Vücudun sa tarafndaki lenf kanallarköprücük kemiinin altndaki toplar damara aktarlr ve solundaki lenflerde toplananmaddeler sol köprücük kemii altndan toplar damara aktarlr.
Lenf Sisteminin Özellikleri ve Görevleri Toplardamarlardan ayr olarak, lenfatik diye an lan, incedamarl bir ikinci sistem daha vardr. Bu aygt, doku svsn (lenf) bütün vücutta dolatrr ve ba-rsaklarda, chyle denilen yal maddeleri özümler, sonra karaciere tar. Lenf damarlar, çalmaseyir leri boyunca, zaman zaman özel bezlerin içinden ge çerler. Bu bezler, lenf svsnn içindekimikro organizmalar ve kanser hücrelerini ayklarlar ve mikrop kaptklarnda geniler, duyarl halegelirler. Bun lar balca, boyunda, koltuk altnda ve kaskta bulunurlar. Lenf damarlarnn da
 
supaplar vardr, damar lar sonunda geni lenf gövdesine katlrlar. Ense kö künde toplardamarlaraaçlrlar, böylece lenf svs kan dolamna katlm olur.Bacaktaki lenf damarlarnn kapanmas, Lympho-edema'ya yol açar. Burada büyük ikinlik, deriincelmesi ve kimi zaman deriden doku suyu szmas olur. Lymphoedema, çok önemsizikinliklerden en ar imelere kadar deien, çok sknt verici bir olaydr. Kaltsal bir lenf damarlar yetersizlii ya da tkanmasndan ileri gelebilir ve bütün aileye yayld nda Milroyhastal adn alr. Lymphoedema, onüç-yirmi yalardaki genç kadnlarda da görülebilir. O za manLymphoedema praecox adn alr. Bu durumda imeler, ilerleyen yala birlikte artar, bacakarlar ve arr, deri kalnlar ve dermatitis (deri iltihab) ortaya çkabilir. Ancak bu tür yaralarseyrek görülür. Lymphoedemann bu türü, lenf damarlarnn yetersiz lii ya da bozukluu yüzündenoluur ve doutan gelen baka eksikliklerden ileri gelebilir. kincil lymphoedema, salkl lenf aygtnda görülen çeitli hastalklarn sonucu olarak da ortaya çkabilir. Bun-fan öyle sralayabiliriz:Lenf bezlerinde gelien ve lenf akn engelleyen kanser hücreleri, lenf damar larnn ve bezlerininkapanmasna yol açan mikrop lanmalar, lenf bezlerinin iltihaplanmas (Lymphangi-tis).Tpk arteriography ve venogarphy'de kullanld  gibi, iyotlu bileik, lenf damarlarna rnga edilirve röntgen filminde izlenir. Lenf damarlarnn çapla r küçük olduundan, rnga yava yavayaplmal ve X nlar aralkl olarak birkaç saatte verilmelidir. Bacak lenflerinin filmini almak için,rnga ayan üzerinden yaplr. Lymphography teknii, bütün lenf sistemini kapsamakla kalmaz,lenf bezlerini de gösterir, ayrca hastalklarn anlalmasn salar.
L
enf Sistemi Hastalklar Tedavisi
 Ameliyat dnda, hastann bacandaki ödem s vsn azaltmak için kendi kendine baarabildii birtedavi yöntemi vardr. Esnek çorap giyilmeli, otururken ayaklar kaldrmal - geceleyin yatanayakucu tahta bloklar koyarak yükseltilmeli -ve topuktan kal çaya doru bacaklara masajyaplmaldr. dman yap mak da yararldr ve yapmaktan çekinilmemelidir. Si dik söktürücü ilaçlar,iemeyi artrmak ve böylece bacaklardaki svy azaltmak için kullanlr. Mikrop kap tktan sonraortaya çkan Lymphoedema da antibiyo tik tedavisi zorunludur. Gebelik, lymphoedemay daha dakötületirir, ama bu yüzden gebe kalmaktan çe kinilmemelidir.Ameliyata, sadece ar durumlarda bavurulma ldr. Lymphoedema ameliyatlar ikiye ayrlr: Lenf akmn salamak iyiletirmek için yaplanlar, imi do kular kesip atmak için yaplanlar. Birincitipe giren ler çok baarl olamazlar; ikin dokuyu ortadan kal drmak için yaplanlar ise, hastalkiddetli olduun da, rahatszl gidermede büyük korkulara karn iyi sonuçlar verir. Bu tipameliyatlarn baars u olguya baldr: Sv bütünüyle derinin için de olmal ve onun altnda dokubulunmaldr, kalnl  üç be cm. ya da daha kaln olabilir. Dokunun tü mü, genellikle dizdentopua kadar kesilip atlr ve açlan yere yamanacak deri parças, dorudan do ruya görünenkasn üzerine yerletirilir. Bu ameliyat sonrasnda, az esnek bir klf sürekli olarak taklmaldr.
LENF
SST
EM
NED
R?
L
enf sistemi bedenimizinbaklk sistemininbir parçasdr.
L
enf sistemimikroplarla ve dier pek çok hastalkla mücadele eden akyuvarlar (lökositler,kann beyaz hücreleri) depolar ve bedenimizin her köesine tar.
L
enf sisteminitüm bedenimizde dalm olan bir aa benzetebiliriz. Bu ada lenf damarlar,lenf bezleri ile dier lenf organ ve dokular bulunmaktadr.
L
enf damarlar, kandamarlar gibi ama onlardan ayr bir sistem içinde, bedenimizin tüm bölgelerinedalr.
L
enf damarlarnda renksiz, suya benzeyen bir sv tanmaktadr. Busvya lenf svs denir.
L
enf svsnda yer alan akyuvarlarn bir grubu,hastalklarla mücadele etmek üzere bedenin her noktasna ulatrlmaktadr.
L
enf sisteminde görev yapan akyuvarlara lenfosit de denir.
 
L
enf sistemi, lenf damarlar ve lenf düümlerinden meydana gelmitir.
L
enf damarlar iletanan ve içinde akyuvar bulunduran doku svsna lenf svs denir.
L
enf damarlar yap olarak toplardamarlara benzerler.
L
enf sisteminde atardamar yoktur,sadece toplardamarlardan olumutur, ve bu damarlarn uçlar kapaldr.
D
oku svsnkapl ucuyla alr.
L
enf düümleri, lenf damarlarnn dolam sistemi ile birletii yerlerde bulunan özelhücre kümeleridir. Bu yaplarda lenfosit denilen akyuvarlar meydana getirilirler.
L
enf svs, lenf düümlerinin dar ve kvrml kanallarndan geçerken içinde bulunanbakterileri brakr ve bakteriler burada yutularak yok edilir.
L
enf sisteminin vücutta gerçekletirdikleri:1.
D
oku svs ile kan svsnn dengede kalmasn salar. Bu görevi doku svsn kanagetirerek gerçekletirir.2.Klcallar terkeden az miktardaki proteini tekrar dolama sokar.3.Barsaktan emilen ya asiti ve gliserolü sol köprücük alt toplardamarna götürür.4.Vücudun savunmasnda görev alr.kaynak 
 
lenf siisteminin görevi;klcaldamarlardan dsar ckan ve dokuarasnda cogalan sv lenf sistemisayesnde tasnr ve dolasmnnormal seklnde devamsaglanr.klcal damarlardan brgunde doku arasna gecenplazma proten %95 kadar lenf  yolula tasnr .yaglar sudacöunemedkler için ancak lenf  yoluyla bagrsaktan alnpdolasma döndürülür.bu svlarduktus toraskus turunkuslimfatikus dekster e bosalrLENF ARGANLARI VE YERLER LENF DÜÜMLER- KASIK,DRSEK ,BOYUN, KOLTUK  ALTI VB YERLERDETOPLANMIS 550-600 LENFDÜÜMÜ VARDIR.TMUS BEZ-sternumunarkasnda kalbin üst ve soltarafnda bulunur yas lerledikçeküçülen bi bezdirDALAK -en büyük lenfoit bezdirkarnn sol üst tarafnda,divaframn altndakonumlanm, yumruk  büyüklüünde bir organdr.BADEMCKLER-farenksin iki yanna yerlesms badem büyüklüünde ve lenfoit yapda b organdr.
LENF DOLAIMI
 
Lenf dolam,kan dolamnayardmc bir dolam
 
sistemidir.Bu sistem lenf damarlar ve lenf düümlerinden oluur.Lenf damarlarnn içndeki akcmaddeye lenf denir.Lenf damarlar kandan hücrelerarasna szan maddeleri

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->