Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kecekapan Kendiri Self Efficacy

Kecekapan Kendiri Self Efficacy

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 3,232|Likes:
Published by Mat Rijal

More info:

Published by: Mat Rijal on Aug 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2015

pdf

text

original

 
1
1.0 Pengenalan.1.1 Definisi Self-efficacy (kecekapan kendiri)
Kecekapan kendiri (Self Efficacy) adalah merujuk secara saintifik kepadasejauhmana individu memilih keyakinan terhadap kemampuan dirinya dalam mencapaisatu-satu matlamat. Ianya merupakan penilaian terhadap kebolehan untuk mengorganisasidan menyempurnakan urutan persembahan tinghkah laku yang diperlukan untuk memperolehi matlamat yang dituju (Bandura 1982; Bandura dalam Lent & Hackett1987). Teori kongnitif sosial Albert bandura bersetuju dengan pandangan bahawapersonaliti adalah jumlah keseluruhan tingkah laku yang dipelajari. Antara idea utamaBandura berkaitan dengan personaliti adalah kecekapan kendiri. Kecekapan kendiriadalah persepsi yang dipunyai oleh manusia mengenai keupayaan untuk melakukansesuatu dengan cekap dan Berjaya dalam sahaja tingkah laku yang dicubanya (Ma’arof Redzuan & haslinda Abdullah,2004). Tegasnya, ia merujuk sejauh mana seseorangpercaya bahawa beliau boleh bertingkahlaku yang diperlukan secara cekap untuk menghasilkan hasil yang diingini.Kecekapan kendiri menentukan pilihan kita keatas aktiviti, kesungguhan usahakita, dan kecekalan kita dalam menghadapi rintangan dan pengalaman yang pahit,sebahagiannya dengan mengurangkan kebimbangan yang boleh menganggu apabilaterlibat dalam aktiviti. Manusia yang tinggi kecekapan kendirinya akan bertindak dalamsituasi yang baru dengan cara yang lebih yakin, meletakkan matlamat yang tinggi, dan
 
2berterusan dalam usaha kerana percaya bahawa kejayaan akan diperolehi. Mereka kurangkecekapan kendiri pula akan cenderung mengalami tekanan dan kemurungan keranamereka percaya mereka boleh menangani ancaman atau situasi yang menyukarkan. Bagimereka yang kurang atau rendah kecekapan kendiri pula, akan merasakan ataumenjangkakan kegagalan dan mengelakkan cabaran, mudah putus asa apabilamenghadapi kesukaran, lambat pulih daripada masalah, dan mudah menjadi mangsakepada tekanan dan kemurungan.Ramey-Gassert & Enoch (1990), berpendapat bahawa efikasi kendiri bolehdidefinisikan sebagai keyakinan seseorang terhadap kebolehan yang ada pada dirinya.Menurutnya lagi, kepercayaan seseorang individu terhadap kebolehan yang ada padadirinya boleh menyebabkan seseorang itu bertindak dengan lebih baik dan tepat.Ahli-ahli psikologi juga menyedari bahawa persepsi individu terhadap kemahirandan penguasaannya. Penilaian kendiri sedemikian membawa kepada generalisasi jangkaan tentang sama ada manusia meguasai peristiwa-peristiwa, atau sebaliknyaperistiwa-peristiwa pula yang ,mengenakan penguasaan pada mereka. Terdapat 2 jenisorientasi kecekapan kendiri iaitu:-
1.1.1 Orientasi penguasaan dalaman.
Manusia dengan orientasi penguasaan dalaman membuat artribusi bahawa hasil-hasil yang mereka perolehi adalah kesan-kesan daripada tingkah laku mereka
 
3sendiri. Kajian menunjukkan bahawa mereka yang berorientasi penguasaandalaman lebih berorientasikan pencampaian iaitu membentuk cita-cita yang lebihrealistik berdasarkan kepada kejayaan-kejayaan dan kegagalan masa lalu. Selaindaripada itu mereka juga dikatakan lebih aktif mencari maklumat untuk menolongmereka menyelesaikan masalah dan lebih berupaya menahan diri daripadamemuaskan kehendak untuk tujuan kepentingan masa hadapan berbanding yangberorientasikan penguasaan luaran. Akibatnya mereka yang mempunyai orientasipenguasaan dalaman menunjukkan kejayaan yang lebih besar dalammengetepikan kepuasaan jangja pendek demi faedah-faedah jangka masa panjang.
1.1.2 Orientasi penguasaan luaran.
Manusia yang berorientasi penguasaan luaran membuat atrubisi bahawa hasil-hasil yang mereka perolehi adalah kesan-kesan daripada sesuatu diluar dripadahasil mereka sendiri. Mereka ini boleh menyatakan bahawa kejayaan ataukegagalannya disebabkan kerana pertolongan orang lain (Ma’arof Redzuan,2001)
1.2 Definisi personaliti
Perkataan personaliti berasal daripada perkataan latin, iaitu “personaataupersonalitas. Persona adalah perkataan bermaksud topeng yang merujuk kepada rupaluaran yang ada pada seseorang. Walaupun begitu maksud ini adalah tidak kekal kerana

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
eykanaz liked this
حفظة الفرقان added this note
boleh tahu dari mana article ini dan siapa pemilik asal , nk cited isi tp tak tahu references apa
1 hundred reads
1 thousand reads
pgsr liked this
Ani Rohani liked this
Fiqah Yusof liked this
Zubir Ziyadi added this note
bagus... kita dapat tahu banyak berkaitan diri kita sewaktu bekerja
Low Jian Hao liked this
Parents No Give Kiang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->