Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BAB 3 FASAKH

BAB 3 FASAKH

Ratings: (0)|Views: 990 |Likes:
Published by ameq

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: ameq on Aug 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2012

pdf

text

original

 
BAB TIGAAPLIKASI MASLAHAH DALAM PENGHAKIMAN KES-KES FASAKH DIMAHKAMAH RENDAH SYARIAH BUKIT MERTAJAM.3.1 PENDAHULUAN
Terdapat pelbagai kenyataan daripada sesetengah pihak yang mengatakan bahawa kes-kes penceraian fasakh adalah yang paling rumit dan paling lama untuk diselesaikan dimahkamah. Ini disebabkan mahkamah terlalu menyempitkan urusan pembuktian danhakim pula bersikap tertutup seolah-olah tidak mahu membubarkan perkahwinanwalaupun keadaan memerlukan. Dakwaan sebegini banyak diketengahkan dalammasyarakat dari dahulu sehingga sekarang. Contohnya dalam Majalah Al-Islam keluaran November 1996, dibincangkan bahawa kes tuntutan fasakh selalunya mengambil masayang sangat lama berbanding dengan tuntutan penceraian yang lain kerana pihak  pemohon dikatakan mempunyai beban pembuktian yang berat seolah-olah danmemerlukan keterangan yang lengkap dan saksi yang kuat. Tambahan lagi, hakim dalamkes tuntutan fasakh memegang tanggungjawab yang lebih berat seolah-olah mengambiltempat suami melafazkan talak kepada isterinya. Atas dasar itu, maka hakim perlumengambil masa yang lama untuk membuat penilaian dan penelitian yang cukupterperinci sebelum fasakh diluluskan. Oleh sebab kerumitan tersebut dan sebagainya,
 
 
53
maka kes fasakh mungkin mengambil masa yang sangat lama sehingga lima tahun ketujuh tahun untuk diselesaikan dan ia tidak begitu popular dikalangan isteri.
68
 
3.2 Penghakiman secara Islam
Istilah kehakiman yang dipakai adalah sinonim dengan bahasa arab
³al-Qada¶´
. Buku- buku mengenai
³al-Qada¶´
dalam Islam menghurai perkataan
³Qada¶´,
daripada
³Qada-yaqdi-qada¶n´
memberi pelbagai erti seperti mana yang dijelaskan dalam beberapa perkataan yang dipetik daripada ayat al-Quran diantaranya membawa erti
³telah mengejarkan´
69
,
³telah selesai´
70
,
³telah perintahkan´
71
dan
³menghukum´
72
.Ulama fiqh pula memberi beberapa huraian, diantaranya mengikut Ibn al-Human,
³Qada¶´
ialah hukum yang mengikat. Ibn Abi al-Damn menyatakan ianya ialahmenyelesaikan pertikaian dengan hukum mengikat yang dikeluarkan dari orang yangyang mempunyai bidang kuasa. Mengikut Syarbini al-Khatib ialah menyelesaikan pertikaian antara dua pihak atau lebih mengikut hukum syarak. Pada umumnya ulama bersetuju bahawa
³al-Qada¶´
atau kehakiman adalah menyelesaikan pertikaian diantara pihak-pihak dengan hukuman mengikat
73
.
68
 
 Nurhidayah Muhd Hashim. 2006.
 P 
enceraian secara Fasakh ,Konsep dan Amalan di Malaysia
. ShahAlam. Pusat Penerbitan Universiti(UPENA). Universiti Teknologi Mara(UiTM). Hlm 71.
69
Al-Baqarah. (2): 200.
70
Al-Ahzab. (33): 31.
71
Al-Isra¶. (17): 23.
72
Yunus. (12): 93.
73
Dr. Abdul Monir Yaacob. 2001.
Sistem Kehakiman Islam
. Konsep Kehakiman Islam. Kuala Lumpur.Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Hlm. 1.
 
 
54
Kehakiman adalah satu diantara tuntutan syarak yang penting. Mengikut satu pendapatkehakiman adalah satu diantara tugas yang penting selepas beriman kepada Allah.Bahkan ia suatu tuntutan
³fardu kifayah´
yang merupakan tanggungjawab terletak diatas bahu setiap Muslim dan penolakan atas perlantikan jawatan hakim oleh seseorangyang mempunyai kelayakan adalah berdosa. Mengikut mazhab Syafie, seorang Muslimyang sememangnya berkelayakan dan berkemampuan untuk menjalankan tugas hakimatau kadi hendaklah memohon jawatan tersebut. Seorang yang merasakan dirinyakurang dibandingkan dengan orang lain dalam bidang kehakiman boleh menerima jawatan hakim. Dalam Islam, Kadi menghakimi tuntutan dan pertikaian mengikuthukum syarak. Kadi atau hakim diberi kuasa menjatuhkan hukuman dalam apa jua prosiding kehakiman. Keputusan hakim adalah muktamad kecuali ada rayuan.Bagaimanapun keputusan yang dibuat oleh nabi Muhammad s.a.w adalah muktamad
74
.Seterusnya begitu juga di dalam penghakiman kes fasakh. Hakim akan menggunakankuasanya dalam menentukan pensabitan fasakh melalui hukum syarak dan undang-undang. Pelbagai prosiding dan rujukan yang diperlukan hakim bagi melaksanakantugasnya agar tidak ada pihak yang bertikai dan teraniaya atas keputusannya.Penghakiman dalam kes fasakh memerlukan tumpuan dan ketelitian setiap keteranganmahupun bukti yang ada bagi menentukan pensabitan pembubaran perkahwinan secarafasakh. Selalunya pihak isteri akan memohon perbicaraan kes dan pihak isteri jugaadalah dipertanggungjawabkan dengan bukti yang kuat yang boleh mensabitkan perkahwinannya boleh difasakhkan.
74
 
 Ibid.
Hlm. 2.
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ase El Medwahy liked this
zul_ejoy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->