Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bhagavad Gita

Bhagavad Gita

Ratings: (0)|Views: 343|Likes:
Published by ehieh

More info:

Published by: ehieh on Aug 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2012

pdf

text

original

 
B
HAGAVAD
-G
ITA
POEM˘A INDIAN˘A
TRADUCERE S
,
I NOTEDE
Preotul IOAN MIH˘ALCESCU
 
Procesare s
,
i tehnoredactare L
A
TEXVlad S
,
ov˘arelVersiunea
©ASEA

Martie

 
INTRODUCERE
Cuvântul 
Bhagavad
însemneaz ˘ a în limba sanscrit ˘ 
„Cel Prea Înalt“
sau
„Sublim“
, iar 
Gita
însemneaz ˘ 
„cântec“
. Amândou˘ a la un loc însemneaz ˘ a dar 
„Cântecul celui PreaÎnalt“
sau
„al celui Sublim“
.Cel Prea Înalt sau Sublim, c ˘ aruia a fost închinat acest cântec este Vis
,
nu, zeul mântuitor, în întruparea sa în persoana lui Kris
,
na, sau a opta din cele zece avatare.Bhagavad-Gita nu e oper ˘ a de sine st ˘ at ˘ atoare, ci e numai un episod din celebra  poem˘ a epic ˘ a Mahabharata, în care se descriu luptele fratricide dintre tribul Pandavilor s
,
i al Kuravilor, urmas
,
ii lui Barata, zeul lunii.Subiectul Bhagavad-Gitei îl formeaz˘ a descrierea clipelor, când os
,
tile învr˘ ajbite stau fat 
,
˘ a în fat 
,
˘ a, gata de înc ˘ aerare. Atunci Argiuna, c ˘ apetenia Pandavilor, fu cuprinsde jale, privind la mult 
,
imea vitejilor din ambele tabere protivnice s
,
i din cari mult 
,
aveau s˘ a piar ˘ a curând în lupt ˘ a crâncen˘ a. Acest gând muè inima bunului rege, care era gatas˘ aaruncearmele,cândconduc ˘ atorulcaruluis˘ auder ˘ azboiu,carenueraaltuldeînsus
,
zeul Kris
,
na, îmbr ˘ acat în trup omenesc, îi însufl ˘ a curaj de lupt ˘ a s
,
i-l încredint 
,
˘ a, c ˘ biruint 
,
a va fi de partea sa. Mai întâi o lung ˘ a cuvântare, dup ˘ a aceea ar ˘ atarea slavei sale dumnezees
,
ti în toat ˘ a plin˘ atatea s
,
i groz ˘ avia s
,
i apoi iar ˘ as
,
o cuvântare mai scurt ˘ a decât cea dintâi, dar destul de lung˘ a, sunt mijloacele prin care zeul înfl˘ ac˘ areaz˘ a la lupt˘ a pe  regescul muritor.Cele dou˘ a cuvânt ˘ ari sunt o disertat 
,
ie filosofic ˘ a în care se împac ˘ a cele dou˘ a sisteme de cugetare rivale, care s’au cristalizat cu vremea în dou˘ a s
,
coli filosofice: sankya s
,
 yoga
.Cel dintâi sust 
,
inea, c ˘ a omul se mântues
,
te prin cunoas
,
tere, cel de al doilea c ˘ a la mântuire se ajunge prin meditat 
,
iune.În spiritul celui dintâi, Kris
,
na spune lui Argiuna: P ˘ arerea de r ˘ au de cei mort 
,
i, ca s
,
i de cei cari au s˘ a moar ˘ a, nu este întemeiat ˘ a, c ˘ aci eu s
,
i tu s
,
i tot 
,
i am existat totdeauna s
,
i vom exista deapururi. Precum în viat 
,
˘ a, omul trece prin diferite faze, ca: copil ˘ aria,tineret 
,
ea s
,
i b ˘ atrânet 
,
ea, tot astfel trece s
,
i dup ˘ a moarte, c ˘ aci murind, nu înceteaz ˘ a de a mai fi, ci numai se îmbrac˘ a într’alt trup. Ceeace exist˘ a cu adev˘ arat, trebue s˘ a existe  deapururi, iar ceeace nu exist˘ a cu adev˘ arat, nu exist˘ a niciodat˘ a. Prin urmare, nimeni  nu poate ucide pe altul, nici nu poate fi ucis. Sufletul se îmbrac ˘ a cu un nou trup, cumse îmbrac ˘ a trupul cu ves
,
minte. Pentru celce se nas
,
te moartea este tot atât de sigur ˘ a, ca 

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
sfinxdacic liked this
Daniela Georgiou liked this
raza de soare liked this
mariget liked this
ccodrici liked this
domino77 liked this
catalinnz2002 liked this
Belciu liked this
Stoian Nicolaie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->